Ηγεμονία Σάμου, 1834-1912

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ηγεμονία Σάμου, 1834-1912

Αντίστοιχοι όροι

Ηγεμονία Σάμου, 1834-1912

Σχετικοί όροι

Ηγεμονία Σάμου, 1834-1912

56 Αρχειακή περιγραφή results for Ηγεμονία Σάμου, 1834-1912

56 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Έγγραφα Ηγεμόνα Σάμου Κωνσταντίνου Αδοσίδου

 • Αρχείο
 • 1874-1894

Επιστολές του Ηγεμόνα Σάμου Κ. Αδοσίδου στα ελληνικά και τα γαλλικά. Έντυπα φυλλάδια με λόγους που εκφώνησε στις Γενικές Συνελεύσεις.

Αδοσίδης, Κωνσταντίνος, Ηγεμόνας της Σάμου

Αρχείο Ιωάννη Βακιρτζή

 • Αρχείο
 • 1881-1950

Δακτυλόγραφο ιστορίας της Ηγεμονίας Σάμου. Δακτυλόγραφο έμμετρης μετάφρασης των ψαλμών του Δαυίδ. Χειρόγραφα ομιλιών, διαλέξεων, αποκόμματα εφημερίδων, έντυπα φυλλάδια, επιστολές προς τον Ι. Βακιρτζή, φωτογραφίες ηγεμονικής περιόδου Σάμου.

Βακιρτζής, Ιωάννης

Αρχείο Μιλτιάδη Αριστάρχη, ηγεμόνα Σάμου

 • Αρ.Εισ. 162
 • Αρχείο
 • 1846-1888, 1916

Χειρόγραφο αυτοβιογραφικό κείμενο του Μιλτιάδη Αριστάρχη (1846-1888). Αναφορές, επιστολές, ανταλλαγείσες μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Υψηλής Πύλης και του Μιλτιάδη Αριστάρχη, σχετικά με θέματα της διοίκησης της Σάμου: φορολογικά, οικονομικά κ.ά. (1859-1866). Αναφορές του διευθυντή του Ηγεμονικού Γραφείου, του μητροπολίτη Ιγνατίου και των βουλευτών του νησιού, προς τον Μιλτιάδη Αριστάρχη σχετικά με την κατασκευή του λιμανιού στο Πυθαγόρειο, τη λειτουργία των σχολείων, καθώς και τη ρύθμιση ποικίλων άλλων υποθέσεων (1863). Ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Σαμίων. Φιρμάνι διορισμού του Μιλτιάδη Αριστάρχη ως ηγεμόνα της Σάμου ˑ βιογραφικές σημειώσεις του Επαμεινώντα Σταματιάδη για τον Μιλτιάδη Αριστάρχη. Τιμητικά διπλώματα, ομιλίες, μονόφυλλα, έντυπα (1854-1865). Επιστολή προς τους απογόνους του με συνημμένο δίπλωμα (1916).

Αριστάρχης, Μιλτιάδης

Αρχείο Νομαρχίας Σάμου

 • Αρχείο
 • 1900-1911

Νόμοι Ηγεμονίας Σάμου (5 βιβλία), Εφημερίδες Ηγεμονίας Σάμου (10 τόμοι), Διατάγματα Ηγεμονίας Σάμου (2 βιβλία).

Νομαρχία Σάμου

Αρχείο Φιλαρμονικής Εταιρείας Σάμου

 • Αρχείο
 • 1890-1903

Τόμος με σταχωμένα λυτά έγγραφα: Καταστατικό εταιρείας, κατάλογοι μελών, κανονισμός σχολής της Φιλαρμονικής, αλληλογραφία της φιλαρμονικής, παραγγελίες οργάνων, πρακτικά αρχαιρεσιών, αλληλογραφία με μουσικό σύλλογο "Ορφεύς", με Γυμνάσιο Σμύρνης, κατάλογοι μουσικών οργάνων, αλληλογραφία με Ηγεμονικό Γραφείο, με Ελληνικό Προξενείο, τηλεγραφήματα και Διατάγματα περί διαρρυθμίσεως του Καταστατικού της εταιρείας, θεατρικά, οικονομικά, κανονισμός Λαχείου Φιλαρμονικής, αποκόμματα εφημερίδων, κατάλογος μαθητών.

Φιλαρμονική Εταιρεία Σάμου

Αρχείο Χαράλαμπου Παμφίλη

 • Αρχείο
 • 1897-1929

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας Δημογεροντίας Ικαρίας, αιτήσεις και αναφορές προς τον Διοικητή Ικαρίας, λογοδοσία Δημογεροντίας Ικαρίας, πρακτικά, εκθέσεις, αναφορές, ψηφίσματα και χειρόγραφες μελέτες της ιστορίας της Ικαρίας από τον Χαράλαμπο Παμφίλη.

Παμφίλης, Χαράλαμπος

Αρχείο οικογένειας Κιουρτσιδάκη

 • Αρχείο
 • 1858-1976

Βιβλία και έγγραφα διάφορα. Έντυπα, χειρόγραφα, κατάστιχα. Λογαριασμοί εσόδων-εξόδων, σημειώσεις, ημερολόγιο εργασιών. Διπλότυπα εισπράξεων, έντυπα μονόφυλλα, διαταγές Ηγεμονίας Σάμου, δικόγραφα διαφόρων υποθέσεων, ιδιωτική αλληλογραφία.

Κιουρτσιδάκη, οικογένεια

Βιβλίο "Η χειρομάντις, υπό Ναπολέοντος Βαλλιέν"

 • Αρχείο
 • 1912

Βιβλίο "Η χειρομάντις, δράμα εις 4 πράξεις υπό Ναπολέοντος Βαλλιέν". Εκδόθηκε από το Μικρασιατικό τυπογραφείο Ε. Σ. Σβορώνου στη Σάμο το 1912.

Βαλλιέν, Ναπολέων

Εφημερίδα "Ευνομία" (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1895-1898

Τόμοι με φύλλα της εφημερίδας "Ευνομία", από το φύλλο αρ. 1, με ένδειξη "εν Λιμένι Βαθέος τη 23η Μαρτίου 1895". Διευθυντές και συντάκτες οι Σωκράτης Ιωαννίδης και Ηρακλής Θαλασσινός.

Ιωαννίδης, Σωκράτης

Εφημερίδα "Σάμος''

 • Αρχείο
 • 1879-1894

Τόμοι με φύλλα της εφημερίδας "Σάμος, Εφημερίς πολιτική, φιλολογική, των ειδήσεων και του εμπορίου " που κυκλοφορούσε κάθε Τετάρτη.

Εφημερίδα "Σάμος"

Συλλογές Ιστορικού Αρχείου Σάμου - Κτηματολόγιο Τηγανίου

 • Αρχείο

Χειρόγραφο με ένδειξη: "Βιβλίον καταγραφής των κατά την περιοχήν του λιμένος Τηγανίου εις το Δημόσιον και εις ιδιώτας ανήκοντων κτημάτων". Πρόκειται για τμήμα του Αρχείου της Βουλής των Σαμίων.

Συλλογή Άρη Γαρουφαλή

 • Αρχείο
 • 1774-1934

206 βιβλία, 18 φυλλάδια και 1 περιοδικό, 3 ξυλογραφίες, 3 φωτογραφίες, και 1 πίνακας (πανί με στάμπες: στο κέντρο εικόνα του Αλ. Καραθεοδωρή, στα 4 άκρα εικόνα του θηριού της Ηγεμονίας).

Γαρουφαλής, Άρης

Συλλογή Γιάννη Γερακούλη

 • Αρχείο
 • 1889-1897

Έγγραφα του Ηγεμόνα Καραθεοδωρή και Στεφάνου Μουσούρου προς το Δήμαρχο Νέου Καρλοβάσου.

Συλλογή Ντίνου Κόγια

 • Αρχείο
 • 1896, 1906
 1. Φωκίωνος Ξ. Πανά, Ρεμβασμοί και το πρόβλημα της ζωής, Εν Σάμω, Εκ του Ηγεμονικού τυπογραφείου, 1896.
 2. Ν. Σταματιάδου, Βιογραφία του Σαμίου οπλαρχηγού Κωνσταντίνου Λαχανά, Εν Σάμω, 1906.

Συλλογή εφημερίδων Ι. Βακιρτζή

 • Αρχείο
 • 1888-1941

Τόμοι εφημερίδων της περιόδου της Ηγεμονίας Σάμου και μεταγενέστερα: "Σάμος", "Ευνομία", "Πρόοδος", "Νέα Σάμος", "Αιγαίον".

Συλλογή μονόφυλλων της Ηγεμονίας Σάμου

 • Αρχείο
 • 1898-1914

Σαμιακά μονόφυλλα της περιόδου της Ηγεμονίας Σάμου: Διάταγμα περί διορισμού διδασκάλων, περί ορισμού μισθοδοσιών και καταργήσεως θέσεων, διάταγμα απόλυσης του Δημ. Φαίδα από την θέση του Διευθυντή της Εμπορικής Σχολής Καρλοβασίων, αναφορά της Γενικής Συνέλευσης προς τον Μέγα Βεζύρη, λόγος του Θεμιστοκλή Σοφούλη, εγκύκλιος του Προέδρου της Εθνοσυνελεύσεως, πρωτόκολλο ορκοδοσίας του Ιω. Λυγίζου ως Διοικητικού Επιτρόπου Μυτιληνών, αναφορά του Διοικητή Σάμου κατά των δημάρχων Βαθέος, Χώρας και Μυτιληνών.

Χάρτης Ηγεμονίας Σάμου

 • Αρχείο
 • 1850

Αυτοκρατορικός Προνομιακός Οργανικός Χάρτης της Ηγεμονίας Σάμου.