Εφημερίδες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Εφημερίδες

Equivalent terms

Εφημερίδες

Σχετικοί όροι

Εφημερίδες

78 Αρχειακή περιγραφή results for Εφημερίδες

78 results directly related Exclude narrower terms

"Le Petit Journal. Supplement Illustre" (Κ272)

 • GRGSA-CA- PRI028.43
 • Αρχείο
 • 1896

"Le Petit Journal. Supplement Illustre (26 Απριλίου 1896). Aφιέρωμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

"Αλήθεια (La Verita)" (Κ240)

 • GRGSA-CA- PRI028.28
 • Αρχείο
 • 1904

"Αλήθεια - La Verita. Εφημερίς Πολιτική, Εμπορική και Φιλολογική". Έτος Α', αρ. φύλλου 143 (20 Μαϊου 1904).

Αρχείο Άγγελου και Κωνσταντίνου Καλκάνη (Κ386)

 • Αρχείο
 • 1852 - 2015

Αρχειακό υλικό από την πολιτική και κομματική δράση του Άγγελου Καλκάνη. Φάκελοι του Πολιτικού του Γραφείου που συγκεντρώνουν επιστολές, σημειώματα και υπομνήματα πολιτικών φίλων και πολιτών της Λευκάδας με διάφορα αιτήματα για πολιτική παρέμβαση του Καλκάνη και απαντήσεις του τελευταίου για τις σχετικές ενέργειές του. Φάκελοι που αφορούν τη θητεία του την περίοδο 1978 – 1981 ως Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών και τις πολιτικές που ανέλαβε να υλοποιήσει καθώς και τη θητεία του στα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρίας «Αστικαί Συγκοινωνίαι Περιοχής Αθηνών» (ΑΣΠΑ), του Ειδικού Ταμείου Μηχανημάτων Λιμενικών Έργων και στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Αλληλογραφία με υπουργεία και υπηρεσίες για την προώθηση διαφόρων ζητημάτων της εκλογικής του περιφέρειας. Ομιλίες, πολιτικά κείμενα και αρθρογραφία του για τη γενικότερη πολιτική κατάσταση της χώρας και για θέματα που αφορούν τη Λευκάδα. Προεκλογικό υλικό από τις υποψηφιότητές του σε βουλευτικές και αυτοδιοικητικές εκλογές την περίοδο 1961 – 1990, αλλά και προεκλογικό υλικό άλλων υποψηφίων και κομμάτων, κυρίως, της εκλογικής περιφέρειας της Λευκάδας, αλλά και άλλων εκλογικών περιφερειών καθώς και προεκλογικό υλικό διαφόρων υποψηφίων και κομμάτων της περιόδου που ο Καλκάνης είχε αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική. Αλληλογραφία, σημειώματα, δελτία Τύπου, αποκόμματα εφημερίδων, αποφάσεις και πρακτικά κομματικών οργάνων, κανονισμοί, καταστατικά, κείμενα θέσεων, εισηγήσεις, προτάσεις, ομιλίες, ενημερωτικά δελτία κ.ά. για οργανωτικά και εσωκομματικά ζητήματα της Ένωσης Κέντρου, της Ένωσης Κέντρου – Νέες Δυνάμεις, της Ένωσης Δημοκρατικού Κέντρου και της Νέας Δημοκρατίας. Προτάσεις και υπομνήματα του Καλκάνη για τον προεκλογικό αγώνα, τη διεύρυνση και άλλα εσωκομματικά θέματα, κυρίως, της Ν.Δ., αλλά και των κομμάτων του Κέντρου στα οποία εντάχθηκε. Υλικό για τη σύνταξη και την έκδοση εφημερίδων και περιοδικών (Ο Μαχητής, Πρόταση και Ελληνική Πορεία) στα οποία συντάκτης και εκδότης ήταν ο Καλκάνης. Έγγραφα νομικά και δικαστικά του δικηγορικού του γραφείου καθώς και φάκελοι με προσωπική αλληλογραφία, ευχετήρια, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, ενθύμια ταξιδιών, καρτ ποστάλ, τετράδια και έγγραφα των μαθητικών του χρόνων, μαθητικά περιοδικά, διάφορα έντυπα, ταυτότητες και άλλα έγγραφα του Καλκάνη. Το αρχείο περιλαμβάνει, επίσης, φωτογραφικό υλικό, βιβλία και φυλλάδια πολιτικού περιεχομένου και πολιτικών, αντικομμουνιστικά έντυπα, έντυπα εκλογικών αποτελεσμάτων και εκλογικής νομοθεσίας, περιοδικά πολιτικού περιεχομένου και ποικίλης ύλης, φύλλα εφημερίδων, κυρίως, της Λευκάδας και συλλόγων Λευκαδίων καθώς και χάρτες, αφίσες, ημερολόγια και αντικείμενα. Στο αρχείο εντάσσεται και υλικό της πολιτικής δράσης του πατέρα του Άγγελου Καλκάνη Κωνσταντίνου καθώς και υλικό (βιβλία, εφημερίδες και έντυπα) από τις συλλογές που διατηρούσαν οι Άγγελος και Κωνσταντίνος Καλκάνης.

Καλκάνης, Άγγελος

Αρχείο Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

 • Αρχείο
 • 1866 - 2007

Το αρχείο της ΕΣΗΕΑ περιλαμβάνει οκτώ αρχειακές σειρές: α) Διοίκηση. β) Μέλη. γ) Αλληλογραφία. δ) Όργανα και Σωματεία Ε.Σ.Η.Ε.Α. ε) Άλλα Σωματεία. στ) Βιβλιοθήκη. ζ) Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες. η) Σύμμικτα.

Στην πρώτη σειρά, «Διοίκηση», περιλαμβάνονται έγγραφα σχετικά με την ίδρυση της Ένωσης (1914-5) και τα πρώτα καταστατικά της (1918, 1920, 1924 κ.λπ.), βιβλία πρακτικών του Δ.Σ. (1915 κ.έ.), εκθέσεις εξελεγκτικής επιτροπής από το 1918 έως το 1965, υποψηφιότητες–οργανωτικά–αποτελέσματα των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Δ.Σ. κατά τα χρόνια 1925-1969, λογοδοσίες–εκθέσεις πεπραγμένων–απολογισμοί καθώς και θέματα οικονομικής διαχείρισης και κτιριολογικά της περιόδου 1920-1950.

Στη δεύτερη σειρά, «Μέλη», ανάμεσα σε άλλα συγκαταλέγονται κατάλογοι μελών της Ένωσης (1919-1920), αιτήσεις, εγγραφές–επανεγγραφές–πιστοποιητικά μελών (1935-1946), διαγραφές μελών (1915-1979), συνδρομές (1915-1935), μητρώα με προσωπικά στοιχεία των μελών (1927-1940), καταστάσεις με δάνεια και οικονομικά βοηθήματα προς μέλη στην Κατοχή, μισθολογικά ζητήματα (1938-1946) και φωτογραφίες μελών.

Η τρίτη σειρά, «Αλληλογραφία», περιλαμβάνει ποικίλα έγγραφα που καλύπτουν όλο το εύρος των αρμοδιοτήτων της Ένωσης κατά την περίοδο 1916-1949: πρωτόκολλα αλληλογραφίας (εισερχόμενα–εξερχόμενα), τηλεγραφήματα, επιστολές, πιστοποιητικά, αποδείξεις, εντάλματα πληρωμών, ψηφίσματα και εγκύκλιους.

Στη τέταρτη σειρά, «Όργανα και Σωματεία», συγκεντρώνονται ιδρυτικά, διοικητικά και οικονομικά έγγραφα διαφόρων οργάνων της Ένωσης (π.χ. Ταμείο Αλληλοβοήθειας, Ταμείο Πρόνοιας, Ταμείο Συντάξεων κ.ά.) και σωματείων υπό την δικαιοδοσία της (π.χ. Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός, Εστία Τύπου, Δημοσιογραφική Σχολή κ.λπ.)

Στην πέμπτη σειρά, «Άλλα Σωματεία», εντάσσονται ποικίλα έγγραφα από τα τέλη του 19ου έως τα μέσα του 20ού αιώνα που αφορούν σωματεία χωρίς οργανική σχέση με την Ένωση, όπως ο Σύνδεσμος Δημοσιογράφων Αθηναϊκών Εφημερίδων, η Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων/Fédération Internationale des Journalistes και άλλα σωματεία (ενδεικτικά: Δημοσιογραφική Εταιρία, Εταιρία Τύπου, Σύνδεσμος Συντακτών Αθηναϊκού Τύπου, Συνδικάτο Εργατών Τύπου Αθηνών, Ομοσπονδία Τύπου κ.ά.).

Στην ενότητα «Βιβλιοθήκη» περιλαμβάνονται έγγραφα (1922-2009) σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Ε.Σ.Η.Ε.Α., κατάλογοι-ευρετήρια βιβλίων, βιβλία επισκεπτών και δωρεές βιβλίων από και προς την Ε.Σ.Η.Ε.Α..

Η έβδομη σειρά, «Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες», συγκροτείται από: Τεκμήρια (έγγραφα, φωτογραφίες και άλλο υλικό) που χρησιμοποιήθηκαν σε εκθέσεις, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Ένωση κατά τη διάρκεια των ετών 1930-1994. Υλικό για το περιοδικό Φανός κατά την περίοδο 1925-1948 με οικονομικά στοιχεία, πληροφορίες διακίνησης–αγγελίες–διαφημίσεις, καθώς και λίγα φύλλα του περιοδικού. Αρχειακό υλικό σχετικό με την έκδοση, διανομή, κλήρωση και τους τυχερούς του Λαχείου Συντακτών της περιόδου 1931-1967, καθώς και έγγραφα σχετικά με τη διοργάνωση του Χορού των Συντακτών τα έτη 1917-1939. Αρχειακά τεκμήρια για τη διοργάνωση των Καλλιστείων κατά την τετραετία 1929-1932.

Τέλος, η σειρά «Σύμμικτα» περιλαμβάνει ποικίλο υλικό: Αιτήσεις δημοσιογράφων για καταβολή αποζημιώσεων λόγω παύσης της κυκλοφορίας των εφημερίδων τους κατά την περίοδο της Κατοχής. Σκόρπια φύλλα εφημερίδων της περιόδου 1866-1947. Κατάλογοι εφημερίδων-περιοδικών καθώς και καταστάσεις εφημεριδοπωλών και κυκλοφορίας εφημερίδων τη δεκαετία του 1940. Κατάλογοι εφημερίδων επαρχίας (1960-1967) και ελληνικών και ξένων εφημερίδων (1813-1911). Γελοιογραφίες προκειμένου να δημοσιευθούν στο Φανό (1930 κ.έ.). Φωτογραφικό υλικό όπου απεικονίζονται μέλη του Δ.Σ. και άλλοι δημοσιογράφοι σε διάφορες εκδηλώσεις–δραστηριότητες της Ένωσης (1925-1997), εικόνες από το Αλβανικό Μέτωπο και άλλα θέματα (τέλη 19ου – αρχές 20ού αιώνα).

Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

Αρχείο Αδελφότητας Μαργαριτιωτών Θεσπρωτίας

 • GRGSA-THE PRE.2
 • Αρχείο
 • 1991-1993

Φύλλα των εφημερίδων "Νέα του Μαργαριτίου", "Ηρωικό Σούλι", "Μνήμη και χρέος", "Φωνή Σουλίου", "Δημοσιογραφικά Χειμάρρας"

Αδελφότητα Μαργαριτιωτών Θεσπρωτίας

Αρχείο Αλέξανδρου Κοντόσταυλου (Κ101)

 • GRGSA-CA- COL027.84
 • Αρχείο
 • 1832-1940

Τμήμα του αρχείου του Αλέξανδρου Κοντόσταυλου:

 1. Τίτλοι συμβολαιογραφικοί των ετών 1832-1904.
 2. Ιδιωτικά έγγραφα των ετών 1857-1874.
 3. Δημόσια έγγραφα των ετών 1875-1885.
 4. Ιδιωτικά έγγραφα των ετών 1887-1905 και 1940.
 5. Διάφορα αχρονολόγητα έγγραφα.
 6. Έντυπα: εφημερίδες, αποκόμματα, προγράμματα, κατάλογοι, διαφημίσεις, κ.λπ.

Κοντόσταυλος, Αλέξανδρος

Αρχείο Ανδρέα Παπαδόπουλου Βρετού (Κ20, Κ21)

 • GRGSA-CA- PRI050.01
 • Αρχείο
 • 17ος-18ος αι.

Κ20: Α. Χειρόγραφα:

 1. Τετράδιο άδετο,
 2. Τετράδιο περιέχον σημειώματα και αντίγραφα διαφόρων συγγραμμάτων και περιοδικών υπό Ανδρέα Παπαδόπουλου Βρετού,
 3. Τετράδιο περιέχον ποίημα επιγραφόμενο "Utilite de la Geographie" και σημειώματα,
 4. Τετράδιο περιέχον διατριβή επιγραφόμενη "Schypetars ou Ablanais. Essai sur les Schypetras vulgairement appeles Albanais...",
 5. Τετράδιο περιέχον διατριβή επιγραφόμενη "επιτομή της Ιστορίας του Ευεργέτου της Ελλάδος Γεωργίου Κάνιγγος...",
 6. Τετράδιο άδετο περιέχον διατριβή υπό τον τίτλο "Ο Ιωάννης Καποδίστριας",
 7. Τετράδιο περιέχον διατριβή προς τον Ιππότη Νικόλαο Πίκκολο,
 8. Τετράδιο περιέχον απόσπασμα του ποιήματος περί Τρωΐου,
 9. Τετράδιο περιέχον μελέτη του Gidel περί του ποιήματος του Benoit de Saint Mor...,
 10. Τετράδιο περιέχον διατριβή (εκδεδομένη και επιγραφόμενη "Ιστορική Έκθεσις της Ελληνικής Τυπογραφίας...",
 11. Τρία (3) τετράδια περιέχοντα αυτοβιογραφία επιγραφόμενη "Memorie biographiche e storiche de me Andrea Papadopoulo Vreto",
 12. Τετράδιο περιέχον "Dora d' Istria, la Venitiene...",
 13. Τετράδιο επιγραφόμενο "Ιστορική έκθεσις περί των αιτίων της ασθενείας και του θανάτου Μαρίνου Παπαδοπούλου Βρετού".

Κ21: Β. Έγγραφα:

 1. Διάφορα έγγραφα της οικογένειας Ανδρέα Παπαδόπουλου Βρετού (1724-1864).
 2. Είκοσι δύο (22) επιστολές προς Αντώνιο Παπαδόπουλο.
 3. Δεκαεννέα (19) έγγραφα αφορώντα στην Ελισάβετ Παπαδοπούλου.
 4. Τετράδιο περιέχον υπόμνημα επιγραφόμενο "Ossequiosa rappresentanza...".
 5. Είκοσι (20) επιστολές και έγγραφα αναφερόμενα στην έκδοση του "Ελληνικού Καθρέπτου".
 6. Τρία (3) χειρόγραφα τετράδια.
 7. Έντυπο "Διοργανισμός της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας".
 8. Σημείωμα επιγραφόμενο "Sommario della questione tra Craufurg e il Dr. Papadopoulou Vreto".
 9. Σημείωμα περιέχον διατριβή περί Σκενδέρμπεη.
 10. Έντυπος προκήρυξη Σπυρίδωνα Ζαμπελίου προς Λευκαδίτες.
 11. Τετράδιο περιέχον υπόμνημα επιγραφόμενο "Expose des faits...".
 12. Διάφορα έγγραφα αφορώντα στη δράση του Βρετού.
 13. 5 σχολικά και πανεπιστημιακά πιστοποιητικά Μαρίνου Παπαδόπουλου Βρετού.
 14. Διπλώματα και τιμητικές διακρίσεις.
 15. Τριακόσιες είκοσι δύο (322) επιστολές προς Ανδρέα και Μαρίνο Παπαδόπουλο Βρετό.

Παπαδόπουλος Βρετός, Ανδρέας

Αρχείο Βλάση Γαβριηλίδη

 • Αρχείο
 • 1895 - 1920

Σχετικά έγγραφα εφημερίδας Ακρόπολις (οργανωτικά, οικονομικά και διακίνηση). Έγγραφα σχετικά με εφημερίδες που εκδίδονταν από τον Βλάση Γαβριηλίδη: Εσπερινή Ακρόπολις (1897-1902), Εθνική Ζωή (1901), Υπερωκεάνειος Ακρόπολις (1905). Τρία (3) προσωπικά σημειωματάρια Βλάση Γαβριηλίδη (1917). Απόδειξη πληρωμής μηνιαίας συνδρομής (1919) και χειρόγραφο κείμενο του Βλ. Γαβριηλίδη με ταξιδιωτικές εντυπώσεις του από το Παρίσι (χ.χ.). Ένας φάκελος που στην περιγραφή του αναφέρεται ότι περιείχε το προσωπικό ημερολόγιο του Γαβριηλίδη, το οποίο όμως δεν βρέθηκε.

Γαβριηλίδης, Βλάσης

Αρχείο εφημερίδας "Θεσπρωτών Διαβούλευση"

 • GRGSA-THE PRE.7
 • Αρχείο
 • 2005-2015

Φύλλα διαφόρων εφημερίδων της Ηπείρου: "Θεσπρωτών Διαβούλευση", "Η Θεσπρωτική", "Τόλμη", "Πολιτιστικές διαδρομές"

Εφημερίδα "Θεσπρωτών Διαβούλευση"

Αρχείο Μαρίνου Παπαδόπουλου Βρετού (Κ23β)

 • GRGSA-CA- PRI052.01
 • Αρχείο
 • 1835-1872

Αρχείο Μαρίνου Παπαδοπούλου-Βρετού που περιέχει:

 1. Χειρόγραφα.
 2. Επιστολές από και προς τον Μαρίνο Βρετό από διάφορους (1835-1872).

Παπαδόπουλος Βρετός, Μαρίνος

Αρχείο Σταύρου Κοταμανίδη

 • GRGSA-SER COL102.01
 • Αρχείο
 • 1884 - 1995

Φωτογραφίες: προσωπικές και οικογενειακές, θεατρικές παραστάσεις, επαγγέλματα, αθλητικοί αγώνες, Σύλλογοι-Σωματεία Σερρών, απόψεις της πόλης, κινηματογράφοι των Σερρών, εκκλησίες και σχολεία των Σερρών, Φύλλα εφ..Σερρών «Ποντιακά Χρονικά», φ. παλιών τοπικών εφ., φ. μαθητικών εφ., δοκίμια θεατρικών έργων, επιστολές, έντυπα.

Κοταμανίδης, Σταύρος

Αρχείο Τάκη Εργολάβου

 • GRGSA-THE PRE.1
 • Αρχείο
 • 1987-1990

Εφημερίδα "Παραμυθιώτικα Νέα" και άλλες τοπικές εφημερίδες

Εργολάβος, Τάκης

Αρχείο Φώτιου Αθανασίου

 • GRGSA-THE PRE.4
 • Αρχείο
 • 1975

Δύο τεύχη της εφημερίδας-περιοδικού "Μαθητικές Ανταύγειες"

Αθανασίου, Φώτιος

Εφημερίδα "ΕΜΠΡΟΣ" (Κ315)

 • GRGSA-CA- COL027.105
 • Αρχείο
 • 23/3/1919

Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας "ΕΜΠΡΟΣ", Δευτέρα 23 Μαρτίου 1919, αρ. φύλλου 8083. Επετειακό φύλλο του εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.

Εφημερίδα "Εμπρός"

Εφημερίδα "Μικρά Λαρίσης"

 • GRGSA-AGI PRS007.01
 • Αρχείο
 • 1922

Τα υπ' αριθ. 1895/23-3-1992 και 24-3-1992 φύλλα της εφημερίδας "Μικρά Λαρίσης".

Εφημερίδα "Μικρά" Λαρίσης

Εφημερίδα Πρωΐα

 • GRGSA-ROD PRS015.01
 • Αρχείο
 • 1928-1995

Φύλλα της εφημερίδας Πρωΐας.

Αντωνιάδου, Ελένη

Εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας

 • GRGSA-CHA PRS.15.1
 • Αρχείο
 • 1959-1987

Φύλλα εφημερίδων: «Μακεδονία», «Ελληνικός Βορράς», «Ελευθερία», «Το Βήμα», «Ταχυδρόμος», «Τα Νέα», «Ηνωμένος τύπος», «Εργατικός Αγών», «Θεσσαλονίκη», «Ελεύθερος Τύπος»

Εφημερίδα "Μακεδονία"

Καμπάνα, εφημερίδα

 • GR_LA KAMB 250
 • Αρχείο
 • 1923-1924

Πενήντα τρία (53) φύλλα της εφημερίδας. Βλ. κατάλογο τεκμηρίων.

Εφημερίδα "Καμπάνα"

Συλλογή εφημερίδων Βόρειας Ελλάδας

 • GRGSA-SER COL031.03
 • Συλλογή
 • 1926 - 1948

Εφημερίδες Θεσσαλονίκης: "Το Φως" αρ. φύλλων 3091/01-05-1926, 5.461/14-05-1927, 5.863/06-10-1927, 8.114/11-3-1935, 12.404/27-10-1948 και "Μακεδονικά Νέα" αρ. φύλλου 1.309/3-11-1929.

Συλλογή εφημερίδων Νότιας Ελλάδας

 • GRGSA-SER COL032.06
 • Συλλογή
 • 1912 - 1920, 1936 - 1946

1 τεύχος "Νέος Κόσμος"/1936 + 2 δίφυλλα & 1 μονόφυλλο "Η Ελλάς"/1945-1946, 5 δίφυλλα "Αθήναι"/1912-1913 + 1 μονόφυλλο "Ελεύθερον Βήμα"/1941 + 4 δίφυλλα "Η Νέα Ημέρα (Τεργέστης)/1936 + 1 δίφυλλο "Βαλκανικός Ταχυδρόμος" /1920 + 1 δίφυλλο "Η Ένωσις του Ελληνισμού Υπεράνω όλων η Πατρίς"/1924 + 1 τεύχος "Η βραδυνή"/1935.

Συλλογή εφημερίδων Νότιας Ελλάδας

 • GRGSA-SER COL032.05
 • Συλλογή
 • 1949 - 1987

Η Αγροτική (1964-1987), Εμπρός (1953-63), Ελληνική Πορεία (1967), Ελληνικά Γράμματα (1967-70), Ελεύθερος Κόσμος (1973) Ελεύθερος (1961), Εκκλησιαστικός Αγών (1970), Η Βραδυνή (1963-1972), Το Βήμα (1961-1978), 4η Αυγούστου (1969-1973), Ακρόπολις (1963), Αγωνιστής (1977), Η Εφημερίς (1960), Ο Κόσμος (1958) Οι Καιροί (1949), Ισραηλινά Νέα (1969), Ύπαιθρος (1969), Χριστιανική Δημοκρατία (Χριστιανική) (1964-1971),Ο Καπνός (1955-1971), Ο Σκαπανέας της Υπαίθρου (1986-87), Ο Συνταξιούχος (1969-1975), Δημοπρασιακά Νέα (Ο Κόσμος) 1967-69, Κοινοτικοϋπαλληλικόν Βήμα (1964), Νέα Ενόπλων Δυνάμεων (1975), Το Κέφι (1967), Η Πρόνοια των Τυφλών (1964), Στρατιωτικά Νέα (1966-72).

Συλλογή γαλλικών εφημερίδων

 • GRGSA-IAM- PRS006
 • Συλλογή
 • 1898 - 1916

10 φύλλα της εφημερίδας "Le Petit Journal" των ετών 1901-1918: Νο 571/27 Octobre 1901, No 639/15 Fevrier 1903, No 662/26 Juilliet 1903, No 671/27 Septembre 1903, No 712/10 Juillet 1904, No 1071/28 Mai 1911, No 1163/2 Mars 1913, No 1167/30 Mars 1913, No 1186/24 Aout 1913, No1344/24 Septembre 1916. 1 φύλλο της εφημερίδας "Le Petit Parisien", No 475/13 Mars 1898.

Εφημερίδα "Le Petit Journal"

Συλλογή Γεωργίου Πλατανιώτη (Κ130)

 • GRGSA-CA- COL141.01
 • Συλλογή
 • 1911-1922

Συλλογή με φύλλα και αποκόμματα εφημερίδων:

 1. "Αθήναι", Έτος Ι', αριθ. (13) -3, 273, Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 1911.
 2. "Σφαίρα", Έτος ΛΔ', εν Πειραιεί Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 1913, Αριθ. 9, 623.
 3. "Νέα Ελλάς":
  α) Έτος Α', Αριθ. 166, Αθήναι, Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 1914.
  β) Έτος Α', Αριθ. 171, Αθήναι, Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 1914.
  γ) Έτος Β', Αριθ. 548, Αθήναι, Δευτέρα, 16 Μαρτίου 1915.
 4. "Ελεύθερο Βήμα", Αθήναι, έτος Α'- Αριθ. 213, Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 1922.

Συλλογή Δήμητρας Τσεσμετζή Μαραγκάκη

 • GRGSA-SER COL136.01
 • Συλλογή
 • 1982 - 1985

Έγγραφα, έντυπα, εφημερίδες του Σωματείου Δημοκρατικών Γυναικών Σερρών, συνδικαλιστικών παρατάξεων και Δημοτικής παράταξης.

Μαραγκάκη Τσεσμετζή, Δήμητρα

Συλλογή Δόξας Α. Μεταξά (Κ129γ)

 • GRGSA-CA- COL135.01
 • Συλλογή
 • 1872-1920

Εφημερίδες, αποκόμματα εφημερίδων: Εμπρός, Εσπερινή, Εστία, Νέα Ημέρα Τεργέστης, Νέος Αριστοφάνης, Σκριπ, Χρόνος, Φρουρός των Αθηνών. Μονόφυλλα Αγγελία. Οι ένδοξοι Έλληνες του 1821, έγγραφα, διπλώματα, επιστολές, προσωπικές σημειώσεις του Παναγιώτη Π. Αναγνωστόπουλου, ιατρού στο Νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού Λαμίας, έγγραφα προς τον Αναγνωστόπουλο του Συλλόγου Επίκουρος των εν Πολέμω Τραυματιών, εκλογικό βιβλιάριο του Αναγνωστόπουλου κ.ά.

Μεταξά, Δόξα

Συλλογή εγγράφων διαφόρων προσώπων

 • Συλλογή
 • 1835 - 1969

Επιστολές και έγγραφα προερχόμενα ή αναφερόμενα σε διάφορα πρόσωπα: Κορνήλιος Χρ. Αγγελίδης (τρία έγγραφα γραπτών εξετάσεων του "Αρρεναγωγείου" Κωνσταντινούπολης, 1924, και δύο οθωμανικά). Τιμολέων Δημ. Αμπελάς δακτυλόγραφο βιογραφικό, 1850-1926). Επιστολή αγνώστου προς Αναξαγόρα. Β. Βακαρέλλης (επιστολή από Βελιγράδι, 1925). Ιωάννης Δ. Βακιρτζής (Ολίγη Σαμιακή ιστορία. Η πρώτη σταδιοδρομία του Θ. Σοφούλη στη Σάμο ). Χρήστος Βαρλέντης (απόσπασμα μετάφρασης του Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου). Κ. Βελλής (σύντομο βιογραφικό, post 1944). Θεόδ. Βελλιανίτης (η σ. 15 αταύτιστου κειμένου του). Νικ. Βεντήρης (αδημοσίευτο άρθρο περί Καλαποθάκη). Γεώργ. Βλάχος (χρονογράφημα στην εφ. Πατρίς , 1910). Ελένη Βλάχου (δύο επιστολές, 1957). Πρόγραμμα παράστασης "Η κόρη του παντοπώλου" του Άγγ. Βλάχου, 1875. Ηλίας Βουτιερίδης (πέντε έγγραφα, 1901, 1912, 1922). Στάυρος Βουτυράς (απόσπασμα χειρογράφου του από άρθρο στον Νεολόγο ). Φίλιππος Γελαδόπουλος (απόσπασμα χειρογράφου "Λίμνη Αχελώου"). Αγησίλαος Γιαννόπουλος (σύντομο βιογραφικό, 1857-1897). Στυλιανός Γονατάς (σημείωμα προς Άγγελο Καμβύση). Επαμ. και Λ. Δεληγεώργης (επιστολές προς Σπήλιο Αντωνόπουλο, 1872 -1878). Σπύρος Δενδρινός (αίτηση προς Ε.Σ.Η.Ε.Α. για επανεγγραφή του, 1952). Στάθης Δογάνης (σύντομο βιογραφικό, 1894-1917). Ιάκωβος Χ. Δραγάτσης (χειρόγραφο κείμενο "Είχον και οι αρχαίοι εφημερίδας;", 1929). Μαργαρίτης Ευαγγελίδης (αγγελία έναρξης μαθημάτων, 1894). Εφημερίς Συντακτών [αγγελία έναρξης κυκλοφορίας της (1923), πρακτικά συνεδριάσεων Γ.Σ. από 18 Νοεμβρίου 1923 έως 25 Ιουνίου 1924 (2 κατάστιχα-τετράδια)]. Θρασύβουλος Ζωιόπουλος – το καλλιτεχνικό του όνομα ήταν Στέφανος Δάφνης (παρτιτούρα ποιήματός του "Ματάκια μου γλυκά" μελοποιημένο από τον Ερρίκο Ορπή). Σπ. Π. Θηβαίος (δακτυλόγραφο κείμενο "Πεπαγιδευμένη τω θελήματι Εκείνου"). Λέανδρος Ανδ. Καβαφάκης [χειρόγραφο ποίημα "Στης ματιάς σου το λήγωμα", 1943(;)]. Δημήτριος Καλοποθάκης (άδεια της νομαρχίας για την έκδοση του Εμπρός , 1896. Τέσσερις επιστολές και φωτογραφία του, 1901-1909). Ιωάννης Ν. Καλοστύπης, εκδότης Σφαίρας (τρεις επιστολές , 1902, 1903, 1913). Τάκης Κανδηλώρος (αγγελία έκδοσης του βιβλίου του Ο αρματωλισμός της Πελοποννήσου , 1923). Κώστας Καρκαβίτσας (δακτυλόγραφο διήγημα "Το μπουρί του γύφτου"). Ι. Κοκκινάκης (εικόνες με θέμα "Ινδίαι" για δημοσίευση στο περιοδικό Πρώτο ). Αλεξ. Κορογιαννάκης [πέντε φωτογραφίες συντακτών του Έθνους , 1932 (;)]. Κώστας Κοτζιάς (χειρόγραφη προκήρυξή του προς τους Αθηναίους, 1935). Λέων Κουκούλας (μετάφραση ποιημάτων του Nikolaus Lenau). Παύλος Κουντουριώτης (έγγραφο προκήρυξης βουλευτικών εκλογών 1925 με ιδιόχειρες υπογραφές των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου). Παύλος Κυριαζής (σύντομο βιογραφικό 1912-1990, δημοσιεύσεις του). Άδωνις Κύρου (1923-1985, αυτόγραφο κείμενό του και δημοσιεύματα περί του θανάτου του). Ιωάννης Κωλέττης (έγγραφο της Γραμματείας επί των Εσωτερικών και την υπογραφή του Ι. Κωλέττη προς τον νομάρχη Έυβοια (1835). Ορέστης Λάσκος (χειρόγραφα στιχουργήματα). Γεράσιμος Λύχνος (βιογραφικό σημείωμα 1894-1976, φωτογραφία του σε πολλά αντίτυπα και εκδήλωση προς τιμή του 1980). Απόστολος Μαγγανάρης (χειρόγραφο ποίημα "Ρέκβιεμ για έναν όψιμο νέο", 1974). Σπύρος Μελετζής (ομιλία του στις 25 Μαρτίου 1945, κείμενό του στις 18 Σεπτεμβρίου 1944). Επαγγελματικές ταυτότητες Α. Μεταξά (1944, 1948). Χειρόγραφη επιστολή του Α. Μεταξά προς Κ. Κύρου. Προκηρύξεις, αγγελίες, προγράμματα τελετών, διαγγέλματα, ψηφίσματα και άλλα κείμενα φιλοβασιλικού περιεχομένου. ΜιχαήλωΜητσάκης (δύο σκίτσα του, δίηγημά του "Το γατί", δύο φύλλα του Νουμά ). Δημ.Ευαγ. Μιλιάδης (ποικίλα προσωπικά 1933, 1941-1966). Μισαήλ Μισαηλίδης (μελοποίηση από τον Μ. Μισαηλίδη –πρωτοψάλτη Αγ. Δημητρίου Σμύρνης– σε βυζαντινή μουσική κλίμακα του Ύμνου των ΑΑ. ΜΜ. Γεωργίου Α΄. Βασιλέως των Ελλήνων και Βασιλίσσης Όλγας). Νικηφόρος Μοσχόπουλος (δημοσίευμα-βιογραφικό του Ν. Μοσχόπουλου στην Σιφναϊκή Φωνή , 1969). Μύριαμ Νόβιτς (κέιμενό της "Περί Γερμανών εγκληματιών πολέμου", 1959). Πρόγραμμα της τελετής ενθρόνισης του Όθωνα, 20 Μαΐου 1835). Αντ. Οικονομόπουλος, διευθυντής της εφ. Εμπρός , Καβάλας (δύο επιστολες, 1921). Προσωπικό σημείωμα Βασίλισσας Όλγας για επιτυχία στο έργο του Λευκού Σταυρού. Επιστολή Θ. Πάγκαλου (17/7/1932). Επιστολή Κωστή Παλαμά (16/11/1928). Αδάμ Παπαδήμας ("Οι χρονογράφοι του αθηναϊκού Τύπου", 1848-1920). Επιστολή του έπαρχου Νάξου προς τον δήμαρχο Πάρου Κ. Δ. Παπαβασιλείου (3/9/1867). Δημ. Πασχάλης (τελευταία χειρόγραφη σελίδα (η 5η) αταύτιστου κειμένου του (Άνδρος, 1929). Κων. Η. Πολυγένης (δίπλωμα Νομικής, 1884). Αντώνης Πρωτοπάτσης (28 σκίτσα του Α. Π. – Pazzi– με πρόσωπα από τον πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο του μεσοπολέμου). Γεώργιος Πωπ (δέκα έγγραφα από το αρχείο του: ποικίλου προσωπικού περιεχομένου, 1918-1945). Τα στενογραφημμένα πρακτικά της δίκης Μπελογιάννη, 1952. Νίκος Λ. Ραμαντάνης [σύντομο βιογραφικό του και συλλογή ποιημάτων του με τίτλο "Ξοδεύοντας της ζωής μου της στερνής τα κατακόρφια..." (1990) –δύο χειρόγραφα αντιγραμμένα από τον Λεωνίδα Ν. Ραμαντάνη και αφιερωμένα στον Νίκο Καραντινό το 1992–, προσωπογραφία του Ν. Ρ στο εξώφυλλο από ελαιογραφία του Λεωνίδα Ν. Ραμαντάνη]. Μιχ. Γ. Σακελλαρίου, δημοσιογράφος Πάτρας (αυτόγραφό του χ.χ. και φωτογραφία του). Ευφροσύνη Σαμαρτζίδου (αφιέρωμα σ' αυτήν στην Εφημερίδα των Κυριών , 13/1/1891). Θανάσης Σαράφης (έξι χειρόγραφα κείμενά του ανέκδοτα). Δημήτριος Σκανδάλης ή Ελευθέριος του Σταύρου (επτά έγγραφα –χειρόγραφα και δακτυλόγραφα– με ποιήματά του σατυρικά). Ποίημα Γ. Σουρή χειρόγραφο "Η ώρα ενός παπά". Νικόλαος Σπανδώνης: βιογραφία και έργα (σε κατάστιχο) του Ν. Ι. Σπανδωνή (δωρεά της Μαρίας-Χριστίνας Λουριώτου). Ιδιόγραφες απαντήσεις 22 ανθρωπών των γραμμάτων και των τεχνών στο ερώτημα "Ποιο είναι το αξίωμα της ζωής σας;" (δωρεά Β. Σπανού). Κώστας Στούρνας (ποικίλα προσωπικά – εργογραφικά – δημοσιογραφικά). Δακτυλόγραφο κείμενο για την ιστορία της οικογένειας Σχινά από το "Livre d' Or de la Noblesse Phanariote" στην Ελλάδα, Ρουμανία, Ρωσία και Τουρκία. Οκτώ (8) επιστολές προς τον Αντ. Χ. Χαμουδόπουλο [οι τρεις από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Φώτιο (1929, 1931, 1932), άλλες τρεις από τον Πατρ. Κων/λεως Αθηναγόρα (1949, 1950) και δύο από τον Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου (1949, 1950)]. Τρεις (3) φωτογραφίες του Πατρ. Φωτίου με τον Χαμουδόπουλο στο Νοσοκομείο.

Συλλογή Ευαγγελίας Παπαδημητρίου- Κανίνια

 • GRGSA-AIT PRI. 26
 • Αρχείο
 • 1921-1933

Πρωτότυπα φύλλα των εφημερίδων KOΣMOΣ, NEA HMEPA ΤΕΡΓΕΣΤΗΣ, ΠATPIΣ, Η KAΘHMEPINH, ΠOΛITEIA, ΕΜΠΡΟΣ, Η ΒΡΑΔΥΝΗ, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ, AΠOΓEYMATINH, EΣΠEPINH, THΛE-ΓPAΦOΣ, ΣTEPEA EΛΛAΣ, NEOΣ KOΣMOΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Παπαδημητρίου - Κανίνια, Ευαγγελία

Συλλογή εφημερίδων

 • GRGSA-IAM- PRS013
 • Συλλογή
 • 1926 - 1966

239 τόμοι δεμένων φύλλων των εφημερίδων: "Ακρόπολις" (2), Απογευματινή" (10), "Ασφαλιστική Επιθεώρηση" (3), "Δελτίο Αγορανομίας" (4), "Έθνος" (1), "Ελληνικός Βορράς (52), "Εξπρές" (13), "Ημερησία" (37), "Μακεδονία" (25), "Ναυτεμπορική" (36), "Νέα Αλήθεια" (17), "Οικονομολόγος Αθηνών" (10), "Πατρίς" (2), "Πλούτος" (6), "Ταχυδρόμος" (2), "Το Φως"(19).

Σαλακίδης και Χατζητάτσης

Συλλογή εφημερίδων

 • GRGSA-IAM- PRS001
 • Συλλογή
 • 1925 - 1946

218 φύλλα των αθηναϊκών εφημερίδων: "Καθημερινή" (55 φ.), "Ακρόπολις" (21 φ.), "Εστία" (16 φ.), "Βραδυνή" (10 φ.), "Ο Τύπος" (51 φ.), "Ελεύθερος Άνθρωπος" (52 φ.), "Πατρίς" (5 φ.), "Ελληνικόν Μέλλον" (3 φ.), "Ταχυδρόμος" (1 φ.), "Ανεξάρτητος" (1 φ.), "Ελεύθερον Βήμα" (1 φ.), "Έθνος" (1 φ.), "Εφημερίς των Ελλήνων" (1 φ.) των ετών 1934-1935. Φύλλα από διάφορες ελληνόγλωσσες και γαλλόγλωσσες εφημερίδες της Θεσσαλονίκης: Ελληνικές: "Φως, Φωνή, Ταχυδρόμος, Νέα Αλήθεια, Εφημερίς των Βαλκανίων" (12 φ.). Γαλλικές: "Le Progres, L' Independant" (5 φ.). Φύλλα από εφημερίδες της Θεσσαλονίκης και της Δράμας: "Το Φως" (3 φ. 17/11/1948, 4/12/1951, 23/3/1952), "Ελληνικός Βορράς" (3 φ. 19/9/1948, 4/12/1951, 22/3/1952), "Μακεδονία" (1 φ. 25/10/1949) "Ελεύθερος Κόσμος" [Πρωινή εφημερίς εν Δράμα..] (2 φ. 30/4/1947, 2/5/1947), "Θάρρος" [Η αρχαιοτέρα πολιτική και οικονομική εφημερίς εν Δράμα φιλελεύθερων αρχών] (2 φ. 30/4/1947, 2/5/1947).

Άγνωστος

Συλλογή εφημερίδων Βόρειας Ελλάδας

 • GRGSA-SER COL031.02
 • Συλλογή
 • 1934 - 1993

Φύλλα εφ.: Αντικομμουνιστική Εξόρμησις (Θεσσαλονίκη, 1960), Αντίλαλοι της Αρναίας (1979-1993), Δραμινή (1988), Δράσις (Θεσσαλονίκη,1967), Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη), Ελληνικός Βορράς (1948-1977), Καπνικός Κόσμος (1959-86), Αναπηρικός Κήρυξ Βορείου Ελλάδος (1970-74), Κοινοτική (Θεσσαλονίκη, 1964), Ταξιδιωτικά Νέα (Θεσ/νίκη, 1974), Θεσσαλονίκη, Καλημέρα, Κυρά Γη (Δράμας), Μακεδονία (1934-1974), Μακεδονικός Λόγος (Καστοριά, 1979), Πρωινός Τύπος ( Θεσσαλονίκη, 1974), Η Φλόγα (1963), Το Φώς (1951-1957), Χρόνος (1975), Χωριό (1959), Το Βήμα του εφέδρου αξιωματικού (1958-1975).

Συλλογή εφημερίδων Ηρακλή Πετιμεζά (Κ155)

 • GRGSA-CA- COL009.03
 • Συλλογή
 • 1946-1947

Φύλλα των εφημερίδων" Ελευθερία", "Ελεύθερη Ελλάδα"," Ελληνικός Βορράς", "Καθημερινά Νέα", "Μακεδονία", "Αγωνιστής", "Ανεξαρτησία" της περιόδου 1946 - 1947 με άρθρα του Πετιμεζά ή για τον Πετιμεζά και δακτυλόγραφο ομιλίας του Πετιμεζά στα γαλλικά ενώπιον της Επιτροπής Ερεύνης του Ο.Η.Ε. στη Θεσσαλονίκη με σφραγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Συλλόγων (1946).

Πετιμεζάς, Ηρακλής

Συλλογή εφημερίδων (Κ177)

 • GRGSA-CA- COL027.24
 • Συλλογή
 • 1829-1894

Συλλογή εφημερίδων (1829 - 1894): Γενική Εφημερίς της Ελλάδος (αρ. 69, 1829), Εφημερίς της Κυβερνήσεως (αρ. 77, 1836, αρ. 25, 1852 αρ. 21, 1856 αρ. 71, 1867), Αιών, Αρκαδία, Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, Πολιτική και Φιλολογική, Ελληνικός Παρατηρητής, Η Ελπίς, Καιροί, Λαός, Μέριμνα, Η ταχύπτερος Φήμη, Η Φήμη, Νέα Εφημερίς, Regierungs - Blatt des Koenigreichs Griechenland, Le Messager d' Athenes, L' Independance Belge, L' Italia Artistica, Triestes Zeitung και αποκόμματα εφημερίδων.

Συλλογή εφημερίδων και περιοδικών

 • Συλλογή
 • 1827 - 1948

Είκοσι (20) φύλλα της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος (15 Ιανουαρίου 1827, Ιανουάριος, Ιούλιος - Δεκέμβριος 1831, 31 Ιανουαρίου 1838, 30 Μαρτίου 1841, 13 Ιανουαρίου 1861). Δώδεκα (12) αγγελίες έκδοσης βιβλίων και περιοδικών, και εξώφυλλα: Γ. Καρατσούτσα, Ο ευαγγελισμός της Ελλάδος . Α. Φ. Σχόμελου, Στοιχεία Γενικής Παθολογίας . Περιοδικό Θελξινόη , Ιστορία του Ναπολέοντος . Θεοδ. Γ. Ορφανίδης, Ποιήσεις . Ξεν. Ραφόπουλος, Το φρικτόν λάθος . Ι. Βενιζέλος, Παροιμίαι δημώδεις . Χρηστοδ. Καπετανάκης, Στιχουργική διήγησις δια τα δικαιώματα της βασιλευούσης των πόλεων Κωνσταντινουπόλεως . Χρηστ. Ζωγράφος, Ηπειρώτικαι μελέται . Περιοδικό Ανάπλασις . Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας . Επετηρίς του Φιλολογικού Συλλόγου των Φιλοτεχνών. Φύλλα διάφορων εφημερίδων και περιοδικών: Αθήναι (φύλ. 15, 23 Οκτωβρίου 1926). Αϊμερό [Η "πρώτη αιθιοπική εφημερίδα χειρόγραφη" που έγραφε στην αμχαρική γλώσσα και κυκλοφορούσε κάθε Σάββατο ο Αλέξανδρος Καββαδίας. Χειρόγραφο, φύλ. 3 (8 Φεβρουαρίου 1908) και έξι (6) ακόμα μεταγενέστερα φύλλα σε έντυπη μορφή: φυλ. 15, 14 Σεπτεμβρίου 1924 / φύλ. 45, 2 Μαΐου 1925 / φύλ. 46, 9 Μαΐου 1925 / φύλ. 285, 29 Μαρτίου 1930 / φύλ. 287, 19 Απριλίου 1930 / σε ένα φύλλο (πιθανότατα του 1924) η ημερομηνία και ο αριθμός του φύλλου είναι γραμμένα μόνο στην αμχαρική, με συνέπεια να μην είναι δυνατόν να διαβαστούν). Ανθών (φύλ. 1, 1877). Ανόρθωσις (χειρόγραφο, φύλ. 62, 1948). Άρτεμις (φύλ. 9-10, 8 Μαΐου 1948). Βέλος (φύλ. 2, 2 Νοεμβρίου 1908). Το Βουνό (αρ. 86, Φεβρουάριος 1941). Ελληνική Σημαία [όργανο της Πατριωτικής Οργάνωσις Συνεργαζόμενων Εφημερίδων (Π.Ο.Σ.Ε.), φύλ. 4, 22 Σεπτεμβρίου 1944]. Εφεδρικό Βήμα (όργανο της Π.Ο.Σ.Ε., δφ., αρ. 37, 18 Ιανουαρίου 1943). Εφημερίς (αρ. 433 β΄, 7 Δεκεμβρίου 1874). Καθρέπτης (αρ. 27, 9 Ιανουαρίου 1833). Κενταυρία (χφ., τχ. 1, 24 Ιανουαρίου 1925). Μικρογούζι (αρ. φύλ. 1, 10 Απριλίου 1916). Ψηλορίτης (χφ., αρ. 4, 11 Ιανουαρίου 1867). Φύλλα διάφορων εφημερίδων και περιοδικών, τα περισσότερα σχετικά με το Μικρασιάτικο μέτωπο: Αραμπάς [φύλ. 6, 20.3.1922 / φύλ. 9-10, 17.4.1922 / φύλ. 13, 26 Ιουνίου 1922 / φύλ. 14, 10.7.1922 (2 αντίτυπα)]. Η Αρβύλλα (φύλ. 3, 8-10, 12, 14-15, 17-18, 20 / Δεκ. 1921 - Ιούν. 1922). Αυγή (φύλ. 4, 1922). Εφημερίς των Χαρακωμάτων (φυλ. 7, 26.6.1922). Ο Εφημέριος (αρ. 17, 12.5.1922). Ηχώ Αχαλάρ (φύλ. 1, 10.7.1922). Ηχώ του Μετώπου (φύλ. 3, 13.3.1922). Καραβάνα (φύλ. 3, 1 Μάη [...] / χ.χ.). Καρακάξα (27 Μαρτίου [...]). Κεντρικόν Λεσχίδιον Δορυλαίου (αρ. 1-9, 11 Φεβρ. - 14 Μαρτ. 1922). Λόγχη (φύλ. 2, 26 Μαρτ. 1922 / φύλ. 3, 2 Απρ. 1922). Μανιβέλα (χ.χ.). Η Νταλίκα (φύλ. 1, 15.7.1922 / φύλ. 2, 22.7.1922 / φύλ. 3, 30.7.1922). Η Πάνα (29.6 και 5.6 1922). Πυρ (αρ. 2, [1922], 2 αντίτυπα / αρ. 5, 19.6.1922). Το Σούσουρο (10.7.1922). Το Τσαρούχι (αρ. 13, 24.5.1922). Η Τσουκνίδα (αρ. 3, 26.6.1922 / αρ. 6, 17.7.1922). Φαρείον (αρ. 1, χ.χ.). Φερετζές (αρ. 1, 13 Φεβρ. 1921). Το Φορείον (19.6.1922). Η Φούντα (αρ. 1, 7, 13, 16, 17, 22, 20 Φεβρ. - 5 Ιουλ. 1922).

Συλλογή εφημερίδων και προκηρύξεων Γ. Κλείδωνα

 • GRGSA-IAM- PRS014
 • Συλλογή
 • 1970 - 1979

50 τεύχη εφημερίδων και περιοδικών ιταλικών, 43 πολυγραφημένες προκηρύξεις διαφόρων αυτόνομων ομάδων ιταλικών, 6 αφίσες-προσκλήσεις σε συλλαλητήρια στα ιταλικά,10 εφημερίδες γαλλικές, 2 εφημερίδες σε αγγλικά καθώς και μία προκήρυξη στα αγγλικά και μία στα ισπανικά. 10 προκηρύξεις στα ελληνικά και 9 εφημερίδες και περιοδικά στα ελληνικά.

Κλείδωνας, Γ.

Συλλογή εφημερίδων Κωνσταντίνου Διαμάντη (Κ211)

 • GRGSA-CA- COL121.02
 • Αρχείο
 • 1938-1962

Δεκατέσσερα (14) τεύχη του περιοδικού "Νεοελληνικά Γράμματα" (1938), τριάντα επτά (37) φύλλα της εφημερίδας "Ασπίς του Άργους" (1960-1962), μεμονωμένα φύλλα και αποκόμματα εφημερίδων Ζωή, Έθνος, Καθημερινή, Ελληνικόν Αίμα κ.ά. (1948-1960).

Διαμάντης, Κωνσταντίνος

Συλλογή Κωνσταντίνου Κοντού

 • GRGSA-SER COL079.01
 • Συλλογή
 • 1853, 1941 - 1949, 1986

Εφημερίδα των μαθητών φιλολογική και των ειδήσεων, Έτος Α, 13 Ιουνίου 1853, 1 φύλλο, επιμέλεια και τυπ. Ιωάννου Αγγελόπουλου, 6.[137]-136, Αθήνα, Εφημερίδα «Ελληνικός Βορράς», Έτος Β από 1-7-1945 ως 30-12-1945, 154 φύλλα, χαρτοπανόδετος τόμος συστ. φύλλων- πλήρης σειρά, από αρ. φύλλου 129-280. Βιντεοταινία «σπήλαιο Αλιστράτης».

Κοντός, Κωνσταντίνος

Συλλογή Νίκου Νικολάου

 • GRGSA-SER COL002.01
 • Συλλογή
 • 1957 - 1993

Τοπικές εφημερίδες Ν. Σερρών-Δράμας: «Νιγρίτα» (66 φύλλα, χρον.:1957-1991), «Πρόοδος» (2.060φ.,1958-1993), «Πανσερραϊκός»(37φ.,1973-1974),«Πανσερραϊκή» (194φ., 1970-1992), «Σερραϊκόν Θάρρος» (1.639φ.,1970-1993), «Σερραϊκή Φωνή» (43φ.,1971-74), «Σερραϊκός Τύπος»(234 φ., 1976-1992), «Σερραϊκόν Βήμα» (,1φ.,1959), «Σέρρες Σπορ» (1φ.,1987), «Επιλογές» (1φ.,1992), «Ακριτικός Τύπος» (2φ.,1970), «Παρατηρητής» (20.169φ.,1980-1993), «Νέα Εποχή» (141φ.,1989 -1992), «Η Μάχη» (129φ.,1983-1992), «Ακριτική Φωνή» (335φ., 1989-1992), «Μακεδονική » (1φ.,1982), «Σερραϊκά Αγροτικά Νέα», (1φ.,1981), «Ψίθυροι της Σιντικής» (1φ.,1991), «Αλλαγή» (1φ.,1984), «Φυλλίδα» (4φ.,1981). Εφημερίδα Δράμας: «Δραμινή» (58 φ., 1988).

Νικολάου, Νίκος

Συλλογή Νίνας Αραβαντινού (Κ294)

 • GRGSA-CA- COL191.01
 • Συλλογή
 • 1910-1970

Συλλογή Νίνας Αραβαντινού συζύγου του Δημητρίου Αραβαντινού ιδιοκτητών της εφημερίδας "Βραδυνή": προσωπική αλληλογραφία Δημητρίου και Νίνας Αραβαντινού, αλληλογραφία σχετικά με την υπηρεσία του Αραβαντινού στην πρεσβεία στο Βερολίνό, έγγραφα σχετικά με άρθρα και δημοσιεύσεις της "Βραδυνής", αποκόμματα εφημερίδων με πρωτοσέλιδες πολιτικές γελοιογραφίες, διαφημιστικές καταχωρήσεις, φύλλα εφημερίδων "Κραυγή" Ιωαννίνων (19/8/1940) και "Berliner Zageblatt" (2/6/1916), χάρτες του δυτικού μετώπου και του γερμανορωσικού μετώπου του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, γερμανικός χάρτης των Βαλκανίων του 1910, καρτ-ποστάλ, φωτογραφίες οικογενειακές και κάποιες που αφορούν, κατά πάσα πιθανότητα, την κηδεία ή το μνημόσυνο του βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄ στην Ιταλία.

Αραβαντινού, Νίνα

Συλλογή Νεόφυτου Πιζάνη (Κ303)

 • GRGSA-CA- COL105.01
 • Συλλογή
 • 1916-1947

Συλλογή Νεόφυτου Πιζάνη: φωτογραφίες οικογενειακές και αναμνηστικές και από την εργασία του στον Οργανισμό Βάμβακος, καρτ-ποστάλ σατιρικού περιεχομένου από την Αίγυπτο, εμπορική και προσωπική αλληλογραφία, φορτωτικές και ασφάλιστρα φορτίων βάμβακος, διαβατήρια και ταυτότητες, φοιτητική ταυτότητα από Πανεπιστήμιο της Τουλούζης, άδειες αναχώρησης ιταλικών κατοχικών αρχών, προκήρυξη του 1941 προς τον ελληνικό λαό του δημάρχου Αθηναίων, του πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών κ..ά. σχετικά με τη συμπεριφορά προς τις κατοχικές δυνάμεις και φύλλα των εφημερίδων "Εστία" (29/7/1937 και 10/3/1941), "Απογευματινή Θεσσαλονίκης" (18/6/1942), "Αθηναϊκά Νέα" (11/7/1940 και 29/4/1941), "Καθημερινή" (23/5/1938 και 8/3/1941), "Ελεύθερο Βήμα" (3/3/1940 και 28/1/1940)," Έθνος" (20/2/1947 και 30/11/1939), "Βραδυνή" (22/5/1941), "The National Herald - Εθνικός Κήρυξ Νέας Υόρκης" (Ιούνιος 1932), "Η Φωνή της Δωδεκανήσου" (1/1/1924), "Images", Numero Special La Grece Heroique (Κάιρο, 2/12/1940), "Ο Ρωμηός" (22/11/1914).

Πιζάνης, Νεόφυτος

Συλλογή Νικολάου Μακκά (Κ320)

 • GRGSA-CA- COL116.01
 • Συλλογή
 • 1904-1967

Έγγραφα και επιστολές, κυρίως, του Νικολάου και Γρηγόρη Μακκά, γερμανικές εφημερίδες και αποκόμματα του 1932, φωτογραφίες αναμνηστικές και οικογενειακές, φωτογραφίες της Μονής Αγίας Λαύρας, από τη Βενετία και το Λουτράκι κ.ά., αρνητικά φιλμς.

Μακκάς, Νικόλαος

Συλλογή Νικολάου Τακουρίδη

 • GRGSA-SER COL106.01
 • Συλλογή
 • 1936 - 2002

Εφημερίδες Σερρών: Δημοκρατική (1965), Φιλελεύθερος (1965), Τα Νέα της Φυλλίδος (1966), Δημοκρατικά Νιάτα (1966), Κυρίαρχος Λαός (1966), Δημοκρατική Ένωσις (1966), άλλες τοπικές εφημερίδες, φωτογραφίες πολιτικών εκδηλώσεων Μεταξικής περιόδου και μεταπολεμικής περιόδου (κυρίως δεκαετίας του 1960), διάφορα έντυπα.

Τακουρίδης, Νικόλαος

Συλλογή οθωμανικών/τουρκικών εφημερίδων

 • GRGSA-IAM- PRS012
 • Συλλογή
 • 1896 - 1947

Εφημερίδα "Selamet", 19 φύλλα των ετών 1921-1922. Εφημερίδα "Yeni Asir", 1 φύλλο του έτους 1923. Εφημερίδα "Selanik", 1 φύλλο του έτους 1896. Εφημερίδα "Hemseri", 1 φύλλο του έτους 1947.

Άγνωστος

Συλλογή τοπικών εφημερίδων

 • GRGSA-SER COL021.09
 • Συλλογή
 • 1925 - 1983

Φύλλα των τοπικών εφημερίδων Σερρών: Κήρυξ (1925), Πρωινή (1931), Η Πρωία (1929), Ελεύθερη Φωνή (1958), Σερραϊκόν Βήμα (1946-1967), Φιλελεύθερος (1965), Δημοκρατική (1964-67), Σερραϊκή Φωνή (1971-73), Η Πανσερραϊκή (1971-1984),
Η Πρόοδος (1950-1991), Σερραϊκόν Θάρρος (1970-1983) και της εφημερίδας Σιδηροκάστρου: Σιδηροκαστρινόν Βήμα (1958-1969).

Συλλογή τοπικών εφημερίδων της Θεσσαλίας

 • GRGSA-AGI PRS009.01
 • Αρχείο
 • 1986-1996

Φύλλα των τοπικών εφημερίδων: α) "Το Στόμιον", β) "Η Πρόοδος", γ) "Ο Παρατηρητής", δ) "Πνευματικές σελίδες", ε) "Φιλολογική", στ) "Μαρίνος Αντύπας και Λ. Καλλέργης".

Εφημερίδα "Το Στόμιον"

Συλλογή φύλλων ξένων εφημερίδων (Κ57α)

 • GRGSA-CA- COL027.210
 • Συλλογή
 • 1838-1865

Φάκελος με φύλλα ξένων εφημερίδων: Journal des Debats , le Moniteur Universel, Giornale Privilegiato di Lucca, der Volksbote, Denkschrift, Singer Zeitung, Neue Munchener Zeitung, Regensburger Tagblatt, Allgemeine Zeitun.

Σύμμεικτα (1823, 1824, 1827, 1830)

 • Αρ.Εισ. 498
 • Αρχείο
 • 1823, 1824, 1827, 1830

α) 1823, Δεκεμβρίου 18: Αγγελία και εγγραφή συνδρομητών για την έκδοση των Ελληνικών Χρονικών (Μεσολόγγι).
Ιδιόχειρη υπογραφή του Leicester Stanhope, Υπογρ: Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ.
Αποστέλλεται στον Ζαχαρία Πρακτικίδη (Κρανίδι) μαζί με το έντυπο για την εγγραφή των συνδρομητών.
β) 1824, Φεβρουαρίου 25: Αγγελία για την έκδοση της εφημερίδας Ο φίλος του νόμου. Υπογρ: Ιωσήφ Ν. Κιάππε (Ύδρα).
γ) 1827, Μαρτίου 21: Αγγελία για την έκδοση της εφημερίδας L’Abeille Grecque. Υπογρ: Joseph N. Chiappe (Ύδρα).
δ) 1827, Ιουλίου 20: Αγγελία για την έκδοση της εφημερίδας Ανεξάρτητος Εφημερίς της Ελλάδος.
Αγγέλλει την έκδοση της εφημερίδας και καλεί να εγγραφούν συνδρομητές. Υπογρ: Παντελής Κ. Παντελής.
ε) 1830, Δεκεμβρίου (…): Αγγελία για την έκδοση της εφημερίδας Απόλλων. Υπογρ: Α. Πολυζωΐδης (Ναύπλιο).
στ) Χ.χ. [1832]: Αγγελία για την επανέκδοση της εφημερίδας Moniteur Grec (Ναύπλιο), που είχε διακοπεί για διάστημα τεσσάρων μηνών.

Σύμμεικτη συλλογή (K56ζ_1-9)

 • GRGSA-CA- COL027.208
 • Συλλογή
 • 1889, 1897, 1902
 1. Διάφορες γαλλικές εφημερίδες και περιοδικά (1897) (Κ56ζ_1).
 2. Σπάραγμα της Journal Officiel, που περιέχει τα Πρακτικά των Συζητήσεων της Γαλλικής Βουλής της 22ας Φεβρουαρίου 1897, σελ. 489-505 και της 15ης Μαρτίου 1897 σελ. 759-780, επίσης τα Πρακτικά των Συζητήσεων της Γαλλικής Γερουσίας της 16ης Μαρτίου 1897 σελ. 439-462. (Κ56ζ_2)
 3. Έντυπο μονόφυλλο "Πρόγραμμα των αποκαλυπτηρίων του ανδριάντος του ναυάρχου Μιαούλη", τυπωμένο στην Ερμούπολη στις 21 Απριλίου 1889 (Κ56ζ_3).
 4. Έντυπο μονόφυλλο "Πρόγραμμα Εορτών επί τοις αποκαλυπτηρίοις του εν Ερμούπολει ανδριάντος του Ναυάρχου Μιαούλη τη 23, 24 και 25 Απριλίου 1889" (Κ56ζ_4).
 5. Καταστατικό της Εθνικής Εταιρείας και αποκόμματα ελληνικών εφημερίδων για την επανάσταση στην Κρήτη του 1897 (Κ56ζ_5).
 6. Έντυπο μονόφυλλο "Πρόγραμμα εορτών επί τοις αποκαλυπτηρίοις ανδριάντος του εθνικού ποιητού Διον. Σολωμού εν Ζακύνθω τη 30 Μαΐου 1902" (Κ56ζ_6).
 7. Έντυπο μονόφυλλο "Ύμνος εις τον Διονύσιο Σολωμό επί τοις αποκαλυπτηρίοις αυτού γενομένοις εν Ζακύνθω του έτους 1902" (Κ56ζ_7).
 8. Έντυπο μονόφυλλο με τίτλο "Η προς άμυνα της Κρήτης Επιτροπή, Έκκλησις υπέρ των Κρητών προς τους εν τη ελευθέρα Ελλάδι Έλληνας, προς τους εν τη αλλοδαπή ομογενείς και προς άπαντα τον πεπολιτισμένον και χριστιανικόν κόσμον, εν Αθήναις τη 27 Σεπτεμβρίου 1889 (Κ56ζ_8).
 9. Χάρτης της πόλης της Ρώμης, κλίμακας 1: 12.000 (ιταλικά) (Κ56ζ_9).

Σύμμεικτη συλλογή (Κ194)

 • GRGSA-CA- COL027.35
 • Συλλογή
 • 1866 - 1922
 1. "Ραμπαγάς" - εφημερίς, 1880 (8 φύλλα).
 2. "Ελεύθερο Βήμα" - εφημερίδα, 1922.
 3. Έντυπο, Εκατονταετηρίς Γαλλικού Κώδικα, 1904.
 4. Μετοχές Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας, 1886.
 5. Σχέδιο με μολύβι, 1903.
 6. Χάρτες 19ος - 20ός αιώνας: χάρτης της περιοχής της Αδριανούπολης, αγγλικός τοπογραφικός χάρτης της πόλης του Βόλου (Ιούνιος 1944), επιτελικός χάρτης της περιοχής Πετρίτσι - Πορόια της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, χάρτης των Βαλκανίων στις αρχές του 20ου αιώνα, χάρτης της Μεγάλης Ελλάδας του 1920, ιταλικός στρατιωτικός χάρτης της περιοχής Αγιάς Λάρισας (1941), χάρτης της περιοχής Τυρνόβου Βουλγαρίας, χάρτης εκκλησιαστικών επαρχιών Μικράς Ασίας, χάρτης του Υπουργείου Συγκοινωνίας και Δημοσίων Έργων με τη διάρθρωση του οδικού δικτύου της Ελλάδας κατά το πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας 1960 - 1964, κ.ά.
 7. Επιστολόχαρτα εμπορικών οίκων της Κωνσταντινούπολης με τιμολόγια και εμπορικές δοσοληψίες.
 8. Εννιά (9) επιστολικά δελτάρια, κυρίως, του Μεσοπολέμου με φωτογραφίες αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Ισθμού της Κορίνθου.
 9. Έκκληση προς τον Γεώργιο Α' για τη θεραπεία κακοδαιμονιών της εσωτερικής πολιτικής και διοίκησης (μονόφυλλο).
 10. Επιστολόχαρτα εμπορικών οίκων της Κωνσταντινούπολης με τιμολόγια και εμπορικές δοσοληψίες 1910-1913.
 11. Αλληλογραφία του Χρ. Σαββαΐδη από το Εσκί Σεχίρ με τον Β. Ελευθεριάδη από την Κωνσταντινούπολη (1918-1919) σχετικά με την πώληση κτήματος του δεύτερου στο Εσκί Σεχίρ.
 12. Έγγραφα Λέσβου (1832 - 1893, 1921): προικοσύμφωνα, πωλητήρια, ομολογίες, ιδιωτική αλληλογραφία, οθωμανικά έγγραφα κ.ά. από διάφορες περιοχές της Λέσβου.