Εμφανίζει 503 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μουσείο Μπενάκη, Τμήμα Ιστορικών Αρχείων
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Σύμμεικτα (13ος-14ος αιώνας)
Σύμμεικτα (13ος-14ος αιώνας)
Σύμμεικτα (1459, 1513, 1681, 1798)
Σύμμεικτα (1459, 1513, 1681, 1798)
Σύμμεικτα (1621, 1822, 1832, 1850)
Σύμμεικτα (1621, 1822, 1832, 1850)
Έγγραφα ελληνικών κοινοτήτων Τρανσυλβανίας
Έγγραφα ελληνικών κοινοτήτων Τρανσυλβανίας
Σύμμεικτα (1677, 1691, 1693, 1803, 1805)
Σύμμεικτα (1677, 1691, 1693, 1803, 1805)
Συλλογή Δαμιανού Κυριαζή
Συλλογή Δαμιανού Κυριαζή
Σύμμεικτα (13ος αιώνας, 16ος αιώνας, 1695, 1752, 1754, 1759, 1766, 1774, 1816, 1837)
Σύμμεικτα (13ος αιώνας, 16ος αιώνας, 1695, 1752, 1754, 1759, 1766, 1774, 1816, 1837)
Συλλογή Δημητρίου Πετρακάκου
Συλλογή Δημητρίου Πετρακάκου
Σύμμεικτα (1712, 1732, 1738, 1747, 1834)
Σύμμεικτα (1712, 1732, 1738, 1747, 1834)
Αρχείο Ιωάννη Καρατζά και Μιχαήλ Σούτσου
Αρχείο Ιωάννη Καρατζά και Μιχαήλ Σούτσου
Έγγραφα οικογενείας Μπενάκη
Έγγραφα οικογενείας Μπενάκη
Σύμμεικτα (1754-1781)
Σύμμεικτα (1754-1781)
Σύμμεικτα (1762, 1811, 1829,1831, 1836, 1837, 1844, 1937, Χ.χ.)
Σύμμεικτα (1762, 1811, 1829,1831, 1836, 1837, 1844, 1937, Χ.χ.)
Έγγραφα οικογένειας Βούλτσου
Έγγραφα οικογένειας Βούλτσου
Αρχείο οικογενείας Νιάνιου
Αρχείο οικογενείας Νιάνιου
Σύμμεικτα (1771)
Σύμμεικτα (1771)
Σύμμεικτα (1780, 1799, 1800, 1814, 1828)
Σύμμεικτα (1780, 1799, 1800, 1814, 1828)
Αρχείο οικογενείας Μπενάκη
Αρχείο οικογενείας Μπενάκη
Έγγραφα οικογένειας Αιγιαλείδου
Έγγραφα οικογένειας Αιγιαλείδου
Αρχείο Γεωργίου Βούλγαρη
Αρχείο Γεωργίου Βούλγαρη
Αρχείο Νικολάου Πιεράκου
Αρχείο Νικολάου Πιεράκου
Σύμμεικτα (1797, 1804, 1833, 1887)
Σύμμεικτα (1797, 1804, 1833, 1887)
Αρχεία οικογένειας Λούντζη
Αρχεία οικογένειας Λούντζη
Αρχείο Ανδρέα Μουστοξύδη
Αρχείο Ανδρέα Μουστοξύδη
Αρχείο Παναγιώτη Δαγκλή
Αρχείο Παναγιώτη Δαγκλή
Αρχείο Γεωργίου Σαχτούρη
Αρχείο Γεωργίου Σαχτούρη
Αρχείο οικογένειας Δουρούτη
Αρχείο οικογένειας Δουρούτη
Σύμμεικτα (1806, 1809)
Σύμμεικτα (1806, 1809)
Αρχείο Γεωργίου Βασιλείου
Αρχείο Γεωργίου Βασιλείου
Σύμμεικτα (1807)
Σύμμεικτα (1807)
Σύμμεικτα (1808)
Σύμμεικτα (1808)
Συλλογή Φιλελληνικών εγγράφων
Συλλογή Φιλελληνικών εγγράφων
Αρχείο Πλάτωνα Πετρίδη
Αρχείο Πλάτωνα Πετρίδη
Αρχείο οικογένειας Νοταρά
Αρχείο οικογένειας Νοταρά
Αρχείο Δημητρίου Μόστρα
Αρχείο Δημητρίου Μόστρα
Αρχείο Δημητρίου Κατελούζου
Αρχείο Δημητρίου Κατελούζου
Σύμμεικτα (1815, 1825, 1826, 1829, 1835)
Σύμμεικτα (1815, 1825, 1826, 1829, 1835)
Αρχείο Γεωργίου Καραϊσκάκη και Ιωάννη Φωκά
Αρχείο Γεωργίου Καραϊσκάκη και Ιωάννη Φωκά
Αρχείο Σπανιολάκη-Στεφανόπολι
Αρχείο Σπανιολάκη-Στεφανόπολι
Προσωπικά έγγραφα Νικολάου Οικονομίδη
Προσωπικά έγγραφα Νικολάου Οικονομίδη
Αρχείο Ιωάννη Παρμενίδη
Αρχείο Ιωάννη Παρμενίδη
Προσωπικά έγγραφα Γεωργίου Γρηγοράκη
Προσωπικά έγγραφα Γεωργίου Γρηγοράκη
Αρχείο Γεώργιου Διδασκαλόπουλου
Αρχείο Γεώργιου Διδασκαλόπουλου
Αρχείο Ιωάννη Βαρβάκη
Αρχείο Ιωάννη Βαρβάκη
Αρχείο οικογένειας Λεβίδη
Αρχείο οικογένειας Λεβίδη
Αρχείο Φωκίωνα Ρωκ
Αρχείο Φωκίωνα Ρωκ
Συλλογή εγγράφων Φιλικής Εταιρείας
Συλλογή εγγράφων Φιλικής Εταιρείας
Αρχείο Ιωάννη Καποδίστρια
Αρχείο Ιωάννη Καποδίστρια
Σύμμεικτα (1819)
Σύμμεικτα (1819)
Σύμμεικτα (1820)
Σύμμεικτα (1820)
Σύμμεικτα (1820)
Σύμμεικτα (1820)
Σύμμεικτα (1820, 1828, 1829)
Σύμμεικτα (1820, 1828, 1829)
Σύμμεικτα (1820)
Σύμμεικτα (1820)
Έγγραφα οικογένειας Τζαβέλα-Φλαμπουριάρη
Έγγραφα οικογένειας Τζαβέλα-Φλαμπουριάρη
Σύμμεικτα (1820, 1826, 1827, 1828, 1830, 1838, 1839, 1841, 1842, 1862)
Σύμμεικτα (1820, 1826, 1827, 1828, 1830, 1838, 1839, 1841, 1842, 1862)
Σύμμεικτα (1821)
Σύμμεικτα (1821)
Αρχείο Αγώνα
Αρχείο Αγώνα
Σύμμεικτα (1821, 1822, 1823)
Σύμμεικτα (1821, 1822, 1823)
Σύμμεικτα (1821)
Σύμμεικτα (1821)
Αρχείο Παπακώστα Τζαμάλα
Αρχείο Παπακώστα Τζαμάλα
Σύμμεικτα (1821)
Σύμμεικτα (1821)
Συλλογή εγγράφων Ναυτικού Αγώνα
Συλλογή εγγράφων Ναυτικού Αγώνα
Σύμμεικτα (1821, 1822, 1824, 1897)
Σύμμεικτα (1821, 1822, 1824, 1897)
Σύμμεικτα (1821)
Σύμμεικτα (1821)
Σύμμεικτα (1821)
Σύμμεικτα (1821)
Σύμμεικτα (1821, 1823, Χ.χ.)
Σύμμεικτα (1821, 1823, Χ.χ.)
Έγγραφα Νικόλαου και Σπυρίδωνα Σπηλιωτόπουλου
Έγγραφα Νικόλαου και Σπυρίδωνα Σπηλιωτόπουλου
Αρχείο Ιάκωβου Πολυλά
Αρχείο Ιάκωβου Πολυλά
Σύμμεικτα (1821)
Σύμμεικτα (1821)
Αρχείο Χριστόδουλου Καπετανάκη και Λεονάρδου Κουκουλά
Αρχείο Χριστόδουλου Καπετανάκη και Λεονάρδου Κουκουλά
Σύμμεικτα (1822)
Σύμμεικτα (1822)
Σύμμεικτα (1822, 1825)
Σύμμεικτα (1822, 1825)
Αρχείο Εμμανουήλ Ξένου
Αρχείο Εμμανουήλ Ξένου
Σύμμεικτα (1822)
Σύμμεικτα (1822)
Προσωπικά έγγραφα Παναγιώτη Μπαχάρη
Προσωπικά έγγραφα Παναγιώτη Μπαχάρη
Αρχείο Γενικής Αστυνομίας Μυκόνου και Σύρου
Αρχείο Γενικής Αστυνομίας Μυκόνου και Σύρου
Σύμμεικτα (1823, 1824, 1827, 1830)
Σύμμεικτα (1823, 1824, 1827, 1830)
Σύμμεικτα (1823)
Σύμμεικτα (1823)
Προσωπικά έγγραφα Γεωργίου Λαδόπουλου
Προσωπικά έγγραφα Γεωργίου Λαδόπουλου
Σύμμεικτα (1823)
Σύμμεικτα (1823)
Αρχείο Εμμανουήλ Καλλέργη και Abney Hastings
Αρχείο Εμμανουήλ Καλλέργη και Abney Hastings
Σύμμεικτα (1823, 1824)
Σύμμεικτα (1823, 1824)
Σύμμεικτα (1824, 1827, 1846, 1851, 1875)
Σύμμεικτα (1824, 1827, 1846, 1851, 1875)
Σύμμεικτα (1824)
Σύμμεικτα (1824)
Σύμμεικτα (Χ.χ.) [1825]
Σύμμεικτα (Χ.χ.) [1825]
Αρχείο Αθανασίου Μιαούλη
Αρχείο Αθανασίου Μιαούλη
Έγγραφα Φιλανθρωπικής Εταιρείας
Έγγραφα Φιλανθρωπικής Εταιρείας
Αρχείο Αθανασίου Βαλτινού
Αρχείο Αθανασίου Βαλτινού
Σύμμεικτα (1826, 1836, 1838)
Σύμμεικτα (1826, 1836, 1838)
Σύμμεικτα (1827)
Σύμμεικτα (1827)
Έγγραφα και Μονόφυλλα του Αγώνα
Έγγραφα και Μονόφυλλα του Αγώνα
Αρχείο Αντωνίου Γεωργαντά
Αρχείο Αντωνίου Γεωργαντά
Συλλογή Thomas Fellows
Συλλογή Thomas Fellows
Προσωπικά έγγραφα Ροβέρτου Βρονικόφσκη
Προσωπικά έγγραφα Ροβέρτου Βρονικόφσκη
Αρχείο Ιωάννη Καποδίστρια
Αρχείο Ιωάννη Καποδίστρια
Σύμμεικτα (1828)
Σύμμεικτα (1828)
Σύμμεικτα (1828)
Σύμμεικτα (1828)
Αρχείο Γεωργίου Βούλγαρη
Αρχείο Γεωργίου Βούλγαρη
Αρχείο Etienne Masson
Αρχείο Etienne Masson
Σύμμεικτα (1829, 1831)
Σύμμεικτα (1829, 1831)
Αποτελέσματα 1 έως 100 από 503