Εμφανίζει 444 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Εκπαίδευση - Μεσσηνία
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

11ο Δημοτικό σχολείο Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU039.01
 • Αρχείο
 • 1937-1950

μαθητολόγιο, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

11ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

Αρχείο 10ου Δημοτικού σχολείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU268.01
 • Αρχείο
 • 1936-1982

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων, βιβλία παιδαγωγικών συνεδριάσεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο δαμαλισμού και αναδαμαλισμού, βιβλίο επιθεωρήσεων υπό σχολιατρικής υπηρεσίας, βιβλίο βιβλιοθήκης, τίτλοι σπουδής από διάφορα δημοτικά σχολεία, βιβλία λογοτεχνικού-ιστορικού-θρησκευτικού περιεχομένου, ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό (παλιά τετράδια, μαθητικά περιοδικά).

10ο Δημοτικό σχολείο Καλαμάτας

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου Μεσσήνης

 • GR GRGSA-MES EDU082.01
 • Αρχείο
 • 1901-1951

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

1ο Δημοτικό σχολείο Μεσσήνης

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου Χώρας (πρ. Λιγούδιστας)

 • GR GRGSA-MES EDU270.01
 • Αρχείο
 • 1898-1977

μαθητολόγια, γενικός έλεγχος, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, τίτλοι σπουδής (ενδεικτικά, αποδεικτικά).

1ο Δημοτικό σχολείο Χώρας (πρ. Λιγούδιστας)

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 1ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Γαργαλιάνων

 • GR GRGSA-MES EDU083.01
 • Αρχείο
 • 1898-1947

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλο αλληλογραφίας εφορείας, λαϊκών συσσιτίων κ.ά.

1ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 1ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Γαργαλιάνων

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 4ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU167.01
 • Αρχείο
 • 1900-1962

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο πράξεων, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο εκδρομών, βιβλία δαμαλισμού, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία υλικού, βιβλίο βιβλιοθήκης, φωτογραφίες.

1ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 4ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου θηλέων - 1ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU181.01
 • Αρχείο
 • 1896-1952

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλίο σχολικής εφορείας.

1ο Δημοτικό σχολείο θηλέων - 1ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο 2ου Δημοτικού σχολείου Πύλου

 • GR GRGSA-MES EDU295.01
 • Αρχείο
 • 1962-2000

μαθητολόγιο (1962-1965), γενικός έλεγχος (1962-1969), βιβλία πιστοποιητικών σπουδής (1978-2000), βιβλίο μητρώου και προόδου (1977-1992), βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων (1996-2000).

2ο Δημοτικό σχολείο Πύλου

Αρχείο 2ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 2ου Δημοτικού σχολείου θηλέων - 2ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Γαργαλιάνων

 • GR GRGSA-MES EDU088.01
 • Αρχείο
 • 1900-1945

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής.

2ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 2ο Δημοτικό σχολείο θηλέων - 2ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Γαργαλιάνων

Αρχείο 2ου Δημοτικού σχολείου θηλέων - 3ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU042.01
 • Αρχείο
 • 1907-1947

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρακτικό προαγωγής μαθητριών, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο υλικού, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο διδασκόμενης ύλης, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδρίων.

2ο Δημοτικό σχολείο θηλέων - 3ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο 2ου δημοτικού σχολείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU114.02
 • Αρχείο
 • 1921-1969

β.4 μαθητολόγια, β.6 γενικοί έλεγχοι, β.11 πιστοποιητικών σπουδής

2ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 2ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο 3ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Μεσσήνης

 • GR GRGSA-MES EDU110.02
 • Αρχείο
 • 1930-1971

βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων συλλόγου, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλίο παρουσία προσωπικού, βιβλία σχολικής εφορίας, βιβλίο περιουσίας, βιβλίο δαμαλισμού και αναδαμαλισμού, βιβλίο εμβολιασμού, βιβλίο σχολικού ιατρού, βιβλίο υγιεινής κατάστασης μαθητών, βιβλία μαθητικών συσσιτίων, δελτία εισαγωγής και εξαγωγής τροφίμων και υλικών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Δημοτικό σχολείο θηλέων - 3ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Μεσσήνης

Αρχείο 3ου Λυκείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU266.01
 • Αρχείο
 • 1976-1987

πρόχειρο μαθητολόγιο, μισθολόγιο, βιβλίο επανεξετάσεων.

3ο Λύκειο Καλαμάτας

Αρχείο 4ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 7ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU273.01
 • Αρχείο
 • 1912-1965

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο πράξεων, βιβλίο σχολικής εφορίας, βιβλίο ταμείου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

4ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 7ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο Α΄Ελληνικού σχολείου Μεσσήνης (πρ. Νησίου)

 • GR GRGSA-MES EDU152.01
 • Αρχείο
 • 1861-1929

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, ειδικός έλεγχος, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο πράξεων, πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

Α' Ελληνικό σχολείο αρρένων Μεσσήνης

Αρχείο Αστικού σχολείου Κορώνης

 • GR GRGSA-MES EDU165.01
 • Αρχείο
 • 1937-1942

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, ειδικός έλεγχος, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Αστικό σχολείο Κορώνης

Αρχείο Αστικού σχολείου Χώρας

 • GR GRGSA-MES EDU022.01
 • Αρχείο
 • 1939-1946

μαθητολόγιο, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, ειδικός έλεγχος, βιβλίο πράξεων, πρωτόκολλο αλληλογραφίας κ.ά.

Αστικό σχολείο Χώρας

Αρχείο Β΄Γυμνασίου αρρένων Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU026.01
 • Αρχείο
 • 1921-1933

μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων, ειδικός έλεγχος.

Β΄Γυμνάσιο αρρένων Καλαμάτας

Αρχείο Β΄Ελληνικού σχολείου Μεσσήνης

 • GR GRGSA-MES EDU153.01
 • Αρχείο
 • 1908-1929

μαθητολόγια, γενικός έλεγχος, ειδικός έλεγχος, βιβλίο πράξεων, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο ταμείου σχολικής επιτροπής.

Β΄Ελληνικό σχολείο αρρένων Μεσσήνης

Αρχείο Γυμνασίου Δωρίου

 • GR GRGSA-MES EDU003.01
 • Αρχείο
 • 1956-1986

ειδικός έλεγχος, βιβλίο ανεξεταστέων, βιβλίο βαθμολογίας, βιβλίο πράξεων γυμνασιάρχη, ημερολόγια σχολείου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία σχολικής εφορείας.

Γυμνάσιο Δωρίου

Αρχείο Γυμνασίου Καλαμάτας - Α΄Γυμνασίου Καλαμάτας - Γυμνασίου αρρένων Καλαμάτας - Α΄Γυμνασίου αρρένων Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU089.02
 • Αρχείο
 • 1932-1975

γενικοί έλεγχοι, βοηθητικά ειδικών ελέγχων, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων, βιβλία παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλίο προσωπικού, βιβλίο μισθοδοσίας, τίτλοι σπουδής.

Γυμνάσιο Καλαμάτας - Α΄Γυμνάσιο Καλαμάτας - Γυμνάσιο αρρένων Καλαμάτας - Α΄Γυμνάσιο αρρένων Καλαμάτας

Αρχείο Γυμνασίου Καλαμάτας - Α΄Γυμνασίου Καλαμάτας - Γυμνασίου αρρένων Καλαμάτας - Α΄Γυμνασίου αρρένων Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU089.01
 • Αρχείο
 • 1889-1974

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, ειδικοί έλεγχοι, βιβλία βοηθητικά ειδικών ελέγχων, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλία πράξεων εξεταστικής επιτροπής, μισθολόγια, βιβλία εισιτηρίων εξετάσεων, βιβλία απουσιών, βιβλίο προσκλήσεων, βιβλίο επίπλων.

Γυμνάσιο Καλαμάτας - Α΄Γυμνάσιο Καλαμάτας - Γυμνάσιο αρρένων Καλαμάτας - Α΄Γυμνάσιο αρρένων Καλαμάτας

Αρχείο Γυμνασίου Κυπαρισσίας

 • GR GRGSA-MES EDU119.01
 • Αρχείο
 • 1891-1954

γενικοί έλεγχοι, ειδικοί έλεγχοι, βιβλία πρακτικών, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο περιουσίας.

Γυμνάσιο Κυπαρισσίας

Αρχείο Γυμνασίου Μελιγαλά

 • GR GRGSA-MES EDU005.01
 • Αρχείο
 • 1919-1973

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, ειδικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία υλικού.

Γυμνάσιο Μελιγαλά

Αρχείο Γυμνασίου Μεσσήνης

 • GR GRGSA-MES EDU154.01
 • Αρχείο
 • 1890-1964

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, ειδικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο διμήνων, βιβλίο υλικού.

Γυμνάσιο Μεσσήνης

Αρχείο Γυμνασίου Πύλου

 • GR GRGSA-MES EDU034.01
 • Αρχείο
 • 1921-1950

γενικοί έλεγχοι, βιβλία πράξεων.

Γυμνάσιο Πύλου

Αρχείο Γυμνασίου Πύλου

 • GR GRGSA-MES EDU034.02
 • Αρχείο
 • 1921-1961

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, ειδικός έλεγχος, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, ημερολόγιο, πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

Γυμνάσιο Πύλου

Αρχείο Γυμνασίου θηλέων Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU027.01
 • Αρχείο
 • 1933-1976

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων, ειδικοί έλεγχοι, βοηθητικά βιβλία ειδικού ελέγχου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μισθολόγια.

Γυμνάσιο θηλέων Καλαμάτας

Αρχείο Γυμνασιακού Παραρτήματος - Γυμνασίου εξαταξίου - Λυκείου Κορώνης

 • GR GRGSA-MES EDU166.02
 • Αρχείο
 • 1944-1968

πρόχειρος γενικός έλεγχος, βοηθητικός ειδικός έλεγχος, βιβλίο εισιτηρίων εξετάσεων, μερικές πράξεις συλλόγου, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, ημερολόγιο σχολείου, ποινολόγια μαθητών, βιβλίο βιβλιοθήκης, βιβλίο σχολικής εφορείας, εγκύκλιοι.

Γυμνασιακό Παράρτημα - Γυμνάσιο Εξατάξιο - Λύκειο Κορώνης

Αρχείο Γυμνασιακού Παραρτήματος - Γυμνασίου εξαταξίου Αρφαρών

 • GR GRGSA-MES EDU031.01
 • Αρχείο
 • 1955-1982

μαθητολόγια, ειδικοί έλεγχοι, βοηθητικά βιβλία ειδικού ελέγχου, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο ανεξεταστέων, βιβλία παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλία βαθμολογίας, βιβλία μισθοδοσίας.

Γυμνασιακό Παράρτημα - Γυμνάσιο Εξατάξιο Αρφαρών

Αρχείο Γυμνασιακού Παραρτήματος Πλάτσας

 • GR GRGSA-MES EDU286.01
 • Αρχείο
 • 1955-1964

βοηθητικό ειδικού ελέγχου (1955-1959, 1962-1963), βοηθητικό ειδικού ελέγχου (1963-1964), βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων (1960-1963), βιβλίο πράξεων επιτροπής γονέων και κηδεμόνων (1956-1960), βιβλίο σχολικού ταμείου - εντάλματα (1960), βιβλίο διεκπεραιώσεως (1963-1967), πρωτόκολλο αλληλογραφίας (1959-1963).

Γυμνασιακό Παράρτημα Πλάτσας

Αρχείο Γυμνασιακού Παραρτήματος Χώρας

 • GR GRGSA-MES EDU023.01
 • Αρχείο
 • 1946-1963

γενικός έλεγχος, ειδικός έλεγχος, βιβλίο πράξεων, βιβλίο μεταβολής προσωπικού.

Γυμνασιακό Παράρτημα Χώρας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Άνω Βούταινας

 • GR GRGSA-MES EDU237.02
 • Αρχείο
 • 1958-1992

μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος, βιβλίο μητρώου και προόδου, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία σχολικής εφορείας.

Δημοτικό σχολείο Άνω Βούταινας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Ίκλαινας

 • GR GRGSA-MES EDU174.01
 • Αρχείο
 • 1969-1979

βιβλίο παρουσίας προσωπικού, ημερήσιος έλεγχος, έλεγχοι προόδου και διαγωγής.

Δημοτικό σχολείο Ίκλαινας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αβραμιού

 • GR GRGSA-MES EDU105.01
 • Αρχείο
 • 1909-1945

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, φάκελος με βεβαιώσεις κοινότητας Αβραμιού.

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο θηλέων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Αβραμιού

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αγ. Νικολάου (πρ. Σελίνιτσας)

 • GR GRGSA-MES EDU063.02
 • Αρχείο
 • 1950-1982

3 μαθητολόγια, 3 γενικοί έλεγχοι, 1 βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο εμβολίων, 2 ημερήσιοι έλεγχοι, 11 βιβλία διδασκόμενης ύλης, 3 βιβλία σχολικής εφορείας, 1 βιβλίο πράξεων προσωπικού, τίτλοι σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Αγίου Νικολάου (πρ. Σελινίτσας)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αγρίλου

 • GR GRGSA-MES EDU188.01
 • Αρχείο
 • 1907-1982

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία σχολικής εφορείας (επιτροπής μαθητικών συσσιτίων), τίτλοι σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Αγρίλου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αετοφωλιάς

 • GR GRGSA-MES EDU278.01
 • Αρχείο
 • 1913-1987

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο μητρώου και προόδου, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Αετοφωλιάς

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αλωνίων

 • GR GRGSA-MES EDU196.02
 • Αρχείο
 • 1915-1981

πρωτόκολλο αλληλογραφίας (1915-1939, 1957-1960), βιβλίο ημερήσιας σχολικής ζωής (1977-1981), βιβλία διδαχθείσας ύλης (1959-1960, 1973-1975), βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας (1938-1950, 1954-1960, 1967-1973), βιβλίο παράδοσης-παραλαβής (1954-1964), βιβλίο πράξεων δαπανών (1974-1980), βιβλίο υλικού (1971-1977), βιβλίο ταμείου (1955-1981), βιβλίο τάξεως (1972-1973), βιβλίο πρώτων βοηθειών (εκδόθηκε το 1955), εφημερίδα "Διδασκαλικόν Βήμα" (1977-1981).

Δημοτικό σχολείο Αλωνίων

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Ανεμόμυλου (πρ. Γλιάτα)

 • GR GRGSA-MES EDU192.02
 • Αρχείο
 • 1916-1970

βιβλία παιδαγωγικών συνεδριάσεων (1916-1938), βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων (1935-1941), βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας (1916-1935, 1940-1970), πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής (1956-1970), βιβλία αποθήκης τροφίμων μαθητικού συσσιτίου (1957-1958, 1964-1965), μητρώο συσσιτούντων μαθητών (1956), βιβλίο ταμείου μαθητικού συσσιτίου (1957-1958), ημερολόγιο πρόχειρο μαθητικού συσσιτίου (1965), βιβλία δαμαλισμού (1938-1952, 1964-1968), δελτία εξαγωγής τροφίμων (1965), τίτλοι σπουδής (1949, 1955, 1958, 1959).

Δημοτικό σχολείο αρρένων Ανεμόμυλου (πρ. Γλιάτα)

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 444