Προξενεία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Προξενεία

Αντίστοιχοι όροι

Προξενεία

Σχετικοί όροι

Προξενεία

13 Αρχειακή περιγραφή results for Προξενεία

13 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

"Billet de Chancellerie de la Section des Comptes et des Affaires courantes du College Imperial des Affaires etrangeres a Mr. Civini, Consul General" (Κ75ε)

 • GRGSA-CA- PRI028.11
 • Αρχείο
 • 1821

Επιστολή στα ρωσικά, με μετάφραση στα γαλλικά, προς τον Σιβίνη, Γενικό Πρόξενο της Α.Μ. του Αυτοκράτορα Πασών των Ρωσιών στην Αλεξάνδρεια με τον τίτλο "Billet de Chancellerie de la Section des Comptes et des Affaires courantes du College Imperial des Affaires etrangeres a Mr. Civini, Consul General".

Αρχείο Ανακτορικών (Β΄ τμήμα)

 • GRGSA-CA- PAO001
 • Αρχείο
 • 1833 - 1862

Πρόκειται για συμπληρωματικό αρχείο των Ανακτόρων, που διαρθρώνεται ως εξής: Γραμματεία Ανακτοβουλίου: Γενική αλληλογραφία, Εισηγητικές εκθέσεις Υπουργείων, Αλληλογραφία εμπιστευτική, Ευρετήρια/ πρωτόκολλα/ σημειώσεις. Στη σειρά αυτή ανήκουν και οι «Προσωπικές Υποθέσεις» που έχουν ταξινομηθεί αυτοτελώς. Αυλαρχείο: Οικονομική διαχείριση Αυλαρχείου, Οικοδομή των Ανακτορείων, Αυλαρχείο τελετών, Προξενεία, Προμηθευτές, Προσωπικό Ανακτόρων και υπηρεσιακά βιβλία. Υπουργικό Συμβούλιο: Πρακτικά συνεδριάσεων, Αλληλογραφία και διάφορα θέματα αρχείου του Υπουργικού Συμβουλίου. Νομοθετικά Σώματα: Βουλή και Γερουσία.

Βασιλικά Ανάκτορα (περιόδου Όθωνα)

Βογιατζής, Αλέξανδρος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ75γ)

 • GRGSA-CA- COL074.01
 • Αρχείο
 • 1693-1814
 1. Οθωμανικό έγγραφο.
 2. Έγγραφο στα ιταλικά.
 3. Συμβόλαιο της Προσωρινής Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου.
 4. Ευχαριστήριο έγγραφο του Γενικού Πρόξενου της Αγγλίας στην Αλεξάνδρεια.
 5. Έγγραφο του Γενικού Στρατιωτικού Επιμελητή της Μεραρχίας στην Κωνσταντινούπολη Πρίγκηπα Ναπολέοντα.

Γάλλου προξένου, αναφορά (Κ50ε)

 • GRGSA-CA- PRI014.06
 • Αρχείο
 • 1705

Αντίγραφο αποσπάσματος αναφοράς του Γάλλου προξένου της Άρτας περί κόμητος Μεταξά.

Μεταξάς, Ιωάννης

Επτανήσου, έγγραφα (συλλογή) (Κ92δ)

 • GRGSA-CA- COL027.71
 • Αρχείο
 • 1769-1832

Συλλογή εγγράφων από τα Επτάνησα, κυριώς από την Ιθάκη, που αναφέρονται στον πρόξενο της Ρωσίας και της Δανίας στην Ιθάκης Δημήτριο Αλεξάνδρου Νικολάου.

Κροκίδας, Αναστάσιος

 • GR ELIA-MIET αρ. comp.182
 • Αρχείο
 • 1867-1885

Το αρχείο περιέχει υλικό που αφορά την προξενική υπηρεσία του Κροκίδα (κυρίως κοινοποιήσεις διορισμών) και τη δίκη του δολοφόνου του, Ευάγγελου Νάτσιου (αλληλογραφία Ελένης Κροκίδα με το υπουργείο Εξωτερικών, αγωγή και σχέδια αγωγών, μαρτυρικές καταθέσεις, δικαστική απόφαση) Περιέχονται επίσης φύλλα εφημερίδων με επικήδειους λόγους για τον Κροκίδα και τα πρακτικά της δίκης του δολοφόνου του.

Κροκίδας, Αναστάσιος

Κώδικας νοταριακός Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ122)

 • GRGSA-CA- MAN004.21
 • Αρχείο
 • 1790-1832

Περιέχει νοταριακές πράξεις, μαρτυρικές καταθέσεις, γράμματα προξενικών αρχών, γράμματα προς τον δημόσιο μνήμονα Νάξου, έγγραφα ιδιωτικού περιεχομένου που αφορούν στους καθολικούς στη Νάξο. Η συναγωγή έγινε από τον δημόσιο μνήμονα Νάξου Κωνσταντίνο Κόκκο Ιακώβου.

Νοτάριος Νάξου Κωνσταντίνος Κόκκος

Λεβίδη και Βασιλειάδη, οικογένειες

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 51/01
 • Αρχείο
 • 1826, 1868-1976

Προξενικά έγγραφα, αλληλογραφία και ένα λεύκωμα του Γεωργίου Δ. Λεβίδη κατά την περίοδο της υπηρεσίας του ως διπλωματικού υπαλλήλου. Προσωπικά και οικογενειακά έγγραφα του ιδίου, της οικογένειας Λεβίδη καθώς και της οικογένειας της συζύγου του Καλλιόπης Τραπάντζαλη (1869-1925). Περιλαμβάνονται επίσης αλληλογραφία και προσωπικά έγγραφα του Γεράσιμου Βασ. Βασιλειάδη, αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού, βουλευτή του Κόμματος Φιλελευθέρων και υπουργού, της συζύγου του Ελένης Βασιλειάδη (το γένος Λεβίδη) και ορισμένων άλλων μελών της οικογένειας του (1916-1976).

Λεβίδη, οικογένεια

Μπαρακλής, Νικόλαος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 41/98
 • Αρχείο
 • 1877-1925

Επιστολές (πρωτότυπα) υπουργών Εξωτερικών (Α.Σκουζέ, Α.Ζαΐμη, Α.Ρωμάνου, Λ.Κορομηλά) και προξένων σχετικά με αναθέσεις υπηρεσίας, μεταθέσεις, χορηγήσεις αδειών στον προξενικό υπάλληλο Ν.Μπάρακλη (1894-1918). Έγγραφα (αντίγραφα) διορισμών, προαγωγών, μεταθέσεων που κατατέθηκαν στο υπουργείο Εξωτερικών για τη συνταξιοδότηση του (1891-1923). Επίσης έγγραφα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την προξενική οικονομική διαχείριση (1909-1917), αλληλογραφία του Ν.Μπάρακλη με το υπουργείο Εξωτερικών, το ουγγαρέζικο δημοσιογραφικό γραφείο Figyelo για τις δαπάνες Τύπου του προξενείου στη Βουδαπέστη (1924-1925). Στο αρχείο περιλαμβάνονται τα χειρόγραφα και δακτυλόγραφα ποιημάτων, στιχουργημάτων και τραγουδιών που συνέθετε ο Ν.Μπάρακλης, τα οποία αποτελούν και τον μεγαλύτερο όγκο του αρχείου του.

Μπαρακλής, Νικόλαος

Συλλογή Κεφαλληνιάδη (Κ175)

 • GRGSA-CA- COL061.01
 • Αρχείο
 • 1696-1781

Φωτοαντίγραφα και φωτογραφίες εγγράφων του προξένου Germano Coronello από Νάξο και Πάρο (Αναπαραγωγές από τα Archives de la Chambre de Commerce de Marseille, 1696-1781), φωτοαντίγραφα εγγράφων και επιστολών σχετικά με την υπόθεση του Ολλανδού γιατρού Antoine Kockaert εγκατεστημένου στη Νάξο.

Κεφαλληνιάδης

Συλλογή εγγράφων από τη Νάξο (Κ147)

 • GRGSA-CA- COL027.05
 • Αρχείο
 • 1628-1838

Δικαιοπρακτικά έγγραφα, αποδείξεις, ομολογίες, ιδιωτικές επιστολές, έγγραφα της Δημογεροντίας Νάξου και του προξένου της Δανίας στη Νάξο, κ.ά.

Τσερέπης, Νικόλαος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 10/99
 • Αρχείο
 • 1867-1992

Το αρχείο περιέχει υλικό που αφορά την προξενική υπηρεσία του Νικολάου Τσερέπη και την οικογένειά του. Περιλαμβάνονται κοινοποιήσεις διορισμών, απονομής τιμητικών διακρίσεων, αλληλογραφία με τις οικονομικές υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών, αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής, πίνακες και καταστάσεις (1914-1941) σχετικά με τη διαχείριση στα προξενεία Σαράντα Εκκλησιών, Κυδωνιών, Φιλιππούπολης, Ν.Υόρκης, Μόντρεαλ, αλληλογραφία με την Διεύθυνση Πολιτικών υποθέσεων του υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με εκκλησιαστικά ζητήματα της ομογένειας στις Η.Π.Α., τη χορήγηση διαβατηρίων σε «ελληνομακεδόνες και βουλγαρομακεδόνες», κείμενα προσφωνήσεων και λόγων του (κυρίως στο Μόντρεαλ κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου), αποδείξεις και άλλα οικονομικά για την συνταξιοδότησή του, αλληλογραφία με τον κουμπάρο του Μάρκο Ζάντε (1936-1938), φωτογραφίες από την επίσκεψη του βασιλιά Γεωργίου Β΄ στο Μόντρεαλ (1942), και πολλές οικογενειακές, αποκόμματα εφημερίδων, διπλώματα νομικής του πατέρα του, του ίδιου και του αδελφού του, Κωνσταντίνου, καθώς και διπλώματα μουσικής της Νίνας κ.ά.
Περιέχεται επίσης φιλική αλληλογραφία των Ιωάννη και Ευφροσύνης Τσάτσου (1916-1933), της Σμαράγδας (1930-1937), και της Νίνας Τσερέπη (1930-1945), διοριστήρια έγγραφα του παππού του Τσερέπη, Νικολάου, ως γυμνασιάρχη στη Λαμία και υφηγητή γλωσσολογίας και της σανσκριτικής γλώσσας και αλληλογραφία του σχετικά με οικονομικές εισφορές του στην Κεντρική Επιτροπή προς Σχηματισμόν Εθνικού Στόλου, αλληλογραφία του πατέρα του Νικολάου, Γεωργίου, και κατάλογοι σχετικά με την κίνηση του συγγράμματός του «Γραμματική της ελληνικής γλώσσης προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων». Τέλος στο αρχείο υπάρχουν επιστολές του Νίκανδρου Καπετανίδη προς ξένους πολιτικούς και ξένες εφημερίδες σχετικά με τα «εθνικά δίκαια» (Βόρειος Ήπειρος, Κύπρος, 1945-1974) και φωτογραφικό υλικό που αφορά την επίσκεψη του βασιλιά Γεωργίου Β΄ στο ελληνικό προξενείο στον Καναδά το 1942 και την οικογένεια του Νικολάου Τσερέπη.

Τσερέπης, Νικόλαος

Υποπρόξενου Σανσόπουλου, βιβλίο αλληλογραφίας (Πρέβεζα) (Χφ37)

 • GRGSA-CA- MAN012.01
 • Αρχείο
 • 1826-1832

Βιβλίο αλληλογραφίας του Υποπρόξενου της Αυστρίας στην Πρέβεζα Στ. Σανσόπουλου προς τουρκικές αρχές της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας, από 14 Ιανουαρίου 1826 έως 7 Δεκεμβρίου 1832.

Σανσόπουλος, Στέφανος