Εμφανίζει 227 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Ιστορία, Τοπική - Σάμος
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Συλλογή εγγράφων Γιάννη Μακρή

 • Αρχείο
 • 1812-1968

Δικαιοπρακτικά έγγραφα της οικογένειας (πωλητήρια, ανταλλακτικά συμβόλαια, συμβιβασμοί, αποφάσεις δικαστηρίων, υποθήκες κ.λπ.).

Μακρής, Γιάννης

Αρχείο Κοινότητας Βαθέος (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1795

Κώδικες εκκλησιών Βαθέος, Δημοτολόγια, Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία Ταμείου, τόμοι εφημερίδων, Μητρώα αρρένων, βιβλία Δανείου, Απογραφών, Διαχείριση δημόσιας αλυκής, βιβλία Αγροζημιών.

Κοινότητα Βαθέος (Σάμος)

Συλλογή Νικήτα Κυπαρίσση

 • Αρχείο
 • 1830-1895

Έγγραφα της συλλογής του ιατρού της Ηγεμονίας Σάμου Φιλοκτήτη Νέγρη.

Κυπαρίσσης, Νικήτας

Συλλογή βιβλίων Χρήστου Κυδωνιέως

 • Αρχείο
 • 1866-1911

Βιβλία έντυπα: "Ιστορία της Σάμου" υπό Γ. Δημητριάδου, Ν. Σταματιάδου "Συλλογή επισήμων εγγράφων" και "Βιογραφία του Σαμίου οπλαρχηγού Κ. Λαχανά", Α. Κοπάση "Το εν Σάμω Ηραίον" κ.ά..

Κυδωνιεύς, Χρήστος

Αρχείο Κοινότητας Χώρας (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1867-1998

Βιβλία: Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου και Προέδρου, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας Κοινότητας Χώρας - Αγροτικού Συμβουλίου, εισπράξεων χρηματικών ενταλμάτων, διαχειρίσεως κληροδοτημάτων, κινητής περιουσίας, μητρώα αυτοκινήτων - υποζυγίων, επιτροπής απορίας, Ταμείου Συνεταιρισμού Ακτημόνων, πιστοχρεώσεως σιγαροχάρτου, διαταγές ιταλικής κατοχής.

Κοινότητα Χώρας (Σάμος)

Συλλογή Σωκράτη Μοναχού

 • Αρχείο
 • 1884-1960

Βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, προσωπικά έγγραφα οικογένειας Μενελάου Δ. Νικολάου και Αγροτικής Τράπεζας Σάμου, εφημερίδα "Ατλαντίς" 1912.

Μοναχός, Σωκράτης

Αρχείο Χρ. Κυδωνιέως

 • Αρχείο
 • 1889-1997

Ιδιωτική αλληλογραφία οικογένειας Κυδωνιέως (Νικολάου, Δημητρίου, Αγγελικής, Ελένης, Χρήστου) και ηλεκτρονικό αρχείο φωτογραφιών.

Κυδωνιέως, οικογένεια

Συλλογή Ηρώς Παπαμόσχου

 • Αρχείο
 • 1896-1914

Διαβατήριο του 1896, αποδεικτικά έγγραφα εισφοράς των καπνοβιομηχάνων της Σάμου Αδελφών Καραθανάση και των εργατών τους υπέρ του ελληνικού στόλου.

Παπαμόσχου, Ηρώ

Αρχείο Κοινότητας Πλατάνου (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1917-1998
 1. Πρωτόκολλα αλληλογραφίας Ληξιάρχου.
 2. Φάκελοι Νομαρχίας, δημοσίων έργων, Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, Υπουργείου Γεωργίας, εκλογών και δημοψηφίσματος, Ο.Γ.Α., Οικονομικών ενταλμάτων.
 3. Περιοδικές εκδόσεις: "Επιθεώρησις Τοπικής Αυτοδιοικήσεως" , "ΕΝΟΤΑ" κ.ά..

Κοινότητα Πλατάνου (Σάμος)

Συλλογή Χρήστου Κυδωνιέως

 • Αρχείο
 • 1926-1979

Αλληλογραφία των Χρήστου, Φρίξου, Νίκου, Άγιδος Κυδωνιέως με τον πατέρα τους Δημήτρη, κάρτες, φωτογραφίες, έντυπα προγράμματα σπουδών πανεπιστημίου Φλόριντα.

Κυδωνιεύς, Χρήστος

Αρχείο Γιάννη Κιράνη

 • Αρχείο
 • 1926-1954

Δακτυλόγραφες και χειρόγραφες εργασίες, εφημερίδες, φυλλάδια, έντυπα μονόφυλλα.

Κιράνης, Γιάννης

Συλλογή Μανώλη Κάρλα

 • Αρχείο
 • 1966-1982

Εκδόσεις με εργασίες του Μ. Κάρλα (διδακτορική διατριβή, ποιήσεις), χειρόγραφα τετράδια, αποφάσεις και Πρακτικά του Νομικού Συμβουλίου Σάμου.

Κάρλας, Μανώλης

Εφημερίδες της Σάμου

 • Αρχείο
 • 1905-1908
 1. "Χαραυγή" (φ. 236-479, 5 τόμοι εις τριπλούν, με ενδείξεις 371/1-15) 2000-2004 και ένθετο "Επιπλέον" (1 τόμος με την ένδειξη 371/16) 1999-2004.
 2. "Σαμιακή" (φ. 1792-2032, 4 τόμοι εις διπλούν με ενδείξεις 371/17-24 και 371/29-30) 2000-2004 και ένθετο "Η άλλη" (φ. 1-33, 1 τόμος, 371-25) 2004.
 3. "Σαμιακή ηχώ" (φ. 1-101, 3 τόμοι με ενδείξεις 37/26-28) 2000-2003.
 4. "Σαμιακόν Βήμα" (8 τόμοι, φ. 3215-3461, 371/31-38) 2000-2003.
 5. "Σαμιακός Τύπος" ( 5 τόμοι εις διπλούν, φ. 1-254, 371/39-48,) 1999-2004.
 6. "Πρόοδος" (4 τόμοι, φ. 1-144 φωτοτυπημένα, 371/49-52, ) 1905-1908.

Συλλογή προφορικών μαρτυριών - Αρχείο προφορικής ιστορίας ΓΑΚ Νομού Σάμου

 • Αρχείο
 • 2004-2005

Μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις σαμιωτών και κατοίκων της Σάμου,: Θάλεια Ζαΐμη, Κυριάκος Βαρκιτζής, Κώστας Μελετίου, Μάρω Λεμονιά, Δημήτριος Χρυσοχόου, Hasan Hepiseri, Κρίστεν Χιώτη, Μαριάννα Nielsen, Μπερναντέτ Στυλιανίδου, Κάρμεν Κονδύλη, Παρασκευούλα Σωτήρη.

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Ν. Σάμου

Ηχογραφημένες μαρτυρίες κατοίκων της Σάμου

 • Αρχείο
 • 2009-2011

Αφηγήσεις και συνεντεύξεις των σαμιωτών: Άρη Γαρουφαλή, Δ. Σεβαστή, Ν. Κυπραίου, Κ. Κουκούλη, Β. Κατσικονούρη, μαθητών του '50, Χ. Κυδωνιέως, Μ. Γκανά, Β. Χαραλαμπόπουλου, Γ. Τρομάρα και άλλων.

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Ν. Σάμου

Συλλογή Διαμαντή Νάνου

 • Αρχείο
 • 19ος αιώνας

Ένα έγγραφο σε οθωμανική γραφή, μία φωτογραφία του Κωνσταντίνου Παλαιού.

Νάνος, Διαμαντής

Συλλογή Ζήσιμου Λεοντίδη

 • Αρχείο
 • 1781-1913

Επιστολές, πωλητήρια, αντίγραφα συμβολαίων, δικαιοπρακτικά έγγραφα από τη Σάμο.

Αρχείο Δικηγόρου Αγγελίδη

 • Αρχείο
 • 1925-1961

Φάκελοι υποθέσεων του δικηγόρου Αγγελίδη με έδρα τη Σάμο.

Αγγελίδης (δικηγόρος Σάμου)

Αρχείο Δημήτρη Σαρρηγιάννη

 • Αρχείο
 • 1920-1971

Κατάστιχα λογαριασμών, επιστολές, ψηφοδέλτια, ταχυδρομικά δελτάρια, αποδείξεις, ευχετήριες κάρτες.

Σαρρηγιάννης, Δημήτρης

Εφημερίδα "Αγών" (Σάμος - Ικαρία)

 • Αρχείο
 • 1950-1954, 1955-1963

Εφημερίδα "Αγών Σάμου-Ικαρίας. Έφημερίς προοδευτικών φιλελευθέρων άρχων". Ιδρυτής ο Γεώργιος Θ. Γρηγορίου.

Συλλογή μονόφυλλων της Ηγεμονίας Σάμου

 • Αρχείο
 • 1898-1914

Σαμιακά μονόφυλλα της περιόδου της Ηγεμονίας Σάμου: Διάταγμα περί διορισμού διδασκάλων, περί ορισμού μισθοδοσιών και καταργήσεως θέσεων, διάταγμα απόλυσης του Δημ. Φαίδα από την θέση του Διευθυντή της Εμπορικής Σχολής Καρλοβασίων, αναφορά της Γενικής Συνέλευσης προς τον Μέγα Βεζύρη, λόγος του Θεμιστοκλή Σοφούλη, εγκύκλιος του Προέδρου της Εθνοσυνελεύσεως, πρωτόκολλο ορκοδοσίας του Ιω. Λυγίζου ως Διοικητικού Επιτρόπου Μυτιληνών, αναφορά του Διοικητή Σάμου κατά των δημάρχων Βαθέος, Χώρας και Μυτιληνών.

Συλλογή Μανόλη Βουρλιώτη

 • Αρχείο
 • 1897-1919

Βιβλία και φυλλάδια, ως εξής:

 1. Πυθαγόρας Σίδερης, Ελληνική Χρηστομάθεια μετά ερμηνευτικών, ιστορικών...
 2. Τιμόθεος Πυθαγόρας Θέμελης. Έλληνες και Φραγκισκανοί εν τοις Αγίοις Τόποις, εν Αθήναις εκ του τυπογραφείου Κων. Ι. Θεοδωρόπουλου.
 3. Ιωάννου Α. Τροκάλλη, Πεπραγμένα της εν Σάμω Διοικήσεώς μου.
 4. Γεωργίου Ν. Σωτηρίου, Επιστολή φιλολογική του καθηγητού του Πανεπιστημίου Κωνσταντίνου Κόντου.
 5. Σοφοκλέους Οιδίπους επί Κολωνώ. Δράμα σε 5 μέρη. Μετάφρασις Κ . Καπενεκά.
 6. Ιωάννου Μελά, Η Σάμος εις τας παραμονάς της ερημώσεως, Ανάτυπον εκ της εφημερίδος '' Ελλάς'' .

Συλλογή Γιάννη Κονιόρδου

 • Αρχείο
 • 1922-1950
 1. Βιβλίο ταμείου της ενοριακής εκκλησίας ''Ο Αγιος Παντελεήμων'' του οικισμού Τσουρλαίων Σάμου.
 2. 23 έγγραφα του αρχείου Χρ. Μανταφούνη.
 3. Μία φωτογραφία χωρίς στοιχεία.

Ηχογραφημένη συνέντευξη με τον Μ. Γλιαρμή

 • Αρχείο
 • 1997

Αφήγηση του Μήτσου Γλιαρμή από τους Μυτιληνούς Σάμου για το καπλάνι, την προπολεμική ζωή στη Σάμο, την Κατοχή και τη Μέση Ανατολή.

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Ν. Σάμου

Ηχογραφημένες εκπομπές Ραδιοφωνικού Σταθμού "Ανατολή" (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1998

Συζητήσεις με δημότες χωριών για τα προβλήματα τους.

 1. Παλαιόκαστρο Σάμου: ασχολίες κατοίκων, προβλήματα.
 2. Ελαιοπαραγωγοί Παγώνδα.
 3. Ψαράδες Πυθαγορείου.
 4. Φουρνιώτες.

Ραδιοφωνικός Σταθμός ''Ανατολή'' (Σάμος)

Αλληλογραφία δερματεμπόρων και βυρσοδεψών της Σάμου

 • Αρχείο
 • 1909-1920

Αλληλογραφία Ν. Γ. Χουβαρδά, Δ. Στεφανή και Υιών, Αφών Στραγαλά, Δ. Δημητρίου και Σια, Εμμ. Επ. Ιωαννίδη:
1) Ατμοκίνητον εργοστάσιον βυρσοδεψικών ειδών αδελφών Στραγαλά, Βαθύ.
2) Νικόλαος Γ. Χουβαρδάς, εργοστασιάρχης, Ν. Καρλόβασι. Αποθήκη ακατέργαστων δερμάτων.
3) Εμμ. Επ. Ιωαννίδης, Βαθύ.
4) Ατμόμυλος βυρσοδεψικών υλών, Δημ. Α. Στεφανή, Βαθύ.
5) Ωμέγα: Μέγα εργοστάσιον σιγαρέττων και αποθήκη καπνού, Δ. Δημητρίου και Σία.

Ηχογραφημένη συνέντευξη με τον Γιάννη Στέφα

 • Αρχείο
 • 8/9/2000

Ηχογραφημένη μαρτυρία του Γιάννη Στέφα, ετών 72, από τον Άγιο Κωνσταντίνο, πρώην μετανάστη στην Αυστραλία. Αφήγηση για τον Εμφύλιο πόλεμο στη Σάμο και για την κατοπινή του μετανάστευση.

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Ν. Σάμου

Ηχογραφημένες συνεντεύξεις και διαλέξεις για θέματα τοπικής ιστορίας της Σάμου

 • Αρχείο
 • 1994-2001

Διάλεξη Νίκου Σολούνια, συνεντεύξεις των : Αλ. Σεβαστάκη, Δέσποινας Σοφούλη, Στέλιου Βασιλειά. Συνέδρια: ''Η Ρωσική παρουσία στο Αιγαίο 1770-1774'' στην Πάρο και ''Ο τύπος στη Σάμο, αναπαραστάσεις στην τοπική κοινωνία 19ος-20ος αιώνας'' στη Σάμο.

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Ν. Σάμου

Συλλογή Τάσου Σπανουδάκη

 • Αρχείο
 • 1764-1898

Δικαιοπρακτικά έγγραφα ιδιωτικά (προικοδοτήρια, διαθήκη, πωλητήριο, συμφωνητικό, αγωγή, δωρητήριο, επιδοτήρια εκθέσεων αναγκαστικής κατασχέσεως, διαβατήριο).

Αρχείο Γιώργου Βαλούκα

 • Αρχείο
 • 1903-1988

Πρωτότυπα έγγραφα του Δημοκρατικού Στρατού Σάμου, φύλλα του περιοδικού ''Γενναίοι'', δακτυλογραφημένα αντίγραφα εγγράφων του Δημοκρατικού Στρατού Σάμου, δικαστικά (δικογραφίες περιόδου 1947-1956) , φωτοτυπημένες χειρόγραφες επιστολές του Γ. Βαλούκα και αντίγραφα καταλόγου του αρχείου Γ. Μιχαλάκη, φύλλα εφημερίδων περιόδου 1903-1914, διάφορα λυτά έγγραφα, ένα λεύκωμα, βιβλία και φυλλάδια, έντυπα.

Βαλούκας, Γιώργος

Συλλογή Γιάννη Αντωνιάδη

 • Αρχείο
 • 1863-1893

Αλληλογραφία του γιατρού Ιωάννη Αριστείδου Λεκάτη από τον Παγώνδα Σάμου, συμβόλαια, χρεοστολόγια, σημειώσεις με λογαριασμούς.

Αρχείο Δήμου Σαμίων

 • Αρχείο
 • 1923-1962

Χρηματικά εντάλματα, εκθέσεις αναλήψεως δαπανών, έγγραφα δημοτικής αγοράς, έγγραφα δημοτικών σφαγείων, ηλεκτρικής εταιρείας, ανέργερσης νέου Γυμνασίου, μελέτης ανακατασκευής οικήματος Φιλαρμονικής Εταιρείας Σάμου, επισκευής Δημαρχείου, επισκευές δικτύου ύδρευσης, διανομή ύδατος, υπόνομοι Δάπλη, Καραθεοδωρή κ.ά. έγγραφα νέου Νοσοκομείου, εκλογικοί κατάλογοι.
Βιβλία: Εξόδων Δήμου Σαμίων, Καταχωρήσεως δαπανών και Εκθέσεων, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Εισφορών συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων.

Δήμος Σαμίων

Αρχείο Άρη Γαρουφαλή

 • Αρχείο
 • 1834-1923

22 καρτ ποστάλ σαμιακές, 8 καρτ ποστάλ διάφορες, 3 πινακιδωμένες φωτογραφίες (ηγεμόνα Μαυρογένη, Μουσούρου και ηγεμονίδος Μ. Μουσούρου), 2 ημερολόγια χειρόγραφα (1834, 1897), μεταγραφή δακτυλόγραφη του 2ου ημερολογίου, βιβλίο: "Απάνθισμα ηρωικών ασμάτων συντεθέντων υπό Γ. Κλεάνθη (1832), 17 επιστολές, σημειώματα και έγγραφα.

Γαρουφαλής, Άρης

Συλλογή Γιώργου Κωνσταντάκη

 • Αρχείο
 • 1897, 1913, 1916

1) 2 φωτογραφίες (Παναγιώτη Μ. Ρέμπα,1916 και Θάλειας Δ. Αποστόλου, 1897).
2) Έγγραφο του Διευθυντή του Ιεροδιδασκαλείου "Η Ανατολή" Αρχ. Γ. Χατζηανέστη προς τον δήμαρχο Κοντακεΐκων, 1913.

Συλλογή Ίριδας Νικολαΐδου

 • Αρχείο
 • 1916-1931

13 πρωτότυπα έγγραφα (1916-1931), 2 φωτοτυπημένα έγγραφα (1909-1912), 6 φωτοτυπίες φωτογραφιών και
5 σημειώματα-κατάλογοι της συλλογής της Ι. Νικολαΐδου.

Συλλογή χαρακτικών του Mayer

 • Αρχείο
 • 1810-1812

Τέσσερις γκραβούρες όπου απεικονίζονται τοπία και μνημεία της Σάμου: ερείπια ναού, η Κολώνα στο Ηραίον, ρωμαϊκό υδραγωγείο, ο κόλπος του Βαθέος.

Mayer

Σύμμεικτη συλλογή (Κ188)

 • GRGSA-CA- COL027.31
 • Αρχείο
 • 1909-1942
 1. Εμπορική αλληλογραφία της οικογένειας Παναγιώτη Ματσούκη από Λακύθρα Κεφαλονίας (1910-1942) και δύο φωτογραφίες του από το Παρίσι.
 2. Αρχείο του Συνδέσμου των εν Καΐρω Σαμίων (19101-1920).
 3. Πρωτόκολλο εισερχόμενων - εξερχόμενων της Ένωσης Ανδρίων (1924-1926).
 4. Καταστατικό, έγγραφα και έντυπα της Ένωσης Τηνίων εν Αθήναις (1925-1941).

Ματσούκης, Παναγιώτης

Αρχείο Δήμου Βαθέος (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1960-1990

Αποσπάσματα πρακτικών, περί υδρεύσεως, φάκελοι εκτελέσεως διαφόρων έργων, διοργάνωση φεστιβάλ σαμιώτικου κρασιού, περιοδικά και τοπικές εφημερίδες.

Δήμος Βαθέος (Σάμος)

Εφημερίδα "Αγών" (Σάμος - Ικαρία)

 • Αρχείο
 • 1950-1958

Λυτά φύλλα της εφημερίδας "Αγών Σάμου - Ικαρίας. Εφημερίς Προοδευτικών Φιλελευθέρων Αρχών. Διευθύνεται παρ' επιτροπής". Φύλλα 1/28-101-1950 έως 174/1958. Λείπουν τα φύλλα με α/α 29, 74, 163, 166. Διευθυντής ο Θ. Στεφανίδης, αρθρογραφία Γ. Θ. Γρηγορίου.

Εφημερίδα "Αγών" (Σάμος - Ικαρία)

Συλλογή Κώστα Τζανετή

 • Αρχείο
 • 1799-1820, 1984

5 δικαιοπρακτικά έγγραφα περιοχής Βαθέος Σάμου των ετών 1799-1820 και ένα δακτυλόγραφο κείμενο του Κώστα Τζανετή με τίτλο "Δυο τραγικές μέρες του '17", αναφερόμενο στα Γιαγαδικά της Σάμου.

Συλλογή εφημερίδων Ι. Βακιρτζή

 • Αρχείο
 • 1888-1941

Τόμοι εφημερίδων της περιόδου της Ηγεμονίας Σάμου και μεταγενέστερα: "Σάμος", "Ευνομία", "Πρόοδος", "Νέα Σάμος", "Αιγαίον".

Εφημερίδα "Πανσαμιακή"

 • Αρχείο
 • 1928

Φύλλα της εφημερίδας "Πανσαμιακή" που εξέδιδε στον Λιμένα Βαθέος ο Ιωάννης Δ. Γιαγάς, με υπεύθυνο σύνταξης τον Αλέξανδρο Χίου.

Εφημερίδα "Νέα Σάμος"

 • Αρχείο
 • 1958-1963

Φύλλα της εφημερίδας "Νέα Σάμος" που εξέδιδαν στο Βαθύ Σάμου οι Ιωάννης Σπύρου και Δημ. Κεφάλας.

Εφημερίδα "Σαμιακή"

 • Αρχείο
 • 1955-1991

Τόμοι με φύλλα της εφημερίδας "Σαμιακή" που εξέδιδε στο Βαθύ ο Ηλίας Γιαννουλόπουλος.

Αρχείο οικογένειας Τσακουμάγκου

 • Αρχείο
 • 1760-1970

Περιλαμβάνει 37 έγγραφα: προικοσύμφωνα, πωλητήρια, ομολογίες, διανεμητήρια, ενοικιαστήρια, δωρεές, ανταλλακτικά, διαζευκτήρια και διάφορα άλλα έγγραφα. Επίσης, ένα αχρονολόγητο χειρόγραφο πανεπιστημιακών σημειώσεων με τίτλο: "Εισηγήσεις του Ρωμαϊκού Δικαίου υπό του καθηγητού Φρεαρίτου".

Τσακουμάγκου, οικογένεια

Οικογενειακό αρχείο Λεωνίδα Μαλαχία

 • Αρχείο
 • 1737-1927

Φωτοτυπημένα ιδιωτικά έγγραφα της οικογένειας Μαλαχία. Διάφορα δικαιοπρακτικά έγγραφα, αγοραπωλησίες, δωρητήρια, προικοδοτήρια.

Ηχογραφημένες εκπομπές ραδιοφώνου και πολιτιστικές εκδηλώσεις της Σάμου

 • Αρχείο
 • 1991-1992

1η κασέτα: Ραδιοφωνική εκπομπή - αφιέρωμα στην ένωση της Σάμου με την Ελλάδα.
2η κασέτα: Ραδιοφωνική εκπομπή - συζήτηση για το Ιστορικό Αρχείο Σάμου.
3η κασέτα: Ραδιοφωνική εκπομπή: "Καρατζάς. Πρωτοχρονιάτικο διήγημα". Αφήγηση: Χρ. Λάνδρος.
4η κασέτα: Ραδιοφωνική εκπομπή: "Των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς". Διηγήματα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων.
5η κασέτα: Ραδιοφωνική εκπομπή: Κ. Καλατζής, ''Ιούλιος Καίσαρ'' Ανέκδοτο διήγημα.
6η κασέτα: Ραδιοφωνική εκπομπή: Έλσα Χίου, ''Νόστιμον Ήμαρ''.
7η κασέτα: Κώστα Καλατζή, ''Το γεφύρι του Μπλαμ''. Συζήτηση για την λογοτεχνία: Έλσα Χίου - Κ. Καλατζής.
8η κασέτα: Εγκαίνια βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καρλόβασι.

Συλλογή χαρακτικών ΓΑΚ Σάμου

 • Αρχείο
 • 1782-1810

2 χάρτες της Ελλάδος του Gouffier,
1 χάρτης της Σάμου με το Ηραίον του Gouffier,
1 χαρακτικό με λεπτομέρεια κολόνας του Ηραίου του Gouffier,
1 χάρτης της Σάμου του Dapper,
1 χάρτης της Σάμου του Lasor,
1 γκραβούρα ''Βαθύ'' Σάμου του Müller,
1 γκραβούρα ''Βαθύ'' Σάμου του Müller,
1 γκραβούρα ''Αρχιπέλαγος'' του Peters,
1 γκραβούρα ''Ηραίον'' Σάμου του Hawking.

Αρχείο Κοινότητας Παλαιοκάστρου (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1842-1950

Βιβλία: Δημοτολόγια, Πρακτικά συνεδριάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Ταμεία, ληξιαρχικά, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Μητρώα κ.ά..
Φάκελοι: Γενική αλληλογραφία, αιτήσεις, αποδεικτικά, πιστοποιητικά, αποφάσεις, νόμοι, διατάγματα, ανακοινώσεις υπουργείων, βιβλία Αγροτικού Συλλόγου.

Κοινότητα Παλαιοκάστρου (Σάμος)

Συλλογή Γιάννη Γερακούλη

 • Αρχείο
 • 1889-1897

Έγγραφα του Ηγεμόνα Καραθεοδωρή και Στεφάνου Μουσούρου προς το Δήμαρχο Νέου Καρλοβάσου.

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 227