Προξενεία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Προξενεία

Equivalent terms

Προξενεία

Σχετικοί όροι

Προξενεία

17 Αρχειακή περιγραφή results for Προξενεία

17 results directly related Exclude narrower terms

"Billet de Chancellerie de la Section des Comptes et des Affaires courantes du College Imperial des Affaires etrangeres a Mr. Civini, Consul General" (Κ75ε)

 • GRGSA-CA- PRI028.11
 • Αρχείο
 • 1821

Επιστολή στα ρωσικά, με μετάφραση στα γαλλικά, προς τον Σιβίνη, Γενικό Πρόξενο της Α.Μ. του Αυτοκράτορα Πασών των Ρωσιών στην Αλεξάνδρεια με τον τίτλο "Billet de Chancellerie de la Section des Comptes et des Affaires courantes du College Imperial des Affaires etrangeres a Mr. Civini, Consul General".

Αλληλογραφία Υποπρόξενου Σανσόπουλου (Πρέβεζα) (Χφ37)

 • GRGSA-CA- MAN012.01
 • Αρχείο
 • 1826-1832

Βιβλίο αλληλογραφίας του Υποπρόξενου της Αυστρίας στην Πρέβεζα Στ. Σανσόπουλου προς τουρκικές αρχές της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας, από 14 Ιανουαρίου 1826 έως 7 Δεκεμβρίου 1832.

Σανσόπουλος, Στέφανος

Αρχείο Ανακτορικών (Β΄ τμήμα)

 • GRGSA-CA- PAO001
 • Αρχείο
 • 1833 - 1862

Πρόκειται για συμπληρωματικό αρχείο των Ανακτόρων, που διαρθρώνεται ως εξής: Γραμματεία Ανακτοβουλίου: Γενική αλληλογραφία, Εισηγητικές εκθέσεις Υπουργείων, Αλληλογραφία εμπιστευτική, Ευρετήρια/ πρωτόκολλα/ σημειώσεις. Στη σειρά αυτή ανήκουν και οι «Προσωπικές Υποθέσεις» που έχουν ταξινομηθεί αυτοτελώς. Αυλαρχείο: Οικονομική διαχείριση Αυλαρχείου, Οικοδομή των Ανακτορείων, Αυλαρχείο τελετών, Προξενεία, Προμηθευτές, Προσωπικό Ανακτόρων και υπηρεσιακά βιβλία. Υπουργικό Συμβούλιο: Πρακτικά συνεδριάσεων, Αλληλογραφία και διάφορα θέματα αρχείου του Υπουργικού Συμβουλίου. Νομοθετικά Σώματα: Βουλή και Γερουσία.

Βασιλικά Ανάκτορα (περιόδου Όθωνα)

Αρχείο Ιωσήφ Κεκ

 • GR GRGSA-MES PRI019.02
 • Αρχείο
 • 1895-1920

Έκθεση του πρόξενου της Γαλλίας D. Pantasopoulos για τη βιομηχανική, εμπορική και θαλάσσια κίνηση της Καλαμάτας το 1893 (ανάτυπο, γαλλικά), χρ. 1895.
Έκθεση βιομηχανικής, εμπορικής και θαλάσσιας δραστηριότητας της Μεσσηνίας και της Λακωνίας με τις εξαγωγές του 1897, συνταχθείσα από τον Ιωσήφ Κεκ (γαλλικά), χρ. 1898.
Εμπορική αλληλογραφία με τον Καλαματιανό έμπορο G. P. Poulacos και με τις Πρεσβείες της Ρωσίας, Αμερικής, Νορβηγίας (γαλλικά, αγγλικά, ελληνικά), χρ. 1908-1915. Αναφορά εμπορικής δραστηριότητας στο Προξενείο της Νορβηγίας (γαλλικά),χ.χρ.
Εισερχόμενη αλληλογραφία (προσκλήσεις σε εκδηλώσεις) από τον Νομάρχη Ζ. Παπαντωνίου, χρ. 1914-1915.
Αλληλογραφία με τη Μεραρχία για διευθέτηση της παραβίασης της οικίας του Μιχαήλ Φοίφα από κάποιον ανθυπολοχαγό με στρατιώτες, χρ. 1916.
Αλληλογραφία μετά τον θάνατο του Ιωσήφ Κεκ της Μαρίας χήρας Ιωσήφ Κεκ. Συλλυπητήριες επιστολές από συγγενείς, πιστοποιητικό της Κεντρικής Αγροτικής Τράπεζας στην Καλαμάτα για την εμπορική δραστηριότητα του Μιχαήλ Φοίφα, χρ. 1920.
Διάφορα: Διαφημιστική σελίδα της Ταχυδρομικής Γαλλικής Εταιρείας «Φρανς Λάιν» και του ατμοπλοίου που αναχωρεί από την Καλαμάτα με τελικό προορισμό τη Νέα Υόρκη, χρ. 1908. Πιστοποιητικό υγείας από το Προξενείο της Ισπανίας (γαλλικά), χρ. 1928. Γελοιογραφίες αναφορικά με τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τετράδιο μικρού σχήματος με την υπόσχεση και το νόμο του προσκόπου του Αθανασίου Μ. Φοίφα, χρ. 1945.
Φωτογραφίες σχετικές με οικογένεια Ιωσήφ Κεκ.

Κεκ, Ιωσήφ

Αρχείο Ρώσικου Προξενείου

 • GRGSA-IAK CON001.01
 • Αρχείο
 • 1860 - 1920

Έγγραφα και βιβλία που αφορούν στη διπλωματική και πολιτική ζωή των Κρητών αλλά και στην εμπορική και οικονομική κίνηση στην Κρήτη, στις δικαιοπρακτικές σχέσεις μεταξύ των Κρητών και των Οθωμανών, Ρώσων, Περσών και Εβραίων. Επίσης, δίνουν πληροφορίες για τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των εκπροσώπων και των άλλων δυνάμεων στην Κρήτη καθώς και για την επιρροή αυτών των δυνάμεων στη διεθνή σφαίρα της πολιτικής στον ευαίσθητο χώρο της Αν. Μεσογείου. Διαφαίνεται ακόμη η αντιμετώπιση των τρεχόντων διοικητικών προβλημάτων και η οργάνωση και δραστηριότητα των στρατιωτικών σωμάτων και ιδιαίτερα του 13ου ρωσικού εκστρατευτικού σώματος

Γραμματεία Ρώσικου Αυτοκρατορικού Προξενείου Κρήτης

Διπλωματικές και προξενικές εκθέσεις

 • ADM148
 • Αρχείο
 • 1900-1915

Πέντε τεύχη διπλωματικών και προξενικών εκθέσεων σε αγγλική γλώσσα, έκδοση του Foreign Office, για την Τουρκία ετών 1901, 1904, 1908, 1910, 1915. Αφορούν κυρίως το εμπόριο της προξενικής περιφέρειας της Θεσσαλονίκης για τα έτη 1900, 1903, 1907, 1909, 1913.

Foreign Office

Κροκίδας, Αναστάσιος

 • GR ELIA-MIET αρ. comp.182
 • Αρχείο
 • 1867-1885

Το αρχείο περιέχει υλικό που αφορά την προξενική υπηρεσία του Κροκίδα (κυρίως κοινοποιήσεις διορισμών) και τη δίκη του δολοφόνου του, Ευάγγελου Νάτσιου (αλληλογραφία Ελένης Κροκίδα με το υπουργείο Εξωτερικών, αγωγή και σχέδια αγωγών, μαρτυρικές καταθέσεις, δικαστική απόφαση) Περιέχονται επίσης φύλλα εφημερίδων με επικήδειους λόγους για τον Κροκίδα και τα πρακτικά της δίκης του δολοφόνου του.

Κροκίδας, Αναστάσιος

Λεβίδη και Βασιλειάδη, οικογένειες

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 51/01
 • Αρχείο
 • 1826, 1868-1976

Προξενικά έγγραφα, αλληλογραφία και ένα λεύκωμα του Γεωργίου Δ. Λεβίδη κατά την περίοδο της υπηρεσίας του ως διπλωματικού υπαλλήλου. Προσωπικά και οικογενειακά έγγραφα του ιδίου, της οικογένειας Λεβίδη καθώς και της οικογένειας της συζύγου του Καλλιόπης Τραπάντζαλη (1869-1925). Περιλαμβάνονται επίσης αλληλογραφία και προσωπικά έγγραφα του Γεράσιμου Βασ. Βασιλειάδη, αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού, βουλευτή του Κόμματος Φιλελευθέρων και υπουργού, της συζύγου του Ελένης Βασιλειάδη (το γένος Λεβίδη) και ορισμένων άλλων μελών της οικογένειας του (1916-1976).

Λεβίδη, οικογένεια

Μπαρακλής, Νικόλαος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 41/98
 • Αρχείο
 • 1877-1925

Επιστολές (πρωτότυπα) υπουργών Εξωτερικών (Α.Σκουζέ, Α.Ζαΐμη, Α.Ρωμάνου, Λ.Κορομηλά) και προξένων σχετικά με αναθέσεις υπηρεσίας, μεταθέσεις, χορηγήσεις αδειών στον προξενικό υπάλληλο Ν.Μπάρακλη (1894-1918). Έγγραφα (αντίγραφα) διορισμών, προαγωγών, μεταθέσεων που κατατέθηκαν στο υπουργείο Εξωτερικών για τη συνταξιοδότηση του (1891-1923). Επίσης έγγραφα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την προξενική οικονομική διαχείριση (1909-1917), αλληλογραφία του Ν.Μπάρακλη με το υπουργείο Εξωτερικών, το ουγγαρέζικο δημοσιογραφικό γραφείο Figyelo για τις δαπάνες Τύπου του προξενείου στη Βουδαπέστη (1924-1925). Στο αρχείο περιλαμβάνονται τα χειρόγραφα και δακτυλόγραφα ποιημάτων, στιχουργημάτων και τραγουδιών που συνέθετε ο Ν.Μπάρακλης, τα οποία αποτελούν και τον μεγαλύτερο όγκο του αρχείου του.

Μπαρακλής, Νικόλαος

Νοταριακός κώδικας Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ122)

 • GRGSA-CA- MAN004.21
 • Αρχείο
 • 1790-1832

Περιέχει νοταριακές πράξεις, μαρτυρικές καταθέσεις, γράμματα προξενικών αρχών, γράμματα προς τον δημόσιο μνήμονα Νάξου, έγγραφα ιδιωτικού περιεχομένου που αφορούν στους καθολικούς στη Νάξο. Η συναγωγή έγινε από τον δημόσιο μνήμονα Νάξου Κωνσταντίνο Κόκκο Ιακώβου.

Νοτάριος Νάξου Κωνσταντίνος Κόκκος

Συλλογή εγγράφων Επτανήσου (Κ92δ)

 • GRGSA-CA- COL027.71
 • Συλλογή
 • 1769-1832

Συλλογή εγγράφων από τα Επτάνησα, κυρίως από την Ιθάκη, που αναφέρονται στον πρόξενο της Ρωσίας και της Δανίας στην Ιθάκη Δημήτριο Αλεξάνδρου Νικολάου.

Συλλογή εγγράφων Νάξου (Κ147)

 • GRGSA-CA- COL027.05
 • Συλλογή
 • 1628-1838

Δικαιοπρακτικά έγγραφα, αποδείξεις, ομολογίες, ιδιωτικές επιστολές, έγγραφα της Δημογεροντίας Νάξου και του προξένου της Δανίας στη Νάξο, κ.ά.

Συλλογή Κεφαλληνιάδη (Κ175)

 • GRGSA-CA- COL061.01
 • Συλλογή
 • 1696-1781

Φωτοαντίγραφα και φωτογραφίες εγγράφων του προξένου Germano Coronello από Νάξο και Πάρο (Αναπαραγωγές από τα Archives de la Chambre de Commerce de Marseille, 1696-1781), φωτοαντίγραφα εγγράφων και επιστολών σχετικά με την υπόθεση του Ολλανδού γιατρού Antoine Kockaert εγκατεστημένου στη Νάξο.

Κεφαλληνιάδης

Σύμμεικτη συλλογή Αλέξανδρου Βογιατζή (Κ75γ)

 • GRGSA-CA- COL074.01
 • Συλλογή
 • 1693-1814
 1. Οθωμανικό έγγραφο.
 2. Έγγραφο στα ιταλικά.
 3. Συμβόλαιο της Προσωρινής Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου.
 4. Ευχαριστήριο έγγραφο του Γενικού Πρόξενου της Αγγλίας στην Αλεξάνδρεια.
 5. Έγγραφο του Γενικού Στρατιωτικού Επιμελητή της Μεραρχίας στην Κωνσταντινούπολη Πρίγκηπα Ναπολέοντα.

Τσερέπης, Νικόλαος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 10/99
 • Αρχείο
 • 1867-1992

Το αρχείο περιέχει υλικό που αφορά την προξενική υπηρεσία του Νικολάου Τσερέπη και την οικογένειά του. Περιλαμβάνονται κοινοποιήσεις διορισμών, απονομής τιμητικών διακρίσεων, αλληλογραφία με τις οικονομικές υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών, αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής, πίνακες και καταστάσεις (1914-1941) σχετικά με τη διαχείριση στα προξενεία Σαράντα Εκκλησιών, Κυδωνιών, Φιλιππούπολης, Ν.Υόρκης, Μόντρεαλ, αλληλογραφία με την Διεύθυνση Πολιτικών υποθέσεων του υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με εκκλησιαστικά ζητήματα της ομογένειας στις Η.Π.Α., τη χορήγηση διαβατηρίων σε «ελληνομακεδόνες και βουλγαρομακεδόνες», κείμενα προσφωνήσεων και λόγων του (κυρίως στο Μόντρεαλ κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου), αποδείξεις και άλλα οικονομικά για την συνταξιοδότησή του, αλληλογραφία με τον κουμπάρο του Μάρκο Ζάντε (1936-1938), φωτογραφίες από την επίσκεψη του βασιλιά Γεωργίου Β΄ στο Μόντρεαλ (1942), και πολλές οικογενειακές, αποκόμματα εφημερίδων, διπλώματα νομικής του πατέρα του, του ίδιου και του αδελφού του, Κωνσταντίνου, καθώς και διπλώματα μουσικής της Νίνας κ.ά.
Περιέχεται επίσης φιλική αλληλογραφία των Ιωάννη και Ευφροσύνης Τσάτσου (1916-1933), της Σμαράγδας (1930-1937), και της Νίνας Τσερέπη (1930-1945), διοριστήρια έγγραφα του παππού του Τσερέπη, Νικολάου, ως γυμνασιάρχη στη Λαμία και υφηγητή γλωσσολογίας και της σανσκριτικής γλώσσας και αλληλογραφία του σχετικά με οικονομικές εισφορές του στην Κεντρική Επιτροπή προς Σχηματισμόν Εθνικού Στόλου, αλληλογραφία του πατέρα του Νικολάου, Γεωργίου, και κατάλογοι σχετικά με την κίνηση του συγγράμματός του «Γραμματική της ελληνικής γλώσσης προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων». Τέλος στο αρχείο υπάρχουν επιστολές του Νίκανδρου Καπετανίδη προς ξένους πολιτικούς και ξένες εφημερίδες σχετικά με τα «εθνικά δίκαια» (Βόρειος Ήπειρος, Κύπρος, 1945-1974) και φωτογραφικό υλικό που αφορά την επίσκεψη του βασιλιά Γεωργίου Β΄ στο ελληνικό προξενείο στον Καναδά το 1942 και την οικογένεια του Νικολάου Τσερέπη.

Τσερέπης, Νικόλαος