Αρχείο GR HESG-NHM/1985/5-3 - Αρχείο οικογένειας Κ.Κ. Μουρούζη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR HESG-NHM/1985/5-3

Τίτλος

Αρχείο οικογένειας Κ.Κ. Μουρούζη

Ημερομηνία(ες)

  • 1824-1940 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

3 φάκελοι (περί τα 193 έγγραφα)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(17ος - 20ος αιώνας)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Μία από της διαπρεπέστερες φαναριώτικες οικογένειες που τουλάχιστον από τον 17ο αιώνα εμφανίζονται στην πολιτική και κοινωνική ζωή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ ανέλαβαν θέσεις δραγουμάνων, ηγεμόνων και διερμηνέων στην Υψηλή Πύλη.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Ζωής Μαζαράκη (Μάιος 1985)

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Φακ. 1: Αλληλογραφία, επιστολές της βασίλισσας Όλγας, συμβόλαια, συμφωνητικά, ευχαριστήρια, διπλώματα, απονομές μεταλλίων κ.ά.
Φακ.2: προσωπικό σημειωματάριο, έντυπα, αποκόμματα εφημερίδων, επιστολές, σημειώματα κ.ά.
Φακ. 3: Έγγραφα και έντυπα αφορώντα την ζωή και τη δράση του Κ.Κ. Μουρούζη κυρίως σαν αξιωματικού του Ναυτικού.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Σύντομη περιγραφή στα Πεπραγμένα της Ι.Ε.Ε.Ε.

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Σημείωση δημοσίευσης

• Μαρινέσκου Φλορίν (2011), Η Τραπεζουντιακή οικογένεια Μουρούζη/ Γενεαλογική Μελέτη. Θεσσαλονίκη: Αφών Κυριακίδη α.ε.
• Μαρινέσκου Φλορίν- Παπανασταρίου-Τσίγκρηλα Μαρία (1996), Κωνσταντίνος Μουρούζης (1821-1876) ένας απόγονος των Φαναριωτών. Αθήνα: 1996. [Ανάτυπο από τον Τόμο "Δελτίον Εραλδικής και Γενεαλογικής Ετταιρίας Ελλάδος" (Αρ. 10)]

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες