Προεπισκόπηση εκτύπωσης Κλείσιμο

Εμφανίζει 143 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Δικαστήρια - Εφετεία
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Εφετείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα

 • GR GRGSA-ACH JUS005.09
 • Αρχείο
 • 1880-1936

Πρακτικά ορκοδοσίας-όρκων (δημοσίων υπαλλήλων, ακροατηρίου, άλλων ορκοδοσιών), παρατάσεις προθεσμιών κλπ.

Εφετείο Πατρών

Αρχείο Εφετείου Πατρών-Ποινικό Τμήμα

 • GR GRGSA-ACH JUS005.15
 • Αρχείο
 • 1930-1939

Πρακτικά και αποφάσεις Συμβουλίου (Ολομέλεια) Εφετών και Εκθέσεις εμφάσεων Γραμματέως Εφετών (1938-1939).

Εφετείο Πατρών

Αρχείο Εφετείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα

 • GR GRGSA-ACH JUS005.27
 • Αρχείο
 • 1939-1960

Ένδικα μέσα (αναιρέσεις, ανακοπές, αναψηλαφήσεις, αναβολές), πίνακες δικηγόρων, ορκοδοσίες δημοσίων υπαλλήλων κ.ά., πράξεις και αποφάσεις προέδρου κλπ.

Εφετείο Πατρών

Αρχείο Εφετείου Πατρών

 • GR GRGSA-ACH JUS005.34
 • Αρχείο
 • 1909-1982

Πινάκια, βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία διάφορα.

Εφετείο Πατρών

Αρχείο Εφετείου Πατρών

 • GR GRGSA-ACH JUS005.39
 • Αρχείο
 • 1961-1980

Αναιρέσεις, ανακοπές, πράξεις προέδρου, αναψηλαφήσεις, πρακτικά αναβολών όρκων.

Εφετείο Πατρών

Αρχείο Τελωνείου Γυθείου και Υποτελωνείων Γερολιμένα, Μεζαπού, Πλύτρας, Ελαίας, Αρχαγγέλου, Κότρωνος και Λιμενίου, του Εφετείου Ναυπλίου

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΚ.001.001
 • Αρχείο
 • 1924 - 1927, 1890 - 1894

Διασαφήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων, πρωτόκολλα εξέτασης αποσκευών επιβατών, πρακτικά συνεδριάσεων της Βουλής.

Τελωνείο Γυθείου

Αρχείο Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Ναυπλίου

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΚ.010.002
 • Αρχείο
 • 1838 - 1988

Βιβλία αποφάσεων, προτάσεων, εφέσεων και ευρετήρια, αποφάσεις, πράξεις και πρακτικά Προέδρου Εφετών, εκθέσεις γραμματέως και διάφορα βιβλία της Γραμματείας του Εφετείου, φάκελοι διαγωνισμών.

Εφετείο Ναυπλίου

Αρχείο Ποινικού Τμήματος του Εφετείου Ναυπλίου

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΚ.021.002
 • Αρχείο
 • 1949 - 1994

Βιβλία βουλευμάτων, διατάξεων Προέδρου, πρακτικών και αποφάσεων υπηρεσιακών συμβουλίων, πρακτικών επιλογής ενόρκων, φάκελοι δικογραφιών.

Εφετείο Ναυπλίου (Ποινικό)

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 143