Αρχείο COL102.01 - Αρχείο Σταύρου Κοταμανίδη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-SER COL102.01

Τίτλος

Αρχείο Σταύρου Κοταμανίδη

Ημερομηνία(ες)

  • 1884 - 1995 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

917 φωτογραφίες, 1 αντίγρ. φωτογραφίας, 1 αρνητικό φιλμ, 1 προσωπογραφία, 1 αντ. προσωπ/φιας, 356 εφημ., 62 αποκόμματα εφημερίδων, 1 απόκομμα περιοδικού, 314 έγγραφα, 31 έντυπα., 7 δοκίμια θεατρικών έργων, 1 απολ. Γυμνασίου, 2 διπλώματα, 4 δελτία ταυτοτήτων, 5 σκαριφήματα, 58 φάκελοι αλληλογραφίας, 10 carte visite, 1 χάρτης, 5 προχ. σημ/τα, 1 μπλοκ αποδείξεων.

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1928 - 1994)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Γεννήθηκε στις Σέρρες το 1928 και άρχισε να γράφει από μικρό παιδί. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος. Ασχολήθηκε με όλα τα είδη του λόγου (ποίηση, πεζά κείμενα, θεατρικά έργα). Εργασίες και κείμενά του έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς σε πολλές εφημερίδες και περιοδικά των Σερρών. Πηγή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών (Τελευταία πρόσβαση: 26/7/2021)

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Δωρητής: Κοταμανίδου, Νεκταρία
Ημερομηνία δωρεάς: 3/10/1993
ΑΒΕ: 717

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Φωτογραφίες: προσωπικές και οικογενειακές, θεατρικές παραστάσεις, επαγγέλματα, αθλητικοί αγώνες, Σύλλογοι-Σωματεία Σερρών, απόψεις της πόλης, κινηματογράφοι των Σερρών, εκκλησίες και σχολεία των Σερρών, Φύλλα εφ..Σερρών «Ποντιακά Χρονικά», φ. παλιών τοπικών εφ., φ. μαθητικών εφ., δοκίμια θεατρικών έργων, επιστολές, έντυπα.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης