Αρχείο Α.Ε. 10/99 - Τσερέπης, Νικόλαος

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET Α.Ε. 10/99

Τίτλος

Τσερέπης, Νικόλαος

Ημερομηνία(ες)

  • 1867-1992 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

3 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Νικόλαος Τσερέπης, γιος του γυμνασιάρχη Γεωργίου Τσερέπη, διετέλεσε πρόξενος της Ελλάδας στο Δεδέαγατς (1910), στις Σαράντα Εκκλησίες (1912), στις Κυδωνιές (1914-1915), στη Φιλιππούπολη (1925), στο Αμβούργο (1925), στην Αμβέρσα (1927), γενικός πρόξενος στη Σμύρνη (1933), στη Ν. Υόρκη (1935-1937), στην Ουάσιγκτων (1937) και στο Μόντρεαλ (1938-1943). Το 1916 υπήρξε θύμα απόπειρας δολοφονίας στη Μυτιλήνη, μάλλον από βενιζελικούς. Ήταν παντρεμένος με την Σμαράγδα Τσάτσου, κόρη του Ιωάννη και της Ευφροσύνης Τσάτσου, με την οποία απέκτησε μία κόρη, τη Νίνα (Θεανώ). Σύζυγος της Νίνας ήταν ο Νίκανδρος Καπετανίδης.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά από Κ. Βέργο τον Μάρτιο του 1999.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο περιέχει υλικό που αφορά την προξενική υπηρεσία του Νικολάου Τσερέπη και την οικογένειά του. Περιλαμβάνονται κοινοποιήσεις διορισμών, απονομής τιμητικών διακρίσεων, αλληλογραφία με τις οικονομικές υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών, αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής, πίνακες και καταστάσεις (1914-1941) σχετικά με τη διαχείριση στα προξενεία Σαράντα Εκκλησιών, Κυδωνιών, Φιλιππούπολης, Ν.Υόρκης, Μόντρεαλ, αλληλογραφία με την Διεύθυνση Πολιτικών υποθέσεων του υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με εκκλησιαστικά ζητήματα της ομογένειας στις Η.Π.Α., τη χορήγηση διαβατηρίων σε «ελληνομακεδόνες και βουλγαρομακεδόνες», κείμενα προσφωνήσεων και λόγων του (κυρίως στο Μόντρεαλ κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου), αποδείξεις και άλλα οικονομικά για την συνταξιοδότησή του, αλληλογραφία με τον κουμπάρο του Μάρκο Ζάντε (1936-1938), φωτογραφίες από την επίσκεψη του βασιλιά Γεωργίου Β΄ στο Μόντρεαλ (1942), και πολλές οικογενειακές, αποκόμματα εφημερίδων, διπλώματα νομικής του πατέρα του, του ίδιου και του αδελφού του, Κωνσταντίνου, καθώς και διπλώματα μουσικής της Νίνας κ.ά.
Περιέχεται επίσης φιλική αλληλογραφία των Ιωάννη και Ευφροσύνης Τσάτσου (1916-1933), της Σμαράγδας (1930-1937), και της Νίνας Τσερέπη (1930-1945), διοριστήρια έγγραφα του παππού του Τσερέπη, Νικολάου, ως γυμνασιάρχη στη Λαμία και υφηγητή γλωσσολογίας και της σανσκριτικής γλώσσας και αλληλογραφία του σχετικά με οικονομικές εισφορές του στην Κεντρική Επιτροπή προς Σχηματισμόν Εθνικού Στόλου, αλληλογραφία του πατέρα του Νικολάου, Γεωργίου, και κατάλογοι σχετικά με την κίνηση του συγγράμματός του «Γραμματική της ελληνικής γλώσσης προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων». Τέλος στο αρχείο υπάρχουν επιστολές του Νίκανδρου Καπετανίδη προς ξένους πολιτικούς και ξένες εφημερίδες σχετικά με τα «εθνικά δίκαια» (Βόρειος Ήπειρος, Κύπρος, 1945-1974) και φωτογραφικό υλικό που αφορά την επίσκεψη του βασιλιά Γεωργίου Β΄ στο ελληνικό προξενείο στον Καναδά το 1942 και την οικογένεια του Νικολάου Τσερέπη.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Το αρχείο ταξινομήθηκε με βάση τα πρόσωπα της οικογένειας και θεματικά

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Ε.Λ.Ι.Α.-Μ.Ι.Ε.Τ: Αρχείο Άγγελου Άννινου.

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκθεση του Τσερέπη σχετικά με την υπηρεσιακή του αποστολή στην Αμερική (1939) όπου περιγράφει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προσέγγιση των ομογενών με την Ελλάδα και ιδιαίτερα με το μεταξικό καθεστώς.
Οι φωτογραφίες από την επίσκεψη του Γεωργίου Β΄ στον Καναδά αποσπάστηκαν και φυλάσσονται στο Φωτογραφικό Αρχείο του Ε.Λ.Ι.Α.

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα.

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες