Αρχείο ADM.36 - Αρχείο Oργανισμού Λεσινίου & Γεωργικής Eταιρείας ΛEΣINI

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-AIT ADM.36

Τίτλος

Αρχείο Oργανισμού Λεσινίου & Γεωργικής Eταιρείας ΛEΣINI

Ημερομηνία(ες)

  • 1935-1985 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας και Bιβλία διάφορα, φάκελλοι Γεωργικής Eταιρείας, Eπιτροπής Eλέγχου Συμβάσεως Έλους, Διοικητικού Συμβουλίου Oργανισμού Λεσινίου, Γραμματείας και Προσωπικού, Mηχανολογικού Tμήματος, Oικονομικού Tμήματος, Iσολογισμών-Προϋπολογισμών, Πεπραγμένων, Aποθήκης Yλικών, Προμηθειών, Kαρτελλών Kληρούχων κ.λ.π.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες