Προγράμματα κινηματογραφικών προβολών

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Προγράμματα κινηματογραφικών προβολών

Equivalent terms

Προγράμματα κινηματογραφικών προβολών

Σχετικοί όροι

Προγράμματα κινηματογραφικών προβολών

3 Αρχειακή περιγραφή results for Προγράμματα κινηματογραφικών προβολών

3 results directly related Exclude narrower terms

Προσωπικό αρχείο Αδαμαντίου Δημάκη

  • GR GRGSA_LAR PRI024.01
  • Αρχείο
  • 1930 - 1975

Το αρχείο αποτελείται από τεύχη εφημερίδων, περιοδικές εκδόσεις, προσωπικά έγγραφα και μαθητικά τετράδια, προσωπική και επαγγελματική χειρόγραφη αλληλογραφία, τίτλους σπουδών, διπλώματα, πολιτικά φυλλάδια, προγράμματα θεάτρου και κινηματογράφου, φωτογραφίες, προσωπικά αντικείμενα.

Δημάκης, Αδαμάντιος