Εμφανίζει 255 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Ιστορία, Τοπική - Σέρρες
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο συμβολαιογράφου Ζίχνης Σερρών Κωνσταντίνου Παπαδήμα

 • GR GRGSA-SER NOT004.01
 • Αρχείο
 • 1914 - 1945

Βιβλίο Ευρετήριο καταχώρησης Συμβολαίων, βιβλίο Ευρετήριο καταχώρησης διαθηκών του συμβολαιογράφου Παπαδήμα αλλά και του συμβολαιογράφου Φυλλίδας Ταμβακά και συμβόλαια.

Συμβολαιογράφος Ζίχνης Σερρών Κωνσταντίνος Παπαδήμας

Αρχείο συμβολαιογράφου Σερρών Κωνσταντίνου Κατσανού

 • GR GRGSA-SER NOT003.01
 • Αρχείο
 • 1927 - 1945

Βιβλίο Ευρετήριο καταχωρήσεως συμβολαίων από τους αριθμού 6568 έως 14954, αλφαβητικό ευρετήριο καταχωρήσεως μέρους των άνω πράξεων, Ειδικό ευρετήριο καταχωρήσεως διαθηκών και 36 φακέλους με συμβόλαια (λείπουν συμβόλαια που χάθηκαν ή καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου και της κατοχής).

Συμβολαιογράφος Σερρών Κωνσταντίνος Κατσανός

Αρχείο συμβολαιογράφου Σερρών Κωνσταντίνου Τριανταφυλλόπουλου

 • GR GRGSA-SER NOT002.01
 • Αρχείο
 • 1915 - 1941

Βιβλία Γενικών Ευρετηρίων (καταχωρήσεων Συμβολαίων), βιβλίο Ειδικό Ευρετήριο Συμβολαίων, συμβόλαια από τον αριθμό 1 έως 37990 (λείπουν συμβόλαια τα οποία χάθηκαν ή καταστράφηκαν λόγω πολέμου και κατοχής).

Συμβολαιογράφος Σερρών Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος

Αρχείο συμβολαιογράφου Σερρών Πετρούλας Ρόζη

 • GR GRGSA-SER NOT001.01
 • Αρχείο
 • 1913, 1918 - 1956, 1969

Συμβολαιογραφικές πράξεις επαρχίας Βισαλτίας. 5 βιβλία ευρετήρια (1923-1956) και 28.838 συμβόλαια των παλαιών συμβολαιογράφων της Νιγρίτας: Παπαχειλά (Χρον.: 1913, αριθμ. συμβολαίων: 1), Μακρίδου (Χρον.: 1918-1922, 1923, αριθμ. συμβολαίων: 1.044), Αλβανίτη (Χρον.: 1922,αριθμ. συμβολαίων:5), Χατζηανδρέου (Χρον.:1923,αριθμ. συμβολαίων: 82), Μαριόλη (Χρον.: 1923, 1924,1925, αριθμ. συμβολαίων: 406), Παπαδοπούλου (Χρον:1923, αριθμ.συμβολαίων:275), Φωτιάδου (Χρον: 1924-1925, αριθμ. συμβολαίων: 201), Νικολάου Σκουρμπούτη (Χρον.:1925-1956,αριθμ. συμβολαίων:26.246), Γιαννικοπούλου (Χρον.:1956, αριθμ. συμβολαίων: 318), Καζαμία (Χρον.: 1956-1969, αριθμ. συμβολαίων: 92).

Ρόζη, Πετρούλα

Αρχείο Κοινότητας Βαλτερού

 • GR GRGSA-SER MUN009.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1998

Φάκελοι Εγκυκίων Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, έγγραφα ομιλιών, άλμπουμ φωτογραφιών, φάκελοι και έγγραφα Ληξιαρχείου (πιστοποιητικά, γάμοι, γεννήσεις, βαπτίσεις, θάνατοι, διορθώσεις), έγγραφα και βιβλία Πρόχειρων Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου,Βιβλία Πρακτικών Συνεδριάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Πρωτοκόλλων Αλληλογραφίας και βιβλία Πρωτοκόλλων Κοινότητας. Ένα (1) βιβλίο με τίτλο "Γεωργοοικονομική Μελέτη" του Ανεσιάδη Γεώργιου και 4 φύλλα εφημερίδων "Ελληνική Εθνική Αντίσταση"/1982-1984).

Δήμος Ηρακλείας Σερρών, Κοινότητα Βαλτερού

Αρχείο Κοινότητας Τερπνής

 • GR GRGSA-SER MUN007.01
 • Αρχείο
 • 1921 - 1968, 1974

Φάκελος αλληλογραφίας κατοχικών θεμάτων ετών 1937-1951, φάκελος παραρτήματος θυμάτων πολέμου έτους 1922 και φάκελος παραρτήματος ονομάτων πολέμου ετών 1921-1935. Κατάλογος αγροφυλάκων, έγγραφο ορκομωσίας αγροφύλακα έτους 1929, ερανικός καταλογος Αγροφυλακής. Βιβλία Ληξιαρχείου (Θανάτων, γάμων, βαπτίσεων), βιβλία και έγγραφα οικονομικής φύσεως, βιβλία Πρωτοκόλλων, βιβλία αλληλογραφίας, βιβλία αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου, βιβλίο πολιτοφυλακής έτους 1935. Φάκελοι έργων κοινότητας, φάκελοι στατιστικών στοιχείων, τετράδια κατάστασης απόρων, φάκελοι επισιτισμού και διανομής ιματισμού, φάκελοι και τετράδια με γεωργικά και κτηνοτροφικά θέματα (δικαιώματα βοσκής, δηλώσεων καπνού, παραγωγής καπνού, δηλώσεις φορολογίας κουκουλιών, αλεσμού σιτηρών, γεωργικές ζημιές), έγγραφα καθορισμού εκλογικών τμημάτων. Έγγραφα εκθέσεις ενόρκων εξετάσεων έτους 1943, ονομαστική κατάσταση υπόχρεων προσωπικής εργασίας έτους 1934-1935, 1939 & 1957-1961.

Δήμος Βισαλτίας Σερρών, Κοινότητα Τερπνής

Αρχείο Κοινότητας Επταμύλων

 • GR GRGSA-SER MUN006.02
 • Αρχείο
 • 1949 - 1962

Πρακτικό δημοτικού συμβουλίου, αλληλογραφία με άλλες αρχές.

Δήμος Σερρών, Κοινότητα Επταμύλων

Αρχείο Δήμου Σιδηροκάστρου

 • GR GRGSA-SER MUN003.02
 • Αρχείο
 • 1928 - 1938

Εκλογικοί κατάλογοι κοινότητας Σιδηροκάστρου και έγγραφα εκλογών του 1934 και δημοψηφίσματος για την επαναφορά της βασιλείας του 1935. Κατάλογος Συνεταιρισμών Σιντικής 1938.

Δήμος Σιδηροκάστρου

Αρχείο Κτηματικής Υπηρεσίας Σερρών

 • GR GRGSA-SER MPP004.02
 • Αρχείο
 • 1925

7 χάρτες της της τέως Υπηρεσίας Ανταλλαξίμων με τις παρακάτω εξωτερικές ενδείξεις:
1ος χάρτης: 5 Α / (νεότερη ένδειξη: 14). [Περικλείει την περιοχή Διοικητρίου. Οδοί Παύλου Μελά και Μεραρχίας], 2ος χάρτης: 10 (νεότερη ένδειξη: 15). [Περικλείει την περιοχή μεταξύ των οδών Δυτικής Θράκης -Ραιδεστού],
3ος χάρτης: 12 (νεότερη ένδειξη: 21). [Πε-ρικλείει την περιοχή μεταξύ των οδών Μεραρχίας και Ραιδεστού],
4ος χάρτης: 7 Χ (νεότερη ένδειξη: 19). [Περικλείει την περιοχή μεταξύ των οδών Περδίκα και Κομνηνών],
5ος χάρτης: 9 (νεότερη ένδειξη: 7). [Περικλείει την περιοχή μεταξύ των οδών Εμμανουήλ Αν-δρόνικου και Ερμού], 6ος χάρτης: Λαχανόκηποι 1. [Περικλείει την περιοχή Σιδηροδρομικού Σταθμού],
7ος χάρτης: 4 (νεότερη ένδειξη: 4). [Περικλείει την περιοχή Ιμαρέτ.

Υπουργείο Οικονομικών, Κτηματική Υπηρεσία Σερρών

Αρχείο Κτηματικής Υπηρεσίας Σερρών

 • GR GRGSA-SER MPP004.01
 • Αρχείο
 • 1925

4 πανόδετοι κτηματογραφικοί χάρτες δυτικού τομέα πόλης Σερρών 0,73 Χ 0,78.

Υπουργείο Οικονομικών, Κτηματική Υπηρεσία Σερρών

Κτηματογραφικός χάρτης πυρίκαυστης ζώνης πόλης Σερρών

 • GR GRGSA-SER MPP001.01
 • Αρχείο
 • 1914

`Ενας πανόδετος χάρτης, αντίγραφο, διαστάσεων: 2,46 Χ 1,45 μ. Κλίμακα:1:500. Συντάχθηκε από κτηματογραφική ομάδα της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας του Στρατού. Αποτυπώνει οικόπεδα, εκκλησίες,ιδιοκτησίες δημόσιων φορέων, δρόμους και πλατείες του μέρους της πόλης που πυρπόλησαν οι Βούλγαροι, στις 28/6/1913. Φέρει τέσσερα επικυρωτικά σημειώματα.

Χαρτογραφική Υπηρεσία Στρατού

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ποροΐων Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS014.02
 • Αρχείο
 • 1948 - 1976

Δικογραφίες έτους 1949, τεύχη σταχωμένων εγγράφων Πρακτικών και Αποφάσεων ετών 1949-1960, τεύχη σταχωμένων εγγράφων Εκθέσεις και Πράξεις ετών 1948-1968 & Πρακτικά και αποφάσεις ετών 1961-1968.
Φάκελοι εκλογικών εγγράφων και καταλόγων, φάκελος δελτίων Αμερικανικής βοήθειας, φάκελοι Προϊσταμένης Αρχής.
Βιβλίο ποινικών αποφάσεων, βιβλία Πρωτοκόλλων, βιβλίο (τετράδιο) αδειών προσωπικού, βιβλία εκθέσεων Αναχωρήσεως και επανόδου και βιβλίο εισπράξεων υπέρ του δημοσίου έτους 1955.

Ειρηνοδικείο Ποροΐων Σερρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ποροΐων Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS014.01
 • Αρχείο
 • 1946 - 2001

Βιβλία Εκθέσεων και Πράξεων, βιβλίο Ωσεί παρόντων καταδικασθέντων κατηγορουμένων, βιβλίο Ποινικών Αποληψίμων Βεβαιωθέντων Πταισματοδικείο τόμος Β΄, βιβλίο Περαιωμένων Προανακριτικών Παραγγελιών.
Φάκελος Ταμείου Συντάξεως Νομικών και ΤΑΚΕ έτους 1947-1955, φάκελοι εγγράφων και αποφάσεων περί καταπολεμήσεως των αρουραίων και ακρίδων έτους 1952-1958, Φάκελος καταλόγων περί καταπολεμήσεως των αρουραίων ετών 1949-1956, φάκελοι Εγκύκλιοι Υπουργείου και έγγραφα εσωτερικών ετών 1947-1950, φάκελος Εγκύκλιοι περί εκτάκτου αναθεωρήσεως εκλογικών καταλόγων ανδρών και γυναικών ετών 1949-1951, Φάκελος Εγγράφων και παραγγελιών αντιγραφοσήμου έτος 1951, Φάκελος Εγκυκλίων Ταμείου Ανεγέρσεως Δικαστικών Μεγάρων έτος 1950, Φάκελος Αρχείον Ταμείου Νομικών έτος 1948, Φάκελος Διαφόρων εγγράφων Προέδρου Πρωτοδικών ετών 1952-1959.

Ειρηνοδικείο Ποροΐων Σερρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ροδολίβους Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS013.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1975

Φάκελοι Πράξεις εκθέσεις, φάκελοι πλειστηριασμών.
Βιβλία Υγειονομικού Συνεταιρισμού Ροδολίβους «Ευαγγελισμός» (ιατρικής περίθαλψης/εισφορές, Μητρώο συνεταίρων, Συν/κών μερίδων, Καθολικά Ημερολόγια, Ημερολόγιο Απογραφών, Τρεχούμενοι λογαριασμοί, χορηγούμενων πιστώσεων, κερδοζημιών, καταθέσεων, ταμείου, Γραμμάτια Εισπράξεων και Αλφαβητικό Ευρετήριο).
Υποαρχείο με βιβλία Γ.Π.Σ. Ν.Φυλής ετών 1953 έως 1975 (Πρακτικών Εποπτικού Συμβουλίου, Ημερολόγιον, Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, Μητρώον Συνεταίρων και οικονομικά βιβλία).
Υποαρχείο έτους 1962 θεριζοαλωνιστικού συγκροτήματος Ευστράτιος κ Γεώργιος Στράτης (βιβλίο αροθέντων και βιβλίο Εσόδων - Εξόδων).

Ειρηνοδικείο Ροδολίβους Σερρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Νιγρίτας Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS012.01
 • Αρχείο
 • 1913 - 1985

Εκθέσεις και πράξεις Ειρηνοδίκη (1913-1950), διοικητικές αποφάσεις, εφέσεις, ανακοπές, αποφάσεις-μικροδιαφορών Πταισματοδικείου Νιγρίτας (1930-1939), πρακτικά εργατικών υποθέσεων, αποφάσεις εργατικών διαφορών. Αποφάσεις και πρακτικά Πταισματοδικείου Νιγρίτας (1933-1979), πρακτικά και αποφάσεις Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Νιγρίτας (1930-1980), αλλαγές διοικητικών ορίων (1936-1967), αποφάσεις συνταξιοδότησης Ο.Γ.Α. (1962-1985), απόγραφα δικηγόρων (1920- 1980).

Ειρηνοδικείο Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Εταιρείας Προστασίας Αποφυλακιζομένων Νομού Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS011.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 1989

Βιβλίο πράξεων Διοικητικού συμβουλίου, βιβλίο Πρωτόκολλο εξερχομένων, φάκελος εισερχομένων εγγράφων, φάκελος αλληλογραφία με Υπουργείο Δικαιοσύνης, φάκελος με Αποδείξεις Πληρωμών, φάκελος με οικονομικά στοιχεία (παραστατικά, αποδείξεις, προϋπολογισμοί και εγκρίσεις), φάκελοι Δραστηριότητες-Συνεδριάσεις Δ.Σ. και φάκελος αποφάσεις Υπουργού Δικαιοσύνης.

Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων Νομού Σερρών

Αρχείο Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS010.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 1992

Βιβλιάρια Στελέχη γραμματίων είσπραξης, φάκελοι αλληλογραφίας, φάκελος εξερχόμενα, φάκελος εισερχόμενα, φάκελος Κλείσιμο Βιβλίων και φάκελος Προϋπολογισμού.

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Σερρών

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS009.04
 • Αρχείο
 • 1958, 1963 - 1995, 2000

Βιβλία Ευρετήρια Μηνύσεων (ανά κατηγορία, γενικά, λαθρεμπορίας, δημοσίων υπαλλήλων και δασικών αδικημάτων), βιβλία Μηνύσεων Εισαγγελίας ετών 1945-1951, βιβλία δικογραφιών, βιβλία Ανακριτών, βιβλία Φυγοδίκων- Φυγόποινων- Λιπενόρκων –Υποδίκων ετών 1945-1960, βιβλία Ποινικού Μητρώου (Πρωτόκολλα, Ευρετήρια, Αλληλογραφία, Αποσπασμάτων, Δελτίων) ετών 1945-1982.
Έγγραφα αποτελεσμάτων δίκης, έγγραφα της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής και μία ονομαστική κατάστασή καταδιωκομένων Ροδολίβους (ετών 1944, 1966), έγγραφα ομιλιών, έγγραφα δικογραφιών, έγγραφα ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη και προστασίας φύλαξης προσώπων.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS009.03
 • Αρχείο
 • 1968, 1985 - 2004

Φάκελοι ετών 1985-2002: Αλληλογραφίας Υπουργείου Δικαιοσύνης Εισερχόμενα- Εξερχόμενα, Αντίγραφα Αναφορών προς Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, Εισερχόμενα Εισαγγελικών Εφετών και Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Εμπιστευτικά-Αλληλογραφίες (Αρείου Πάγου, Εφετείου, Ειδικού Δικαστηρίου, Αναφορές Εισαγγελέα, Γνωστοποίηση για Δημοσίους Υπαλλήλους), Πειστήρια –Πιστοποιητικά Βουλεύματος και Αντίγραφα Αλληλογραφίας.
Βιβλία Πρωτοκόλλων διεκπεραίωσης απλής αλληλογραφίας Εισαγγελίας Σερρών ετών 1989-1993.
Έγγραφα για το δημοψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου του 1968.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS009.02
 • Αρχείο
 • 1945 - 1987

1 Βιβλίο κατηγορουμένων. Το β΄μέρος χρησιμοποιείται ως πρωτόκολλο αλληλογραφίας για εγκλήματα πολέμου κατοχικών αρχών με Ελληνικό Γραφείο Εγκλημάτων Πολέμου ετών 1947-1948. Βιβλία φυγόδικων ετών 1945-1948, βιβλία Αλφαβητικά ευρετήρια υποδίκων ετών 1945-1946.
Φάκελοι κατασχέσεων περιουσιών «των συμμετεχόντων εκουσίως εις τον συμμοριακόν αγώνα». Ονομαστικές καταστάσεις με εντάλματα και κατασχετήρια, καθώς και φυγοδίκων "ων αγνοείται ο τόπος της διαμονής των και υπάρχουν υπόνοιες διαφυγής εις το εξωτερικόν". Κατάσταση «συμμοριτών» που προτάθηκε η δήμευση των περιουσιών τους της 25/01/1950. Τρεις αποφάσεις εκτάκτου Στρατοδικείου Σερρών και 2 καταστάσεις (112 και 125 ονόματα) «συμμοριτών» από 18-03-1948 ως 10-11-48. Έντυπα αιτήσεων Εισαγγελίας επιβολής δήμευσης περιουσίας χωρίς χρονολογική σήμανση.
Φάκελοι εκλογικών καταλόγων και φάκελοι δικογραφιών.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS009.01
 • Αρχείο
 • 1983 - 1988

Φάκελοι με Υποθέσεις άρθρου 43 Κ.Π.Δ. (32 υποθέσεις) έτους 1982, με υποθέσεις Διόρθωσης Επωνύμου ετών 1983-1988 και 1 φάκελος με τίτλο «Αγνώστων» έτους 1983.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών

Αρχείο Πταισματοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS008.03
 • Αρχείο
 • 1953 - 2002

Βιβλία Πρακτικών και Αποφάσεων, βιβλία Ποινικών Αποφάσεων, βιβλία ερήμην καταδικαστικών αποφάσεων, βιβλίο ποινικών αποφάσεων επ’ αυτοφώρω πταισμάτων, βιβλίο Εκθέσεων και Πράξεων Γραμματέως και βιβλίο αδειών προσωπικού.
Βιβλία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (από Η:16 έως Η:26 και Η:22, Η:24 - Η:26 και Η:28 Δικαιοσύνη, Στατιστική της Δικαιοσύνης , Πολιτικής Δικαιοσύνης, Εγκληματολογικής και Σωφρονιστικής) ετών 1965 έως 1977.
Καταστάσεις στατιστικών στοιχείων για τις ποινικές υποθέσεις του Πταισματοδικείου Σερρών ετών 1982 έως 2000.

Πταισματοδικείο Σερρών

Αρχείο Πταισματοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS008.02
 • Αρχείο
 • 1945 - 1990

Βιβλία: διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας, Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας, Ευρετήρια Ποινικών Αποφάσεων, μη πρωτοεισάκτων παραγγελιών προϊσταμένου Εισαγγελέως ετών 1949-1990, παραγγελιών ξένων αρχών, αποληψίμων εξόδων (εισπρακτέων) Δημοσίου, αποληψίμων Αγροφυλακής, ερήμην καταδικαστικών αποφάσεων, βιβλίο αποφάσεων τακτικής διαδικασίας και μισθολόγια υπαλλήλων.
Βιβλίο Πρωτόκολλο συντασσομένων δελτίων ποινικού μητρώου, βιβλίο προκαταρκτικών εξετάσεων, βιβλίο αποφάσεων κατά λιπομαρτύρων και βιβλίο μετατροπής ποινών.
Φάκελοι μισθολογικών θεμάτων και φάκελοι δικογραφιών.

Πταισματοδικείο Σερρών

Αρχείο Πταισματοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS008.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 2000

Φάκελοι: Δικογραφιών, Εκλογικού Καταλόγου Υπαλλήλων Πταισματοδικείου ετών 1967-1968, εγκυκλίων Εισαγγελέα και Υπουργείου Δικαιοσύνης ετών, Εκθέσεις – Πράξεις, Αγροφυλακής: «Αγροτικής Αστυνομίας ετών 1949-1951, ειδικού Ταμείου ανεγέρσεως δικαστικών Μεγάρων και φυλακών ετών 1949-1951, Αλληλογραφίας, Εμπιστευτικής απόρρητης αλληλογραφίας ετών 1968-1973. Οικονομικών θεμάτων και Μισθολογικό μητρώο, Στατιστικών πινάκων προανακρίσεως, Εκθέσεις Επιθεωρήσεως, Υπαλλήλων Πταισματοδικείου, Αστυνομικών Διατάξεων, Δημοψηφίσματος έτους 1974 και φάκελοι με Διάφορα διοικητικής φύσεως (αλληλογραφία με Κοινότητες, Αστυνομικά τμήματα, εκλογικά τμήματα κ.ά.).

Πταισματοδικείο Σερρών

Αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS007.04
 • Αρχείο
 • 1945 - 1948, 1971

Βιβλίο εισερχομένων-Εξερχομένων: από α/α: 1/22-5-1945 ως 376/12-9-1945 και α/α:1-3/7-11-1945 και α/α: 1-4/28-11-1945, Έτος 1946, α/α:1/5-1-1946 ως 14/9-2-1946.
Βιβλίον ωρίμων δικογραφιών Ειδικού Δικαστηρίου Σερρών: από α/α:1/14-5-1946 ως 439/ 12ος 1946 και από α/α: 440/1947 ως 460/1947, Έτος 1948, από α/α:1 ως 8.

Ειδικό Δικαστήριο Δωσιλόγων Σερρών

Αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS007.03
 • Αρχείο
 • 1945 - 1953

Βιβλία του Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων Σερρών με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις: 1ο. Αποφάσεις δωσιλόγων 1-200, χρονολ.: 1946, 2ο. Πρακτικά δωσιλόγων 1-200, χρονολ. 1946, 3ο. Αποφάσεις δωσιλόγων 201-490, χρονολ.: 1946, 4ο. Πρακτικά δωσιλόγων 201-490, 1946 5ο. Πρακτικά και αποφάσεις δωσιλόγων 1945-1948, 6ο. Πρακτικά και αποφάσεις δωσιλόγων 1949-53.

Ειδικό Δικαστήριο Δωσιλόγων Σερρών

Αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS007.02
 • Αρχείο
 • 1946 - 1971

Φάκελοι με Δικογραφίες δωσιλόγων (α/α:1-14) έτους 1946, Δικογραφίες δωσιλόγων (α/α:101-130) έτους 1947, Δικογραφίες δωσιλόγων ετών 1952 & 1962, Φάκελος Φυγόδικοι, Δωσίλογοι, Εντάλματα ξένων αρχών ετών 1961-66, φάκελοι Βουλεύματα δωσιλόγων (α/α:51-151) έτους 1946, με α/α:101-250, 301-324 έτους 1947, Φάκελος Αποφάσεις δωσιλόγων ετών 1948,1949 &1950, Βιβλίον εξερχομένων εγγράφων Ειδικού Δικαστηρίου 20-9-1945 έως 29-8-1971, Δικογραφίες δωσιλόγων (α/α:1-24) έτους 1950, με α/α:1-45 έτους 1948 και με α/α:32-42 έτους 1949.

Ειδικό Δικαστήριο Δωσιλόγων Σερρών

Αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS007.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1968

Ευρετήριο [αλφαβητικό] ετών 1945-1948, Βιβλία μηνύσεων από 1-862 ετών 1945-1950. Τεύχη συρραμμένα με σπάγκο Βουλευμάτων Δωσιλόγων, βιβλία εισερχομένων εγγράφων Ειδικού Δικαστηρίου από 15-9-45 έως 18-8-1952 και από 26-8-52 έως 14-10-1968. Βιβλίον μερίδων προανακριτικών υπαλλήλων Σιντικής-Ζίχνης Πορροϊων διάφοροι υπάλληλοι έτους 1945, Βιβλίον προτάσεων αναγκαστικού νόμου 533/45, Βιβλίον φυγόποινων δωσιλόγων από 20-2-46 έως 12-7-1949, Βιβλίον λιπομαρτύρων-λιπενόρκων εις Δικαστήριον από 7-5-46 έως 14-9-1953, Βιβλίον υποδίκων από 13-10-45 ως 16-4-1949, Πινάκιον Ειδικού Δικαστηρίου ετών 1946-1949, Πινάκιον δικασίμων ειδικού Δικαστηρίου Σερρών από 26-11-45 ως 29-8-1947. Δικογραφίες Δωσίλογων με α/α 1-150, 201-240, 301-490 έτους 1946, με α/α 1-300 έτους 1947, με α/α 1-2 έτους 1951, χωρίς α/α ετών 1952-1953, με α/α 1 έτους 1956 και χωρίς α/α έτους 1963.

Ειδικό Δικαστήριο Δωσιλόγων Σερρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ν. Ζίχνης Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS005.02
 • Αρχείο
 • 1945 - 1994

Βιβλία μικροδιαφορών Συνεταιρισμών, Βιβλία ενταλμένων πληρωμής Συνεταιρισμών, Βιβλία πρακτικών Διοίκησης Συνεταιρισμών, Βιβλία αγορών διαχείρισης Συνεταιρισμών, Βιβλία συνεταίρων Συνεταιρισμών, Καθολικόν Γ.Π. Συν/σμού Δραβήσκου «Η Θράκη» ετών 1959-1969 και Ημερολόγιον Γ.Π. Συν/σμού Δραβήσκου «Η Θράκη» ετών 1961-1972. Τόμοι σταχωμένων εγγράφων Εκθέσεις και Πράξεις , Πρακτικά και Αποφάσεις μονομελούς και βιβλία πρωτοκόλλου ψηφοφορίας περιοχών Ν. Σερρών.

Ειρηνοδικείο Νέας Ζίχνης Σερρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS003.03
 • Αρχείο
 • 1946 - 1987

Τεύχη σταχωμένων εγγράφων πολιτικών Πρακτικών, σταχωμένα Βουλγαρικά έγγραφα με σπάγκο και εξώφυλλα με τίτλο Διαγραφείσαι Μικροδιαφοραί, τόμοι Αποφάσεων Μικροδιαφορών. Τεύχη πρακτικών συμβιβασμών επί μικροδιαφορών και έγγραφα Εκθέσεων πρακτικών αγωγής Μικροδιαφορών, εκλογικοί κατάλογοι ανδρών Ζευγολατιού έτους 1974, κατάλογοι εφορευτικής επιτροπής εκλογών 29-10-1961, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλία αποφάσεως συνταξιοδότησης αγροτών έτους και έγγραφα Καταστατικών – Ισολογισμών Τραπεζών – Συνεταιρισμών.

Ειρηνοδικείο Σερρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS003.02
 • Αρχείο
 • 1928 - 1989

Εκθέσεις και πράξεις Ειρηνοδίκη, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών, μητρώα, πρωτόκολλα, καθολικά διαχείρισης, καταστατικά και αλληλογραφία συνεταιρισμών Σερρών, σχετικά δικογραφιών.

Ειρηνοδικείο Σερρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS003.01
 • Αρχείο
 • 1913 - 1914

Δηλώσεις προτίμησης Ελληνικής από Οθωμανική υπηκοότητα δύο κατοίκων των Σερρών, πρώην κατοίκων Διδυμότειχου και Αίνου Θράκης αντίστοιχα.

Ειρηνοδικείο Σερρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σιδηροκάστρου

 • GR GRGSA-SER JUS002.03
 • Αρχείο
 • 1944 - 1970

Έγγραφα Εκθέσεων και πράξεων από το 1946 έως το 1970, έγγραφα πρακτικών πταισματοδικείου Σιντικής του 1951, αποφάσεις πταισματοδικείου Σιντικής( 1945-1946), αιτήσεις προς υποθηκοφυλάκιο Σιντικής και εκθέσεις περιουσιακών καταστάσεων (1947-1950), αποτελέσματα και ψηφοδέλτια δημοψηφίσματος υπερ Βασιλείας το 1946, έγγραφα Οικονομικής Εφορίας (1945-1952) και 1 τετράδιο με τίτλο «Πίνακες Εκτελεστοί Δικηγόρων και Δικαστικών Κλητήρων» του 1952.

Ειρηνοδικείο Σιδηροκάστρου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σιδηροκάστρου

 • GR GRGSA-SER JUS002.02
 • Αρχείο
 • 1929, 1945 - 1981

Βιβλία Εκθέσεων και Πράξεων, βιβλία Προανακριτικών παραγγελιών πρωτοεισακτέων, Βιβλίο Ανακοπών κατά Ποινικών Αποφάσεων Μονομελούς, Βιβλία Αποφάσεων Γραμματίων, βιβλία Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας. Βιβλίο Ταμείο Συντάξεων Νομικών, Βιβλίο Εκθέσεων του Δικ. Κλητήρος Αθανασίου Παύλου Κανιόπουλου, Τεύχη δικογράφων και εκθέσεων Μικροδιαφορών.

Ειρηνοδικείο Σιδηροκάστρου

Αρχείο Πρωτοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS001.04
 • Αρχείο
 • 1971 - 1993, 2002

1) Από το Ποινικό Τμήμα: δικογραφίες των κατ' αντιμωλία εκδικασθέντων υποθέσεων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Σερρών με α/α απόφασης 401-450, 951-1000, 1601-1650 και 3101-3200 (1 κιβώτιο) και όλες τις δικογραφίες έτους 2002 (6 κιβώτια).
2) Από το Πολιτικό Τμήμα: τους φακέλους (σε 13 κιβώτια) με τις αποφάσεις των προ εικοσαετίας πτωχευσάντων εταιριών.

Πρωτοδικείο Σερρών

Αρχείο Πρωτοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS001.03
 • Αρχείο
 • 1945 - 1966

Ευρετήρια Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σερρών, Ευρετήρια Μονομελούς Ανηλίκων, Ευρετήρια αποφάσεων Κακουργιοδικείου Σερρών, Ευρετήρια Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Σερρών, Πρακτικά Μειοψηφίας Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Σερρών, Μισθολόγια υπαλλήλων και υπηρετών Πρωτοδικείου, Βιβλία ανακοπών λιπενόρκων, αιτήσεων ακυρώσεως διαδικασίας λιπενόρκων και λιπομαρτύρων, Βιβλία δημοσιεύσεως αποφάσεων Κακουργιοδικείου Σερρών.

Πρωτοδικείο Σερρών

Αρχείο Πρωτοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS001.02
 • Αρχείο
 • 1972 - 1991

Φάκελοι δικογραφιών του μονομελούς, τριμελούς και πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερρών. Στη δικογραφία υπ. Αριθμ. 106 βρίσκεται η υπόθεση (23-7-1966) Κερδυλλίων, `Αμποτ. Μέσα στους φακέλους συνημμένοι χάρτες Νέας Τυρολόης, Αναγέννησης, Βαμβακιάς, Προβατά (153, 154, 155 και 160) και 2 χάρτες των Νέων Κερδυλλίων (70).

Πρωτοδικείο Σερρών

Αρχείο Πρωτοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS001.01
 • Αρχείο
 • 1968 - 1987

Βιβλία πινάκια εκούσιας δικαιοδοσίας, πολιτικών υποθέσεων. Φακέλους δικογραφιών τακτικής-εκούσιας διαδικασίας και εφέσεις. Φακέλους δικογραφιών Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ανηλίκων και φακέλους δικογραφιών Τριμελούς και Πολυμελούς Πλημμελειοδικείου.

Πρωτοδικείο Σερρών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Βροντούς Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU071.01
 • Αρχείο
 • 1944 - 1977

Μαθητολόγιο (1944-48), μαθητολόγιο Νυκτερινής Σχολής, βιβλίο συσσιτίων, βιβλία μητρώο προσωπικού, βιβλία βιβλιοθήκης, βιβλία πρωτόκολλα αλληλογραφίας. Τίτλοι σπουδών, προϋπολογισμοί -απολογισμοί, έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

Δημοτικό Σχολείο Άνω Βροντούς Σερρών

Αρχείο Γενικού Λυκείου Νιγρίτας Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU067.01
 • Αρχείο
 • 1925 - 1986

4 βιβλία μισθοδοσίας καθηγητών (1925-1967), ατομικοί φάκελοι καθηγητών Ημιγυμνασίου Νιγρίτας (1925-1943), άδειες, υπηρεσιακές μεταβολές, οικονομικά θέματα (1925-1947). Το νεότερο αρχείο (1967-1986) περιλαμβάνει σχέδια εγγράφων καθώς και έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

Γενικό Λύκειο Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο 1ου Λυκείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU046.02
 • Αρχείο
 • 1943 - 1984

Βιβλία διδασκόμενης ύλης, βιβλία ταμείου (1957-1966), πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία βοηθητικού ελέγχου, ανεπίδοτους τίτλους (1943-44), κτηριολογικά θέματα, αλληλογραφία Συλλόγου Γονέων, πρακτικά εκπαιδευτικού συνεδρίου στις Σέρρες (1964).

1ο Γενικό Λύκειο Σερρών

Αρχείο Δημάρχου Σερρών Ανδρέα Ανδρέου

 • GR GRGSA-SER COL146.01
 • Αρχείο
 • 1931 - 1946, 1954 - 1998

Νομικό αρχείο με φακέλους υποθέσεων. Πολιτικό αρχείο με τοπογραφικά σχέδια, χάρτες, έντυπα, φύλλα εφημερίδων και αποκόμματα εφημερίδων, ψηφοδέλτια και έντυπα προεκλογικών διακηρύξεων, ομιλίες και φάκελοι υποθέσεων της πόλης των Σερρών (αυτοκινητοδρόμιο, οδικής κυκλοφορίας, δημοτικού ξενοδοχείου, αεροδρομίου, δενδροφυτεύσεων, συνοικίας Ρομά, πολεοδομικά θέματα κλπ).

Ανδρέου, Ανδρέας

Συλλογή Αριστοτέλη Ραμφόπουλου

 • GR GRGSA-SER COL145.01
 • Συλλογή
 • 1964 - 2013

Έρευνα τοπικής ιστορίας του χωριού Λευκώνας Σερρών. Συλλογή προφορικών μαρτυριών. Ιστορική διαδρομή από την απελευθέρωση της περιοχής (1913) και μετά.

Ραμφόπουλος, Αριστοτέλης

Συλλογή εγγράφων Επιτροπής Μαθητικών Συσσιτίων ΙΕης Περιφέρειας Μέσης Εκπαίδευσης Σερρών

 • GR GRGSA-SER COL142.01
 • Συλλογή
 • 1946 - 1949

Αλληλογραφία με Υπουργεία και με ιδιωτικά σχολεία, στατιστικά στοιχεία και καταστάσεις συσσιτίου.

Επιτροπή Μαθητικών Συσσιτίων ΙΕης Περιφέρειας Μέσης Εκπαίδευσης Σερρών

Συλλογή Άγγελου Μαρωνίτη

 • GR GRGSA-SER COL139.01
 • Συλλογή
 • 1919 - 1986

Τοπογραφικά διαγράμματα πόλης Σερρών, κτηματολογικοί πίνακες πόλης και χωριών νομού Σερρών.

Μαρωνίτης, Άγγελος

Συλλογή Δήμητρας Τσεσμετζή Μαραγκάκη

 • GR GRGSA-SER COL136.01
 • Συλλογή
 • 1982 - 1985

Έγγραφα, έντυπα, εφημερίδες του Σωματείου Δημοκρατικών Γυναικών Σερρών, συνδικαλιστικών παρατάξεων και Δημοτικής παράταξης.

Μαραγκάκη Τσεσμετζή, Δήμητρα

Συλλογή οικογένειας Χρυσάφη

 • GR GRGSA-SER COL135.01
 • Συλλογή
 • 1913 - 1978

Αιτιολογικές εκθέσεις προς τη βουλή για συνταξιοδότηση της οικογένειας Χρυσάφη και μεταξύ άλλων «του εθνικού ποιητή Σπύρου Ματσούκα» και της κόρης του Αναστασίου Πολυζωίδη, αποκόμμ. εφ. Η Πατρίς και Η Μακεδονία με άρθρα για τη δολοφονία από τους Βούλγαρους το 1913 του γιατρού Αναστασίου Χρυσάφη.

Χρυσάφη, Αναστασίου, οικογένεια

Συλλογή Γεωργίου Σταυρίδη

 • GR GRGSA-SER COL133.01
 • Συλλογή
 • 1980

89 χειρόγραφες σελίδες σε φωτοτυπία σελ.26-114 "Απομνημονεύματα" χωρίς χρονολογική σήμανση.

Σταυρίδης, Γεώργιος

Συλλογή Κυριάκου Παπακυριάκου

 • GR GRGSA-SER COL132.01
 • Συλλογή
 • 1807 - 1811, 1891 - 1950

Φωτοτυπίες κωδίκων Ι.Μ. Αγίας Τριάδος του Αγίου Πνεύματος Σερρών, φωτοτυπίες οθωμανικών εγγράφων (διαθηκών), φωτοτυπίες καταλόγων συνδρομητών σωματείων "Συνδρομή και Φιλοκαλία", κατάστιχα οικονομικού περιεχομένου. Κατάστιχο δοσοληψιών (1801-1811). Και φωτοτυπίες 23 επιστολών δακτηλογραφημένων στρατιώτη πολέμου του 1912-1913 από την ορεινή Αχαΐα.

Παπακυριάκος, Κυριάκος

Συλλογή Δημητρίου Διονυσίου

 • GR GRGSA-SER COL129.01
 • Συλλογή
 • 1925, 1927 - 1929, 1950

Κατάσταση 13 ατόμων δικαιούχων αποζημιώσεως, σημείωμα με πληροφορίες Μακεδονικού Αγώνα (1947), αποδείξεις πληρωμών συνδέσμου Ελλήνων Ομήρων Σερρών «Η Αλληλεγγύη», σημειώματα διαλέξεων, φύλλο εφημερίδας «Αγών Ομήρων και Πολεμοπαθών», αρ. φ. 4/8-9-1929.

Διονυσίου, Δημήτριος

Συλλογή Αδελφών Βλαδίκα

 • GR GRGSA-SER COL128.01
 • Συλλογή
 • 1963 - 1965

1 Βιβλίο:ημερολόγιο αλεστικών, ένα βιβλιάριο=διπλότυπο αποδείξεων αλεσμάτων και ένα βιβλιάριο=διπλότυπο αποδείξεων αλεσμάτων.

Αλευρόμυλοι Αδελφών Βλαδίκα

Συλλογή Δημητρίου Γκαντέζη

 • GR GRGSA-SER COL127.01
 • Συλλογή
 • 1914, 1954 - 1970

Πωλητήριο συμβόλαιο συμβολαιογράφου Σερρών Κωνσταντίνου Στεφανίδη (1914). Φωτογραφίες από ΠΙΚΠΑ και από διάφορες περιοχές των Σερρών, τοπογραφικό διάγραμμα οικοδομικού πολυγώνου 144 και άδεια οικοδομής, βεβαίωση εκκλησιασμού (1970).

Γκαντέζης, Δημήτριος

Συλλογή Αδελφών Νομίδη

 • GR GRGSA-SER COL124.01
 • Συλλογή
 • 1963 - 1990

Βιβλία: Αστυϊατρικής επιθεώρησης, βιβλίο μισθοδοσίας, εξόδων, πιστώσεων και παραγγελιών. Οικονομικά έγγραφα (τιμολόγια, Πιστωταί-Γραμμάτεια, καταστάσεις αποστολής, έσοδα, έξοδα).

Ζαχαροπλαστείο Αδελφών Νομίδη

Συλλογή Αθανασίου Δ. Μαυρίδη

 • GR GRGSA-SER COL122.01
 • Αρχείο
 • 1906 - 1974

Αλληλογραφία πολιτικού γραφείου, φύλλα εφημερίδος "Στρυμών" και έγγραφα οικογενειακού αρχείου

Μαυρίδης, Αθανάσιος

Συλλογή Αύρας Τσαλαμανιού

 • GR GRGSA-SER COL121.01
 • Συλλογή
 • 1910 - 1968

Οικογενειακές φωτογραφίες, φωτογραφίες γεγονότων και δημοσίων προσώπων (Υποδοχή Καραμανλή από την πρόεδρο της «Εμμέλειας» κ. Χρυσούλα Τέγουτζικ με την παρουσία του Νομάρχη Σερρών Μανουσόπουλου, Πρόεδρος Κυβερνήσεως κ. Τέγουτζικ Χρυσούλα κ. Χατζηδήμος Ιωάννης βουλευτής ΕΡΕ κλπ). Έγγραφα: από την δράσιν των Ελληνίδων γυναικών της πόλεως Σερρών κατά τον Μακεδονικόν Αγώνα, του αυλάρχη της Βασίλισσας Φρειδερίκης Π. Λελούδα προς την Χρυσούλα Τέγουτζικ για τη συνεισφορά της στον έρανο της «Προνοίας Β. Επαρχιών Ελλάδος» κλπ. Ένα (1) τεύχος του περιοδικού: Περιοδικό Ελληνίδων Βορείου Ελλάδος, τεύχος 4/117 (Φεβρουάριος 1973). Δύο (2) σχεδιαγράμματα αποκολλημένοι από έκδοση της Δ/νσης Ιστορίας Στρατού:»Μάχη Εσκή Σεχήρ και Ούτς Σεράϊ και Τσάμ τεπέ 8ης Ιουλίου 1921. Ιδιόχειρη επιστολή (4 σσ.) του Γεωργίου Σουλίδη με τίτλο «Περί Σοσιαλισμού από Κοινωνιολογικής και Προοδευτικής απόψεως», Ιδιόχειρο έγγραφο με τίτλο: «Από την δράσιν των γυναικών της πόλεως Σερρών κατά τον Μακεδονικόν Αγώνα.

Τσαλαμανιού, Αύρα

Αρχείο Εφέδρων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών Σιντικής

 • GR GRGSA-SER COL119.01
 • Αρχείο
 • 1968 - 1992

Βιβλίον πράξεων Γραφείου Εφέδρων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών Σιντικής, βιβλίο Μητρώον Εφέδρων Αξιωματικών Σιντικής, 1 βιβλιάριο (στέλεχος) δελτίων εγγραφής μέλους, 2 αιτήσεις εγγραφής και 2 υπεύθυνες δηλώσεις. Φωτογραφίες ταυτοτήτων.

Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών Σιντικής Σερρών

Συλλογή Άννας Δαϊμπαλή -Πηλίτση

 • GR GRGSA-SER COL115.01
 • Συλλογή
 • 1868 - 1962

Ένα λογιστικό οικογενειακό κατάστιχο μικρών διαστάσεων με σημειώματα καταβολής φόρων (βασιλικού φόρου, για κατασκευή δρόμου, bedel-i-askeri (αντισήκωμα στρατιωτικής θητείας, πωλητήρια έγγραφα κτημάτων, έγγραφο της μονής Εικοσιφίνισσας αποδείξεις καταβολής φόρων, πιστοποιητικό γεννήσεως και βαπτίσεως Ιεράς Μητρόπολης Φιλίππων –Δράμας και Ζιχνών, έγγραφα «Γραφείου Εκκαθαρίσεως Αποζημιώσεων Ομηρείας και Πολεμικών Προσφυγικών και Λοιπών εν γένει Διοικητικών Υποθέσεων», αγοραπωλησίες κτημάτων περιοχής Ροδολείβους Σερρών.

Δαϊμπαλή -Πηλίτση, Άννα

Συλλογή Κωνσταντίνου Βαβαλέκα

 • GR GRGSA-SER COL114.01
 • Συλλογή
 • 1916 - 1998

Σύμμεικτο αρχείο. Σημειώσεις χφες, 11 φ. (φωτοτυπίες) δασκάλου Δ. Καραπέπερα σχετικά με τη δράση Αδελφάτου Ιωάννης ο Πρόδρομος (Αηδονοχώρι Σερρών) (1916-1937), 1 έγγραφο (φωτοτυπία) μετάφρασης (1922) οθωμανικού εγγράφου Ιεροδίκη Κωνσταντινούπολης σχετικά με το Μετόχι Αγίου Δημητρίου Μονής Καρακάλλου στο Κρούσοβο Σερρών, 2 έγγραφα-πιστοποιητικά (φωτοτυπίες) βεβαιώσεων για τη δράση Μακεδονομάχου Βουλασίκη (χ.χ. ±1930), 5 έγγραφα αλληλογραφίας Δασαρχείου Σερρών για το διαχειριστικό έλεγχο δάσους Λαϊλιά Σερρών (1958-1960), 8 έγγραφα (φωτοτυπίες) (1940-41) του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σερρών για τη συμμετοχή μελών του στον πόλεμο του 1940-41, 5 τεύχη (1996-1998) του περιοδικού Κατημερία, έκδ.του ΕΟΣ Σερρών και 1 έντυπο πρόγραμμα δραστηριοτήτων (1996), 3 φωτογραφίες: 2 εκκλησιών και 1 παραδοσιακού σπιτιού Σερρών.

Βαβαλέκας, Κωνσταντίνος

Συλλογή Αστερίου Μπάτσιου

 • GR GRGSA-SER COL113.01
 • Συλλογή
 • 1931 - 1946

Μαθητικά τετράδια και έντυπα (1935-1942), πρωτόκολλο αλληλογραφίας Επιτροπής Διανομών Eπισιτισμού Νιγρίτας (1946), Βιβλιάριο Συνδέσμου Πολυτέκνων Επαρχίας Νιγρίτας (1931).

Μπάτσιος, Αστέριος

Συλλογή Θεοφάνους Χαλέμη

 • GR GRGSA-SER COL112.01
 • Συλλογή
 • 1965 - 2001

20 cd με ηχογραφήσεις δημοτικών και έντεχνων τραγουδιών από το Νέο Σούλι Σερρών (1965-1982), 3 τετράδια: «Λαϊκά αποφθέγματα, ποιήματα, συγκέντρωση ξενικών λέξεων» και 1 έντυπο: Θεοφάνους Ζαχαρία Χαλέμη «Τραγούδια Νέου Σουλίου, Επαρχίας και νομού Σερρών… Εκδόσεις Δεδούση, Θεσσαλονίκη 1996.

Χαλέμης, Θεοφάνης

Συλλογή Λάζαρου Λώλου

 • GR GRGSA-SER COL111.01
 • Συλλογή
 • 1985 - 2011

Εκλογικό υλικό Σερρών από βουλευτικές και δημοτικές εκλογές (1986-2009), έντυπα (εφημερίδες και περιοδικά για την Αντίσταση), αναμνήσεις του από τη συμμετοχή του στον εμφύλιο πόλεμο στην Ήπειρο (350 σσ.δακτυλ.)

Λώλος, Λάζαρος

Συλλογή Ιωάννη Μιχαηλίδη

 • GR GRGSA-SER COL110.01
 • Συλλογή
 • 1921 - 1943

Φωτογραφίες από τη σχολική ζωή του 1ου Γυμνασίου Αρρένων Σερρών (1921-26) και από γυμναστικές επιδείξεις του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών Σερρών (1928-29), απολυτήριο του ίδιου Γυμνασίου, αναμνήσεις του Πασχάλη Μιχαηλίδη σχετικές με τη ζωή του χωριού Σκοτούσσα Σερρών κατά το μεσοπόλεμο (αντίγραφο ημερολογίου).

Μιχαηλίδης, Ιωάννης

Συλλογή Αστερίου Χατζηδίνα

 • GR GRGSA-SER COL108.01
 • Συλλογή
 • 1926 - 1934

Επιστολές, σημειώματα, πιστοποιητικό, ειδοποιητήρια, υπόμνημα.

Χατζηδίνας, Αστέριος

Συλλογή Αναστασίας Ποντικά -Κώττη

 • GR GRGSA-SER COL107.01
 • Συλλογή
 • 1955

Έκθεση για την ιστορία του σχολείου και του χωριού Καμαρωτού Σερρών. Επεισόδιο εμφυλίου πολέμου.

Ποντικά-Κώττη, Αναστασία

Συλλογή Νικολάου Τακουρίδη

 • GR GRGSA-SER COL106.01
 • Συλλογή
 • 1936 - 2002

Εφημερίδες Σερρών: Δημοκρατική (1965), Φιλελεύθερος (1965), Τα Νέα της Φυλλίδος (1966), Δημοκρατικά Νιάτα (1966), Κυρίαρχος Λαός (1966), Δημοκρατική Ένωσις (1966), άλλες τοπικές εφημερίδες, φωτογραφίες πολιτικών εκδηλώσεων Μεταξικής περιόδου και μεταπολεμικής περιόδου (κυρίως δεκαετίας του 1960), διάφορα έντυπα.

Τακουρίδης, Νικόλαος

Συλλογή εγγράφων προσφύγων Βουλγαρικής Κατοχής (1941 - 1944)

 • GR GRGSA-SER COL105.01
 • Συλλογή
 • 1943 - 1945

Έγγραφα Λαϊκής Επιτροπής προσφύγων Σερρών και Γενικής Διεύθυνσης Παλιννοστήσεως σχετικά με τους πρόσφυγες της βουλγαρικής Κατοχής (1941 - 1944) στις Σέρρες.

Λαϊκή Επιτροπή Προσφύγων Σερρών

Συλλογή καταλόγων ομήρων Σερρών

 • GR GRGSA-SER COL104.01
 • Αρχείο
 • 1916 - 1918, 1941 - 1944

Κατάλογοι των ομήρων από την πόλη και την περιφέρεια των Σερρών, παλιννοστούντων από την ομηρεία, αποβιωσάντων στη Βουλγαρία και αποβιωσάντων μετά την επιστροφή τους, λόγω κακουχιών (1916-1918). Καταστάσεις ομήρων των Βουλγάρων την περίοδο 1941 - 1944.

Αρχείο Σταύρου Κοταμανίδη

 • GR GRGSA-SER COL102.01
 • Αρχείο
 • 1884 - 1995

Φωτογραφίες: προσωπικές και οικογενειακές, θεατρικές παραστάσεις, επαγγέλματα, αθλητικοί αγώνες, Σύλλογοι-Σωματεία Σερρών, απόψεις της πόλης, κινηματογράφοι των Σερρών, εκκλησίες και σχολεία των Σερρών, Φύλλα εφ..Σερρών «Ποντιακά Χρονικά», φ. παλιών τοπικών εφ., φ. μαθητικών εφ., δοκίμια θεατρικών έργων, επιστολές, έντυπα.

Κοταμανίδης, Σταύρος

Αρχείο Εθνικοθρησκευτικού Συλλόγου Σερρών «Η Αναγέννησις»

 • GR GRGSA-SER COL101.01
 • Αρχείο
 • 1928 - 1998

Βιβλία οικονομικής διαχείρισης, βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων ελεγκτικής επιτροπής και βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων, φωτογραφίες και έγγραφα (επιστολές, κατάλογοι τηλεφώνων, ευρετήρια κλπ).

Εθνικοθρησκευτικός Σύλλογος Σερρών "Η Αναγέννησις"

Συλλογή Δημητρίου Στεφανίδη

 • GR GRGSA-SER COL100.01
 • Συλλογή
 • 1947 - 1973

Αλληλογραφία (1968-1973), κοινωνικές δραστηριότητες του Μουσικογυμναστικού Συλλόγου "Ορφεύς" Σερρών.

Στεφανίδης, Δημήτριος

Συλλογή Φώτη Ιντούδη

 • GR GRGSA-SER COL099.01
 • Συλλογή
 • 1884 - 1923

Οικογενειακό αρχείο κατοίκου Σκουτάρεως Σερρών κυρίως με έγγραφα της Οθωμανικής Διοίκησης.

Ιντούδης, Φώτης

Συλλογή Αθανασίου Κανλή

 • GR GRGSA-SER COL098.04
 • Συλλογή
 • 1975 - 1989

Έντυπα Σερραϊκού Κοινωνικού Συνδέσμου, Συλλόγου Μικρασιατών Σερρών, πολιτιστικοί χάρτες.

Κανλής, Αθανάσιος

Συλλογή Αθανασίου Κανλή

 • GR GRGSA-SER COL098.03
 • Συλλογή
 • 1950 - 2019

Έντυπα Σερραϊκού Κοινωνικού Συνδέσμου, Συλλόγου Μικρασιατών Σερρών, πολιτιστικοί χάρτες.

Κανλής, Αθανάσιος

Συλλογή Αθανασίου Κανλή

 • GR GRGSA-SER COL098.02
 • Συλλογή
 • 1996 - 2011

Ηχογραφήσεις εκδηλώσεων Σερραϊκού Κοινωνικού Συνδέσμου και Αδελφότητας Μικρασιατών Σερρών, αφηγήσεων προσφύγων Μικρασίας και Πόντου, ημερολόγια.

Κανλής, Αθανάσιος

Συλλογή Αθανασίου Κανλή

 • GR GRGSA-SER COL098.01
 • Συλλογή
 • 1960, 1988 - 2008

Έντυπα και έγγραφα εκδηλώσεων Σερραϊκού Κοινωνικού Συνδέσμου, Μικρασιατικών Συλλόγων, όπως και άλλων φορέων της πόλης, έντυπα επιστημονικών συνεδρίων. Χάρτες κολλάζ της Μικρασίας.

Κανλής, Αθανάσιος

Συλλογή Βασιλικής Μπουζατζά-Δάπη

 • GR GRGSA-SER COL097.01
 • Συλλογή
 • 1865 - 1946

Οικογενειακό αρχείο: συμβολαιογραφικές πράξεις αγοραπωλησίας ακινήτων και έγγραφα φορολογίας.

Μπουζατζά - Δάπη, Βασιλική

Συλλογή Χρήστου Γ. Δασκάλου

 • GR GRGSA-SER COL096.01
 • Συλλογή
 • 1988, 2008

Δοκίμια ανέκδοτων εργασιών, απομνημονεύματα, βιωματικά στοιχεία από την περίοδο της Κατοχής στην Καλλιθέα Δράμας και στην Τερπνή Σερρών.

Δασκάλου, Χρήστος

Συλλογή Στέργιου Λεβέντη

 • GR GRGSA-SER COL095.01
 • Συλλογή
 • 1927 - 2007

Έγγραφα, ενδεικτικά Δημοτ. Σχολείων και Νηπιαγωγείου Νέου Πετριτσίου, φωτογραφίες Δημοτικού Σχολείου από την πολιτική και την καθημερινή ζωή του Ν. Πετριτσίου, φύλλα μαθητικής εφημερίδας «Μαθητόκοσμος» (2001- 2007).

Λεβέντης, Στέργιος

Αρχείο Αθανασίου Αργυρού

 • GR GRGSA-SER COL094.01
 • Αρχείο
 • 1926 - 1927

Αλληλογραφία του ιδιαίτερου γραφείου του στο Υπουργείο Παιδείας.

Αργυρός, Αθανάσιος

Συλλογή Ιωάννη Βίσκα

 • GR GRGSA-SER COL093.01
 • Συλλογή
 • 1930 - 1951

Οικογενειακές φωτογραφίες και έγγραφα "ομηροπαθών" Βουλγαρίας.

Βίσκας, Ιωάννης

Συλλογή Νικολάου Χρηστίδη

 • GR GRGSA-SER COL092.01
 • Συλλογή
 • 1923 - 1997

Αλληλογραφία του Προσκοπικού Συνδέσμου Σερρών. Μητρώο προσκόπων Αλιστράτης.

Χρηστίδης, Νικόλαος

Συλλογή Κωνσταντίνου Ζιώγα

 • GR GRGSA-SER COL090.01
 • Συλλογή
 • 1952 - 2000

Υπόθεση Εβραίων Θεσσαλονίκης, κτήματος του χωριού Μελενικίτσι, τίτλοι κυριότητας δασοτεμαχίων του χωριού Καστανοχώρι [μεταφρασμένοι από το οθωμανικό κτηματολόγιο].

Ζιώγας, Κωνσταντίνος

Συλλογή Πολιτικών Εντύπων - Φυλλαδίων

 • GR GRGSA-SER COL089.03
 • Συλλογή
 • 1929 - 1967

Περιέχει προκηρύξεις, ανακοινώσεις: του Αγροτικού Κόμματος Μακεδονίας [1925] «Ανοικτή επιστολή προς τον κ. Φλωριάν βουλευτήν και ένθερμον υποστηρικτήν Βενιζελοαγροτικού υποψηφίου κ. Ι. Πατσοπούλου», 1934, «Πολλών Γηγενών Σερραίων Φιλελευθέρων»[1932], «Ανεξαρτήτου υποψήφιου δημοτικού συμβούλου» Σάββα Σαββοπούλου [1932], ανακοίνωση διάψευσης της μη καθόδου του Βασιλείου Χατζηϊακώβου στις δημοτικές εκλογές 1934. 4 ψηφοδέλτια υποψηφίων δημάρχων [1919], πολιτικών κομμάτων: Πολιτικής Ανεξαρτήτου Παρατάξεως–Συνδυασμός Σερρών: Κοτζιάς – Μανιαδάκης – Τουρκοβασίλης. [1946], εθνικής Προοδευτικής Ενώσεως Κέντρου (Ε.Π.Ε.Κ.) –Συνδυασμός Σερρών [Πλαστήρας] [1946]. 3 προεκλογικές αφίσες: του υποψηφίου βουλευτή Θρακών του νομού Σερρών από το Σκοπό Θράκης Νικολάου Κωνσταντόπουλου [1924], του Ι. Δούμπα υποψηφίου γερουσιαστή των Φιλελευθέρων Νομού Σερρών [1929], του δικηγόρου Σερρών Ιωάννη Πατσοπούλου, ως υποψηφίου δημάρχου [1934]. Προεκλογική αφισέτα Ι. Πατσοπούλου, ως υποψηφίου δημάρχου Σερρών. [1934]. Έντυπη αστυνομική διάταξη «Περί αρτοποιείων» σε χοντρό χαρτόνι ( 3 Ιουλίου 1934). Επιστολή Προοδευτικού Κόμματος Σερρών προς τη Λέσχη Προδευτικών Θεσσαλονίκης για υποστήριξη υποψηφίου Νικολάου Κανάκη. 11 Αυγούστου 1933. Διάγγελμα της Κυβερνήσεως Εθνικής Ενώσεως [Κυβέρνησης του Καΐρου] προς τον λαόν Μακεδονίας και Θράκης. [Οκτ. 1944]. 1 έντυπο: Ελληνική Πολιτική Σύσκεψις συγκροτηθείσα εν Λιβάνω, 16 σελίδες, [1944]. Έντυπη επιστολή Ηλία Φ. Αβραμίδη υποψηφίου βουλευτή Νέας Δημοκρατικής Κινήσεως Σερρών. Μάρτιος 1967, 1 βιβλίο 125 σελίδων: «Προγραμματικαί θέσεις της Νέας Δημοκρατικής Κινήσεως». Αθήναι Μάρτιος 1967.

Συλλογή πολιτικών εντύπων και φυλλαδίων

 • GR GRGSA-SER COL089.01
 • Συλλογή
 • 1963

Προγράμματα Δήμου Σερρών (έντυπα) εορταστικών εκδηλώσεων. α) για την απελευθέρωση των Σερρών. β) δοξολογίας για την ονομαστική γιορτή του τέως βασιλιά Παύλου.

Δήμος Σερρών

Συλλογή Μιχαήλ Γεωργιτζίκη

 • GR GRGSA-SER COL087.01
 • Συλλογή
 • 1913 - 1935

Φωτογραφίες μικρών διαστάσεων οικογενειακής και σχολικής ζωής, αποδείξεις φορολογίας, από το οικογενειακό αρχείο του Μ. Γεωργιτζίκη.

Γεωργιτζίκης, Μιχαήλ

Συλλογή Χρήστου Μαρμαρέλλη

 • GR GRGSA-SER COL086.01
 • Αρχείο
 • 1939 - 1978

Εμπορική και οικογενειακή αλληλογραφία, λογαριασμοί (1965-66), σχέδιο ηλεκτρικής εγκατάστασης επιχείρησης (1939-1978), ευρετήρια πελατών, τετράδια εξόδων, διαφημιστικά έντυπα αλλαντοποιίας, φωτογραφίες προσωπικές, οικογενειακές και περιηγητικές, σχετικά φιλμ, φωτογραφίες επίσκεψης Κωνσταντίνου Καραμανλή στις Σέρρες, στο Επιμελητήριο και στη Στρατιωτική Λέσχη (9 φωτογρ., 1975).

Αλλαντοποιία Αδελφών Μαρμαρέλλη

Αρχείο Λιγνιτωρυχείων Αδελφών Περδικάρη

 • GR GRGSA-SER COL084.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 1972

Καταστάσεις πληρωμής μισθωτών, τιμολόγια, βιβλίο επισκέψεως –παρατηρήσεων μηχανικών, τοπογραφικά σχέδια περιοχής λιγνιτωρυχείων.

Λιγνιτωρυχεία Αδελφών Περδικάρη

Αρχείο Πέτρου Εμμ. Μόντζαλα

 • GR GRGSA-SER COL083.01
 • Αρχείο
 • 1927 - 1983

Φωτογραφίες μεταξύ άλλων του Γεωργίου Κονδύλη και του βουλευτή Σερρών Π. Πέννα (1927-1958), αποκόμματα ανταποκρίσεων –δημοσιεύσεων του, δοκίμια.

Μόντζαλας, Πέτρος

Συλλογή Δημητρίου Ζαχαριάδη

 • GR GRGSA-SER COL082.01
 • Συλλογή
 • 1933 - 1949

Έγγραφα υπηρεσιακού φακέλου του υπαλλήλου, εκθέσεις λειτουργίας της Τράπεζας (1948-1949) στην περιοχή των Σερρών.

Ζαχαριάδης, Δημήτριος

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 255