Αεροφωτογραφίες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αεροφωτογραφίες

Αντίστοιχοι όροι

Αεροφωτογραφίες

Σχετικοί όροι

Αεροφωτογραφίες

5 Αρχειακή περιγραφή results for Αεροφωτογραφίες

5 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Μπουρίκα Αλέξανδρου

 • GR GRGSA-MES PRI031.01
 • Αρχείο
 • 1988-1994

Αεροφωτογραφίες για Καλαμάτα και Μεσσηνία.

Μπουρίκας, Αλέξανδρος

Αρχείο Μπουρίκα Αλέξανδρου

 • GR GRGSA-MES PRI031.02
 • Αρχείο
 • 1988-1994

Αεροφωτογραφίες για Καλαμάτα και Μεσσηνία.

Μπουρίκας, Αλέξανδρος

Αρχείο κοινότητας Πλάτσας

 • GR GRGSA-MES MUN036.01
 • Αρχείο
 • 1923-1995

Πρακτικά κοινοτικού συμβουλίου (23/1/1955 - 28/2/1992), βιβλίο αποφάσεων προέδρου (1961-1962), πρακτικό αποφάσεων φορολογικών επιτροπών (10/8/1963 - 13/11/1966), πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1/1/1923 - 8/4/1995), πρωτόκολλο αλληλογραφίας υποεπιτροπής διαφωτίσεως (12/3/1969 - 29/10/1972), βιβλία έκδοσης πιστοποιητικών (1963-1966), πρωτόκολλο πιστοποιητικών (3/1/1961 - 14/1/1963), πρωτόκολλο ληξιαρχείου (2/12/1962 - 4/12/1980), βιβλίο πληθυσμού δημοτών (χ.χ.), ευρετήριο δημοτών (χ.χ.), βιβλία υπόχρεων σε προσωπική εργασία (1963-1967), μητρώο ασφαλισμένων αγροτών (χ.χ.), βιβλίο εκτελούμενων έργων (25/9/1966 - 30/5/1985), φάκελος κτηνών (1966-1968), φάκελος ορίων κοινότητας (χ.χρ.), χάρτες, αεροφωτογραφίες και αρχιτεκτονικά σχέδια (χ.χρ.).

Κοινότητα Πλάτσας

Φωτογραφική Συλλογή Wilson και Eleanor Myers

 • GR-ASCSA GR ASCSA WEM 106
 • Αρχείο
 • 1979-1984

Η συλλογή περιλαμβάνει 210 αεροφωτογραφίες από 56 αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 χρησιμοποιώντας την τεχνική της φωτογράφισης από αερόστατο. Οι φωτογραφίες της Κρήτης χρησιμοποιήθηκαν για τη δημοσίευσή τους, μαζί με τον Gerald Cadogan, για το The Aerial Atlas of Ancient Crete: An Astonishing Achievement in Ancient Greek Archaeology, Berkeley 1992.

Myers, Wilson J.