Επιταγές

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Επιταγές

Equivalent terms

Επιταγές

Σχετικοί όροι

Επιταγές

10 Αρχειακή περιγραφή results for Επιταγές

10 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Αγ. Γεωργίου Ιωλκού

 • GRGSA-MAG ADM15.2
 • Αρχείο
 • 1985-1992

Φάκελοι:
Σώματα Επιταγών Ε.Τ.Ε., Δελτία Αγοράς & Πώλησης Συναλλάγματος

Βιβλία:
Καταστάσεων Δοσοληψιών με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, Έκδοσης Επιταγών Εσωτερικού.

Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ταχυδρομικό Γραφείο Αγίου Γεωργίου Ιωλκού

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Αγριάς

 • GRGSA-MAG ADM16.2
 • Αρχείο
 • 1982-1992

Έγγραφα:
Σώματα Επιταγών Συντάξεων ΟΓΑ, Σώματα Επιταγών Συντάξεων ΙΚΑ, Σώματα Επιταγών Συντάξεων ΤΑ.Ε. & Καταστάσεις, Οικογενειακά Επιδόματα Πολυτέκνων, Καταστάσεις για πληρωμή Επιδομάτων Κωφαλάλων, Καταστάσεις για πληρωμή Βοηθημάτων & Ορφαν. Επιδομάτων, Καταστάσεις για πληρωμή Βοηθημάτων Αναπήρων, Δελτία Τιμών Αγοράς Συναλλάγματος.

Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ταχυδρομικό Γραφείο Αγριάς

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Αγριάς

 • GRGSA-MAG ADM16.3
 • Αρχείο
 • 1993

Φάκελοι:
Σώματα Επιταγών Συντάξεων ΤΑΕ & Συνοδευτικές Καταστάσεις, Σώματα Επιταγών Συντάξεων ΙΚΑ & Συνοδευτικές Καταστάσεις, Σώματα Επιταγών Συντάξεων ΟΓΑ & Συνοδευτικές Καταστάσεις, Σώματα Επιταγών Οικογ. Επιδομάτων ΟΓΑ & Συνοδ. Καταστάσεις.

Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ταχυδρομικό Γραφείο Αγριάς

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Αλμυρού

 • GRGSA-MAG ADM17
 • Αρχείο
 • 1988

Φάκελοι:
Σώματα επιταγών ΤΑ.Ε., Σώματα επιταγών ΟΓΑ, Σώματα επιταγών ΙΚΑ

Βιβλίο – κατάστιχο:
Εκδόσεως επιταγών, αρ. 2446 – 2632.

Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ταχυδρομικό Γραφείο Αλμυρού

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Βελεστίνου

 • GRGSA-MAG ADM21
 • Αρχείο
 • 1972-1993

Φάκελοι:
Δελτία αποστολής δεμάτων εξωτερικού, Ειδοποιητήρια συστημένων, Συνοδευτική κατάσταση αποστολών, Φύλλο αντικειμένων ειδικής μεταχείρισης (ΕΔ), Φύλλο αντικειμένων ειδικής μεταχείρισης (ΕΔ) express, Κατάσταση δοσοληψιών με το Τ.Π. & Δ., Σώματα επιταγών Ν.Π., Αποδείξεις πληρωμής συντάξεων ΟΓΑ, Αποδείξεις πληρωμής συντάξεων ΙΚΑ, Αναλυτική κατάσταση πληρωμής επιταγών συνταξιούχων, Κατάσταση πληρωμής συντάξεων ΟΓΑ, Εισερχόμενη Αλληλογραφία.

Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ταχυδρομικό Γραφείο Βελεστίνου

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μηλεών

 • GRGSA-MAG ADM19.3
 • Αρχείο
 • 1979-1994

Βιβλία:
Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Δοσοληψίας Διαχειριστών Επιταγών μετά Διανομέων, Κατάσταση υπολοίπων γραμματοσήμων, Αιτήσεων Προμήθειας Γραμματοσήμων, Απόδειξης Εισπράξεων Τελών.

Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ταχυδρομικό Γραφείο Μηλεών

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μηλεών

 • GRGSA-MAG ADM19.1
 • Αρχείο
 • 1988-1989

Φάκελοι:
Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής Επιταγών Συντ/χων ΙΚΑ, Κατάσταση Πληρωμής Συντάξεων ΟΓΑ

Βιβλία / κατάστιχα:
Αποδείξεις Εκδόσεως Ταχυδρομικής Επιταγής Εσωτερικού 1ο, Αποδείξεις Εκδόσεως Ταχυδρομικής Επιταγής Εσωτερικού 2ο, Αποδείξεις Εκδόσεως Ταχυδρομικής Επιταγής Εσωτερικού 3ο, Αποδείξεις Εκδόσεως Ταχυδρομικής Επιταγής Εσωτερικού 5ο, Αποδείξεις Εκδόσεως Ταχυδρομικής Επιταγής Εσωτερικού 6ο, Φύλλα Εισπραχθέντων Λογαριασμών ΔΕΗ.

Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ταχυδρομικό Γραφείο Μηλεών

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πορταριάς

 • GRGSA-MAG ADM13.1
 • Αρχείο
 • 1991-1992

Φάκελοι με σώματα επιταγών ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΕΤΕ, ΤΑΕ, οικογενειακού επιδόματος. Βιβλίο εγγραφής συστημένων ΕΔ.

Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ταχυδρομικό Γραφείο Πορταριάς