Προεπισκόπηση εκτύπωσης Κλείσιμο

Εμφανίζει 35 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Νοσοκομεία - Ασθενείς Ελληνικά
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Διεύθυνσης Περίθαλψης ΤΕΒΕ

 • Αρχείο
 • 1981 - 1988

Ευρετήρια και βιβλία κίνησης ασθενών κλινικών και νοσοκομείου, φάκελοι ασφαλισμένων, φάκελοι ιατρών, βιβλία περίθαλψης, φάκελοι αλληλογραφίας, εγκύκλιοι, γνωμοδοτήσεις.

Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Μαιευτηρίου "Έλενα Βενιζέλου"

 • GRGSA-CA- ADM213.01
 • Αρχείο
 • 1943-1988

Η εισαγωγή αποτελείται από αρχειακό υλικό για το σύνολο των υπηρεσιών του νοσοκομείου: ιατρική, φαρμακευτικη και διοικητική και οικονομική υπηρεσία. Υπηρεσιακά βιβλία (μορφή τετραδίου): καισαρικών τομών, εξερχομένων τμήματος γυναικολογικού, μεταφερομένων ασθενών, ενδοσυνεννόησης, εργαστηριακών εξετάσεων, Τράπεζα Γάλακτος, βάρους και θερμοκρασίας νεογνών, νοσηλείας νεογνών, καισαρικών τομών, αποστείρωση, λουτρά νεογνών, εργαστηριακών εξετάσεων, λογοδοσίας αίθουσας τοκετών, παρασκευασμάτων, διατροφής νεογνών. Φάκελοι διοικητικού και οικονομικού περιεχομένου. Αποκόμματα Τύπου. Το υλικό παρήχθη την περίοδο που το Νοσοκομείο είχε την ονομασία Μαιευτικό - Γυναικολογικό Κέντρο "Ελενα Βενιζέλου".

Γενικό Νοσοκομείο Μαιευτήριο "Έλενα Βενιζέλου"

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "Γεώργιος Γεννηματάς"

 • GRGSA-CA- ADM416.01
 • Αρχείο
 • 1946-1989

Περιλαμβάνονται μητρώα ασθενών (κυρίως) και άλλα βιβλία (μητρώα χειρουργικών επεμβάσεων, πρωτόκολλα κ.ά.). Προέρχονται από τις παρακάτω μονάδες: Α΄, Β΄, Γ΄ Χειρουργικές Κλινικές, Α΄, Β΄, Δ΄ Παθολογικές Κλινικές, Νευροχειρουργική Κλινική, Ωτορινολαρυγγική Κλινική, Ουρολογική Κλινική, Ορθοπεδική Κλινική, Α΄ Καρδιολογική Κλινική, Πλαστικής Χειρουργικής, Κρατικό Οφθαλμολογικό Κέντρο Αθηνών.

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γεώργιος Γεννηματάς"

Αρχείο Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία»

 • Αρχείο
 • 1993 - 1997

Δελτία ασθενών ασφαλιστικών ταμείων, εξιτήρια ασθενών, διαγωνισμοί, καταστάσεις μισθοδοσίας, δικαιολογητικά ασθενών απορίας, αποφάσεις παρατάσεως συμβάσεων

Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας

 • GR ADM034.01
 • Αρχείο
 • 1950-2007

Το αρχείο περιέχει: φακέλους ασθενών καρδιολογικής (Φ1, 1987-1989), παθολογικής (Φ2, 1986-1989), ΩΡΛ (Φ3, 1987), χειρουργικής (Φ4, 1987-1989), μαιευτικής - γυναικολογικής (Φ5, 1992,1999), αξονικές τομογραφίες (Φ6, 1987-1988), έγγραφα για λοιμώδεις ασθένειες (Φ7, 1960-1973), έγγραφα για μαίες (Φ8, 1950-1986), εφημερίες ετοιμότητας ιατρών (Φ9, 1993-1996), προγράμματα προσωπικού (Φ10-13, 1981-1991), προσωπικό ιδιωτικού δικαίου (Φ14 1976-1981 και 1984-1985), υπηρεσιακές βεβαιώσεις νοσηλευτικού προσωπικού (Φ15, 1985-1988), μεταβολές προσωπικού (Φ16, 1955-1973), μισθοδοτικές καταστάσεις (Φ17, 1995, 2002-2007), εκκαθαριστικά σημειώματα (Φ18, 1993-1997), στατιστικά - απογραφικά (Φ19, 1956-1990), ατομικά δελτία κατάταξης (Φ20, 1997), στοιχεία απολογισμού (Φ21, 1993-1998), αλληλογραφία (Φ22, 1959-1985), οργανισμός - τροποποιήσεις (Φ23, 1956-1976), πρωτόκολλα εργασιών - παραλαβής υλικών - εξαγωγής γραφικών (Φ24 1985-1986, 1989, 1990, 1992), φύλλο - καρτέλες νοσηλείας ασθενών (Φ25, 1988-1990), εμπιστευτική αλληλογραφία (πιστοποιητικά,- δηλώσεις, συμβούλια νομιμοφροσύνης (Φ26, 1952-1974), δημοσιεύσεις προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων στο Νοσοκομείο (Φ27, 1967-1971 και 1964, 1974), δεκαπέντε βιβλία ημερήσιας διαταγής - κίνησης, αποφάσεων προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και έκτακτου Παθολογικού (Φ28, 1964-1993).

Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας

Αρχείο Νοσοκομείου Βέροιας

 • GR ADM034.02
 • Αρχείο
 • 1985-2012

Έγγραφα και μελέτες για επέκταση του Νοσοκομείου Βέροιας, αναδιαρρύθμιση και ανακαίνιση εσωτερικών χώρων, μισθώσεις ακινήτων για Νοσοκομείο και Ιατρείο Κοπανού, βιβλία αποθήκης, στατιστικά, αλληλογραφία Προέδρου, γενική αλληλογραφία, φάκελοι Κοινού Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, διαγωνισμοί και συμβάσεις, στοιχεία διακίνησης ασθενών.

Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Μαιευτηρίου "Έλενα Βενιζέλου"

 • GRGSA-CA- ADM213.02
 • Αρχείο
 • 1980-1996

Βιβλία λογοδοσίας, τροφής ασθενών, φάκελοι διοικητικής και οικονομικής φύσης (θέματα διοικητικά λογιστικά, οικονομικά, προσωπικού, προμήθειες), φακέλοι αγωγών, αποκόμματα Τύπου.

Γενικό Νοσοκομείο Μαιευτήριο "Έλενα Βενιζέλου"

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Μελισσίων "Αμαλία Φλέμιγκ"

 • GRGSA-CA- ADM339.01
 • Αρχείο
 • 1980-1982

Οκτώ ευρετήρια ασθενών καρδιολογικής, νευρολογικής, χειρουργικής, και παθολογικής κλινικής από τις πτέρυγες «Μπόμπολα», «Τσαγκάρη» και «Ζωοδόχος Πηγή» του Νοσοκομείου "Αμαλία Φλέμιγκ"

Γενικό Νοσοκομείο Μελισσίων "Αμαλία Φλέμιγκ"

Αρχείο Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας "Η Αγία Όλγα"

 • GRGSA-CA- ADM209.03
 • Αρχείο
 • 1944 - 2008

Βιβλία Πρωτοκόλλου (δειγματοληπτικά), βιβλία ΤΕΠ (Τμ. Επειγόντων Περιστατικών), βιβλία Καθολικά Εσόδων και Εξόδων, Ευρετήρια και Μητρώα Ασθενών, βιβλίο νεκρών

Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο "Η Αγία Όλγα"

Αρχείο Τσιτσιλιάνειου Νοσοκομείου Καλών Νερών

 • GR GRGSA-MAG PRI2
 • Αρχείο
 • 1898-1971

Μητρώα Εσωτερικών Ασθενών, Μητρώα Εξωτερικών Ιατρείων, Πρακτικά ΔΣ, Αλληλογραφία, Απολογισμοί, Προϋπολογισμοί, Εντάλματα Πληρωμών, Δικαιολογητικά Εξόδων.

Τσιτσιλιάνειο Νοσοκομείο Καλών Νερών

Αρχείο Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)

 • GRGSA-CA- ADM150.01
 • Αρχείο
 • 1941-1975

Ατομικοί φάκελοι νοσηλείας. Περιέχονται, ανάλογα με την περίσταση, ιστορικό ασθενούς, προσωπικά στοιχεία, ιατρικές εξετάσεις, πορεία νοσηλείας, εξιτήριο, πιστοποιητικό θανάτου.

Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Αρχείο Νοσοκομείου Θείας Πρόνοιας "Η Παμμακάριστος"

 • GRGSA-CA- ADM322.01
 • Αρχείο
 • 1984 - 1987

Το αρχείο αποτελείται από ιστορικά ασθενών διαφόρων κλινικών του Νοσοκομείου: Νευρολογική Κλινική (50 ατομικοί φάκελοι), Παθολογική Κλινική (50 ατομικοί φάκελοι), Χειρουργική Κλινική (100 ατομικοί φάκελοι), Οφθαλμολογική Κλινική (50 ατομικοί φάκελοι).

Νοσοσκομείο Θείας Πρόνοιας "Η Παμμακάριστος"

Αρχείο Αντικαρκινικού-Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών "Ο Άγιος Σάββας"

 • GRGSA-CA- ADM392.01
 • Αρχείο
 • 1937 - 2000

Τέσσερα ευρετήρια ασθενών (1937-1967), τριάντα επτά κλασέρ με στατιστικά στοιχεία (1982-2000), το σύνολο των φακέλων νοσηλείας ασθενών των ετών 1937-1945 και δειγματοληπτικά των ετών 1946-1960.

Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ο Άγιος Σάββας"

Αρχείο Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας "Η Αγία Όλγα"

 • GRGSA-CA- ADM209.02
 • Αρχείο
 • 1941-1979

Ευρετήρια ασθενών. Μητρώα ασθενών. Βιβλία εξερχομένων ασθενών. Γενικό μητρώο. Βιβλίο τοκετών Γυναικολογικής / Μαιευτικής Κλινικής. Μητρώο νοσηλευομένων Γυναικολογικής / Μαιευτικής Κλινικής

Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο "Η Αγία Όλγα"

Αρχείο Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χανίων

 • GRGSA-IAK ADM063.01
 • Αρχείο
 • 1927 - 1997

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας Υγειονομικού Κέντρου Χανίων, Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίας Υγείας και Ασφαλίσεως αγροτών νομού Χανίων, Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Χανίων, Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, βιβλία πρωτοκόλλου χορήγησης πιστοποιητικών απορίας, βιβλία πρακτικών Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Χανίων και Νομαρχιακού Συμβουλίου Υγείας, Ασφαλίσεων Νομού Χανίων, μητρώα ιατρών, φαρμακείων, ορφανών απροστάτευτων παιδιών, βιβλία διαχείρισης υλικού, βιβλία ασθενών, αιτήσεις συντάξεων, αιτήσεις χορήγησης επιδομάτων, έγγραφα σχετικά με την Αγροτική Μεταβατική Οικοκυρική Σχολή Καστελίου, έγγραφα σχετικά με ανθυγιεινές εστίες, έγγραφα που αφορούν το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, δικαιολογητικά αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης για σύνταξη, έγγραφα σχετικά με το Θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων Χανίων, σχέδια αλληλογραφίας

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χανίων

Αρχείο Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG ADM1.1
 • Αρχείο
 • 1903-1986

Μητρώα Ασθενών Χειρουργικής και Παθολογικής Κλινικής, Πρακτικά ΔΣ, Ατομικοί Φάκελοι Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού, Αλληλογραφία, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Καθολικά Βιβλία Ταμείου, Καθημερινά Βιβλία ταμείου.

Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου

Αρχείο Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG ADM1.4
 • Αρχείο

Φάκελοι Ατομικοί Φύλλων Νοσηλείας ασθενών στις κλινικές του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου, με στοιχεία για τις παθήσεις, τις ιατρικές εξετάσεις, τις ημέρες νοσηλείας κ.λπ.

Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου

Αρχείο Βαρδακείου και Πρωίου Νοσοκομείου Σύρου

 • GR ADM017.02
 • Αρχείο

Λυτά έγγραφα από το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου με πίνακες νοσηλείας, δελτία παρουσίας προσωπικού, φύλλα νοσηλείας, προγράμματα εφημεριών και λειτουργίας του διοικητικού προσωπικού. Βιβλία εισαγωγής και εξαγωγής ασθενών, εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, φάκελοι προμηθειών πάγιου ιατρικού και φαρμακευτικού υλικού. Προκηρύξεις θέσεων εργασίας, καταστάσεις ημερήσιας κατανάλωσης φαρμάκων κ.α. Πρωτόκολλα παράδοσης άχρηστου υλικού, είδη εστιάσεως, πρωτόκολλα εισαγωγής τροφίμων κ.α. Καταστάσεις δαπανών και ενταλμάτων πληρωμής, καταστάσεις διεκπεραίωσης εγγράφων. Εξιτήρια και παραπεμπτικά νοσηλείας, συνταγολόγια ασθενών.

Βαρδάκειο και Πρώιο Νοσοκομείο Ερμουπόλεως

Αρχείο Οφθαλμιατρείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- ADM103.02
 • Αρχείο
 • 1892 - 1996

Το αρχείο περιέχει υπηρεσιακά βιβλία: σηπτικών εγχειρήσεων, ασήπτων εγχειρήσεων, τόμους ιστορικών ασθενών (εισαγωγές, εγχειρίσεις), ευρετήρια ασθενών (σχετίζονται με τα ιστορικά των ασθενών). Πρακτικά Διοικούσης Επιτροπής, Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου, δύο επετειακά λευκώματα, σχετικά με την ιστορία του Οφθαλμιατρείου.

Οφθαλμιατρείο Αθηνών

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Ναυπλίου

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.036.001
 • Αρχείο
 • 1988 - 2000

Βιβλία κλινικών εξετάσεων, παρουσίας γιατρών και εφημεριών παθολογικής κλινικής.

Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου

Αρχείο Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG ADM1.2
 • Αρχείο
 • 1903-1986

Μητρώα Ασθενών, Μικροβιολογικές Εξετάσεις Ασθενών, Εξωτερικά Ιατρεία Οφθαλμολογικής Κλινικής και ΩΡΛ, Μικροβιολογικές Εξετάσεις, Βιβλία Ασθενών των Κλινικών (Παθολογικής, Χειρουργικής, Ορθοπεδικής, ΩΡΛ, Οφθαλμολογικής, Παιδιατρικής - Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής, Στεφανιαίας Μονάδας κ.ά.), Αλληλογραφία, Πρωτόκολλα Αλληλογραφιας, Πρακτικά ΔΣ, Οικονομικά Στοιχεία,Ημερολόγια και Καθολικά Βιβλία Λογιστηρίου, Βιβλία Ταμείου

Αχιλλοπούλειο Δημοτικό Νοσοκομείο Βόλου

Αρχείο Οφθαλμιατρείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- ADM103.01
 • Αρχείο
 • 1959-1979

1) Φάκελοι αρχείου Διοικητική αλληλογραφία με το Υπουργείο Προνοίας, ασφαλιστικά ταμεία κ.ά σχετικά με τη λειτουργία του Οφθαλμιατρείου, οικονομική διαχείριση, θέματα προσωπικού κλπ. (1958-1979, 19 φυσικοί φάκελοι / κλασέρ) 2) Βιβλία Μητρώα ασθενών εξωτερικών ιατρείων (1956-1976, 1984-1985, 64 βιβλία) Πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1970-1972, 1976-1979, 4 βιβλία) Βιβλία εσόδων - εξόδων (1960-1961, 2 βιβλία) Ημερολόγιο (1971, 1 βιβλίο) Κατάλογος εξοπλισμού (1 βιβλίο)

Οφθαλμιατρείο Αθηνών

Αρχείο Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής

 • GRGSA-CA- ADM388.01
 • Αρχείο
 • 1953-2001

Πράξεις Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου, φάκελοι υγειονομικών Επιτροπών, ημερήσιες ανακοινώσεις, πρακτικά Επιστημονικής Επιτροπής, βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία (σε μορφή τετραδίου) λογοδοσίας τμημάτων κλινικών, βιβλία λογοδοσίας ασθενών κλινικής, ευρετήρια εξωτερικών ιατρείων, καθολικά βιβλία, μητρώο ασθενών, πρακτικά Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου κ.ά

Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Αρχείo Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)

 • GRGSA-CA- ADM150.02
 • Αρχείο
 • 1986-1992

Ατομικοί φάκελοι νοσηλείας. Περιέχονται, ανάλογα με την περίσταση, ιστορικό ασθενούς, προσωπικά στοιχεία, ιατρικές εξετάσεις, πορεία νοσηλείας, εξιτήριο, πιστοποιητικό θανάτου.

Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Αρχείο Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)

 • GRGSA-CA- ADM150.03
 • Αρχείο
 • 1942 – 1995

Ατομικοί φάκελοι νοσηλείας. Περιέχονται, ανάλογα με την περίσταση, ιστορικό ασθενούς, προσωπικά στοιχεία, ιατρικές εξετάσεις, πορεία νοσηλείας, εξιτήριο, πιστοποιητικό θανάτου.

Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Αρχείο Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά "ΜΕΤΑΞΑ"

 • GRGSA-CA- ADM311.01
 • Αρχείο
 • 1969-2013

Α. Ιατρική Υπηρεσία Ι) Χειρουργικός τομέας. Στοιχεία εγχειρήσεων (φάκελοι), βιβλία Χειρουργείων. Ουρολογική Κλινική: Βιβλία μητρώου ασθενών, φάκελοι κυστεοσκοπήσεων Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική: Ευρετήρια και βιβλία ασθενών ΙΙ) Ψυχιατρικός τομέας Βιβλία μητρώου ασθενών. Β. Νοσηλευτική Υπηρεσία. Βιβλία λογοδοσίας ωτορινολαρυγγολογικής και ουρολογικής κλινικής. Βιβλίο αποβιούντων ασθενών. Εισηγήσεις στο ΔΣ. Γ. Διοικητική Υπηρεσία Τμήμα Γραμματείας: Πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά "Μεταξά"

Αρχείο Νοσοκομείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD ADM018.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1960

Το αρχείο περιλαμβάνει κατάστιχα νοσηλευομένων, μητρώα ασθενών, φάκελο λυτών εγγράφων, βιβλία θανόντων κ.ά.

Νοσοκομείο Κομοτηνής

Αρχείο Δημοτικού Νοσοκομείου Ερμούπόλεως "Ελπίς"

 • GR ADM007.01
 • Αρχείο
 • 1834-1954

Βιβλία τροφίμων, βιβλία ασθενών, βιβλία πρακτικών , πρωτόκολλα παράδοσης- παραλαβής-, πρακτικά συνεδριάσεως, βιβλίου κινήσεως εξωτερικών ιατρείων κ.α.

Δημοτικό Νοσοκομείο Ερμουπόλεως "Ελπίς"