Σχέδια, Πόλης

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Σχέδια, Πόλης

Equivalent terms

Σχέδια, Πόλης

Σχετικοί όροι

Σχέδια, Πόλης

1 Αρχειακή περιγραφή results for Σχέδια, Πόλης

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καβάλας

  • GR GRGSA-KAV RLA. 5.1, 5.2
  • Αρχείο
  • 1944-1979

Βιβλίο εργατοτεχνικού προσωπικού Μηχανικής Υπηρεσίας Δήμου, φάκελοι έργων οδοποιίας, φάκελοι αδειών και εργασιών ανέγερσης και επισκευής οικοδομών, φάκελοι κινητής και ακίνητης δημοτικής περιουσίας, φάκελος ορίων Δήμου Καβάλας, φάκελοι σχεδίου πόλης της Καβάλας (1957 και 1962), φάκελοι δημοτικών έργων.

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καβάλας