Αρχείο GR HESG-NHM/15749-15800 - Αρχείο Γεωργίου Πραΐδη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR HESG-NHM/15749-15800

Τίτλος

Αρχείο Γεωργίου Πραΐδη

Ημερομηνία(ες)

  • 1820-1869 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Περί τα 50 έγγραφα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1791 - 1873)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Νομικός, φιλικός με δραστηριότητα κατά την Ελληνική Επανάσταση. Γραμματέας του Αλ. Μαυροκορδάτου που επηρέαζε από τη θέση του τα πολιτικά και στρατιωτικά πράγματα στη Ρούμελη. Μετά την απελευθέρωση υπήρξε στέλεχος του αγγλικού κόμματος, προσέφερε τις υπηρεσίες του στο νεοσύστατο κράτος. Επί αντιβασιλείας ορίστηκε γραμματέας της Δικαιοσύνης και μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 εργάστηκε για την οργάνωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Μ. και Ευ. Πραΐδη (1898)

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Επιστολές, σημειώσεις, διαταγές, αποδείξεις, αναφορές κ.ά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Δελτία Καταγραφής

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Σημείωση

Υπάρχει ψηφιακό αντίγραφο του αρχείου.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες