Ετικέτες (Φίρμες)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Ετικέτες (Φίρμες)

Equivalent terms

Ετικέτες (Φίρμες)

Σχετικοί όροι

Ετικέτες (Φίρμες)

6 Αρχειακή περιγραφή results for Ετικέτες (Φίρμες)

6 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο οινοπνευματοποιίας Πέτρου Μπουφέα

  • GRGSA-MES BLA010.01
  • Αρχείο
  • 1884, 1928-1933, 1953

Φωτογραφίες πτυχίων και διπλωμάτων, γραμμάτιο με τη φίρμα των αδελφών Μπουφέα, δύο ετικέτες μεγάλες με τη φίρμα κ.ά.

Οινοπνευματοποιία Πέτρου Μπουφέα

Αρχείο Ποτοποιίας Σπυρ. και Αθαν. Ψιώτα

  • GR GRGSA-MAG BUS12.2
  • Αρχείο
  • 1936-1994

Δελτία λιανικής πώλησης, αποδείξεις ενοικίων, τιμολόγια χονδρικής πώλησης μικροποσοτήτων, καταστάσεις εκδοθέντων τιμολογίων, τετράδιο αλληλογραφίας, πιστωτικά σημειώματα, αποδείξεις εισπράξεως, συγκεντρωτικά δελτία αποστολής, δελτία αποστολής, τιμολόγια, φάκελος πυροσβεστικής υπηρεσίας, έξοδα, καταστάσεις, εφορία, βιβλίο εσόδων - εξόδων, γενικά έξοδα, φορολογικές δηλώσεις, συναλλαγματικές, άδεια φόρου πολυτελείας. Ετικέτες: «Εργοστάσιον Ποτοποιίας «Η Νίκη», Αθαν. & Σπυρ. Ψιώτα», Ευχετήρια κάρτα «Η Ποτοποιία Σπυρ. Α.Ψιώτα», Επαγγελματική κάρτα «Σπυρ.Ψιώτας», Διαφημιστικό φυλλάδιο «Βολιώτικο ούζο «Η Νίκη» Σπυρ.Ψιώτα», “Triple-sec Liquer, Cherry Brandy, Distilleries Spyros Psiotas”, “Cherry Brandy (extra fine), Cherry Brandy (Liquer Surfine), Peppermint, Distilleries Psiotas”, “Cambas, το εκλεκτό κρασί”, “Triple-sec Curacao Blanc”, “La Liquer Cherry-Brandy”, “Notre Marque, Qualite”, “Peppermint Triple-sec”, “Banana”, “Benedictine”, “Triple-sec Cherry-Brandy”, “Cherry-Brandy”, ''Banana extra”, “Extra Froutel”, “Peppermint extra”, «Ποιότης Αρίστη» (καφέ χρώμα), “Bande de Garantie”, “Ποιότης Αρίστη” (κόκκινο χρώμα), “Bande de Garantie” (πράσινο χρώμα), “Qualite Superieure”, “Extra”, “Liquer Peppermint, Distilleries Spyros Psiotas, Volos, Greece”, «Εργοστάσιον Ποτοποιίας, Ouzo, Σπυρ. Αθ. Ψιώτα, εν Βόλω». Διάφορα έγγραφα, επιστολές, άδειες, τετράδιο επιστολών, πρόχειρο μικροχρεωστών και χρεωστών, βιβλίο εισαγωγών και εξαγωγών φωτιστικού οινοπνεύματος.

Ποτοποιία "Η Νίκη" Σπύρου Αθ. Ψιώτα και Υιού

Αρχείο Ποτοποιίας Σπυρ. και Αθαν. Ψιώτα

  • GR GRGSA-MAG BUS12.1
  • Αρχείο
  • 1939-1994

Βιβλίο μισθολογίων, βιβλίο αγοράς ενσήμων, ακτινογραφία, φωτογραφίες, αποδείξεις, διαφήμιση ούζου Ψιώτα από αμερικάνικη εταιρεία, τιμολόγια αγοράς, καρτ - ποστάλ από Εθνική Τράπεζα, αντίγραφα καταστάσεων τιμολογίων, βιβλίο οινοπνεύματος φωτισμού, αποδείξεις επαγγελματικών εξόδων, καταστάσεις προσωπικού, κοινοπραξία ποτοποιών, δελτία αποστολής, πρόχειρο παραγγελιών, άδειες χημείου, αλληλογραφία πελατών, ΣΕΛΛΑΡ Α.Ε., ΑΝΚΕΡ Α.Ε., ΟΙΝΟΗ Α.Ε.Β.Ε., ΑΜΒΥΞ Α.Ε., DUMONT, SEKOBE, ΛΙΖΑΣ & ΛΙΖΑΣ, Κ.Α.Ι.Ρ. Α.Ε., ΦΛΟΡΙΑ, λυτά έγγραφα (αποκόμματα εφημερίδων, διαφημιστικά, καρτ - ποστάλ, κτλ.), βιβλίο Σ. Κωνσταντόπουλου ''Ο φόβος της δικτατορίας'', βιβλίο εσόδων - εξόδων, έξοδα, πιστωτικά σημειώματα, διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων, δελτία αποστολής εμπορευμάτων, ημερολόγια μεταφοράς.

Ποτοποιία "Η Νίκη" Σπύρου Αθ. Ψιώτα και Υιού