Αρχείο - Συλλογή μικροταινιών από Archives du Ministère des Affaires Étrangères

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

Τίτλος

Συλλογή μικροταινιών από Archives du Ministère des Affaires Étrangères

Χρονολογία(ες)

  • 1793-1901 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

9 κύλινδροι

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Φορέας διατήρησης του αρχείου

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Η συλλογή συγκροτήθηκε τη δεκαετία του 1980 από τον διευθυντή τον καθηγητή Κωνσταντίνο Σβολόπουλο. Αποκτήθηκε αριθμός μικροταινιών από δημόσια αρχεία του εξωτερικού που αφορούν την ιστορία μιας ευρύτερης περιοχής κατά το 19ο αιώνα.

Διαδικασία πρόσκτησης

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Τα έγγραφα προέρχονται από τη σειρά correspondance consulaire et commerciale. Τόποι έκδοσης: Θεσσαλονίκη, Μοναστήρι, Ιωάννινα

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Κατά διπλωματική αρχή

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Ανήκει στην ενότητα: Συλλογή πηγών για τη νεότερη Μακεδονία

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Θέματα

Τόποι

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Αλφάβητο(α)

Πηγές

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, Η συλλογή πηγών για τη νεότερη Μακεδονία στο Ιστορικό Αρχείο του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. Κατάλογος - Παρουσίαση, στο περιοδικό Βαλκανικά Σύμμεικτα, τόμος 5-6, Θεσσαλονίκη 1993-1994, σελ. 129-164.

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα θέματα

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι