Διαμονητήρια

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Διαμονητήρια

Equivalent terms

Διαμονητήρια

Σχετικοί όροι

Διαμονητήρια

2 Αρχειακή περιγραφή results for Διαμονητήρια

2 results directly related Exclude narrower terms

Συλλογή Μαριακάκη Αρτέμιου

  • GRGSA-IAK COL025.01
  • Αρχείο

Κατάστιχο που περιέχει διάφορα αντίγραφα εγγράφων σχετικών με τον κάτοχό του, σημειώσεις, ημερολόγια, χρονολογικούς καταλόγους. Κατάστιχο στο οποίο περιέχονται: 1)Περί του Λαού της Νήσου Κρήτης διατριβή Κων. Αργυρόπουλου, εν Αθήναις 1875(σ.1 -92), 2) Ψήφισμα και Υπόμνημα της Γεν. Συνέλευσης των Κρητών 1878(σ.1-72). Φυλλάδιο που περιέχει λίβελλο κατά διαφόρων αρχηγών παραγνωριζόντων τις προς το Έθνος υπηρεσίες του Μαριακάκη. Φυλλάδιο που περιέχει:1)πίνακα ιστορικών βιβλίων, 2)κατάλογο σεισμών που έγιναν στην Κρήτη. Φυλλάδιο με θέμα Κρίσις αιμοβόρος των Ιουδαίων κατά του Ιησού Χριστού. Περί της Γεννήσεως και του βίου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού του Σωτήρος, εν συνόψει. Τετράδιο αντιγράφου του βιβλίου Κ.Αργυρόπουλου Περί του Λαού της Νήσου Κρήτης, 1875,σ. 4-93. Δέσμη εγγράφων συρραμμένων και αποδείξεων συνολικά 15. Δέσμη εννέα(9) επιστολών του Ν. Μ. Φουρναράκη από την Σύρο προς τον Αρτ. Μαριακάκη στην Αλεξάνδρεια. Αναφορά του Αρτ. Μαριακάκη προς τον Γ. Πρόξενο της Ελλάδος στα Χανιά Ν. Γενάδη περί απονεμηθείσης σε αυτόν σύνταξης. Τρία διαμονητήρια Αρτ. Μαριακάκη-το ένα(1857) Γ. Προξενείου Αλεξάνδρειας, και τα άλλα δύο (1865 και 1866) Υποπροξενείου Ελλάδος στο Ζαγαζίκ

Μαριακάκης , Αρτέμιος

Συλλογή Οδυσσέα Σταυριανίδου

  • GRGSA-IAK COL009.01
  • Αρχείο
  • 1861 - 1889

Έγγραφα της Προσωρινής Διοίκησης Κρήτης, της Γενικής Συνέλευσης των Κρητών, της Τμηματικής Επιτροπής Ρεθύμνου, υπομνήματα προς Κυβέρνηση και πρόξενους, εγκύκλιοι προς υπαρχηγούς Ρεθύμνου, προκηρύξεις της Κυβέρνησης του 1889, ατομικά διαμονητήρια Έλληνα υπηκόου, χοτζέτια (συμβόλαια αγοραπωλησίας)

Κελαϊδής, Στ.