Αρχείο ADM063.01 - Αρχείο Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χανίων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-IAK ADM063.01

Τίτλος

Αρχείο Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χανίων

Ημερομηνία(ες)

  • 1927 - 1997 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

87 φάκελοι, 202 βιβλία, 7 φάκελοι με αυτιά - λάστιχα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας Παράδοσης: Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χανίων
Ημερομηνία εισαγωγής: 2015-04-15
ΑΒΕ: 314

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας Υγειονομικού Κέντρου Χανίων, Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίας Υγείας και Ασφαλίσεως αγροτών νομού Χανίων, Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Χανίων, Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, βιβλία πρωτοκόλλου χορήγησης πιστοποιητικών απορίας, βιβλία πρακτικών Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Χανίων και Νομαρχιακού Συμβουλίου Υγείας, Ασφαλίσεων Νομού Χανίων, μητρώα ιατρών, φαρμακείων, ορφανών απροστάτευτων παιδιών, βιβλία διαχείρισης υλικού, βιβλία ασθενών, αιτήσεις συντάξεων, αιτήσεις χορήγησης επιδομάτων, έγγραφα σχετικά με την Αγροτική Μεταβατική Οικοκυρική Σχολή Καστελίου, έγγραφα σχετικά με ανθυγιεινές εστίες, έγγραφα που αφορούν το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, δικαιολογητικά αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης για σύνταξη, έγγραφα σχετικά με το Θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων Χανίων, σχέδια αλληλογραφίας

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Στη συλλογή περιλαμβάνονται κάποια βιβλία και κάποιοι χάρτες, που παραδόθηκαν μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα. Τα βιβλία ενσωματώθηκαν στη βιβλιοθήκη του Ι.Α.Κ. και οι χάρτες προστέθηκαν στη συλλογή χαρτών. Μετά από έρευνα και όσον αφορά τα βιβλία, δεν έχουν βρεθεί (προς το παρόν) τα εξής: 1) Α.Β.Υ. Πρίγκηπος Γεωργίου: Υπομνήματα προς τας κυβερνήσεις των Μεγάλων Δυνάμεων. Αθήνα 1955, 2) Ι. Σ. Παπαδάκη: το Λεύκωμα της Κρήτης 1898 - 1901. Χανιά, 3) Γ. Παπαδοπετράκη: Ιστορία των Σφακίων. Αθήνα 1888. Από τους χάρτες δεν έχει βρεθεί (προς το παρόν) ο χάρτης Κρήτης υπό Κ. Σπράττ - 1852

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης