Αρχείο - Συλλογή εντύπων μονόφυλλων Ηγεμονικής περιόδου.

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Συλλογή εντύπων μονόφυλλων Ηγεμονικής περιόδου.

Ημερομηνία(ες)

  • 1898 - 1914 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

8 έντυπα μονόφυλλα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

072

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Διάταγμα περί διορισμού διδασκάλων, περί ορισμού μισθοδοσιών και καταργήσεως θέσεων, διάταγμα απόλυσης από την υπηρεσία του Διευθυντή της Εμπορικής Σχολής Καρλοβασίων Δημ. Φαίδα.Αναφορά της Γ. Σ. προς τον Μέγαν Βεζύρην.Λόγος του Θεμ. Σοφούλη. Εγκύκλιος του Προέδρου της Εθνοσυνελεύσεως. Πρωτόκολλο ορκοδοσίας Ιω. Λυγίζου ως διοικητικού επιτρόπου Μυτιληνών. Αναφορά του διοικητή Σάμου κατά των δημάρχων Βαθέος, Χώρας και Μυτιληνών.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Δωρεά κ. Σίμου Μιλτιάδη Συμεωνίδη.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες