Ημερολόγια πλοίων

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ημερολόγια πλοίων

Αντίστοιχοι όροι

Ημερολόγια πλοίων

Σχετικοί όροι

Ημερολόγια πλοίων

1 Αρχειακή περιγραφή results for Ημερολόγια πλοίων

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Καρλοβάσου (Σάμος)

  • Αρχείο
  • 1974-1987

Τρεις φάκελοι που περιέχουν 11 βιβλία: Ημερολόγια μηχανής Π.Λ.Σ. 53, Ημερολόγια πετρελαιοκίνητων και ιστιοφόρων.

Λιμενικός Σταθμός Καρλοβάσου (Σάμος)