Πειραιάς (Αττική)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Πειραιάς (Αττική)

Αντίστοιχοι όροι

Πειραιάς (Αττική)

Σχετικοί όροι

Πειραιάς (Αττική)

44 Αρχειακή περιγραφή results for Πειραιάς (Αττική)

44 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Plan des environs d'Athènes: Pour le Voyage du Jeune Anacharsis [Χάρτης των περιχώρων της Αθήνας: Για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος"] [Map of Athens' surroundings: For the Travels of Anacharsis the Younger]

 • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000171
 • Αρχείο
 • Σεπτέμβριος 1785

Χάρτης της Αθήνας και των περιχώρων της έως τον Πειραιά, για το βιβλίο "Περιήγησις του Νέου Αναχάρσιδος".
Σχεδιαστής: Aubert, L.
Χαράκτης: Tardieu, P. F.
Χαρτογράφος: Barbie du Bocage, J. D.

Έγγραφα Δήμου Πειραιά (Κ116ε)

 • GRGSA-CA- ADM480.01
 • Αρχείο
 • 1946-1948

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά σχετικά με την παράδοση στον Δήμο της γερμανικής σημαίας της Γερμανικής Στρατιωτικής Διοίκησης Πειραιά, τα στατιστικά θανάτων στον Πειραιά από ασιτία, βομβαρδισμούς και εκτελέσεις την περίοδο της Κατοχής καθώς και τον αριθμό των κατεστραμμένων οικιών, την οργάνωση πολιτικής επιστράτευσης και ενίσχυσης των οικογενειών των μαχομένων κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου.

Δήμος Πειραιά

Έγγραφα κληρονόμων Αλεξάνδρου Μεταξά (Χφ273)

 • GRGSA-CA- MAN001.71
 • Αρχείο
 • 1920-1940

Συγγραφή εβδομήντα δύο εγγράφων (εκθέσεις τίτλων, συμβολαιογραφικές πράξεις, δικαστικές αποφάσεις) που αφορούν την κυριότητα των κληρονόμων του Αλεξάνδρου Μεταξά στις θέσεις Μουσελή και Άγιος Διονύσιος στον Πειραιά. Φέρει επικεφαλίδα: "Τίτλοι κυριότητος οικοπέδων Πειραιώς θέσεις Μουσελή και Άγιος Διονύσιος κληρονόμων Αλεξ. Μεταξά".

Αργέστη, Ελένη

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 16/13
 • Αρχείο
 • 1938-2006

Ποιητικές συλλογές (χειρόγραφα, δακτυλόγραφα), σχέδια ποιημάτων, διηγημάτων και μυθιστορήματος, εκδόσεις και φωτοαντίγραφα εκδόσεων έργων της.
Δημοσιεύσεις στον Τύπο ποιημάτων, διηγημάτων, άρθρων της, με λογοτεχνικό ή κοινωνικό ενδιαφέρον καθώς και απόψεών της για ποικίλα ζητήματα. Κείμενα ομιλιών και εισηγήσεών της. Κριτικές και αναφορές στην ίδια και το έργο της (χφα και δημοσιεύματα στον Τύπο) που αφορούν την ίδια, το έργο της και παραστάσεις της σε ποικίλες εκδηλώσεις.
Αλληλογραφία που περιλαμβάνει επιστολές προς εκείνη για το λογοτεχνικό της έργο, προσωπική αλληλογραφία και επιστολές του γιου της προς τον πατέρα του, Ιωάννη Παπαδάκη, που ταξίδευε ως καπετάνιος. Προσωπικά και οικονομικά έγγραφα, καθώς και οικονομικά που αφορούν στα πνευματικά της δικαιώματα ως συγγραφέως. Χειρόγραφα έργα του Γιάννη Σκαρίμπα και αλληλογραφία του ίδιου με την Ε. Αργέστη και άλλους. Συλλογή Τύπου για θέματα που την ενδιέφεραν, όπως η περίοδος της Δικτατορίας, η τουρκική εισβολή στην Κύπρο και τα ναυτεργατικά ατυχήματα.

Αργέστη, Ελένη

Αρχείο 10ου Λιμενικού Φυλακίου

 • GRGSA-CA- ADM449.01
 • Αρχείο
 • 1957-1963

Ημερολόγιο συμβάντων.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, 10ο Λιμενικό Φυλάκιο

Αρχείο 14ου Λιμενικού Φυλακίου (Μικρολίμανο)

 • GRGSA-CA- ADM448.01
 • Αρχείο
 • 1968-1971

Βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων σημάτων, ημερολόγια συμβάντων.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, 14ο Λιμενικό Φυλάκιο (Μικρολίμανο)

Αρχείο ΓΕΠΕ Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

 • GRGSA-CA- ADM252.01
 • Αρχείο
 • 1989

Κατάπλοι πλοίων, υπηρεσιακή αλληλογραφία (σήματα δικαστικού επικίνδυνα φορτία, σήματα εκφορτώσεων, σήματα για διάφορα θέματα).

Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ΓΕΠΕ

Αρχείο Γραφείου Γενικής Αστυνομίας της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

 • GRGSA-CA- ADM245.01
 • Αρχείο
 • 1940-1970 (περ.)

Φάκελοι αδειών κίνησης λέμβων (λεμβούχων) εντός λιμένα Πειραιά.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, Λιμενική Αστυνομία, Γραφείο Γενικής Ασυνομεύσεως

Αρχείο Γραφείου Επιχειρήσεων Τμήματος Γενικής Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά

 • GRGSA-CA- ADM212.01
 • Αρχείο
 • 2002-2014

Φρουρές/Γενικές Διαταγές - Οδηγίες (φρουρήσεις κρατουμένων σε Νοσοκομεία). Μέτρα ασφάλειας ξένων επισήμων προσώπων. Αρχαιοκαπηλία - Προστασία αρχαιοτήτων/ Γενικές Διαταγές - Οδηγίες. Μέτρα ασφάλειας μελών ξένων στρατιωτικών αποστολών. Μέτρα ασφάλειας διαφόρων αλλοδαπών περιοδευόντων στην Ελλάδα.

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά, Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης, Γραφείο Επιχειρήσεων

Αρχείο Διεύθυνσης Βιομηχανίας Πειραιώς (Διαμερίσματος Πειραιώς Νομαρχίας Αττικής)

 • GRGSA-CA- ADM334.01
 • Αρχείο
 • 1912-1985 (περίπου)

Το αρχείο αποτελείται από: α) φακέλους βιομηχανικών και βιοτεχνιών που αφορούς σε άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, λειτουργίας, μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.ά. και β) αρχείο της Διεύθυνσης Διοικητικού που αφορά κυρίως θέματα προσωπικού καθώς και τα συμβούλια επιθεώρησης δημοσίων θεαμάτων (1976 – 1985). Οι χρονολογίες κατά προσέγγιση.

Νομαρχία Αττικής (1972-1988), Διαμέρισμα Πειραιά, Διεύθυνση Βιομηχανίας Πειραιώς

Αρχείο Ε΄ Λιμενικού Τμήματος (Μαρίνας Ζέας)

 • GRGSA-CA- ADM447.01
 • Αρχείο
 • 1957 - 2002

Βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων σημάτων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας εγγράφων, ημερολόγια συμβάντων.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, Ε΄ Λιμενικό Τμήμα (Μαρίνας Ζέας)

Αρχείο Ε΄ Λιμενικού Τμήματος Ζέας

 • GRGSA-CA- ADM124.02
 • Αρχείο
 • 1981

Υπηρεσιακή αλληλογραφία για θέματα αλιείας και ρύπανσης.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, Ε΄ Λιμενικό Τμήμα (Μαρίνα Ζέας)

Αρχείο Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά "Μεταξά"

 • GRGSA-CA- ADM311.02
 • Αρχείο
 • 1967-2005

Βιβλία Μητρώου Ασθενών (Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων και Ψυχιατρικός Τομέας), Βιβλίο Πρακτικών Επιστημονικού Συμβουλίου

Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά "Μεταξά"

Αρχείο Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς

 • GRGSA-CA- ADM408.01
 • Αρχείο
 • 1930 (δεκαετία), 1945-1950, 1960-2002

Βιβλία πρωτοκόλλου, φάκελοι πιστοποιητικών, απογραφικά δελτία και διακηρύξεις προμηθειών διαφόρων φορέων. Ανάμεσα στα άλλα περιέχεται και ένα Γενικόν Μητρώον Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, δεκαετίας 1930.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς

Αρχείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών - Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π.) Α.Ε.

 • Αρχείο
 • 1869-1925 (Εταιρία Σ.Α.Π. Α.Ε.)

Το αρχείο του ΗΣΑΠ διαρθρώνεται ως εξής:
1869-1925, εταιρία ΣΑΠ
1926-1975, εταιρία ΕΗΣ
1976-2000, εταιρία ΗΣΑΠ
Το αρχείο περιέχει βιβλία, φακέλους, classeur, φωτογραφικό υλικό, μπομπίνες, ημερολόγια με τα εξής θέματα: αλληλογραφία εσωτερικού-εξωτερικού, αντίγραφα επιστολών, υπουργεία σιδηροδρόμων, συγκοινωνιών, ναυτιλίας, μεταφορών, οικονομικών, υπηρεσία λεωφορείων, παλαιά έγγραφα, στατιστικά στοιχεία, έγγραφα αρχών, εφημερίδες, ημερολόγια διαφόρων πράξεων, λογαριασμοί εκκρεμείς, αναφορές υπηρεσιών, βιβλία αντιγραφής επιστολών, υπηρεσία προσωπικού, αλληλογραφία προσωπικού, εγκύκλιοι, διαταγές, τράπεζες εξωτερικού, τρεχούμενοι λογαριασμοί, σχέδια, εργολαβίες, αναφορές υπηρεσιών, πρόστιμα, δυστυχήματα, αποστολές, οχήματα, τιμολόγια, παραγγελίες, εργολαβία σήραγγας, καθολικό ημερολόγιο, ημερολόγιο πληρωμών, τράπεζες εσωτερικού, αναλυτικό ημερολόγιο εισπράξεων, βιβλίο διαφόρων πράξεων, ΔΕΗ-Π.Α.Π., δελτία τύπου, απεργίες, ΜΕΤΡΟ Αθήνας, εφημερίδες, περιοδικά, συμβάσεις, Siemens-MAN, TELEX, πρακτικά παράδοσης, άδειες λεωφορείων.

Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π.)

Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά (Ε.Δ.Ε.Σ.)

 • Αρ.Εισ. 365
 • Αρχείο
 • 1943-1944

Αρχείο Ε.Δ.Ε.Σ. Αθηνών, Στρατιωτικό Επιτελείο, αλληλογραφία με την Κεντρική Διοικητική Επιτροπή (1943-1944)· αναφορές, εγκύκλιοι, ονομαστικές καταστάσεις κ.ά. των περιφερειακών συγκροτημάτων Ατιτικής 1-25 και 34 Σύνταγμα Πεζικού (1943-1944)· δελτία πληροφοριών, εκθέσεις, οικονομικά, προϋπολογισμοί του Ε.Δ.Ε.Σ. (1943-1944)· δελτία πληροφοριών για τις δυνάμεις του Ε.Λ.Α.Σ. στην Αθήνα, Πειραιά, Πελοπόννησο, κ.ά. (1944)· σημειώσεις διάφορες. Αλληλογραφία (1943-1944).

Πετιμεζάς, Ηρακλής

Αρχείο Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς

 • GRGSA-CA- ADM275.01
 • Αρχείο
 • 1940-2002

Φάκελοι δικογραφιών, συμβάσεων, γνωμοδοτήσεων κ.λπ.. Επίσης εμπεριέχονται και 7 φάκελοι εργατικών ατυχημάτων της Διευθύνσεως Φορτοεκφόρτωσης.

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, Νομική Υπηρεσία

Αρχείο Πρωτοδικείου Πειραιώς

 • GRGSA-CA- JUS014.01
 • Αρχείο
 • 1919 - 1965

Αποφάσεις Πολιτικού Τμήματος, τα λεγόμενα «Κατοχικά», ετών 1949-1965: κατοχικές αγοραπωλησίες (Ν1323/1949), αποζημιώσεις θυμάτων ναζισμού (Ν.Δ. 4178/1961), εργατικά. Καταστατικά Σωματείων και Εταιρειών από το Πολιτικό Αρχείο, τα λεγόμενα «Βασιλικά Σωματεία», από το 1919. Δικογραφίες Δωσίλογων από το Ποινικό Αρχείο.

Πρωτοδικείο Πειραιά

Αρχείο Συμβολαιογράφου Πειραιώς Αντωνίου Πασπαλάκη

 • GRGSA-CA- NOT023.01
 • Αρχείο
 • 1942-1967

Συμβόλαια με αριθμούς 1/1942 έως 10269/1967, διαθήκες, αλφαβητικά ευρετήρια συμβολαίων και ονομαστικοί φάκελοι με υποθέσεις πλειστηριασμών - κατασχέσεων.

Συμβολαιογράφος Πειραιά Αντώνιος Πασπαλάκης

Αρχείο Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων.

 • GRGSA-CA- ADM419.01
 • Αρχείο
 • 1996-2007

Αλληλογραφία (δελτία Τύπου, αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης, αλληλογραφία κ.λπ.) πολιτιστικών σωματείων που ανήκαν στην τοπική αρμοδιότητα της Νομαρχίας Πειραιά για την διοργάνωση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων στον τομέα αυτό. Την αρμοδιότητα για τα θέματα πολιτισμού, αθλητισμού και ισότητας κατά την περίοδο 1996-1998 ασκούσε βοηθός νομάρχη (αντινομάρχης). Ποικίλα διοικητικά έγγραφα της περιόδου 1997-2007.

Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Αθλητισμού Πολιτισμού, Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων

Αρχείο Τμήματος Γενικής Αστυνομίας της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

 • GRGSA-CA- ADM244.01
 • Αρχείο
 • 2002-2006

Δελτία συμβάντων.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Κλάδος Β΄ Λιμενικής Αστυνομίας , Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας, Τμήμα Γενικής Αστυνομίας

Αρχείο Τμήματος Ελέγχου Ναυτολογήσεων Ελλήνων Ναυτικών (ΤΕΝΕΛ) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

 • GRGSA-CA- ADM248.01
 • Αρχείο
 • 1977-1981

Στοιχεία δραστηριότητας, φάκελοι τακτοποιηθέντων ναυτικών πειθαρχικώς (απόδοση ναυτικών φυλλαδίων μετά από έκτιση ποινής).

Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, Τμήμα Ελέγχου Ναυτολογήσεων Ελλήνων Ναυτικών

Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικού Τομέα Πειραιά Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 • GRGSA-CA- ADM217.01
 • Αρχείο
 • 1985 - 2009

Συμβάσεις μερικής απασχόλησης Ν. 2693/1998. Φάκελοι δικαιολογητικών έκδοσης βιβλιαρίων εργασίας ανηλίκων, ένα τετράδιο - μητρώο ανηλίκων. Φάκελοι επιβολής ποινών στην εταιρεία Παπαστράτος – Κεράνης. Έντυπα κανονισμών εργασίας στις επιχειρήσεις: ΒΟΜΒΥΚΟΚΡΥΛ ΑΕ και Μινέρβα φαρμακευτική ΑΕ. Το αρχειακό υλικό παρήχθη την περίοδο που το Τμήμα ονομαζόταν Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Κεντρικού Τομέα Πειραιά.

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Πειραιά, Δυτικής Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικού Τομέα Πειραιά

Αρχείο Τοπικής Υπηρεσίας Πειραιά / Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) 2 Πειραιά Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

 • GRGSA-CA- ADM452.02
 • Αρχείο
 • 2001, 2002, 2004

Το αρχείο αφορά στην αρμοδιότητα της παραλαβής καταγγελιών συμβάσεων εργασίας του Γραφείου Εργασίας της Τοπικής Υπηρεσίας Πειραιά, που αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος του υλικού. Μικρό μέρος του υλικού περιλαμβάνει: βεβαιώσεις – δηλώσεις εργοδότη για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου και αναγγελίες οικιοθελούς αποχώρησης μισθωτού. Το αρχείο παρουσιάζει ενδιαφέρον για την κρίση στον τομέα της ναυπηγικής: καταγγελίες συμβάσεων εργασίας στις επιχειρήσεις «Νηρεύς – Αναστασία Χρυσοβέργη Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», «Τριανταφύλλου ΕΠΕ», «Ατλαντίς, Αφοί Παπουτσόγλου Δ. Χατζηδημητρίου ΟΕ». Στις περιπτώσεις αυτές πρόκειται για ομαδικές απολύσεις. Παρόμοια περίπτωση ομαδικών απολύσεων υπάρχει στην περίπτωση της «Αθηναϊκής Χαρτοποιίας ΑΕ».

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης 2 Πειραιά

Αρχείο Υποδιεύθυνσης Παροχών Περιφερειακού Υποκαταστήματος Πειραιά Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)

 • GRGSA-CA- ADM232.01
 • Αρχείο
 • 1995

Υπηρεσιακά βιβλία: Πρωτόκολλο ατυχημάτων, πρωτοκόλλου τροχαίων ξένων, μητρώο ατυχημάτων, ευρετήριο ατυχημάτων, μητρώο ατυχημάτων Αίγινας. Φάκελοι: Εισερχόμενα -Εξερχόμενα Ατυχημάτων, δηλώσεις ατυχημάτων με παραστατικά

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιφερειακό Υποκατάστημα Πειραιά, Υποδιεύθυνση Παροχών

Θέατρο «Σμύρνη»

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 424
 • Αρχείο
 • 1939-1945

Νομικά και διοικητικά έγγραφα, αλληλογραφία, οικονομικά στοιχεία.

Θέατρο "Σμύρνη"

ΚΣΤ' Γενική Επιθεώρηση Μέσης Εκπαίδευσης Πειραιά (Κ115στ)

 • GRGSA-CA- ADM476.01
 • Αρχείο
 • 1940-1950

Έγγραφα και εγκύκλιοι της ΚΣΤ' Γενικής Επιθεώρησης Μέσης Εκπαίδευσης Πειραιά και του Υπουργείου Παιδείας για την ενίσχυση του εθνικού φρονήματος την περίοδο του ελληνοϊταλικού πολέμου και του Εμφυλίου, τη διενέργεια εράνων, τον εορτασμό επετείων κ.ά.

ΚΣΤ' Γενική Επιθεώρηση Μέσης Εκπαίδευσης Πειραιά

Μελετοπούλου, οικογένεια

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 3/03
 • Αρχείο
 • 1877-1943

1.1 Διάφορα ιδιωτικά συμφωνητικά της οικογένειας Μελετόπουλου (Ν.Μελετόπουλου Υιοί) και επιστολές σχετικές με την από κοινού κυριότητα και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, κοινών οφειλών και κερδών, κληρονομικών θεμάτων (1877-1892).

Υαλουργείο Μελετόπουλου (απογραφή υλικών, 1878-1879)

Κληρονόμοι Αναστασίου Ν. Μελετόπουλου (1875-1888)

1.2 Πώληση (εξ αδιαιρέτου) κτημάτων αδελφών Μελετόπουλου και Εμ. Σελά (1905-1914)

1.3 Δημήτριος Ν. Μελετόπουλος: ιστορικό οικογένειας Μελετοπούλου, οικογενειακή αλληλογραφία με τη σύζυγό του Ιουλία, το γένος Μοράρη, την Ελένη χήρα του αδελφού του Αναστασίου και τα ανήψια του, διάφορα οικονομικά, λογαριασμοί (1884-1920).

1.4 Ιουλία Δ. Μελετοπούλου: οικογενειακή αλληλογραφία με τον μετέπειτα σύζυγο της και αδελφές της, αποδείξεις χρηματικών καταβολών και προσφοράς κοσμημάτων Δημητρίου προς Ιουλία, αναγγελία μνημόσυνου της (1884-1918).

1.5 Αλέξανδρος Ν. Μελετόπουλος και Μαρία Λ. Καμπάνη: προσωπική αλληλογραφία προ γάμου (1884-1885).

1.6 Νικόλαος Δημ. Μελετόπουλος: διάφορα πιστοποιητικά, διαθήκη, τραπεζικοί λογαριασμοί κλπ. (1898-1943)

Μελετοπούλου, οικογένεια

Μεσσηνέζης, Ιωάννης

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 5/06
 • Αρχείο
 • 1925 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος)

"Ιδιαιτέρα αλληλογραφία 1925": Εξερχόμενη αλληλογραφία του Μεσσηνέζη προς: Durrant, Gumerbath (βρετανική πρεσβεία), Ματσούκα, Σιμωνίδη (Εταιρεία Γενικών Αποθηκών) κ.ά.

Μεσσηνέζης, Ιωάννης

Πειραϊκή Ένωσις Πολυτέκνων Γονέων

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 37/01
 • Αρχείο
 • 1931-1940

Δύο βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραϊκής Ενώσεως Πολυτέκνων Γονέων (19 Ιανουαρίου 1931 – 21 Οκτωβρίου 1940).

Πειραϊκή Ένωσις Πολυτέκνων Γονέων

Συλλογή Γεωργίου Λαδά (Κ47_β)

 • GRGSA-CA- COL027.232
 • Συλλογή
 • 1822-1827

Συλλογή Γεωργίου Λαδά: Τμήμα Β΄
φ. 1, Άρειος Πάγος 1822-1823.
φ. 2, Νομική Διάταξις.
φ. 3, Ιανουάριος - Μάρτιος 1822.
φ. 4, Άρειος Πάγος, Απρίλιος 1822.
φ. 5, Άρειος Πάγος, Μάιος - Οκτώβριος 1822.
φ. 6, Άρειος Πάγος, Νοέμβριος 1822 - Ιανουάριος 1823, αχρονολόγητα.
φ.7, Οδυσσέας Ανδρούτσος - Άρειος Πάγος.
φ. 8, Επίσημα έγγραφα των ετών 1822 -1823.
φ. 9, Ποινικά αδικήματα - πειρατεία.
φ. 10, Θέματα Επανάστασης διαφόρων ετών:
α) Αθήνα - Πειραιάς και Φαβιέρου σχετικά με Αθήνα - Ακροπόλεως πολιορκία - αρχαία.
β) Σχολεία - μοναστήρια - αρχιερείς.
γ) Μπουμπουλίνα - Μ. Μαυρογένους.
δ) Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
ε) Φιλελλήνων.
φ. 11, Ποικίλα α) Δερβενοχωρίων, β) Πελοποννήσου, Ύδρα - Σπέτσες και άλλα νησιά, ισολογισμός 1826.
φ. 12, Ποικίλα α) Πελοπόννησος, β )Στερεά Ελλάς γ) Νήσων, δ) διάφορα,
φ. 13, 1825.
φ. 14, 1825 και 1827.
φ. 15, 1827.
φ. 16, Οικονομικοί λογαριασμοί.
φ. 17, Επανάστασης: 1. Νομίσματα, 2. Τύπος 3. Καλλιέργεια 4. Εκστρατεία Ελλήνων στο Λιβάνιο Όρος. 5. Κατάλογοι - ευρετήρια παλαιών εγγράφων Συμβούλιο Επικρατείας -Ευρετήριο

Λαδάς, Γεώργιος

Συλλογή Ιουλίας Μελά

 • Αρ.Εισ. 380
 • Αρχείο
 • 1908-1913

Φωτογραφίες από την τελετή της μετακομιδής των οστών του Γεωργίου Αβέρωφ από την Αλεξάνδρεια στην Αθήνα με το πολεμικό πλοίο «Ναύαρχος Μιαούλης» τον Απρίλιο του 1908.
Φωτογραφίες Βαλκανικών πολέμων (1912-1913): σκηνές από την επιστράτευση στην Αθήνα (Σεπτέμβριος 1912)· επιβίβαση στα μεταγωγικά στον Πειραιά· στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ελασσόνα, Κοζάνη, Βέροια, Θεσσαλονίκη (Οκτώβριος 1912)· είσοδος των κρητών βουλευτών στη Βουλή (Οκτώβριος 1912).
Το επιτελείο του διαδόχου Κωνσταντίνου στην Φιλιππιάδα (1912)· καθημερινές δραστηριότητες στους στρατιωτικούς καταυλισμούς· επίσκεψη πριγκίπων στις πόλεις Πρέβεζα και Νικόπολη· διανομή συσσιτίου στην Πρέβεζα από την πριγκίπισσα Μαρία· η Θάλεια Φλωρά-Καραβία και η πριγκίπισσα Αλίκη στο Εμίν-Αγά· ο πρίγκιπας Γεώργιος και η πριγκίπισσα Μαρία στο Μπιζάνι· ο διάδοχος και το επιτελείο του στην Κανέτα· πορεία προς την Αετοράχη και το Μπιζάνι· ο Πιεράκος Μαυρομιχάλης με τους στρατιωτικούς ακολούθους Ρωσίας, Αυστρίας και Ισπανίας· η είσοδος του διαδόχου Κωνσταντίνου στα Ιωάννινα (Φεβρουάριος 1913)· τούρκοι αιχμάλωτοι και άλλα θέματα.

Μελά, Ιουλία

Συλλογή Μάνου Ελευθερίου

 • GR COL005.43
 • Αρχείο
 • 1888-1955

ΝΤΟΣΙΕ α

Περιέχει 66 τιμολόγια με λογότυπα διαφόρων εταιριών από όλη την Ελλάδα όπως :Βόλος, Πειραιάς, Κηφισιά, Χαλκίδα, Σάμος, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, όπως:
«Ατμοκίνητον Βυρσοδεψείον Ζ. Nicoylis & Cia-Βόλος»
«Μέγα εργοστάσιον ποτοποιϊας Πέτρου Χ. Θωμόπουλου»
«Κατάστημα Οικοδομήσιμων Υλών Κεραμεία αγορά Ν.Α Μήτσα-Μητσοπούλου»
«Μέγα εργοστάσιον οινοπνευματοποιϊας εν Πάτραις Νικολάου Δ. Σπαρτινού»
Ἑργοστάσιον Ποτοποιϊας & Οινοποιϊας Αδελφοί Γ. Φουσάρα Α.Ε» κ.α

ΝΤΟΣΙΕ β

Περιέχει 39 τιμολόγια με λογότυπα διαφόρων εταιριών της Αθήνας όπως:
«Confiserie Patisserie Doree – Christos Plessas
«Βασιλικόν Γαλακτοπωλείον Δήμου Σπέντζου»
«Αρτοποιείον Γεωργ. Σ. Θέμελη»
«Ατμοκίνητον Βαφείον Μαργ. Ν. Μεταξά»
«Χρυσοχοείον Δημ. Δελάκη» κ.α

ΝΤΟΣΙΕ γ
Περιέχει 80 επιστολές με λογότυπα διαφόρων εταιριών ελληνικών και ξένων όπως:
«Cacomanolis. Psorulla & Papas Cairo – Alexadria- Athens – Pireaus»
«Ελληνική Βιομηχανία Ζυμαρικών Πατρών Κωνσταντίνου Ι. Γυφτοπούλου»
«EMM.A.ROUSSOS – CAIRO Biscuit and Confectionary Manufacturer» κ.α

Ελευθερίου, Μάνος

Συλλογή Νικολάου Οικονόμου

 • COL056
 • Συλλογή
 • 1833 - 1978

1η παραλαβή (4 άλμπουμ): Συλλογή καρτών και καρτ-ποστάλ με γκραβούρες και φωτογραφίες που απεικονίζουν τοπία της Θεσσαλονίκης, της Κωνσταντινούπολης και της Αδριανούπολης. Φύλλα της περιοδικής έκδοσης "Magasin pittoresque" και πορτραίτα διάφορων επαγγελματιών της Κωνσταντινούπολης αποκομμένα από την ίδια έκδοση και επικολλημένα σε κάρτες. Έγγραφα που αφορούν την ανταλλάξιμη περιουσία του παπά Χαρίτου Οικονόμου, παππού του Νικολάου Οικονόμου. Τετράπτυχο, τρίπτυχο και δίπτυχο με τοπία της Θεσσαλονίκης, ένα εξάπτυχο με τοπίο της Κωνσταντινούπολης. 2η παραλαβή (2 άλμπουμ): Καρτ-ποστάλ και φωτογραφίες από την Κωνσταντινούπολη, το Μοναστήρι, την Σμύρνη, την Θεσσαλονίκη. Καρτ-ποστάλ με Έλληνες πρίγκιπες, τοπικές ενδυμασίες, κ.α., σειρές γραμματοσήμων, αποκόμματα του magasin pictoresque. Καρτ-ποστάλ που απεικονίζουν τοπία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και κτίρια στην Αθήνα και τον Πειραιά, καθώς και σε διάφορα μέρη της Ελλάδας (Ήπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλία, Θράκη, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ιόνιο και Αιγαίο).

Οικονόμου, Νικόλαος

Συλλογή Πέτρου Ομηρίδη Σκυλίτση (Κ126α)

 • GRGSA-CA- COL027.159
 • Συλλογή
 • 1815-1872

Συλλογή εγγράφων που διαχωρίζεται σε τέσσερα (4) επιμέρους τμήματα:

 1. Επιστολές Αδαμάντιου Κοραή των ετών 1815-1818.
 2. Επιστολές και σημειώματα διαφόρων προσώπων και αρχών (Κ. Κούμας, Έφορος Ψαρών, εμπορικών αρχών και γαλλικού προξενείου Σμύρνης, Γραμματεία Εσωτερικών, νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας, δήμαρχος Πειραιά κ.ά.) προς τον Πέτρο Ομηρίδη Σκυλίτση των ετών 1816-1843.
 3. Εκατόν τέσσερις (104) επιστολές επίσημων ανδρών και αρχών των χρόνων της Επανάστασης και εξής (1821-1872) προς τον Πέτρο Ομηρίδη Σκυλίτση (Αντιβασιλεία, Εμμ. Αντωνιάδης, Βουλή Σάμου, Βουλή Ψαρών, Γενική Γραμματεία, Γραμματεία Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Εκτελεστικό, Ιωάννης Καποδίστριας, Μάρκος Μπότσαρης, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Νικόλαος Καλλέργης, Ιωάννης Κωλέττης, Κουντουριώτες, Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, βασιλιάς Όθωνας, Πελοποννησιακή Γερουσία, Δήμαρχος Πειραιά, Νομάρχης Αττικής, Πρόκριτοι Καλαβρύτων, Καλαμάτας, Μιστρά και Σπετσών, Δημήτριος Υψηλάντης, Προσωρινή Διοίκηση, Σπυρίδων Τρικούπης, Ιώνων ένωσις κ.ά) .
 4. Εβδομήντα πέντε (75) φύλλα αντιγράφων διαφόρων επιστολών και εγγράφων των ετών 1816-1848.

Σκυλίτσης - Ομηρίδης, Πέτρος

Συλλογή εγγράφων οικογένειας Καρελλά (Κ138γ)

 • GRGSA-CA- COL027.184
 • Συλλογή
 • 1851-1923

Σαράντα (40) συμβόλαια και δεκατρία (13) σημειώματα αναφερόμενα στις περιοχές Θεραπιών Λακωνίας, Γυθείου, Ξηροκάμπου, Σπάρτης και Πειραιά που αφορούν στην οικογένεια Καρελλά.

Καρελλά, οικογένεια

Συλλογή προκηρύξεων για το δημοψήφισμα του 1946 (Κ261)

 • GRGSA-CA- COL027.68
 • Συλλογή
 • 1946

Προκηρύξεις και τρικάκια του Ε.Α.Μ. Πειραιά, της Ένωσεως Πραγματικών Δημοκρατιών, της Εθνικής Παμφοιτητικής Ενώσεως κ.ά. σχετικά με το δημοψήφισμα του 1946 και την επάνοδο του βασιλιά Γεωργίου Β΄.

Σύμμεικτα (1712, 1732, 1738, 1747, 1834)

 • Αρ.Εισ. 160
 • Αρχείο
 • 1712, 1732, 1738, 1747, 1834

α) Έγγραφο 1
1712
Εκμισθωτήριο και πωλητήριο αγρών (Πειραιάς)
Εκχώρηση και πώληση αγρών στον Κόλια Μαλαγάρη από τους Γιουσούφ Αγά, γιο του Χατζή Δερβίς Αγά, και τον γιο του αδελφού του, Δερβίς Χαλήλ, κατοίκου Αθηνών.
β) Έγγραφο 2
1732
Φετβάς (δικαστική απόφαση, Αθήνα)
Ο Χουσεΐν Τζελής, γιός του Γιουσούφ, κατέθεσε στο ιεροδικαστήριο Αθηνών αγωγή κατά των Κόλια Μαλαγάρη και Σταμάτη Τζίνη με την οποία τους κατηγορεί ότι κατέχουν και καρπούνται παράνομα αγρόκτημα επτά στρεμμάτων που βρίσκεται στην οδό Κούλουρη στο Κερατσίνι. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο αγρός ανήκει στους Κόλια και Σταμάτη.
γ) Έγγραφο 3
1738, Μαρτίου 27
Πωλητήριο αγρού (Αθήνα)
Ο Νικόλαος και ο Ιωάννης, παιδιά του μακαρίτη Δημητρίου Μπενιζέλου και η μητέρα τους κυρά Ώρσα, ως πληρεξούσια των ανήλικων παιδιών της Άγγελου και Μπεναλδή, πούλησαν στον Κόλια Μαλαγάρη δέκα πέντε στρέμματα χωράφι που είχαν στη θέση στράτα της Κούλουρης για είκοσι τέσσερα ρεάλια.
δ) Έγγραφο 4
1747, Ιουνίου 9
Πωλητήριο αγρού (Αθήνα)
Ο Μήτρος Γκίνης πούλησε στον Κόλια Μαλαγάρη τα χωράφια που είχε στο Κερατσίνι.
ε) Έγγραφο 5
1834, Αυγούστου 13/25
Απόφαση της τριμελούς επιτροπής Joseph von Armansberg, Agid Von Kubell, Karl Von Heideck (Ναύπλιο) για την αναθεώρηση του σχεδίου της πόλης του Πειραιά και των περιχώρων. Αναφέρονται οι Σταμάτης Κλέανθης, Von Kleize, Edward Schaubert.

Σύμμεικτη συλλογή (Οπτικ. 24)

 • GRGSA-CA- AUV002.19
 • Αρχείο

Ομαδικές αναμνηστικές φωτογραφίες φωτογράφων του Πειραιά με ποικιλία θεμάτων.

Φιλική Εταιρία Νέων Πειραιώς

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 423
 • Αρχείο
 • 1920-1983

Πρακτικά Συνεδριάσεων της Εφορείας της Νυχτερινής Σχολής Αγίου Νικολάου – Αγίου Βασιλείου (1933-1934), μαθητολόγιο της ίδιας σχολής (;).

 • Έντυπο: Η Α΄ επταετία της Φιλικής Εταιρίας. Νέων εν Πειραιεί (φωτοτυπία).
 • Έγγραφα σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρίας:
  Ανακήρυξή της Καρακνάκη ως επίτιμου φίλου της εταιρίας, έγγραφο του Δήμου Πειραιώς προς Γενικό Επιθεωρητή Εκπαιδεύσεως για την απονομή βραβείων και επαίνων σε μαθητές του Δήμου, επιστολή προς ΔΣ του Συνδέσμου Νέων Πειραιώς, επιστολή της Φιλικής Εταιρίας Νέων Πειραιώς προς το Κυριακό Σχολείο σχετικά με τη διοργάνωση θερινών κατασκηνώσεων (1938, φωτοαντίγραφο), κοινοποίηση σχεδίου κανονισμού του «Κοινού γραφείου μελέτης και επιλύσεως των προβλημάτων της ζωής και των αναγκών των εργαζομένων μαθητών» (1939, φωτοαντίγραφο), σύστημα οργανώσεως της Εταιρίας (1942, φωτοαντίγραφο) (1931-1942).
 • Έγγραφα της Καρακνάκη: ψήφισμα ΔΣ για την εγγραφή της ως τακτικό μέλος της Εταιρείας των Φιλοτεχνών, οργανόγραμμα Συνδέσμου Ελλήνων Νέων για το έτος 1930-1931
  Ποικίλα
  Αντίγραφο ομιλίας του Πυρουνάκη (1983), έντυπα: Καταστατικόν του Συνδέσμου προς Προστασίαν των Ανηλίκων εν Πειραιεί (1920) και Τιμόθεου Αναστασίου, Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Γράμμα παραινετικόν αποχαιρετιστήριον προς το ποίμνιον αυτού 1931.

Καρακνάκη, Καίτη