Αρχείο EDU174.01 - Αρχείο Δημοτικού σχολείου Ίκλαινας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-MES EDU174.01

Τίτλος

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Ίκλαινας

Ημερομηνία(ες)

  • 1969-1979 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

β.1 σε χαρτί

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Φορέας Παράδοσης: Πέπη Γαβαλά
Ημερομηνία εισαγωγής: 1999-10-05
ΑΒΕ: 184

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

βιβλίο παρουσίας προσωπικού, ημερήσιος έλεγχος, έλεγχοι προόδου και διαγωγής.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Το σχολείο έχει καταργηθεί.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες