Σύλλογοι

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Σύλλογοι

Αντίστοιχοι όροι

Σύλλογοι

Σχετικοί όροι

Σύλλογοι

77 Αρχειακή περιγραφή results for Σύλλογοι

77 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αμπελά-Τερέντσιο, οικογένεια

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 23/07
 • Αρχείο
 • 1836-2000

Θεατρικά έργα του Τιμ. Αμπελά (χειρόγραφα, δακτυλόγραφα), τεκμήρια σχετικά με την υποβολή των έργων σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς και σχετικά με παραστάσεις τους, ποιήματα, πεζά, άρθρα, χρονογραφήματα, μελέτες και διαλέξεις του ίδιου (χειρόγραφα, δακτυλόγραφα, δημοσιεύματα). Τεκμήρια που αφορούν την σταδιοδρομία του Αμπελά ως δημοσιογράφου (εφημερίδες Εθνοφύλαξ, Ατλαντίς) και ως δικαστικού (δίκη Α. Δελμούζου κ.ά. για τα λεγόμενα «αθεϊκά»), καθώς και από την κοινωνική δράση του σε διάφορους συλλόγους και εταιρείες. Αλληλογραφία με ανθρώπους των γραμμάτων και του θεάτρου, οικογενειακή αλληλογραφία, προσωπικά-οικογενειακά, οικονομικά, δημοσιεύματα για τον Τ. Αμπελά. Τεκμήρια που αφορούν τις νεανικές θεατρικές εμφανίσεις της Ι. Αμπελά και κυρίως τη δράση της ως δασκάλας απαγγελίας στο Ελληνικόν Ωδείον και στον Φιλολογικό σύλλογο «Ασκραίος» που ίδρυσε η ίδια, τεκμήρια από τη λειτουργία του συλλόγου «Ασκραίος», σχετικά δημοσιεύματα, αλληλογραφία, κείμενα και ημερολόγια της Ι. Αμπελά-Τερέντσιο, προσωπικά-οικογενειακά.

Στο αρχείο περιλαμβάνεται επίσης το ογκώδες τμήμα της Γιολάντας Τερέντσιο, κόρης της Ιουλίας Αμπελά-Τερέντσιο, το οποίο θα περιγραφεί εν καιρώ.

Το φωτογραφικό υλικό φυλάσσεται στο Φωτογραφικό Αρχείου του Ε.Λ.Ι.Α.

Στη δωρεά περιλαμβάνονται επίσης προτομές του Τ. Αμπελά (η ίδια βρίσκεται στον τάφο Αμπελά-Τερέντσιο στο Α΄ νεκροταφείο και στο θέατρο της Σύρου), της Ιουλίας Αμπελά-Τερέντσιο (2) και της Βιργινίας Αμπελά. Επίσης ζωγραφικά πορτρέτα του Τ. Αμπελά (2), της Ιουλίας και του Τόνι Τερέντσιο, καθώς και ένα κάδρο προς τιμήν του Αμπελά.

Αμπελά-Τερέντσιο, οικογένεια

Αρχείο Αργολικής Οικολογικής Εταιρείας (ΑΡ.Ο.ΕΤ.)

 • GRGSA-ARG ΣΥΛΛ.037.001
 • Αρχείο
 • 1981 - 2008

Ιδρυτική διακήρυξη, αίτηση εγγραφής μέλους, εναρκτήρια γενική συνέλευση, αποκόμματα δημοσιευμάτων από διάφορα έντυπα σχετικά με τις δραστηριότητες και τις παρεμβάσεις του ομίλου σε θέματα οικολογίας και πολιτισμού.

Αργολική Οικολογική Εταιρεία (ΑΡ.Ο.ΕΤ.)

Αρχείο Αστυνομικού Σταθμού Λυρκείας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.046.001
 • Αρχείο
 • 1945 - 2000

Βιβλία δικαστικών υποθέσεων, οικοδόμων, κομμουνιστών, συλλογών και σωματείων, δηλωμένων κυνηγετικών όπλων, κινήσεως αλλοδαπών, θεώρησης αδειών ταφής, απολεσθέντων αντικειμένων, επικηρυγμένων ληστών, δημοσίων υπαλλήλων και διάφοροι φάκελοι.

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, Αστυνομική Διεύθυνση Αργολίδας, Αστυνομικός Σταθμός Λυρκείας

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Ζαγκλιβερίου

 • ADM170
 • Αρχείο
 • 1951 - 2004

Βιβλία Συλλόγων - Σωματείων (1968 και 1978). Βιβλίο πλανοδίων, χορηγηθείσες άδειες (1981). Βιβλίο καταστημάτων εμπορίας κυνηγετικών όπλων (1975). Βιβλίο επικεκηρυγμένων ληστών (1951). Μέτρα τάξης, τελετές, αιτήσεις, άδειες.

Αστυνομικό Τμήμα Ζαγκλιβερίου (Νομός Θεσσαλονίκης)

Αρχείο Γεώργιου Χώρα

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.013.003
 • Αρχείο
 • 1541 - 2003

Σχέδια εργασιών, έγγραφα, επιστολές, φωτογραφίες, έντυπα, αποκόμματα εφημερίδων.
Αρχείο του Γεώργιου Αθ. Χώρα ως διευθυντή του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και ως μέλους των Συλλόγων "Παρνασσός", "Δαναός" και "Εταιρεία Φίλων του Λαού".

Χώρας, Γεώργιος

Αρχείο Γραφείου ΠΕΑΕΑ Σύρου

 • GR ADM035.02
 • Αρχείο
 • 1983-2003

Γραφείο Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (ΠΕΑΕΑ) Σύρου

Αρχείο Γραφείου Τύπου Νομαρχίας Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM005.01
 • Αρχείο
 • 1981-1988

Φάκελοι ψηφισμάτων, υπομνημάτων, εγκυκλίων Νομαρχίας, ενώσεων, σωματείων, συλλόγων και υπουργείων, αλληλογραφία με ιδιώτες.

Νομαρχία Δράμας, Γραφείο Τύπου

Αρχείο Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας

 • GRGSA_LAR COL007.01
 • Αρχείο
 • 1919 - 1947

Το αρχείο αποτελείται από φάκελο με έγγραφα εκλογών διοικητικού συμβουλίου (1947), βιβλιάριο ενοικίου, βιβλιάριο αποδείξεων (1919-1920) και ψηφοδέλτια από τις εκλογές του εμπορικού συλλόγου (1947).

Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας

Αρχείο Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Ερμιόνης

 • GRGSA-ARG ΣΥΛΛ.045.001
 • Αρχείο
 • 1949

Αλληλογραφία με το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με διορισμό εκτελωνιστή στην Ερμιόνη, αίτηση υποψήφιου εκτελωνιστή.

Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Ερμιόνης

Αρχείο Ενώσεων και Συνδέσμων Ομηροπαθών Βουλγαρίας

 • GR GRGSA-SER COL071.01
 • Αρχείο
 • 1921 - 1954

Επιστολικό δελτάριο, ατομικό βιβλιάριο Συνδέσμου Ελλήνων Ομήρων : «Η Αλληλεγγύη», (1921), Τετράδιο Ομήρων Βουλγαρίας Ροδολίβους (1954), Εθνικόν Σωματείον Ομήρων Βουλγαρίας Νομού Σερρών. Εξουσιοδότηση είσπραξης συνδρομών, Σύλλογος Ομήρων Βουλγαρίας Νομού Σερρών. Αναζήτηση στοιχείων Ομηροπαθών, καταστάσεις των ανδρών που υπηρέτησαν εις τα Τάγματα Εργασίας, πρακτικό συσκέψεως αντιπροσώπων των Συλλόγων Ομήρων Βουλγαρίας 1941-1944 Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Θέμα: Αποζημιώσεις

Ενώσεις και Σύνδεσμοι Ομηροπαθών Βουλγαρίας

Αρχείο Ενώσεων και Συνδέσμων Ομηροπαθών Βουλγαρίας

 • GR GRGSA-SER COL071.02
 • Αρχείο
 • 1929

Έντυπα και ευχετήριο Δ.Σ. Συνδέσμου Ελλήνων Ομήρων Σερρών «Η Αλληλεγγύη», πρόσκληση συγκέντρωσης, 2 φ. εφημερίδας Σερρών: «Ομήρων Αγών».

Ενώσεις και Σύνδεσμοι Ομηροπαθών Βουλγαρίας

Αρχείο Εταιρείας Ιστορικών Ερευνών Θεσσαλίας

 • GRGSA_LAR COL013.01
 • Αρχείο
 • 1985 - 2005

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου (1989-2005), αλληλογραφία και έγγραφα σχετικά με τις εκλογές 1989, βιβλία ταμείου, αποκόμματα εφημερίδων σχετικά με τη δράση του συλλόγου, καταστατικό, φάκελο με κείμενα φιλοσοφίας του 20ου αιώνα, διαλέξεις, ομιλίες και υλικό για δράσεις της Εταιρείας και των μελών της.

Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών Θεσσαλίας

Αρχείο Ιατρικού Συλλόγου Άργους

 • GRGSA-ARG ΣΥΛΛ.029.001
 • Αρχείο
 • 1937 - 1980

Πρακτικά Διοικητικού, Πειθαρχικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης, πρωτόκολλα αλληλογραφίας κ. ά., φάκελοι αλληλογραφίας, ασφάλισης, συλλογικών συμβάσεων, πειθαρχικών θεμάτων, αρχαιρεσιών, οικονομικής διαχείρισης κ. ά., χρηματικά εντάλματα.

Ιατρικός Σύλλογος Άργους

Αρχείο Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΣΥΛΛ.027.001
 • Αρχείο
 • 1953 - 2012

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων, πρωτόκολλα και φάκελοι αλληλογραφίας, βιβλία και φάκελοι οικονομικής διαχείρισης, μητρώο, καταστάσεις, κίνηση μελών, κώδικας ιατρικής δεοντολογίας, συλλογικές συμβάσεις, αρχαιρεσίες, Ε.Σ.Υ. κ. ά.

Ιατρικός Σύλλογος Αργολίδας

Αρχείο Ιατρικού Συλλόγου Κυνουρίας

 • GRGSA-ARG ΣΥΛΛ.030.001
 • Αρχείο
 • 1924 - 1928

Μητρώο μελών, βιβλίο πράξεων, πρωτόκολλο και φάκελοι αλληλογραφίας.

Ιατρικός Σύλλογος Κυνουρίας

Αρχείο Ιατρικού Συλλόγου Ναυπλίας

 • GRGSA-ARG ΣΥΛΛ.028.001
 • Αρχείο
 • 1923 - 1970

Πρακτικά Διοικητικού, Πειθαρχικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας και βιβλία ταμείου, φάκελοι αλληλογραφίας, αρχαιρεσιών, οικονομικής διαχείρισης κ. ά., χρηματικά εντάλματα, αποδείξεις είσπραξης του ιατρού, Ελευθ. Λασκαρίδη.

Ιατρικός Σύλλογος Ναυπλίας

Αρχείο Ιατρικού Συλλόγου Σπετσών

 • GRGSA-ARG ΣΥΛΛ.031.001
 • Αρχείο
 • 1928 - 1937

Μπλοκ χρηματικών ενταλμάτων με συνημμένα παραστατικά δαπανών.

Ιατρικός Σύλλογος Σπετσών

Αρχείο Λέσχης Κομοτηναίων

 • GRGSA-ROD BLA002.01
 • Αρχείο
 • 1945-2015

Φάκελος εκδηλώσεων, οικονομικά στοιχεία, πρακτικά, ψηφίσματα, αφιερώματα του τύπου.

Λέσχη Κομοτηναίων

Αρχείο Μορφωτικού Εκδρομικού Συλλόγου "Ο Αριστεύς"

 • GRGSA_LAR COL003.01
 • Αρχείο
 • 1947 - 1992

Το αρχείο περιγράφει τις δραστηριότητες του συλλόγου, περιλαμβάνει δε βιβλία μελών του συνδέσμου, πρακτικά συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου, πρωτόκολλα εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, φακέλους αλληλογραφίας του συνδέσμου (π.χ. σχετικά με ενέργειες του συνδέσμου για ανέγερση διαφόρων μνημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος στη Λάρισα), οικονομικά έγγραφα, το καταστατικό του συνδέσμου, φωτογραφικό υλικό από τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του συλλόγου και των μελών του. Τέλος, περιέχει μεγάλο αριθμό από φύλλα τοπικών και αθηναϊκών εφημερίδων.

Μορφωτικός Εκδρομικός Σύλλογος (Μ.Ε.Σ.) "Ο Αριστεύς"

Αρχείο Μουσικού Συλλόγου Αμπελώνα

 • GRGSA_LAR COL014.01
 • Αρχείο
 • 1979 - 1988

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλίο πράξεων πειθαρχικού συμβουλίου, βιβλίο μητρώου χορωδιών, βιβλίο πρωτοκόλλου, φάκελο εσόδων-εξόδων, αποδείξεις πληρωμών, καταστατικό, φάκελο αλληλογραφίας και παρτιτούρες (2).

Μουσικός Σύλλογος Αμπελώνα

Αρχείο Μουσικού Συλλόγου Ναυπλίου (Ναυπλιακή Χορωδία και Ελληνικό Ωδείο - Παράρτημα Ναυπλίου)

 • GRGSA-ARG ΣΥΛΛ.026.001
 • Αρχείο
 • 1936 - 1993

Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου Μουσικού Συλλόγου Ναυπλίου, φωτογραφίες Ναυπλιακής Μικτής Χορωδίας Ωδείου Ναυπλίου, επίδειξη των σχολών του Ελληνικού Ωδείου - παράρτημα Ναυπλίου.

Μουσικός Σύλλογος Ναυπλίου

Αρχείο Πανελλαδικού Συνδέσμου Αγωνιστών Εαμικής Εθνικής Αντίστασης

 • GRGSA_LAR COL012.01
 • Αρχείο
 • 1958 - 2007

Το αρχείο περιλαμβάνει έγγραφα με οικονομικά στοιχεία του συνδέσμου, νομοθεσία για τη συνταξιοδότηση και τα δικαιώματα των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, φακέλους με νόμους, νομοσχέδια και τροπολογίες επιτροπών αναγνώρισης των μελών, καταστάσεις εγγραφών μελών και συνδρομών, βιβλίο εσόδων - έξοδων του συλλόγου, υλικό συνελεύσεων του παραρτήματος Λάρισας, έντυπο ενημερωτικό υλικό για τη δράση και εκδηλώσεις του συλλόγου, πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, ομιλίες, εκθέσεις ψηφισμάτων διοικητικού συμβουλίου και φακέλους αλληλογραφίας σχετικής με εορτασμούς, επιτροπές κρίσης κτλ., δημοσιεύματα εφημερίδων, φωτογραφίες.

Πανελλαδικός Σύνδεσμος Αγωνιστών Εαμικής Εθνικής Αντίστασης (Π.Σ.Α.Ε.Ε.Α.), Παράρτημα Λάρισας

Αρχείο Πανναυπλιακού Γυμναστικού Συλλόγου

 • GRGSA-ARG ΣΥΛΛ.006.002
 • Αρχείο
 • 1950 - 1953, 1955

Βιβλία πρωτόκολλου αλληλογραφίας, ιματισμού αθλητών και μητρώου μελών, φάκελοι εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, μπλοκ χρηματικών ενταλμάτων και αποδείξεων.

Πανναυπλιακός Γυμναστικός Σύλλογος

Αρχείο Πανναυπλιακού Γυμναστικού Συλλόγου

 • GRGSA-ARG ΣΥΛΛ.006.001
 • Αρχείο
 • 1943 - 1953

Βιβλίο πράξεων Διοικητικού συμβουλίου, βιβλίο αλληλογραφίας, βιβλίο ταμείου, αθλητολόγιο.

Πανναυπλιακός Γυμναστικός Σύλλογος

Αρχείο Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού

 • GRGSA-CA- ADM014
 • Αρχείο
 • 1917-1928

Στις αρμοδιότητες του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού εντασσόταν κυρίως η διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τους φορείς της δημόσιας διοίκησης και η προώθηση των υποθέσεών τους. Κατά συνέπεια ο κύριος όγκος του υλικού αποτελείται από αιτήσεις πολιτών, συλλόγων, σωματείων, ενώσεων, κοινοτήτων κ.λπ. οι οποίες διεκπεραιώνονταν από το Πολιτικό Γραφείο στα αρμόδια υπουργεία και στις υπηρεσίες, που με τη σειρά τους έστελναν τις σχετικές απαντήσεις στα αιτήματα και στις καταγγελίες αυτές. Τα αιτήματα αφορούσαν κυρίως διορισμούς, μεταθέσεις και προαγωγές δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών, πληρωμή αποζημιώσεων, διευκολύνσεις σε εμπόρους, εταιρείες και ιδιώτες, ενώ συχνές ήταν οι καταγγελίες για υπερβασίες εκπροσώπων των αρχών. Ανάλογος ήταν και ο ρόλος του Γραφείου στις σχέσεις κεντρικής και τοπικής εξουσίας. Πρόεδροι κοινοτήτων, νομάρχες και γενικοί διοικητές απευθύνονταν στο Πολιτικό Γραφείο ώστε να ασκήσουν πιέσεις στα διάφορα υπουργεία για τη λύση των προβλημάτων των περιοχών δικαιοδοσίας τους.

Βέβαια, το Πολιτικό Γραφείο αποτελούσε και τμήμα του κομματικού μηχανισμού της πολιτικής παράταξης που κάθε φορά βρισκόταν στην εξουσία, προωθώντας τις υποθέσεις των «ημετέρων» ή φροντίζοντας για την εκκαθάριση των αντιφρονούντων από τη δημόσια διοίκηση και το στράτευμα. Άλλωστε, το Πολιτικό Γραφείο ιδρύθηκε σε μια περίοδο που ο Εθνικός Διχασμός βρισκόταν στο απόγειό του. Το Σεπτέμβριο του 1917, οπότε και ψηφίστηκε ο ιδρυτικός νόμος της υπηρεσίας, ο Βενιζέλος μόλις είχε εγκατασταθεί στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη επιτυγχάνοντας –με την απαραίτητη βοήθεια των συμμαχικών στρατευμάτων– την ενοποίηση του ελληνικού κράτους. Οι οπαδοί των Φιλελευθέρων ζητούσαν πλέον εκδίκηση και αποκατάσταση για τις διώξεις που υπέστησαν κατά τα Νοεμβριανά ή από τις φιλοβασιλικές οργανώσεις των Επιστράτων. Με τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920 και την ήττα του Βενιζέλου οι ρόλοι του θύτη και του θύματος αντιστράφηκαν. Οι φάκελοι του αρχείου απεικονίζουν πλήρως το κλίμα του Εθνικού Διχασμού στη χώρα, περιέχοντας πληθώρα υποθέσεων με διώξεις και απελάσεις «αντιδραστικών» πολιτών, υπαλλήλων και στρατιωτικών.

Παράλληλα, το Πολιτικό Γραφείο λειτουργούσε και ως ένα είδος προπαγανδιστικού μηχανισμού στήριξης της εκάστοτε κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό πολίτες, σύλλογοι και σωματεία έστελναν τηλεγραφήματα και ψηφίσματα με τα οποία εξέφραζαν την επιδοκιμασία τους σε ενέργειες της κυβέρνησης, τη στήριξή τους στο πρόσωπο του πρωθυπουργού και του εκάστοτε καθεστώτος και την αποδοκιμασία τους σε ενέργειες πολιτικών αντιπάλων. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις των φακέλων του αρχείου με τα τηλεγραφήματα καταδίκης της απόπειρας δολοφονίας του Ε. Βενιζέλου στο Παρίσι ή με τα τηλεγραφήματα στήριξης του καθεστώτος του Θ. Πάγκαλου.

Επιπλέον, το Πολιτικό Γραφείο λειτουργώντας επικουρικά στο έργο του πρωθυπουργού διεκπεραίωνε και υποθέσεις που σχετίζονταν με την εξωτερική πολιτική του ελληνικού κράτους. Έτσι, στο αρχείο έχουν διασωθεί σημαντικά έγγραφα που σκιαγραφούν τις ενέργειες της ελληνικής διπλωματίας, ιδιαίτερα της περιόδου 1917-1923. Υπενθυμίζεται ότι κατά την παραπάνω περίοδο σημειώθηκαν γεγονότα-ορόσημα για τη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού κράτους: η συμμετοχή της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η εδαφική επέκταση στη Θράκη και τη Μικρά Ασία, η υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών, η στρατιωτική ήττα στο Μικρασιατικό Μέτωπο, ο ξεριζωμός του ελληνικού πληθυσμού και η υπογραφή της Σύμβασης ανταλλαγής των πληθυσμών και της Συνθήκης Ειρήνης στη Λωζάννη. Το Πολιτικό Γραφείο ήταν επίσης μέρος του προπαγανδιστικού μηχανισμού στήριξης των διεκδικήσεων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται φάκελοι του αρχείου, όπως για παράδειγμα, εκείνοι που συγκεντρώνουν τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας για το βομβαρδισμό της Κέρκυρας από τους Ιταλούς ή την απέλαση του Οικουμενικού Πατριάρχη από την τουρκική κυβέρνηση.

Η υπηρεσία του Πολιτικού Γραφείου συγκέντρωνε ακόμη και πληροφορίες που αφορούσαν τις επιχειρήσεις και την οργάνωση του ελληνικού στρατεύματος, αλλά και την εσωτερική ασφάλεια της χώρας. Έτσι, υπάρχουν φάκελοι με πληροφορίες για τις επιχειρήσεις των ελληνικών δυνάμεων στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και στη Μικρασιατική Εκστρατεία με χάρτες διάταξης των ελληνικών, συμμαχικών και εχθρικών στρατευμάτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι φάκελοι εκείνοι που συγκεντρώνουν πληροφορίες για τη δράση κομμουνιστικών ομάδων, αντιφρονούντων, μειονοτικών ομάδων και κάθε είδους προπαγάνδας στο εσωτερικό της χώρας. Άλλωστε, στο πλαίσιο του Πολιτικού Γραφείου λειτουργούσαν υπηρεσίες που αποτελούσαν στην ουσία τους προδρόμους της ΕΥΠ, όπως η Υπηρεσία Πληροφοριών του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και η Υπηρεσία Γενικής Ασφάλειας του Κράτους.

Η ενασχόληση με ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας και η αντικομμουνιστική υστερία της περιόδου διασώζουν στα έγγραφα του αρχείου σημαντικά στοιχεία για τη δράση και την πολιτική σοσιαλιστικών και κομμουνιστικών ομάδων, εργατικών ενώσεων και συνδικάτων, ενώ δίνουν μια εικόνα για το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα και για την πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων απέναντι στην εργατική τάξη και την πολιτική της εκπροσώπηση. Στο αρχείο λοιπόν φυλάσσονται σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά έντυπα, προκηρύξεις του ΚΚΕ, ψηφίσματα και υπομνήματα της ΓΣΕΕ, Εργατικών Κέντρων, συνδικάτων, σωματείων και άλλο παρόμοιο υλικό.
Σημαντικά στοιχεία μπορούν να αντληθούν, επίσης, από το υλικό του αρχείου για την κοινωνική ιστορία της χώρας. Για παράδειγμα, η αποκατάσταση των προσφύγων μετά το 1922, ο πόνος του χαμού συγγενών τους και η εχθρική διάθεση των ντόπιων απέναντί τους είναι ζητήματα που διαπερνούν το υλικό του αρχείου. Υπάρχουν λοιπόν φάκελοι της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων και της Ανώτατης Διεύθυνσης Προσφύγων, πληθώρα υπομνημάτων προσφυγικών οργανώσεων, ενώ ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στους φακέλους με αιτήσεις συγγενών ελλήνων στρατιωτών και προσφύγων με τις οποίες ζητούσαν πληροφορίες για την τύχη των δικών τους που δεν είχαν επιστρέψει από τη Μικρά Ασία.

Το αρχείο του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού καλύπτει ακόμη ζητήματα οικονομικής και τοπικής ιστορίας, της καλλιτεχνικής ζωής του τόπου, ενώ παρέχει κάποιες πληροφορίες για τις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού. Εκτός από τα έγγραφα, οι παραπάνω πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από διάφορα έντυπα, φυλλάδια, περιοδικά, εφημερίδες και φωτογραφικό υλικό.

Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού (1917-1928)

Αρχείο Πολιτιστικού Ομίλου Άργους (Π.Ο.Α.)

 • GRGSA-ARG ΣΥΛΛ.036.001
 • Αρχείο
 • 1978 - 2004

Καταστατικό, διακήρυξη και αίτηση εγγραφής μέλους, αποκόμματα δημοσιευμάτων από διάφορα έντυπα σχετικά με τις εκδηλώσεις, τις παρεμβάσεις και τα σεμινάρια του συλλόγου για θέματα πολιτισμού και περιβάλλοντος, αρχαιρεσίες, ημερολόγια., άρθρο.

Πολιτιστικός Όμιλος Άργους (Π.Ο.Α.)

Αρχείο Πολιτιστικού Συλλόγου Λευκακίων

 • GRGSA-ARG ΣΥΛΛ.038.001
 • Αρχείο
 • 1980 - 2002

Βιβλία πρωτόκολλου αλληλογραφίας, πρακτικών, μελών, εσόδων-εξόδων, δανεισμού βιβλίων, φάκελοι αλληλογραφίας.

Πολιτιστικός Σύλλογος Λευκακίων

Αρχείο Σοροπτιμιστικού Ομίλου Λάρισας

 • GRGSA_LAR COL011.01
 • Αρχείο
 • 1985 - 2005

Το αρχείο αποτελείται από το καταστατικό του ομίλου, υλικό από την δράση, τις εκδηλώσεις και το έργο του, φακέλους αλληλογραφίας με σοροπτιμιστικούς ομίλους στην υπόλοιπη χώρα και το εξωτερικό, εκλογών, ταμείου, πεπραγμένα, οικονομικά στοιχεία, αποδείξεις, τιμολόγια, στοιχεία μελών, περιοδικά και έντυπο ενημερωτικό υλικό για τις δράσεις και τους στόχους του ομίλου.

Σοροπτιμιστικός Σύλλογος Λάρισας

Αρχείο Σταύρου Κοταμανίδη

 • GR GRGSA-SER COL102.01
 • Αρχείο
 • 1884 - 1995

Φωτογραφίες: προσωπικές και οικογενειακές, θεατρικές παραστάσεις, επαγγέλματα, αθλητικοί αγώνες, Σύλλογοι-Σωματεία Σερρών, απόψεις της πόλης, κινηματογράφοι των Σερρών, εκκλησίες και σχολεία των Σερρών, Φύλλα εφ..Σερρών «Ποντιακά Χρονικά», φ. παλιών τοπικών εφ., φ. μαθητικών εφ., δοκίμια θεατρικών έργων, επιστολές, έντυπα.

Κοταμανίδης, Σταύρος

Αρχείο Συλλόγου Άνω Καρυωτών Αρκαδίας «Λύκαιος Δίας»

 • GRGSA-ARK PRI18.1
 • Αρχείο
 • 1930 - 2004

Εισερχόμενα & εξερχόμενα έγγραφα του συλλόγου, περιοδικά, εφημερίδες, μελέτες, ανακοινώσεις σχετικά με τα Λύκαια, το Λύκαιον Όρος, τις Άνω Καρυές, την Αρκαδία, αφίσες & ενθύμια των αγώνων.

Σύλλογος Άνω Καρυωτών Αρκαδίας «Λύκαιος Δίας»

Αρχείο Συλλόγου Εμποροραπτών Νομού Χανίων

 • GRGSA-IAK BLA001.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1983

Βιβλία πρακτικών Γενικής Συνέλευσης Συνεταιρισμού Ραπτών και Εμποροραπτών νομού Χανίων, βιβλία πράξεων Διοικητικού Συμβουλίου Συνεταιρισμού, καταστατικό του Προμηθευτικού και Παραγωγικού Συνεταιρισμού Εμποροραπτών και Ραπτών Καταστηματαρχών νομού Χανίων, εσωτερικοί κανονισμοί

Σύλλογος Εμποροραπτών Νομού Χανίων

Αρχείο Συλλόγου Κτηνοτρόφων Σερρών

 • GR GRGSA-SER COL018.01
 • Αρχείο
 • 1930, 1949

Διπλότυπο εισπράξεως συνδρομής του Σωματείου Κτηνοτρόφων Ν. Σερρών (1930), απόδειξη παραλαβής (Αποικιακά, Πεντάπολις Σερρών έτους 1949)

Σύλλογος Κτηνοτρόφων Σερρών

Αρχείο Συλλόγου Πολυτέκνων Ναυπλίας

 • GRGSA-ARG ΣΥΛΛ.001.001
 • Αρχείο
 • 1929 - 1944

Μητρώα των πολυτέκνων, εφημερίδες, καταστατικό του συλλόγου, διάφορα έγγραφα, αλληλογραφία.

Σύλλογος Πολυτέκνων Ναυπλίας

Αρχείο Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών "Εσταυρωμένος"

 • GRGSA_LAR COL004.01
 • Αρχείο
 • 1971 - 1990

Το αρχείο περιλαμβάνει πράξεις συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου, βιβλία πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, βιβλίο μητρώου, εντάλματα πληρωμών των μελών, κατάλογο δωρητών ευεργετών, βιβλία ταμείου του συνδέσμου, φακέλους αλληλογραφίας του συνδέσμου για θέματα εθελοντισμού και αιμοδοσίας, φύλλα εφημερίδας από τον τοπικό και αθηναϊκό τύπο για θέματα εθελοντικής αιμοδοσίας και φωτογραφικό υλικό από εκδηλώσεις του συνδέσμου.

Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών "Ο Εσταυρωμένος"

Αρχείο Συνδέσμου Επιστημόνων Λάρισας

 • GRGSA_LAR COL009.01
 • Αρχείο
 • 1975 - 1989

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλίο ταμείου του συνδέσμου και τρία βιβλία μητρώου μελών.

Σύνδεσμος Επιστημόνων Λάρισας

Αρχείο Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ανθυπασπιστών Νομού Αργολίδος

 • GRGSA-ARG ΣΥΛΛ.005.001
 • Αρχείο
 • 1969 - 1982

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο μητρώου εγγεγραμμένων μελών, δελτία δραστηριότητας οργανώσεων, διάφορα έγγραφα.

Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Ανθυπασπιστών Νομού Αργολίδος

Αρχείο Συνδέσμου Προστασίας Απροσαρμόστων Παίδων "Άγιος Στυλιανός"

 • GRGSA_LAR COL005.01
 • Αρχείο
 • 1973 - 1987

Το αρχείο περιλαμβάνει τις ιδρυτικές πράξεις, αλληλογραφία, βιβλία πράξεων, εντάλματα πληρωμών, βιβλία ταμείου του συνδέσμου, δημοσιεύματα εφημερίδων.

Σύνδεσμος Προστασίας Απροσαρμόστων Παίδων "΄Αγιος Στυλιανός"

Αρχείο Συνδέσμου Προστασίας Παίδων Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία

 • GRGSA_LAR COL006.01
 • Αρχείο
 • 1981 - 1984

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό από αποκόμματα εφημερίδων σχετικά με το θέμα της μεσογειακής αναιμίας, προσκλήσεις και ενημερωτικό υλικό από εκδηλώσεις και ημερίδες του συνδέσμου για την αναιμία, φακέλους με υλικό από το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων "Ο Αριστεύς", φάκελο αλληλογραφίας με τον Κυριάκο Γρίβα και τον Δημήτρη Παλιούρα ως πρόεδρο του "Αριστεύς".

Σύνδεσμος Προστασίας Παίδων Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία

Αρχείο Συνεταιρισμού Ομίλου Φαρμακοποιών Λάρισας

 • GRGSA_LAR COL008.01
 • Αρχείο
 • 1946 - 1984

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία ταμείου του συνεταιρισμού, χρεωστών, πιστωτών, βιβλία με την οικονομική κίνηση του συνεταιρισμού, βιβλία αγορών, παραγγελιών και πιστώσεων καθώς και απογραφής πωλήσεων φαρμάκων σε φαρμακοποιούς, φακέλους με εισερχόμενη αλληλογραφία από το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, τιμολόγια φαρμάκων.

Συνεταιρισμός Ομίλου Φαρμακοποιών Λάρισας (ΣΟΦΛΑ)

Αρχείο Σωματείου "Αδελφότης Κουρέων και Κομμωτών εν Ναυπλίω"

 • GRGSA-ARG ΣΥΛΛ.011.001
 • Αρχείο
 • 1906 - 1989

Αντίγραφα καταστατικών, οικονομικά στοιχεία, αλληλογραφία, πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μητρώα μελών, στοιχεία που αφορούν την εκκλησία του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Ναυπλίου, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Σωματείο "Αδελφότης Κουρέων και Κομμωτών εν Ναυπλίω"

Αρχείο Τριαντάφυλλου Θεοδωρίδη

 • GR GRGSA-SER COL019.02
 • Αρχείο
 • 1930 - 1932

Επιστολές και επιστολικό δελτάριο που αναφέρονται στη δράση συλλόγων.

Θεοδωρίδης, Τριαντάφυλλος

Αρχείο Τριαντάφυλλου Θεοδωρίδη

 • GR GRGSA-SER COL019.01
 • Αρχείο
 • 1929 - 1950

Επιστολές και επιστολικά δελτάρια που αναφέρονται και στη δράση Συλλόγων.

Θεοδωρίδης, Τριαντάφυλλος

Αρχείο Τριαντάφυλλου Θεοδωρίδη

 • GR GRGSA-SER COL019.03
 • Αρχείο
 • 1927 - 1940

Επιστολές και επιστολικά δελτάρια που αναφέρονται στη δράση συλλόγων.

Θεοδωρίδης, Τριαντάφυλλος

Αρχείο Φαρμακευτικού Συλλόγου Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΣΥΛΛ.033.001
 • Αρχείο
 • 1953 - 1989

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης, φάκελοι αλληλογραφίας, εφημεριών φαρμακείων, γενικών συνελεύσεων, αρχαιρεσιών κ. ά.

Φαρμακευτικός Σύλλογος Αργολίδας

Λαγουδάκης, Φίλιππος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 1/00
 • Αρχείο
 • 1915-1966 (κυρίως 1927-1936)

Το αρχείο περιλαμβάνει διαθήκες, κωδίκελους, δικαστικές αποφάσεις κ.ά. που αφορούν τη δικαστική διαμάχη των κληρονόμων του Δημητρίου Χάμου με την Ένωση «Αισχύλος – Αρίων» σχετικά με το κληροδότημα του Χάμου προς το Κανισκέρειο Άσυλο (1915-1936). Περιέχονται επίσης τρεις επιστολές προς τον πρόεδρο της Ένωσης καθώς και ποικίλο υλικό (τρεις πίνακες εξόδων του Μπενακείου Ορφανοτροφείου αποδείξεις του Λαγουδάκη κ.ά.) (1929-1966).

Λαγουδάκης, Φίλιππος

Παπαδημητρίου, Ρούλα

 • GR ELIA-MIET 2/10Θ
 • Αρχείο
 • 1914-2006

Το αρχείο περιλαμβάνει μυθιστορήματα, διηγήματα, θεατρικά έργα, μελέτες, άρθρα, δημοσιεύματα, διαλέξεις και ραδιοφωνικές εκπομπές της Ρούλας Παπαδημητρίου. Περιλαμβάνει ακόμη δημοσιεύματα και κρίσεις για την ίδια, το περιοδικό που εξέδιδε, το κοινωνικό και λογοτεχνικό της έργο.
Πλούσια είναι η αλληλογραφία της Ρούλας Παπαδημητρίου. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιστολές φορέων και οργανώσεων (φιλανθρωπικές, γυναικείες, τοπικές, κτλ.), καθώς δίνουν μία εικόνα του συγκεκριμένου χώρου στη μετεμφυλιακή Ελλάδα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι επιστολές του συζύγου της Παπαδημητρίου, Αλέκου, από το μέτωπο του Ελληνοϊταλικού Πολέμου. Αποσπάσματα των επιστολών αυτών δημοσιεύθηκαν στο Περιοδικό Ελληνίδων Βορείου Ελλάδος, τχ. 175, (1990), σσ. 1-4 και υπήρξαν η βάση για το μυθιστόρημα της Παπαδημητρίου Στην Εποποιία του 1940, Τριανταφύλλου, Θεσσαλονίκη 1957. Περιέχεται ακόμη εκτεταμένη αλληλογραφία της Ελένης Ουράνη (Άλκη Θρύλου) με την Παπαδημητρίου.
Το αρχείο απαρτίζεται επίσης από πλήθος οικογενειακών και προσωπικών φωτογραφιών του Αλέκου και της Ρούλας Παπαδημητρίου. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μαθητικές φωτογραφίες της Παπαδημητρίου στο κολλέγιο Ανατόλια (πριν αυτό μεταφερθεί στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης) καθώς και ένα λεύκωμα με 91 φωτογραφίες του Περικλή Τριανταφυλλίδη από την Μικρασιατική Εκστρατεία.

Παπαδημητρίου, Ρούλα

Σκοπευτικός Σύνδεσμος

 • GR ELIA-MIET αρ. comp. 590
 • Αρχείο
 • 1908-1914

Ένα κατάστιχο με τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων του Σκοπευτικού Συνδέσμου (1908-1914).

Σκοπευτικός Σύνδεσμος

Συλλογή Αθανασίου Κανλή

 • GR GRGSA-SER COL098.01
 • Συλλογή
 • 1960, 1988 - 2008

Έντυπα και έγγραφα εκδηλώσεων Σερραϊκού Κοινωνικού Συνδέσμου, Μικρασιατικών Συλλόγων, όπως και άλλων φορέων της πόλης, έντυπα επιστημονικών συνεδρίων. Χάρτες κολλάζ της Μικρασίας.

Κανλής, Αθανάσιος

Συλλογή Αθανασίου Κανλή

 • GR GRGSA-SER COL098.02
 • Συλλογή
 • 1996 - 2011

Ηχογραφήσεις εκδηλώσεων Σερραϊκού Κοινωνικού Συνδέσμου και Αδελφότητας Μικρασιατών Σερρών, αφηγήσεων προσφύγων Μικρασίας και Πόντου, ημερολόγια.

Κανλής, Αθανάσιος

Συλλογή Αθανασίου Κανλή

 • GR GRGSA-SER COL098.04
 • Συλλογή
 • 1975 - 1989

Έντυπα Σερραϊκού Κοινωνικού Συνδέσμου, Συλλόγου Μικρασιατών Σερρών, πολιτιστικοί χάρτες.

Κανλής, Αθανάσιος

Συλλογή Αθανασίου Κανλή

 • GR GRGSA-SER COL098.03
 • Συλλογή
 • 1950 - 2019

Έντυπα Σερραϊκού Κοινωνικού Συνδέσμου, Συλλόγου Μικρασιατών Σερρών, πολιτιστικοί χάρτες.

Κανλής, Αθανάσιος

Συλλογή Αικατερίνης Εμμανουηλίδου

 • GR GRGSA-SER COL118.06
 • Συλλογή
 • 2013 - 2020

Έντυπα εκδόσεις Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και έντυπα Αγωγής Υγείας΄Έκδ. του Γρ. Αγωγής Υγείας της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Αλληλογραφία του Συλλόγου Όμιλος Ουνέσκο Σερρών, Μέλη, Οικονομική διαχείριση, Δράσεις.

Όμιλος Unesco Νομού Σερρών

Συλλογή Αικατερίνης Εμμανουηλίδου

 • GR GRGSA-SER COL118.04
 • Συλλογή
 • 2013 - 2016

Αλληλογραφία ομίλου UNESCΟ Σερρών με τον Δήμο Σερρών και άλλους φορείς, δημοσιεύματα στον τοπικό Τύπο.

Όμιλος Unesco Νομού Σερρών

Συλλογή Αικατερίνης Εμμανουηλίδου

 • GR GRGSA-SER COL118.02
 • Συλλογή
 • 1993 - 2014

Φωτογραφίες εκδηλώσεων στις Σέρρες, στο Πεκίνο και στην Ιαπωνία. Έντυπα εκδόσεις Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και έντυπα Αγωγής Υγείας΄Έκδ. του Γρ. Αγωγής Υγείας της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Αλληλογραφία του Συλλόγου : Όμιλος Unesco Σερρών, Μέλη, Οικονομική διαχείριση, Δράσεις.

Όμιλος Unesco Νομού Σερρών

Συλλογή Αικατερίνης Εμμανουηλίδου

 • GR GRGSA-SER COL118.07
 • Συλλογή
 • 1984, 1995 - 2018

Έντυπα εκδόσεις Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και έντυπα Αγωγής Υγείας΄Έκδ. του Γρ. Αγωγής Υγείας της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Αλληλογραφία του Συλλόγου : Όμιλος Ουνέσκο Σερρών, Μέλη, Οικονομική διαχείριση, Δράσεις.

Όμιλος Unesco Νομού Σερρών

Συλλογή Αικατερίνης Εμμανουηλίδου

 • GR GRGSA-SER COL118.03
 • Συλλογή
 • 1987 - 2015

Αλληλογραφία του Συλλόγου : Όμιλος Ουνέσκο Σερρών, Μέλη, Οικονομική διαχείριση, Δράσεις και δημοσιεύσεις.

Όμιλος Unesco Νομού Σερρών

Συλλογή Αικατερίνης Εμμανουηλίδου

 • GR GRGSA-SER COL118.01
 • Συλλογή
 • 1990 - 2010

Έγγραφα, έντυπα, προσκλήσεις, αφίσες, περιοδικά, δημοσιεύματα σε εφημερίδες που αφορούν το παράρτημα της UNESCO Σερρών και την Επιτροπή Ολυμπιακής Παιδείας. Και από τη δράση της ως αντιδημάρχου Δήμου Σερρών, υπεύθυνης πολιτισμού.

Όμιλος Unesco Νομού Σερρών

Συλλογή Αικατερίνης Εμμανουηλίδου

 • GR GRGSA-SER COL118.05
 • Συλλογή
 • 2013 - 2017

Αλληλογραφία Ομίλου UNESCO Σερρών με Δήμο και άλλους φορείς, δημοσιεύματα τοπικού τύπου.

Όμιλος Unesco Νομού Σερρών

Συλλογή Δημητρίου Στεφανίδη

 • GR GRGSA-SER COL100.01
 • Συλλογή
 • 1947 - 1973

Αλληλογραφία (1968-1973), κοινωνικές δραστηριότητες του Μουσικογυμναστικού Συλλόγου "Ορφεύς" Σερρών.

Στεφανίδης, Δημήτριος

Συλλογή Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Λιτοχώρου

 • GR COL008.01
 • Αρχείο
 • 1914

Το αρχείο αποτελείται από: Συμβόλαιο μεταξύ του προέδρου του συλλόγου Αθανάσιου Δ. Λασπόπουλου και του κ.Αθανασίου Καρτσιούκα στις 5/7/1914.

Άγνωστο