Σχολεία, Νυχτερινά - Κυκλάδες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Σχολεία, Νυχτερινά - Κυκλάδες

Αντίστοιχοι όροι

Σχολεία, Νυχτερινά - Κυκλάδες

Σχετικοί όροι

Σχολεία, Νυχτερινά - Κυκλάδες

5 Αρχειακή περιγραφή results for Σχολεία, Νυχτερινά - Κυκλάδες

5 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο 1ου Γυμνασίου Σύρου

  • GR EDU002.02
  • Αρχείο
  • 1833-1978

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ημερήσιοι έλεγχοι, Ειδικοί έλεγχοι, ΒΠΣ, Βιβλία εξετάσεων, Βιβλία Πρακτικών Συλλόγου, Πρωτόκολλα εισερχομένων - εξερχομένων εγγράφων, Πρωτόκολλον της εφορίας του Νομαρχιακού Μουσείου των αρχαιοτήτων, Βιβλία εισπράξεων, Βιβλία υλικού, Βιβλία ακίνητης περιουσίας, Βιβλία καταστάσεως προσωπικού, Βιβλία ειδικού τέλους, Βιβλία προγραμμάτων, βιβλία βιβλιοθήκης, βιβλία σχετικά με το νυχτερινό παράρτημα, βιβλία Εμπορικής Σχολής, ειδικοί έλεγχοι Αστικού Σχολείου, κατάστιχα ελληνικού σχολείου θηλέων, κατάστιχα Οικονομικού Γυμνασίου

1ο Γυμνάσιο Σύρου

Συλλογή Ντίνας Συκουτρή - Ανδρειωμένου

  • GR COL008.14
  • Αρχείο
  • 1938 - 1976

Από το αρχείο: Της Νυχτερινής Σχολής Μηχανικών, της Παγκυκλαδικής Ένωσης Μηχανικών
και 1 φυλλάδιο από αγορά λιμουζίνας Παντελή Βαρδάκα

Συκουτρή-Ανδρειωμένου, Ντίνα