Σχολεία, Νυχτερινά - Καρδίτσα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Σχολεία, Νυχτερινά - Καρδίτσα

Αντίστοιχοι όροι

Σχολεία, Νυχτερινά - Καρδίτσα

Σχετικοί όροι

Σχολεία, Νυχτερινά - Καρδίτσα

2 Αρχειακή περιγραφή results for Σχολεία, Νυχτερινά - Καρδίτσα

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζερετσίου

  • EDU100.01
  • Αρχείο
  • 1940 - 1971

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο πρακτικών, πίνακας αποτελεσμάτων ετήσιας προόδου των μαθητών του Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Κρυοπηγής για το σχολικό έτος 1959 -1960. Απογραφή αγραμμάτων ηλικίας 14 - 22 ετών της Κοινότητας Ζερετσίου. Πίνακες εγγραφέντων μαθητών στο Νυκτερινό Σχολείο για το σχολικό έτος 1959 -1960 και έγγραφα Επιθεωρητού Δημοτικών Σχολείων Β΄ Περιφέρειας Καρδίτσας προς τον Δημοτολόγο Ζερετσίου και τους Διευθυντές των σχολείων Περιφέρειας.

Δημοτικό Σχολείο Ζερετσίου (Καρδίτσα)