Προεπισκόπηση εκτύπωσης Κλείσιμο

Εμφανίζει 18 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Ύδρευση
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου (Παγασών)
Αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου (Παγασών)
Αρχείο των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας του Δήμου Βόλου (Παγασών)
Αρχείο των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας του Δήμου Βόλου (Παγασών)
Αθήνα - Σχέδιο πόλεως
Αθήνα - Σχέδιο πόλεως
Αρχείο Ιωάννη Μ. Ισηγόνη
Αρχείο Ιωάννη Μ. Ισηγόνη
Aρχείο Ιωάννου Γενναδίου
Aρχείο Ιωάννου Γενναδίου
Βούρου, οικογένεια
Βούρου, οικογένεια
Αρχείο Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων
Αρχείο Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων
Αρχείο Κοινότητας Νεοκαισάρειας Πιερίας
Αρχείο Κοινότητας Νεοκαισάρειας Πιερίας
Αρχείο Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων
Αρχείο Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων
Αρχείο Δήμου Παρανεστίου Δράμας
Αρχείο Δήμου Παρανεστίου Δράμας
Αρχείο Δήμου Παρανεστίου Δράμας
Αρχείο Δήμου Παρανεστίου Δράμας
Αρχείο Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) Νομού Δράμας
Αρχείο Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) Νομού Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Σίλλης Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Σίλλης Δράμας
Αρχείο κοινότητας Θόλου Δράμας
Αρχείο κοινότητας Θόλου Δράμας
Αρχείο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου/Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού
Αρχείο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου/Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού
Αρχείο Δήμου Κοζάνης
Αρχείο Δήμου Κοζάνης
Αρχείο Κασσιμάτη (μηχανικού)
Αρχείο Κασσιμάτη (μηχανικού)
Αρχείο Τοπικής Κοινότητας Σάρχου Δήμου Μαλεβιζίου
Αρχείο Τοπικής Κοινότητας Σάρχου Δήμου Μαλεβιζίου