Αρχείο Α6 - Αρχείο Φιλοσοφικής Σχολής

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Α6

Τίτλος

Αρχείο Φιλοσοφικής Σχολής

Ημερομηνία(ες)

  • 1852-1967 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

150> φάκελοι και υπηρεσιακά βιβλία

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Πρακτικά Συνεδριών Φιλοσοφικής Σχολής, έτη 1867-1964
Αρχείον, έτη 1894-1953
Εξετάσεις, 1852-1964
Εισιτήριοι διαγωνισμοί, έτη 1955-1964
Απολυτήρια, έτη 1934-1964
Διδακτορικές διατριβές, έτη 1942-1963
Εισηγητικές εκθέσεις, έτη 1955-1967
Μητρώον Φοιτητών, 1912-1960
Γενικό Μητρώο Φιλοσοφικής Σχολής, έτη 1922-1959
Ποικίλα

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πρακτικά Συνεδριών Φιλοσοφικής Σχολής: https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/el/browse/col_filosofiki (ψηφιοποιημένο υλικό διαθέσιμο on line έως το 1948)
Βλ. Συνοπτικό Κατάλογο της συλλογής του ΙΑ.ΕΚΠΑ στο πρόγραμμα Access http://www.archive.uoa.gr/fileadmin/archive.uoa.gr/uploads/istweb/htmls/modx/files/static/vasi%20sinolou%20eggrafon%20arxeiou%20panepistimiou%20kai%20parartimaton.mdb

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Πρακτικά Συνεδριών Φιλοσοφικής Σχολής: https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/el/browse/col_filosofiki (ψηφιοποιημένο υλικό διαθέσιμο on line έως το 1948)

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες