Αρχείο - Συλλογή μικροταινιών από Archives du Ministère des Affaires Étrangères

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Συλλογή μικροταινιών από Archives du Ministère des Affaires Étrangères

Ημερομηνία(ες)

  • 1793-1901 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

9 κύλινδροι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Η συλλογή συγκροτήθηκε τη δεκαετία του 1980 από τον διευθυντή τον καθηγητή Κωνσταντίνο Σβολόπουλο. Αποκτήθηκε αριθμός μικροταινιών από δημόσια αρχεία του εξωτερικού που αφορούν την ιστορία μιας ευρύτερης περιοχής κατά το 19ο αιώνα.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Τα έγγραφα προέρχονται από τη σειρά correspondance consulaire et commerciale. Τόποι έκδοσης: Θεσσαλονίκη, Μοναστήρι, Ιωάννινα

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Κατά διπλωματική αρχή

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Ανήκει στην ενότητα: Συλλογή πηγών για τη νεότερη Μακεδονία

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, Η συλλογή πηγών για τη νεότερη Μακεδονία στο Ιστορικό Αρχείο του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. Κατάλογος - Παρουσίαση, στο περιοδικό Βαλκανικά Σύμμεικτα, τόμος 5-6, Θεσσαλονίκη 1993-1994, σελ. 129-164.

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες