Μικροφίλμ

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Μικροφίλμ

Equivalent terms

Μικροφίλμ

Σχετικοί όροι

Μικροφίλμ

8 Αρχειακή περιγραφή results for Μικροφίλμ

8 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δαμασίου

 • GR GRGSA_LAR EDU028.01
 • Αρχείο
 • 1919 - 1999

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Δαμασίου καλύπτει τα έτη 1919 - 1999 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το διάστημα αυτό. Αποτελείται από 61 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 23 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου. Το αρχείο περιέχει επίσης εποπτικό υλικό, μικροφίλμ και 3 μηχανές προβολής.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε δύο σειρές με βάση τον παραγωγό του: σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Δαμασίου, σειρά ΙΙ. Νυκτερινό Σχολείο Δαμασίου. Είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Δαμασίου (6/θέσιο)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νεοκαισάρειας

 • GR EDU021.01
 • Αρχείο
 • 1935-2006

Το αρχείο αποτελείται από: Βιβλία διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας του σχολείου, Βιβλία εμβολιασμού, βιβλία σχολικού ταμείου, βιβλία επιθεωρήσεως σχολιάτρου, βιβλίο υλικού, βιβλίο συσσιτίων, φάκελοι εισερχόμενων εγγράφων, φάκελοι αλληλογραφίας, βιβλιάριο αγοράς ενσήμων, φάκελος μεταβολών προσωπικού, φάκελος συλλόγου γονέων, φάκελος τίτλων σπουδών, βιβλία δημοτικού, φάκελοι εκθέσεων λειτουργίας, τίτλοι σπουδών, φάκελος πινάκων – στατιστικών , Εικόνες από: α. ηρώων, β. φυτών & ζώων, γ. θρησκευτικού περιεχομένου, 1 έγχρωμο ομοίωμα ανθρώπινου σώματος , πετρώματα, καρούλια μικροφίλμ , χάρτες & 30 φωτογραφίες.

Νομαρχία Πιερίας, Γραφείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2/θ Δημοτικό Σχολείο Νεοκαισάρειας

Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος

 • GR GRGSA-ARG ΕΚΚΛ.002.001
 • Αρχείο
 • 1824 - 1994

Βιβλία γεννήσεων, γάμων και θανάτων, διάφορα πιστοποιητικά και δικαστικά έγγραφα.

Ιερά Μητρόπολις Αργολίδος

Αρχείο Ιεροδικείου Βέροιας (Οθωμ.)

 • OJC005
 • Αρχείο
 • 1602 - 1882 (έτος Εγίρας 1011 - 1308)

Ιεροδικαστικές αποφάσεις, φιρμάνια, διαταγές, φορολογικές κατανομές.

Ιεροδικείο Βέροιας

Εφημερίδα "Σάμος"

 • Αρχείο
 • 1923-1927 και 1930-1950

Σειρά φύλλων της εφημερίδας "Σάμος" σε μικροφίλμ.

Εφημερίδα "Σάμος"

Συλλογή μικροφίλμ με επιλογή υλικού από τα αρχεία της Ηγεμονίας Σάμου

 • Αρχείο

Λυτά έγγραφα και κώδικες της Ηγεμονίας Σάμου, από τις συλλογές του Ιστορικού Αρχείου Σάμου. Αναλυτικά:

 1. Φάκελος Γ1,
 2. Φάκελοι Γ2, Α3, Γ4,
 3. Φάκελοι Δ1, Δ4, Δ5, Β3, Α2,
 4. Φάκ. Δ3 Γενικοί Λογαριασμοί, Διπλώματα,
 5. Πρακτικά Βουλής,
 6. Πρακτικά Βουλής και Πρακτικά Γ. Σ. βιβλία 1-4.