Σχέδια, Βιομηχανικά

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Σχέδια, Βιομηχανικά

Equivalent terms

Σχέδια, Βιομηχανικά

Σχετικοί όροι

Σχέδια, Βιομηχανικά

10 Αρχειακή περιγραφή results for Σχέδια, Βιομηχανικά

10 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Βιομηχανίας "Σκουλίδης ΑΒΕΕ"

 • GR GRGSA-SER COL120.01
 • Αρχείο
 • 1963 - 1989

Βιβλία: αποθήκης ετοίμων-ημιτελών νημάτων, οικονομικής φύσεως εξόδων μεταποίησης, καθολικά, απογραφών, ισολογισμών, πιστωτών, παραστατικών, καταστάσεων προσωπικού. Βιβλιάρια καταθέσεως όψεως ΙΛΤΕ. Φάκελοι: πελατολόγια, ευρετήρια καθολικών, αντιπροσώπων-προμηθευτών, ισοζυγίων, αλληλογραφίας, βιογραφικών αντιπροσώπων και αποδείξεων καταβολής μερισμάτων. Σχέδια βιομηχανίες, σφραγίδες και φωτογραφίες.

Βιομηχανία "Σκουλίδης ΑΒΕΕ"

Αρχείο βιομηχανίας τροφίμων "Ερανίς"

 • GR GRGSA-MES BLA006.01
 • Αρχείο
 • 1989-1990

Σχέδια κτηρίων και εργοστασιακού εξοπλισμού της βιομηχανίας "Ερανίς", σχέδια ξενοδοχείου "Φαραί" στην οδό Ναυαρίνου κ.ά.

Βιομηχανία τροφίμων "Ερανίς"

Αρχείο Διεύθυνσης Βιομηχανίας Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης

 • ADM211
 • Αρχείο
 • 1923 - 1990

Φάκελοι αδειών που εκδίδει η Δ/νση Βιομηχανίας για τη λειτουργία βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργοστασίων, βυρσοδεψείων, αρτοποιείων,εργαστηρίων κ.λπ. Περιέχουν, εκτός από τα διοικητικά έγγραφα, τοπογραφικά σχέδια, σχεδιαγράμματα των χώρων, όψεις-κατόψεις-τομές των εγκαταστάσεων και ποικίλα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για την έκδοση της άδειας λειτουργίας.

Υ.ΜΑ.Θ., Διεύθυνση Βιομηχανίας

Αρχείο Επιχειρήσεων Αφών Παπαγιώτου (Βελεστίνο) (Συλλογή)

 • GR GRGSA-MAG BUS19
 • Αρχείο
 • 1965-1977

Σχέδια εγκατάστασης υδροστροβίλου Αφών Παπαγιώτου, διπλότυπος απόδειξις εισπράξεως υδροτριβείων Αφών Παπαγιώτου, αποδείξεις παραλαβής μικροποσοτήτων «Παγοποιείου – Ψυγείου» Αφών Παπαγιώτου, αποδείξεις παραλαβής «Παγοποιείου – Ψυγείου» Αφών Παπαγιώτου, τιμολόγια αγοράς κυλινδρόμυλων Αφών Παπαγιώτου, τιμολόγια πωλήσεως κυλινδρόμυλου Αφών Παπαγιώτου, δελτία παροχής υπηρεσιών κυλινδρόμυλου Αφών Παπαγιώτου.

Παπαγιώτου, Αφοί

Αρχείο Εργοστασίου Μωσαϊκών Πλακών "Μεφσούτ"

 • GR GRGSA-MAG BUS22
 • Αρχείο
 • 1927-1940

Μπλοκ παραγγελιών, μπλοκ παραλαβής υλικών, μπλοκ παράδοσης προϊόντων, μπλοκ τιμολογίων, μπλοκ χειρόγραφο σημειώσεων, απόσπασμα βιβλίου εσόδων - εξόδων (Κ. Μαρμαράς), τετράδιο πρόχειρο «Απογραφή 31ης Δεκεμβρίου 1935», πρόχειρο σημειώσεων και παραγγελιών.
Αλληλογραφία Εισερχόμενη από Προμηθευτές: «Κλεάνθης Μάρκου», «Δημήτριος Γ. Χρόνης».
Αλληλογραφία Εισερχόμενη από πελάτες: «Γεώργιος Γ. Κερασιώτης», «Πρωτεύς», «Ξυλεμπορικόν Κατάστημα Μιλτιάδου Καλογιάννη και Υιών», «Πλατανιάς και Βαρσάμης», «Αλφόνσος Φίσσερ και Υιός», «Αλέξανδρος Ζαχαρίου και Σία», «Μαντζάρας - Τσίχλας και Σία», «Χαρ. Παπαγιαννόπουλος και Σία», «Αθανάσιος Ανδρέου», «Ευάγγελος Πάσχος», «Αδελφοί Μανέτα», «Πουλημενάκος και Στογιάννης», «Διονύσιος Σ. Μπασιάς και Σία», «Κόφφας», «Ανώνυμος Γενική Εταιρία Τσιμέντων».
Επιστολικά δελτάρια και επιστολές για παραγγελίες, σχέδιο μηχανής (στη γαλλική), κάτοψη σχεδίου (χειρόγραφη, αποτυπωμένη σε χαρτί τύπου μιλιμετρέ), κάτοψη εργοστασίου, καρτέλες "Εισαγωγών - Εξαγωγών", έγγραφο ασφαλιστικής εταιρίας "ΠΡΟΒΙΝΤΣΙΑΛ", έντυποι φάκελοι με την επωνυμία και τα στοιχεία της επιχείρησης. Εγχειρίδιο (Manual) της Bosch (στη γερμανική).
Διαφημιστικά: α) φυλλάδια της επιχείρησης , β) μεμονωμένο διαφημιστικό φύλλο από μπλοκ που απεικονίζει σχέδιο πλακιδίων. Έντυπο που διαφημίζει μηχανήματα, μηνιαίο δελτίο ελληνικού ορειβατικού συλλόγου "Το Βουνό", δελτίον εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Βόλου.

Εργοστάσιο Μωσαϊκών Πλακών «Βικέντιος Μεφσούτ & ΣΙΑ»

Αρχείο Μεταλλείων Βωξίτου Ελευσίνας (Κ340)

 • GRGSA-CA- PRI125.01
 • Αρχείο
 • 1960-1998

Αρχείο Μεταλλείων Βωξίτου Ελευσίνος που περιλαμβάνει υλικό του Τοπογραφικού Τμήματος της Εταιρείας (αποτυπώσεις διαφόρων περιοχών, χαράξεις δρόμων κλπ.), του Γεωλογικού Τμήματος (αφορά κυρίως διάφορες περιοχές της Εύβοιας), του Τμήματος Εξαγωγών (πωλήσεις βωξίτη και πυρολουσίτη), του Τμήματος Προμηθειών και Μεταλλευτικών Παραχωρήσεων. Περιλαμβάνονται, επίσης, διάφορες μελέτες, σχέδια μηχανολογικών εγκαταστάσεων, σχέδια περιοχών, φωτογραφίες από τη δράσης της εταιρείας, κυρίως, στην περιοχή του Μαντουδίου Ευβοίας κ.ά.

Μεταλλεία Βωξίτου Ελευσίνας

Αρχείο Μύλων Αλλατίνη

 • BLA021
 • Αρχείο
 • 1956 - 1996

Έντυπο υλικό. Φάκελοι που έχουν σχέση με το προσωπικό, τα προϊόντα και τις πρώτες ύλες του εργοστασίου καθώς και διαφημιστικά φυλλάδια ξένων κυρίως εταιρειών για μηχανήματα που αφορούν την παραγωγή του εργοστασίου. Περισσότερα από 100 ρολά με σχέδια των εγκαταστάσεων της εταιρείας. 2 μεγάλες φωτογραφίες του εργοστασίου και 6 χάρτες (με κορνίζα) περιφερειών της Ελλάδος. 7 μηχανολογικά σχέδια.

Μύλοι Αλλατίνη

Αρχείο Οίκου Παπαγεωργίου

 • GR GRGSA-MAG BUS9
 • Αρχείο
 • 1924-1982

Ευρετήριο πληρωμών προσωπικού, ευρετήριο λογαριασμών αποτελέσματος, μητρώο προσωπικού, μητρώο υπαλλήλων, πληρωμή γενικών βιομηχανικών εξόδων, ημερολόγιο πωλήσεων, U.N.R.R.A. διανομή πρώτων υλών, διαφημιστικά, πρόχειρο ταμείου, πληρωμή προσωπικού εργοστασίου γυναικών, ημερομίσθια μηχανουργείου, ευρετήριο γενικού καθολικού, πληρωμές καθαριστριών, υφάνσεων, φινιστιρίου, ιδιάσματος - μιτώματος, καταβολές φόρων, πρακτικά γενικής συνέλευσης εκμεταλλαύσεως αγροκτήματος Μπακραίνη, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, άδειες και μηχανολογικά σχέδια, τιμολόγια, ισοζύγια, ισολογισμοί, δαπάνες, εισπράξεις, απογραφές.

Κλωστοϋφαντουργία Παπαγεωργίου

Συλλογή βιομηχανικών αρχείων (Κ365)

 • GRGSA-CA- COL027.147
 • Συλλογή
 • 1860 - 1993

Συλλογή βιομηχανικών αρχείων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών:

 1. Αρχείο Ανωνύμου Κλωστοϋφαντουργικής Εταιρείας (Α.Κ.Ε.) Αδελφών Ρετσίνα: περιλαμβάνονται Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, λογιστικά, μισθολογικά, στοιχεία για την προμήθεια πρώτων υλών, την παραγωγή και τις πωλήσεις υφασμάτων από τα πρατήρια της εταιρίας, φωτογραφίες και σειρά σχεδίων με κατόψεις των εργοστασίων.
 2. Αρχείο Μηχανοποιείου Αχιλλεύς Σ. Κούππας και Σια Α.Ε.: περιλαμβάνει κυρίως προπολεμικό υλικό, όπως βιβλία παραγγελιών, αλληλογραφία, λογαριασμούς πελατών, μηχανολογικά σχέδια, τα υποαρχεία της θυγατρικής εταιρίας Precismeca, της οικογένειας Κούππα και πλούσια τεχνική βιβλιοθήκη από τον 19ο αιώνα.
 3. Αρχείο Αχαϊκής Κλωστοϋφαντουργίας Αδελφών Ρετσίνα Α.Ε.: περιλαμβάνονται Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, λογιστικά, μισθολογικά και ποικίλο υλικό σχετικό με την παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων της εταιρίας μέσω δικτύου προμηθευτών. Επίσης, σχέδια με κατόψεις του εργοστασίου της εταιρίας στις Καμάρες Αχαΐας.
 4. Αρχείο Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων (Α.Ε.Ε.Χ.Π.Λ.): Αρχείο της Κεντρικής Διεύθυνσης της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρίας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων, ιδιοκτησίας Μποδοσάκη. Περιέχει ποικίλο υλικό που αφορά όλα τα εργοστάσια του ομίλου: το Συγκρότημα Εργοστασίων Δραπετσώνας (Σ.Ε.Δ., συμπεριλαμβανομένου και του Υαλουργείου) -κοινώς γνωστού ως "Λιπάσματα"-, τα Μεταλλεία Ερμιόνης και Κασσάνδρας, τα Λιγνιτωρυχεία Κορώνης και Μήλεσι Ωρωπού, τα Μεταλλεία Χρωμίου Κοζάνης, το Μηχανουργείο και Ναυπηγείο Βασιλειάδη.
 5. Αρχείο Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου (Γ.Ε.Μ.Λ.): Πρόκειται για τμήμα του αρχείου της Γεωμετρικής Υπηρεσίας (Service de la Géométrie) της εταιρίας, αποτελούμενο κυρίως από βιβλία με καταγραφή τοπογραφικών δεδομένων στο πλαίσιο των εργασιών διάνοιξης και στήριξης των υπόγειων στοών. Περιλαμβάνεται και σειρά σχεδίων.
 6. Αρχείο Ευθυμίου Ν. Μαλαγαρδή: Προσωπικό αρχείο του ηλεκτρολόγου μηχανολόγου Ευθυμίου Ν. Μαλαγαρδή. Εκτός από την ποικίλη επιστημονική εργογραφία του, περιέχει υλικό σχετικό με τους Ελληνικούς Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους, τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, την Επιτροπή για το Ενεργειακό, την Επιτροπή για τις Γερμανικές Επανορθώσεις, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τα μεγάλα έργα της Δ.Ε.Η., την ιπτάμενη τέφρα, την ατομική-πυρηνική ενέργεια, ελληνικό και ξένο τεχνικό περιοδικό τύπο.
 7. Αρχείο Χρωματοποιείου 'Ιρις: Μικρό τμήμα του αρχείου του Χρωματοποιείου Ίρις της Ελευσίνας.
 8. Αρχείο Οινοποιείου Μαρκεζίνη: Μικρό τμήμα του αρχείου του Οινοποιείου Μαρκεζίνη στη Σαντορίνη. Περιλαμβάνονται και τεκμήρια μεταγενέστερης ομώνυμης εταιρίας καλτσοποιίας στην Αττική.

Συλλογή Ι. Κατσίκα. Απόσπασμα του Ιστορικού Αρχείου της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου (Τοπογραφικό Τμήμα)

 • Αρχείο
 • 1835 - 2007

Περιέχει τοπογραφικούς, μεταλλευτικούς και γεωφυσικούς χάρτες, σχέδια κατοικιών και μονάδων του εργοστασίου, έγγραφα και επιστολές της εταιρείας, βιβλία τοπογραφικών μετρήσεων καθώς και τοπογραφικά όργανα. Στους χάρτες περιλαμβάνονται και ορισμένοι πρωτότυποι των Γερμανών χαρτογράφων Kaupert και Lepsius.

Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου