Εμφανίζει 7 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές ανώτατου επιπέδου Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο εγγράφων

  • Αρχείο
  • 1832-1956

Τμήμα Α΄: ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (Περίοδος Μακεδονικού Αγώνα)
(Αντίγραφα από Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών)
Διάρθρωση
ΦΑΚΕΛΟΙ 1-7 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, 1902-1910
ΦΑΚΕΛΟΣ 8 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΦΑΚΕΛΟΙ 9-14 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 1902-1912
ΦΑΚΕΛΟΣ 15 ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, 1902-1910 Έγγραφα 72
ΦΑΚΕΛΟΙ 16-20 ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ, 1904-1910
ΦΑΚΕΛΟΣ 21 ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, 1905, 1907 Έγγραφα 5
ΦΑΚΕΛΟΣ 22 ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΔΕΔΕΑΓΑΤΣ, ΕΑΑΣΣΩΝΟΣ, 1907 Έγγραφα 127
ΦΑΚΕΛΟΣ 23 Α. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ / ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΟΦΙΑΣ 1904, 1906-1907, 1909-1910, 1914 Έγγραφα 19
ΦΑΚΕΛΟΣ 23 Β. ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ, 1904, 1906 Έγγραφα 15
ΦΑΚΕΛΟΣ 24 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (αποσπ. βρετανικού τύπου)
ΦΑΚΕΛΟΣ 25 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (αποσπ. βρετανικού τύπου)
ΦΑΚΕΛΟΣ 26 Α. ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 1905 Έγγραφα 7
ΦΑΚΕΛΟΣ 26 Β. ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΒΙΕΝΝΗΣ, ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ, 1907, 1910, 1914 Έγγραφα 4
ΦΑΚΕΛΟΙ 27-28 «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ»
ΦΑΚΕΛΟΙ 29-30 «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΣΤΡΟΒΟΥ-ΒΟΔΕΝΩΝ» Αλληλογραφία Κωνσταντίνου Μαζαράκη (Ακρίτα)
ΦΑΚΕΛΟΣ 31 I. ΑΡΧΕΙΟΝ ΛΑΜΠΡΟΥ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ 31 II. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΕΡΙΚΛΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ 31 III. ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΗ (με περιγραφή περιεχομένων, 30 χ/γ σ.)
ΦΑΚΕΛΟΣ 32 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΖΑΡΑΚΗ, 1908
ΦΑΚΕΛΟΣ 33 ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΠΑΡΙΣΙΩΝ / ΡΩΜΗΣ, 1912

Τμήμα Β΄ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΟΝΤΟΥ (ΒΑΡΔΑ)
Αντίγραφα από το αρχείο Βάρδα στα ΓΑΚ

Τμήμα Γ΄ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1837-1857)

Τμήμα Δ΄ ΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΩΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Τμήμα Ε΄ΚΩΔΙΞ ΤΡΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΣΗΣ

Τμήμα ΣΤ΄: ΔΩΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ I. ΤΣΩΠΡΟΥ

Τμήμα Ζ΄ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΦΑΚΕΛΟΙ 1-4 ΑΡΧΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γ. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ 5 ΑΡΧΕΙΟ ΣΙΜΟΥ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ 6 ΑΡΧΕΙΟ ΖΗΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ)
ΦΑΚΕΛΟΣ 7 I. ΑΡΧΕΙΟ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ 7 ΙΙ ΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΖΑΡΑΚΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ 7 III. ΑΡΧΕΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΗ-ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ 8 I. ΑΡΧΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΖΥΓΟΜΑΛΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ 8 II. ΑΡΧΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΤΣΙΓΓΙΡΙΔΗ (Καθηγητή Θεολογίας)
ΦΑΚΕΛΟΣ 8 III. ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ 8 IV. ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΛΑΗΝΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΟΜΙΤΑΤΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ 8 V. ΔΙΑΦΟΡΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ 9 ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΠΑΥΛΟΥ ΓΥΠΑΡΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ 10 I. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΚΟΝΥΜΟΥ ΜΑΚΡΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ 10 II. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΦΩΤΙΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΟΛΥΑΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΔΑΡΙΩΤΩΝ (ΔΟΪΡΑΝΗΣ)
ΦΑΚΕΛΟΣ 11 ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ 12 I. ΑΡΧΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ «ΚΥΠΡΑΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ 12 II. ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ 12 III. ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΩΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ 13 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΤΤΑ
ΦΑΚΕΛΟΙ 14-17 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΑΓΚΛΗ (ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ) (Έγγραφα 356)
ΦΑΚΕΛΟΣ 18 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ ΚΩΗ (ΒΑΛΤΣΑΣ) (Έγγραφα 107)
ΦΑΚΕΛΟΣ 19 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΚΟΝΥΜΟΥ ΜΑΚΡΗ (Έγγραφα 99)
ΦΑΚΕΛΟΙ 20-21 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΟΘΩΝΑΙΟΥ (ΠΑΛΜΙΔΗΣ) (Έγγραφα 119)
ΦΑΚΕΛΟΣ 22 I. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΗΛΙΑ Π. ΒΟΥΤΙΕΡΙΔΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ 22 II. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΕΟΚΟΣΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ 22 ΙΙΙ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ (ΤΑΫΓΕΤΟΣ)
ΦΑΚΕΛΟΣ 22 IV. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ 23 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ 24 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ 25 ΜΗΤΡΩΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ 26 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ 27 ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ 28 ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΜΜΩΝΑ«Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ» 1953,
ΦΑΚΕΛΟΣ 29 ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ 30 ΕΚΘΕΣΕΙΣ Κ. ΜΠΟΝΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ 31 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ 32 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ-ΤΣΙΩΜΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ 33 ΣΤΙΧΟΥΡΓΗΜΑΤΑ - ΑΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑI
ΦΑΚΕΛΟΣ 34 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (1)
ΦΑΚΕΛΟΣ 35 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (2)
ΦΑΚΕΛΟΣ 36 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (3)
ΦΑΚΕΛΟΣ 37 ΤΥΠΟΣ: ΠΑΛΑΙΑ ΦΥΛΛΑ, 1879-1917

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου

Συλλογή μικροταινιών από Public Record Office

  • Αρχείο
  • 1831-1878

Περιέχονται έγγραφα για τον 19ο αι., προερχόμενα από την Πρεσβεία Κωνσταντινούπολης, τα προξενεία Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου, Σκούταρι, Φιλιππούπολης και Ρουχστούκ, τα υποπροξενεία Ιωαννίνων/Πρέβεζας, Λάρισας/Βόλου και Αδριανούπολης και την Ύπατη Αρμοστεία Ιονίων Νήσων.

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου

Συλλογή μικροταινιών από τα National Archives (USA)

  • Αρχείο
  • 1945-1949

Τα έγγραφα προέρχονται από τη σειρά 868 (Internal Affairs) του αρχείου του State Department και αφορούν σε εσωτερικά ζητήματα, στην εξωτερική πολιτική και τις διαβαλκανικές σχέσεις κατά τον 20ό αι. για τις ακόλουθες χώρες: Ελλάδα, Αλβανία, Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία.

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου

Συλλογή φωτογραφιών

  • Αρχείο
  • 1888-2002

Η ενότητα αυτή του Ιστορικού Αρχείου περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό φωτογραφιών, σε πρωτότυπη μορφή ή σε αντίγραφα, που καλύπτουν τις δραστηριότητες του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου από την ίδρυση του το 1953 έως σήμερα, τη φυσιογνωμία και τον πολιτισμό του ελλαδικού χώρου, την ιστορία και την κοινωνία του νεότερου ελληνισμού, καθώς και των βαλκανικών χωρών.

Οι συλλογές του τμήματος αυτού, που αφορούν όλες τις ιστορικές περιόδους του 19ου και 20ου αιώνα, προέρχονται από αγορές ή δωρεές και απαρτίζονται από σημαντικές φωτογραφικές ενότητες, όπως του Σάββα Εφραιμίδη, της Αγγελικής Μεταλληνού - Τσιώμου, του Αλέξανδρου Οθωναίου κ. ά.

Συλλογή χαρτών

  • Αρχείο
  • 16ος-20ος αιώνας

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει 467 χάρτες που απεικονίζουν το χώρο της ΝΑ Ευρώπης κατά την αρχαιότητα, τη ρωμαϊκή-μεσαιωνική εποχή, την τουρκοκρατία, το Μακεδονικό Αγώνα, τους Βαλκανικούς πολέμους, τον Α΄ και Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Το μεγαλύτερο μέρος τους απεικονίζει την Ελλάδα, Μικρά Ασία, Μακεδονία, Ήπειρο, Θράκη, Αλβανία, Σερβία, Βουλγαρία και Τουρκία. Η κατασκευή τους εκτείνεται χρονικά από το 16ο έως τον 20ό αι.

Το είδος τους ποικίλλει. Υπάρχουν χάρτες ιστορικοί, εθνογραφικοί, επιτελικοί, αρχαιολογικοί, περιηγητικοί, στατιστικοί, γλωσσολογικοί, διοικητικοί, οικονομικοί–παραγωγικοί, εκκλησιαστικοί, ναυτικοί, γεωφυσικοί και πολιτικοί. Είναι κυρίως ελληνικοί, αλλά υπάρχουν και χάρτες αγγλικοί, γερμανικοί, οθωμανικοί και σλαβικοί.

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου