Εικόνες Αγίων

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Εικόνες Αγίων

Equivalent terms

Εικόνες Αγίων

Σχετικοί όροι

Εικόνες Αγίων

1 Αρχειακή περιγραφή results for Εικόνες Αγίων

1 results directly related Exclude narrower terms

Εικόνα της Αγίας Σοφίας

  • Αρχείο

Ξύλινη εικόνα της Αγίας Σοφίας "Πίστις, Αγάπη και Ελπίς" εις μνήμην Ελένης Στραγαλά, γονέων και αδελφών.