Ανελκυστήρες - Επεμβάσεις

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ανελκυστήρες - Επεμβάσεις

Αντίστοιχοι όροι

Ανελκυστήρες - Επεμβάσεις

Σχετικοί όροι

Ανελκυστήρες - Επεμβάσεις

1 Αρχειακή περιγραφή results for Ανελκυστήρες - Επεμβάσεις

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος

  • GRGSA-CA- ADM378.01
  • Αρχείο
  • 1970-1997

Το αρχείο περιέχει κυρίως βιβλία στατιστικής συμβάντων: επεμβάσεις σε πυρκαγιές, επεμβάσεις σε ανελκυστήρες, παροχής βοήθειας. Περιλαμβάνονται επίσης φάκελοι στατιστικών στοιχείων πυρασφάλειας, αλληλογραφία, και φάκελοι που αφορούν διαχείριση πυροσβεστικού υλικού κ.ά. Το υλικό αφορά πυροσβεστικές υπηρεσίες από όλη την Ελλάδα.

Πυροσβεστικό Σώμα, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος