Λεξικά

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Λεξικά

Αντίστοιχοι όροι

Λεξικά

Σχετικοί όροι

Λεξικά

1 Αρχειακή περιγραφή results for Λεξικά

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Νεοελληνικό λεξικό (απόσπασμα) (Χφ2)

  • GRGSA-CA- MAN001.02
  • Αρχείο
  • 19ος αιώνας, αρχές

Χειρόγραφο απόσπασμα νεοελληνικού λεξικού, με ερμηνεία στα αρχαία. Από τη λέξη Ασβέστης έως Ασκητικός και Αστρονομώ μέχρι Ασχημοθώρητος.