Αρχείο - Δικαστικά Μυκόνου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Δικαστικά Μυκόνου

Ημερομηνία(ες)

  • 1840-1917 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

6 κυτία

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Αποφάσεις, πρακτικά, εκθέσεις, αναπλειστηριασμοί κτημάτων – συμβολαιογραφικά:
1) 1840 – 1842: Εισαγγελία Σύρου.
2) 1850 – 1869: Πταισματοδικείο – Ειρηνοδικείο – Αποφάσεις – Πρακτικά.
3) 1860 – 1890: Λυτά Έγγραφα – Ειρηνοδικείο – Πταισματοδικείο.
4) 1870 – 1892: Πλειστηριασμοί – Δικογραφίες – Δημόσιος Κατήγορος – Βιβλίον Εξερχομένων Εκθέσεων Ειρηνοδικείου.
5) 1893 – 1899: Αποφάσεις – Εκθέσεις.
6) 1833 – 1917: Αναπλειστηριασμοί κτημάτων – Συμβολαιογραφικά – Λυτά έγγραφα – Ειρηνοδικείο – Πταισματοδικείο.
Η αρίθμηση παραπέμπει στα κουτιά

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Η συλλογή έχει υποστεί μια πρώτη επεξεργασία στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με τίτλο: Έρευνα - Καταγραφή - Ταξινόμηση Ιστορικού Αρχειακού Υλικού νήσου Μυκόνου, Α΄ φάση, το 2009

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Έρευνα - Καταγραφή - Ταξινόμηση Ιστορικού Αρχειακού Υλικού νήσου Μυκόνου, Α΄ φάση, Αθήνα 2009

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Δικαστικά αρχεία Μυκόνου βρίσκονται επίσης στο Δημαρχείο και το Λαογραφικό Μουσείο

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες