Αρχείο Αρ.Εισ. 158 - Αρχείο Πλάτωνα Πετρίδη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Αρ.Εισ. 158

Τίτλος

Αρχείο Πλάτωνα Πετρίδη

Ημερομηνία(ες)

  • 1810-1893 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

323 έγγραφα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Έλληνας λόγιος που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη του 18ου αιώνα. Ελληνομαθής και κάτοχος ξένων γλωσσών εργάστηκε ως διδάσκαλος. Όταν γύρω στο 1814 έφθασε στην Κέρκυρα, διετέλεσε διερμηνέας του Άγγλου Αρμοστή Θ.Μαίτλαντ, έφορος των σχολείων της Ιονίου Πολιτείας (1818), διευθυντής του επίσημου τυπογραφείου των Ιονίων Νήσων, εκδότης εφημερίδας, καθώς και γραμματέας της Γερουσίας. Ασχολήθηκε επίσης με διάφορες εμπορικές δραστηριότητες και υπήρξε συνέταιρος και διευθυντής της Societa dei Molini a Vapore (The Corfu Steam Mill Company). Μετά το θάνατό του το 1852 η περιουσία του (400.000 δρχ.) περιήλθε με κληροδότημα στο Κοινό της Κέρκυρας για αγαθοεργούς σκοπούς. Δημοσίευσε το 1817 το «Ειδοποίησις και πρότασις προς τους Ίωνας δια να ανορθώσωσι την γλώσσαν της παλαιάς Ελλάδος» και μετάφρασε την τραγωδία του Αλφιέρη «Ο Αγαμέμνων» κ.ά. Ήταν μέλος της Society for the diffusion of usuful knowledge. Είχε παντρευτεί την Ευφροσύνη (;).
(Πηγές: ΜΕΕ και Π.Χιώτης, Ιστορικά απομνημονεύματα τόμος 7 και πληροφορίες από τα τεκμήρια του αρχείου)

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Προέλευση: Κωνσταντίνος Σομασιάνος

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Επιστολές των: James Christie, John Campell, Thomas Maitland, Frederic Adam, William Meyer, κ.ά. προς τον Πλάτωνα Πετρίδη (1813-1844). Επιστολές ελλήνων πολιτικών και λογίων προς τον Πλάτωνα Πετρίδη: Σπυρίδων Τρικούπης, Ανδρέας Λουριώτης , Κωνσταντίνος Πολυχρονιάδης, Νεόφυρος Βάμβας, Ιωάννης Χαλκιόπουλος, Ανδρέας Μουστοξύδης, Κωνσταντίνος Σχινάς, Θ. Φαρμακίδης (1832-1852). Αλληλογραφία μεταξύ των μελών της οικογένειάς του και τρίτων προσώπων (1824-1849). Επιστολές των: Antonio Pieri, R. Lando κ.ά. (1835-1848).
Αλληλογραφία ανάμεσα στους: Ανδρέα Μουστοξύδη, Ιωάννη Καποδίστρια, Αριστείδη Μωρϊτίνη, Αιμίλιο Τυπάλδο, Κωνσταντίνο Ασώπιο, Α. Θεοτόκη κ.ά. (1818-1859).
Έγγραφα αναφερόμενα στο κληροδότημα Πετρίδη (1852-1860). Έγγραφα ποικίλου περιεχομένου, ανάμεσα στα οποία δύο επιστολές Ιερόθεου, αρχιεπισκόπου Κερκύρας (1810-1811). Έντυπα, χαρακτικά (1816-1893).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από Τσελίκα, Βαλεντίνη, Οδηγός Ιστορικών Αρχείων Μουσείου Μπενάκη, 2006.

Πεδίο Πρόσκτησης