Μηχανές προβολής

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Μηχανές προβολής

Equivalent terms

Μηχανές προβολής

Σχετικοί όροι

Μηχανές προβολής

2 Αρχειακή περιγραφή results for Μηχανές προβολής

2 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δαμασίου

  • GR GRGSA_LAR EDU028.01
  • Αρχείο
  • 1919 - 1999

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Δαμασίου καλύπτει τα έτη 1919 - 1999 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το διάστημα αυτό. Αποτελείται από 61 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 23 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου. Το αρχείο περιέχει επίσης εποπτικό υλικό, μικροφίλμ και 3 μηχανές προβολής.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε δύο σειρές με βάση τον παραγωγό του: σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Δαμασίου, σειρά ΙΙ. Νυκτερινό Σχολείο Δαμασίου. Είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Δαμασίου (6/θέσιο)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ποταμιάς

  • GR GRGSA-THE EDU.126:1
  • Αρχείο
  • 1950-1970

Διαφάνειες, χάρτες με απεικονίσεις φυτών και ζώων, εικόνες, βιβλία εκπαιδευτικού περιεχομένου, εικόνες από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, 82 φωτογραφίες, 1 μηχανή προβολής, 1 μαγνητόφωνο παλιό (εκτός λειτουργίας), 1 παλιό πικ-απ (εκτός λειτουργίας), διάφορα πετρώματα, φιλμ εκπαιδευτικού περιεχομένου, περιοδικά

Δημοτικό σχολείο Ποταμιάς (Θεσπρωτία)