Αρχείο - Χειρόγραφα βιβλίου "Σάμος, πατρίδα μου"

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Χειρόγραφα βιβλίου "Σάμος, πατρίδα μου"

Ημερομηνία(ες)

  • 1999 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 κουτί

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Το 1999, το Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου "Νικόλαος Δημητρίου" ανέλαβε την υλοποίηση του προγράμματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου "Μελέτη Τοπικού Περιβάλλοντος" στο νησί της Σάμου. Σκοπός του προγράμματος ήταν να αποκτήσουν οι μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες που εξασφαλίζουν την ενεργό ένταξή τους στο τοπικό και μέσω αυτού στο γενικότερο εθνικό ανθρωπογεωγραφικό περιβάλλον. Στο πρόγραμμα, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τα Γ.Α.Κ. - Τμήμα Σάμου, συμμετείχαν οι μαθητές και οι δάσκαλοι των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων έξι δημοτικών σχολείων. Αποτέλεσμα ήταν η έκδοση ενός βιβλίου με τίτλο "Σάμος, πατρίδα μου", το οποίο στη συνέχεια διανεμήθηκε προς διδασκαλία σε όλα τα δημοτικά σχολεία του νησιού.
[Περισσότερα στην ιστοσελίδα των Γ.Α.Κ. - Τμήμα Σάμου: http://gak.sam.sch.gr/Actvt/actvt_proj/actvt-01_proj.html]

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά του σχολικού συμβούλου Β. Δημητριάδη, 09/12/2005
ΑΒΕ 368

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Περιέχει τα πρωτότυπα κείμενα των συνεργατών του τόμου.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

“Σάμος, πατρίδα μου”, έκδοση του Υπουργείου Αιγαίου και του Πνευματικού Ιδρύματος Σάμου "Νικόλαος Δημητρίου", Σάμος 1999.

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης