Εμφανίζει 36 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Γεωργία
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
"Τα Νέα Γεωπονικά" (Κ222)
"Τα Νέα Γεωπονικά" (Κ222)
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ)
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ)
Αρχείο Αυτόνομου Οργανισμού Ελληνικού Καπνού
Αρχείο Αυτόνομου Οργανισμού Ελληνικού Καπνού
Αρχείο Βησσαρίωνα Σκαλαίου
Αρχείο Βησσαρίωνα Σκαλαίου
Αρχείο Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος
Αρχείο Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος
Αρχείο Γενικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας
Αρχείο Γενικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας
Αρχείο Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας
Αρχείο Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας
Αρχείο Γεώργιου Ανωμερίτη (Κ368)
Αρχείο Γεώργιου Ανωμερίτη (Κ368)
Αρχείο Δήμου Κάτω Νευροκοπίου Δράμας
Αρχείο Δήμου Κάτω Νευροκοπίου Δράμας
Αρχείο Δήμου Παρανεστίου Δράμας
Αρχείο Δήμου Παρανεστίου Δράμας
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Πρέβεζας
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Πρέβεζας
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Πρέβεζας
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Πρέβεζας
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Πρέβεζας
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Πρέβεζας
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας της Νομαρχίας Αχαΐας
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας της Νομαρχίας Αχαΐας
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών Ν. Ροδόπης
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών Ν. Ροδόπης
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης ΝΑ Πρέβεζας
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης ΝΑ Πρέβεζας
Αρχείο Εργαστηρίου Γεωργικής Οικονομικής Ερεύνης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Εργαστηρίου Γεωργικής Οικονομικής Ερεύνης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ευάγγελου Ευαγγελίδη (Κ171)
Αρχείο Ευάγγελου Ευαγγελίδη (Κ171)
Αρχείο Κέντρου Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕΓΕ-ΚΑ) Σιδηροκάστρου Σερρών
Αρχείο Κέντρου Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕΓΕ-ΚΑ) Σιδηροκάστρου Σερρών
Αρχείο Κοινότητας Αδριανής Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Αδριανής Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Κρήνης Χαλκιδικής
Αρχείο Κοινότητας Κρήνης Χαλκιδικής
Αρχείο Κοινότητας Κρωβύλης
Αρχείο Κοινότητας Κρωβύλης
Αρχείο Κοινότητας Κυργίων Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Κυργίων Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Λοφαρίου
Αρχείο Κοινότητας Λοφαρίου
Αρχείο Κοινότητας Μαρώνειας
Αρχείο Κοινότητας Μαρώνειας
Αρχείο Κοινότητας Σίλλης Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Σίλλης Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Στρύμης
Αρχείο Κοινότητας Στρύμης
Αρχείο Κοινότητας Τερπνής
Αρχείο Κοινότητας Τερπνής
Αρχείο Περιφερειακού Γραφείου Δράμας του Εθνικού Οργανισμού Καπνού
Αρχείο Περιφερειακού Γραφείου Δράμας του Εθνικού Οργανισμού Καπνού
Αρχείο Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας
Αρχείο Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας
Αρχείο Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Δράμας
Αρχείο Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Δράμας
Αρχείο Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Δράμας
Αρχείο Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Δράμας
Αρχείο Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Δράμας
Αρχείο Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Δράμας
Αρχείο κοινότητας Φαναρίου
Αρχείο κοινότητας Φαναρίου
Αρχείο οικογένειας Σπάρτση
Αρχείο οικογένειας Σπάρτση
Συλλογή γεωργικών χαρτών Νομού Δράμας
Συλλογή γεωργικών χαρτών Νομού Δράμας