Συλλογή κειμηλίων

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Συλλογή κειμηλίων

Αντίστοιχοι όροι

Συλλογή κειμηλίων

Σχετικοί όροι

Συλλογή κειμηλίων

1 Αρχειακή περιγραφή results for Συλλογή κειμηλίων

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Μ.Τ.Ι.Α. Βέροιας

  • GR ADM001.03
  • Αρχείο

Συλλογή κειμηλίων: Μια παραδοσιακή βεροιώτικη στολή

Δήμος Βέροιας, Μόνιμο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Βέροιας