Επιγραφές

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Επιγραφές

Equivalent terms

Επιγραφές

Σχετικοί όροι

Επιγραφές

1 Αρχειακή περιγραφή results for Επιγραφές

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο καταστήματος γενικού εμπορίου Δημητρίου Ιωάννου Αλεξάνδρου

  • GR GRGSA_LAR BLA004.01
  • Αρχείο
  • 1908 - 1978

Το αρχείο αποτελείται από ημερολόγια (ημερολόγιο, βοηθητικό ημερολόγιο, αναλυτικό ημερολόγιο, συγκεντρωτικό ημερολόγιο, ημερολόγιο διαφόρων πράξεων), (1915-1977), ημερολόγια ταμείου (1962-1977), βιβλία απογραφών (1935-1974), βιβλία πρόχειρα (1927-1977), γενικά καθολικά (1937-1973), καθολικό (1908-1949), καθολικό πιστωτών (1950-1978), ευρετήρια καθολικού πιστωτών, καθολικά χρεωστών (1932-1977), ευρετήρια καθολικού χρεωστών, βιβλία ταμείου (1948-1977), βιβλία αναλυτικά ταμείου (1956-1962), φάκελο με καταστάσεις χρέωσης και πίστωσης (1962-1977), φακέλους με τιμολόγια και αποδείξεις (1970-1990), βιβλίο ταμειακών απαιτήσεων και ευρετήριο (1947-1968), βιβλίο αναλύσεως εξόδων (1968-1974), βιβλίο παραλαβών κι επιστροφών (1962-1969), βιβλίο ποσοτικής παραλαβής (1969-1977), βιβλίο εμπορευμάτων (1961-1962), βιβλία αγορών και πωλήσεων (1969-1977), ευρετήριο λογαριασμών, 2 επιγραφές της επιχείρησης, φάκελος χρεώσεων και πιστώσεων καταστήματος Ελ. Τζαβάρα.

Επιχείρηση Δημητρίου Ιωάννου Αλεξάνδρου