Βαθυτυπίες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Βαθυτυπίες

Αντίστοιχοι όροι

Βαθυτυπίες

Σχετικοί όροι

Βαθυτυπίες

3 Αρχειακή περιγραφή results for Βαθυτυπίες

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Ruines d'un temple à Euromus [Eρείπια ναού στον Εύρωμο] [Ruins of a temple in Euromus]

  • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000025
  • Αρχείο
  • χ.χ.

Βαθυτυπία στην οποία απεικονίζονται ερείπια ναού στον Εύρωμο (Καρία, Μ. Ασία). Διακρίνονται κάτοικοι με ενδυμασίες της εποχής.

Σχεδιαστής: J.B Hilair
Χαράκτης: Berthaut
Χαράκτης: N.C Varin