Αρχείο 21 - Συλλογή James Skeene of Rubislaw

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

21

Τίτλος

Συλλογή James Skeene of Rubislaw

Ημερομηνία(ες)

  • 1838-1845 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

3 κώδικες από 1125, 959 και 1055 σελίδες

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Σκώτος λόγιος, καλλιτέχνης και περιηγητής. Η πρώτη επίσκεψή του στην Ελλάδα, αρχικά για λόγους υγείας, διήρκεσε από την άνοιξη του 1838 μέχρι τα μέσα του 1843, οπότε και επέστρεψε στη Βρετανία. Τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου γύρισε στην Αθήνα, όπου έμεινε ως το καλοκαίρι του 1845.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Οι τρεις τόμοι του ημερολογίου δωρήθηκαν στο Κέντρο από την Κατριόνα, νύφη του Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή του νεότερου, απογόνου του James Skene, μαζί με το αρχείο της οικογένειας Ραγκαβή.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Ταξιδιωτικά ημερολόγια: Diaries of James Skeene of Rubislaw, 1) Greece 28.3.1838-13.10.1839, 2) Greece 1.10.1839-30.5.1843, 3) Greece 17.10.1843-21.6.1845

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης της συλλογής μόνο μέσω ψηφιακού αναγνωστηρίου που βρίσκεται στο χώρο της συλλογής.

Όροι αναπαραγωγής

Ο φορέας έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής. Η συλλογή είναι εκτός προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες