Αρχείο - Αρχείο οικογένειας Ευσταθίου Κυριάκου Δηλαβέρη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο οικογένειας Ευσταθίου Κυριάκου Δηλαβέρη

Ημερομηνία(ες)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

350 φάκελοι και κατάστιχα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1855-1932)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Ευστάθιος Κυριάκου Δηλαβέρης, γεννημένος το 1855 στον Καραβά Κυθήρων, υπήρξε ο ιδρυτής της "Κεραμουργικής Βιομηχανίας Ευσταθίου Κ. Δηλαβέρη", που ιδρύθηκε το 1888 στο "τετράγωνο Τζελέπη". Πεθαίνοντας το 1932 ο Ευστάθιος, κατέστησε γενικό κληρονόμο με όρους για 20 χρόνια, και άνευ όρων μετά την παρέλευση των 20 ετών, το γιό του Κρίτωνα-Κυριάκο Δηλαβέρη.

Όνομα παραγωγού

(1894-1972)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Όνομα παραγωγού

(1908-1970)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Σύζυγος του Κρίτωνα Δηλαβέρη

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Ο Κρίτων Ε. Δηλαβέρης άφησε με διαθήκη στο Δήμο Πειραιά όλη του την περιουσία το 1972.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Τον Ιανουάριο του 1986 περιήλθε στο Ιστορικό Αρχείου του Δήμου Πειραιά το αρχείο της οικογένειας Ευσταθίου Κυριάκου Δηλαβέρη, καθώς και του εργοστασίου Κ. Ε. Δηλαβέρη.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο περιέχει:
α) την προσωπική αλληλογραφία του Ευστάθιου Κ. Δηλαβέρη (1855-1932), καθώς και λογαριασμούς, εξοφλήσεις φόρων, παραγγελίες του εργοστασίου, κατά την περίοδο που το διηύθυνε ο Ευστάθιος Δηλαβέρης.
β) την προσωπική αλληλογραφία του Κρίτωνα Δηλαβέρη (1894-1972), φωτογραφίες, βιβλιάρια καταθέσεων, μικρά ημερολόγα, στα οποία κρατούσε αναλυτικό λογαριασμό των εσόδων και των εξόδων του, βιβλία, αρχιτεκτονικά σχέδια της βίλας Δηλαβέρη στην Κηφισιά. Υπάρχουν ακόμη έγγραφα και έντυπα διαφόρων συλλόγων και συνδέσμων, στους οποίους συμμετείχε ο Κρ. Δηλαβέρης, όπως του Συνδέσμου Γηγενών Πειραιωτών, του Ναυταθλητικού Συνδέσμου, του Ερυθρού Σταυρού, του Ροταριανού Ομίλου.
γ) την αλληλογραφία της Αθηνάς Κωνσταντοπούλου, συζύγου του Κρίτωνα Δηλαβέρη (1908-1970), δημοτικού συμβούλου επί δημαρχίας Αρ. Σκυλίτση, καθώς επίσης και νοταριακά έγγραφα που αφορούν την οικογένεια Κωνσταντοπούλου.
δ) τα κατάστιχα του εργοστασίου Δηλαβέρη )20-30) που καλύπτουν την περίοδο 1915-1954. Τα κατάστιχα περιέχουν αντίγραφα επιστολών, ημερολόγια του εργοστασίου, βιβλία εσόδων-εξόδων και καθολικά.
Στο αρχείο περιέχονται ακόμη αρχιτεκτονικά σχέδια με προτάσεις για την τροποποίηση και ανακαίνιση του εργοστασίου της οδού Θηβών.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση.
Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου/Δήμος Πειραιά, Δημοτική Βιβλιοθήκη-Ιστορικό Αρχείο, Πειραιάς, 1986
Ιστορικό Αρχείο Δήμου Πειραιά/Μπαφούνη, Ε., Μνήμων, τ. 12, Αθήνα, 1989, σ. 230-240

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες