Πίνακες ζωγραφικής

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Πίνακες ζωγραφικής

Αντίστοιχοι όροι

Πίνακες ζωγραφικής

Σχετικοί όροι

Πίνακες ζωγραφικής

2 Αρχειακή περιγραφή results for Πίνακες ζωγραφικής

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Προσωπικό αρχείο Ιωάννη Ν. Τουφεξή

  • GRGSA_LAR PRI018.01
  • Αρχείο
  • 1953 - 2004

Το προσωπικό αρχείο του δικηγόρου Ι. Τουφεξή αποτελείται κυρίως από φακέλους πελατών διαφόρων δικαστικών υποθέσεων, ιδιωτών και επιχειρήσεων που είχε αναλάβει ο ίδιος κατά την περίοδο άσκησης του επαγγέλματός του (υποθέσεις - δικογραφίες, 1957-1990).
Περιλαμβάνει επίσης προσωπική αλληλογραφία, επιστολές, κείμενα, ποιήματα, ημερολόγια, τετράδια προσωπικών σημειώσεων, δημοσιεύματα εφημερίδων, τοπογραφικούς χάρτες από την περιοχή της Θεσσαλίας, χάρτες της Ελλάδας και παγκόσμιους, ημερολόγια με προσωπικές σημειώσεις, έγγραφα με υλικό και εκδόσεις από την Εταιρεία Ελληνικών Σπουδών και προεκλογικό υλικό από τις εκλογές του 1982, 1989, 1990, 1994, 1999 στις οποίες συμμετείχε ως αντιπρόσωπος Δικαστικής Αρχής, συλλογή γραμματοσήμων και εφημερίδων τοπικής και πανελλαδικής κυκλοφορίας, βιβλία μικρού μεγέθους, εκδόσεις και συλλογή περιοδικών κοινωνικού, πολιτικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος, φωτογραφίες από προσωπικές οικογενειακές στιγμές, δύο προσωπογραφίες του ιδίου από τον γλύπτη Παπανικολάου, και τέλος φακέλους με την κίνηση του δικηγορικού του γραφείου από το 1960 έως το 2004.

Τουφεξής, Ιωάννης Ν.

Συλλογή Κώστα Αμυρσώνη

  • Αρχείο
  • 1938

Δύο πίνακες ζωγραφικής με μολύβι του Εμμ. Δ. Αμυρσώνη από τους Βουρλιώτες Σάμου.

Αμυρσώνης, Εμμανουήλ