Λογοτεχνία, Λαϊκή

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Λογοτεχνία, Λαϊκή

Αντίστοιχοι όροι

Λογοτεχνία, Λαϊκή

Σχετικοί όροι

Λογοτεχνία, Λαϊκή

1 Αρχειακή περιγραφή results for Λογοτεχνία, Λαϊκή

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αγγέλου, Άλκης

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 2/17
  • Αρχείο
  • 1831-2001

Το αρχείο περιλαμβάνει τεκμήρια (κυρίως αντίγραφα από αρχειακές και έντυπες πηγές) από τις έρευνες του Α. Αγγέλου σε βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού γύρω από πρόσωπα και θέματα της τουρκοκρατίας και του Διαφωτισμού, πρόσωπα και θέματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Περιλαμβάνει επίσης μελέτες και σχέδια μελετών του Α. Αγγέλου σε αυτά τα ερευνητικά πεδία, τεκμήρια από την έκδοση ή τον σχεδιασμό έκδοσης έργων στη σειρά Νεοελληνική Βιβλιοθήκη των εκδόσεων Ερμής, τεκμήρια από την διδασκαλία του στο πανεπιστήμιο, στη ΧΕΝ κ.α., συναφείς με τα ενδιαφέροντά του δημοσιεύσεις ιστορικών και φιλολόγων.

Αγγέλου, Άλκης