Οδηγοί, Ταξιδιωτικοί

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Οδηγοί, Ταξιδιωτικοί

Αντίστοιχοι όροι

Οδηγοί, Ταξιδιωτικοί

Σχετικοί όροι

Οδηγοί, Ταξιδιωτικοί

1 Αρχειακή περιγραφή results for Οδηγοί, Ταξιδιωτικοί

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Minnie Bunker

  • GR-ASCSA GR ASCSA MB 016
  • Αρχείο
  • 1912

Το αρχείο περιλαμβάνει μικρό αριθμό φωτογραφιών και επιστολών που έχουν προσβληθεί από υγρασία, δακτυλόγραφη μεταγραφή μιας επιστολής από τη Minnie στους γονείς της (1990), και ένα αντίγραφο Baedeker's Greece (1894).

Bunker, Minnie